Uchwała Rady Miejskiej nr 116
 uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 08:14:15.
Uchwala Rady Miejskiej nr 117
 Uchwala Rady Miejskiej nr 117 z 28 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/48 2007 z dnia 27 lutego w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dyrektorów, zastępców dyrektorów i pedagogów szkolnych

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-11-21 14:30:29.
Uchwala Rady Miejskiej nr 118
 Uchwała Rady Miejskiej nr 118 w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatiwych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica oraz dodatków do wynagrodzenia i nagród

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-11-21 14:39:49.
Uchwala Rady Miejskiej nr 119
 Uchwała Rady Miejskiej nr 119 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-11-21 14:58:14 | Data modyfikacji: 2008-11-21 14:58:44.
Uchwala Rady Miejskiej nr 120
 Uchwala Rady Miejskiej nr 120 z 28 stycznia 2008 roku w sprawie programu współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie sportu kwalifikowanego

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-11-19 15:32:06 | Data modyfikacji: 2008-11-21 15:01:42.
Uchwala Rady Miejskiej nr 121
 Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie przyznania Burmistrzowi Gminy i Miasta wynagrodzenia rocznego

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-11-21 13:59:35 | Data modyfikacji: 2008-11-21 14:40:10.
Uchwała Rady Miejskiej nr 122
 Uchwała Rady122.doc

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 08:18:22.
Uchwała Rady Miejskiej nr 123
 uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 08:21:00.
Uchwała Rady Miejskiej nr 124
 

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 08:23:29.
Uchwała Rady Miejskiej nr 125
 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na przebudowę dróg powiatowych

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 08:25:07.
Uchwala Rady Miejskiej nr 126
 Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z Gminą Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz przystapienia do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Radomiu

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-11-21 15:10:36.
Uchwała Rady Miejskiej nr 127
 uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 08:27:21.
Uchwała Rady Miejskiej nr 128
 uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 08:29:11.
Uchwala Rady Miejskiej nr 130
 Uchwała Rady Miejskiej nr 130 z 15 lutego 2008 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-11-21 15:14:53 | Data modyfikacji: 2008-11-21 15:18:17.
Uchwała Rady Miejskiej nr 133
 uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 08:48:08.
Uchwała Rady Miejskiej nr 134
 Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozietułach

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-30 09:18:37.
Uchwała Rady Miejskiej nr 135
 Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodu publicznych szkół podstawowych przez Gminę Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-30 09:23:54.
Uchwała Rady Miejskiej nr 140
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 08:53:21.
Uchwała Rady Miejskiej nr 141
 Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy nr 141 w sprawie przystąpienia Gminy Mogielnica do Stowarzyszenia ,, Gminy Nadpiliczne" jako członek

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-30 09:52:51.
Uchwała Rady Miejskiej nr 142
 Uchwała Rady Miejskiej nr 142 w srpawie upoważnienia zastępcy Burmistrza GiM Mogielnica Pana Marka Ścisłowskiego do reprezentowania Gminy Mogielnica w stowarzyszeniu ,, Gminy Nadpiliczne"

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-30 09:57:57.
Uchwała Rady Miejskiej nr 143
 Uchwała Rady Miejskiej nr 143 w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w 1 kategorii zaszeregowania określonego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i określenia wartości jednego punktu w złotych w systemie wynagradzania pracowników zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych nie będących nauczycielami

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-30 10:19:25.
Uchwała Rady Miejskiej nr 144
 Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy nr 144 w sprawie zabezpieczenia w formie ,, weksla in blanco"

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-30 10:22:16.
Uchwała Rady Miejskiej nr 148
 Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy nr 148 w sprawie najniższego wynagrodzenia w 1 kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i określenia wartości jednego punktu w złotych w punktowym systemie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-30 13:25:45.
Uchwała Rady Miejskiej nr 149
 Uchwała Rady Miejskiej nr 149 w sprawie najniższego wynanagrodzenia w 1 kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i określenia wartości jednego punktu w złotych w punktowym systemie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-31 09:56:20.
Uchwała Rady Miejskiej nr 152
 Uchwała Rady Miejskiej nr 152 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia wysokości opłat za wydanie posiłku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 12:18:33.
Uchwała Rady Miejskiej nr 153
 Uchwała Rady Miejskiej nr 153 w sprawie uchwalenie Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mogielnica na lata 2008-2011 w perspektywie 2019 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 12:21:42.
Uchwała Rady Miejskiej nr 154
 Uchwała Rady Miejskiej nr 154 w sprawie wprowadzenia zmiany do Załącznika do uchwały nr XXXV (302) 2005 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 12:34:35.
Uchwała Rady Miejskiej nr 155
 Uchwała Rady Miejskiej nr 155 w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 12:36:54.
Uchwała Rady Miejskiej nr 156
 Uchwała Rady Miejskiej nr 156 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnica do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 12:39:51.
Uchwała Rady Miejskiej nr 157
 Uchwała Rady Miejskiej nr 157 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 12:42:19.
Uchwała Rady Miejskiej nr 158
 Uchwała Rady Miejskiej nr 158 w sprawie przyznania Tytułu ,, Przyjaciel Gminy i Miasta Mogielnica "

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 12:44:25.
Uchwała Rady Miejskiej nr 159
 Uchwała Rady Miejskiej nr 159 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 12:45:56.
Uchwała Rady Miejskiej nr 160
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 08:59:26.
Uchwała Rady Miejskiej nr 161
 Uchwała Rady Miejskiej nr 161 w sprawie upoważnienia Burmistrza GiM Mogielnica do przyjęcia w drodze darowizny nieruchomości

