Zawiadomienie o wyborze oferty- Budowa wodociągu
Aleja IV i V Izabelin

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2022-05-17 13:36:51.
Zawiadomienie o wyborze oferty- Opracowanie
projektu budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:29:11.
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa SUW
we wsi Wodziczna
 Zawiadomienie o wyborze oferty SUW.pdf

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2022-03-16 10:06:11.
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie
usług pocztowych w zakresie przyjmowania,
przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych
dla Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2021-12-06 15:11:09.
Zawiadomienie o wyborze oferty - PRZEBUDOWA DACHU
NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIARNÓW
WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2021-11-18 11:41:37.
Zawiadomienie o wyborze oferty- Zakup i dostawa
nowego, lekkiego, specjalnego samochodu
ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2021-08-13 12:53:25.
Przebudowa drogi gminnej l6.1 w miejscowości
Wodziczna Remont drogi gminnej Wodziczna nr
ewidencyjny 231

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2021-08-09 14:24:42.
Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpiezcenie
Gminy
 Informacja

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2021-07-27 12:50:31.
Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup energii
elektrycznej na potrzeby Gminy Mogielnica i jej
jednostek organizacyjnych
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:48:47.
Zawiadomienie o wyborze oferty-Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych przez okres
24 miesięcy
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbiór odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Wojciech Nowakowski | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:04:27 | Data modyfikacji: 2020-12-09 12:22:19.
Zawiadomienie o wyborze oferty- Świadczenie
usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w
Mogielnicy w 2021 r.
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2020-11-16 10:12:37.
Zawiadomienie o wyborze oferty- Przebudowa drogi
gminnej Aleja III Izabelin
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2020-11-09 12:58:34.
Zawiadomienie o wyborze oferty- Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kozietuły Nowe
 Zawiadomienie o wyborze oferty kanalizaxcja Kozietuły.PDF

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2020-10-02 14:05:49.
Zawiadomienie o wyborze oferty- Remont dróg
powiatowych
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2020-09-25 12:46:17.
Zawiadomienie o wyborze oferty- Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Mogielnica przez okres 8 miesięcy
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2020-04-07 14:49:03.
Zawiadomienie o wyborze oferty- Zakup oleju
opałowego wraz z dostawą do szkól na terenie
gminy Mogielnica w 2020 r.
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:41:46 | Data modyfikacji: 2020-01-10 08:47:58.
Informacja o wyborze oferty- Wykonanie
dokumentacji projektowej na: przebudowę drogi
gminnej Otalążka- Jastrzębia Stara, przebudowę
drogi gminnej Kaplin-Borowe, przebudowę drogi
powiatowej nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu
ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy oraz przebudowę
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.
Dziarnowskiej.
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2019-12-04 15:17:52.
Informacja o wyborze oferty-Świadczeniu usług
pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Mogielnicy
 Zawiadomienie o wyborze oferty poczta.PDF

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2019-11-07 12:47:42.
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa drogi
gminnej Wodziczna-Dylew
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2019-08-26 11:00:46.
Zawiadomienie o wyborze oferty- Przebudowa dróg
gminnych
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2019-07-03 11:18:49.
Zawiadomienie o wyborze oferty- obsługa bankowa
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-21 15:09:15.
Zawiadomienie o wyborze oferty- Zakup oleju
opałowego wraz z dostawą do szkól na terenie
gminy Mogielnica w 2019 r.
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 12:38:35.
Zawiadomienie o wyborze oferty- Kredyt bankowy
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-10 14:37:36.
Informacja o wyborze oferty- Wykonanie siłowni
zewnętrznej przy boisku KS Mogielanka
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-07-30 15:19:39.
Informacja o wyborze oferty- Wykonanie siłowni
zewnętrznej przy ZPSPiPP w Brzostowcu
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-07-30 14:56:34.
Informacja o wyborze oferty- Zakup energii
elektrycznej
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-07-27 08:31:28.
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa i
rozbudowa OSP Dylew
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 14:47:15.
Informacja o wyborze oferty- Zapytanie ofertowe na
dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy
Mogielnica w roku szkolnym 2018/2019
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 09:51:50.
Informacja o wyborze oferty- Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności Zamawiającego
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-07-24 10:01:26.
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa dróg
gminnych
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-07-04 11:35:20.
Zawiadomienie o wyborze oferty- Centrum
rekreacyjno-turystyczne wraz z infrastrukturą we
wsi Borowe
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-06-07 10:13:16.
Informacja o wyborze oferty- Zakup samochodów
pożarniczych dla OSP Dębnowola, OSP Kozietuły i
OSP Wólka Gostomska
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-04-03 10:21:00.
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa
oświetlenia drogowego Stryków i
Stamirowice-Tomczyce
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 07:52:33.
Zawiadomienie o wyborze oferty-Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych przez okres
24 miesięcy
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:01:55.
Zawiadomienie o wyborze oferty- Zakup i sukcesywne
dostawy w okresie 12 miesięcy substancji
chemicznych na potrzeby ZGKiM w Mogielnicy.
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-03-13 13:25:57.
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa dachu i
ocieplenie budynku mieszkalnego ul. Dziarnowska 21
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-26 12:42:51.
Informacja o wyborze oferty- Zapytanie ofertowe na
świadczenie usług pocztowych
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 12:44:01.
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa i zmiana
sposobu użytkowania zlewni mleka na świetlicę
wiejską Wodziczna
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:20:10.
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa drogi
gminnej w Dobiecinie
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2017-11-22 09:27:07.
Informacja o wyborze oferty- Budowa oświetlenia w
miejscowości Popowice
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2017-11-14 13:03:39.
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa dachu wraz
z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2017-11-02 11:35:04.
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa dachu wraz
z ociepleniem budynku OSP Otaląż
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2017-10-26 14:54:52.
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa dachu wraz
z ociepleniem budynku OSP Otaląż
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-09-29 16:07:12.
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa dachu wraz
z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-09-29 16:05:48.
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa dachu wraz
z ociepleniem budynku ZPSPiPP w Michałowicach
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-09-28 09:31:28.
Informacja o wyborze oferty- Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Otalążka i Mogielnica
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-09-20 10:34:29.
Informacja o wyborze oferty- Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Brzostowiec
 Wybór oferty Brzostowiec.PDF

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-09-12 13:44:00.
Informacja o wyborze oferty- Budowa placu zabaw
Osiedle Belweder
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-08-11 14:32:44.
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa drogi
gminnej Górki
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-08-10 07:49:09.
Informacja o wyborze oferty- Dowóz dzieci do
szkół na terenie gminy Mogienica
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-08-07 14:28:39.
Informacja o wyborze oferty- Odtworzenie siedlisk
ptaków w dolinie rzeki Pilicy
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-08-03 13:09:17.
Informacja o wyborze oferty- Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziarnów
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-07-14 10:16:58.
Informacja o wyborze oferty- Remont mostu we wsi
Otalążka
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-06-29 08:55:38.
Informacja o wyborze oferty- Zagospodarowanie
rekreacyjne terenu we wsi Kozietuły Nowe
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-06-06 08:05:23 