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 12:48:14.
Uchwała Rady Miejskiej nr 162
 Uchwała Rady Miejskiej nr 162 w sprawie upoważnienia Burmistrza GiM w Mogielnicy do nabycia na rzecz Gminy nieruchomości zabudowanej nr 1056 położonej w Mogielnicy ul. Rynek 21

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 12:51:03.
Uchwała Rady Miejskiej nr 163
 Uchwała Rady Miejskiej nr 163 w sprawie upoważnienia Burmistrza GiM w Mogielnicy do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Borowe gmina Mogielnica będącej własnością Gminy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 12:53:29.
Uchwała Rady Miejskiej nr 164
 Uchwała Rady Miejskiej nr 164 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 12:54:51.
Uchwała Rady Miejskiej nr 165
 Uchwała Rady Miejskiej nr 165 w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 12:58:34.
Uchwała Rady Miejskiej nr 166
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 09:01:44.
Uchwała Rady Miejskiej nr 167
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 09:02:45.
Uchwała Rady Miejskiej nr 169
 Uchwała Rady Miejskiej nr 169 w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21.07.2006 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 13:20:10.
Uchwała Rady Miejskiej nr 170
 Uchwała Rady Miejskiej nr 170 w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII (303) 2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 13:23:27.
Uchwała Rady Miejskiej nr 171
 Uchwała Rady Miejskiej nr 171 w sprawie upoważnienia Burmstrza Gminy i Miasta

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 13:28:31.
Uchwała Rady Miejskiej nr 172
 Uchwała Rady Miejskiej nr 172 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Mogielnica będącej własnością Gminy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 13:32:23.
Uchwała Rady Miejskiej nr 173
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 09:07:34.
Uchwała Rady Miejskiej nr 174
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 09:09:08.
Uchwała Rady Miejskiej nr 175
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 09:11:29.
Uchwała Rady Miejskiej nr 176
 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji na zakup kamizelek odblaskowych dla Posterunku Policji w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 09:13:23.
Uchwała Rady Miejskiej nr 177
 Uchwała Rady Miejskiej nr 177 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlicznia dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz oddziałów przedszkolnych przy tych szkołach

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 13:39:34.
Uchwała Rady Miejskiej nr 181
 Uchwała Rady Miejskiej nr 181 w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XXXII (490) 2001 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 września 2001 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 14:09:19.
Uchwała Rady Miejskiej nr 182
 Uchwała Rady Miejskiej nr 182 w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości nr 1071, 531 położonych w mieście Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 14:11:36.
Uchwała Rady Miejskiej nr 183
 Uchwała Rady Miejskiej nr 183 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnica do realizacji projektu w ramch Działania 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 14:13:43.
Uchwała Rady Miejskiej nr 184
 uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 09:15:45.
Uchwała Rady Miejskiej nr 185
 uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 09:17:24.
Uchwała Rady Miejskiej nr 188
 Uchwała Rady Miejskiej nr 188 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz oddziałów przedszkolnych przy tych szkołach

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 14:30:21.
Uchwała Rady Miejskiej nr 189
 Uchwała Rady Miejskiej nr 189 w sprawie powołania komisji statutowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 14:32:54.
Uchwała Rady Miejskiej nr 192
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 09:19:20.
Uchwała Rady Miejskiej nr 193
 w sprawie dokonania zmiany w planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 09:21:39.
Uchwała Rady Miejskiej nr 194
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 09:26:26.
Uchwała Rady Miejskiej nr 198
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 09:29:23.
Uchwala Rady Miejskiej nr 199
 Uchwała Rady Miejskiej nr 199 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 14:37:52 | Data modyfikacji: 2008-12-22 14:39:10.
Uchwała Rady Miejskiej nr 200
 Uchwała Rady Miejskiej nr 200 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 14:42:11.
Uchwala Rady Miejskiej nr 201
 Uchwała Rady Miejskiej nr 201 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 14:44:12 | Data modyfikacji: 2008-12-22 14:48:58.
Uchwała Rady Miejskiej nr 202
 Uchwała Rady Miejskiej nr 202 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 14:48:35.
Uchwała Rady Miejskiej nr 203
 Uchwała Rady Miejskiej nr 203 w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 14:52:33.
Uchwała Rady Miejskiej nr 204
 Uchwała Rady Miejskiej nr 204 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 14:54:58.
Uchwała Rady Miejskiej nr 205
 Uchwała Rady Miejsiej nr 205 w sprawie okreslenia stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 14:59:46.
Uchwała Rady Miejskiej nr 206
 Uchwła Rady Miejskiej nr 206 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 15:03:44.
Uchwała Rady Miejskiej nr 207
 Uchwała Rady Miejskiej nr 207 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 14:52:24.
Uchwała Rady Miejskiej nr 209
 Uchwała Rady Miejskiej nr 209

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 14:58:09.
Uchwała Rady Miejskiej nr 210
 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:27:28.
Uchwała Rady Miejskiej nr 211
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-20 09:31:51.
Uchwała Rady Miejskiej nr 212
 Uchwała Rady Miejskiej nr 212

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 15:01:44.
Uchwała Rady Miejskiej nr 214
 Uchwała Rady Miejskiej nr 214 w sprawie likwidacji Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 15:05:50.
Uchwała Rady Miejskiej nr 215
 Uchwała Rady Miejskiej nr 215 w sprawie programu współpracy na 2009 rok Gminy i Miasta Mogielnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 15:09:45.
Uchwała Rady Miejskiej nr 217
 Uchwała Rady Miejskiej nr 217 w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica oraz dodatków do wynagrodzeń i nagród

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-01-02 15:13:58.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2009-01-02 15:13:58
Opublikowane przez: Jakub Laskowski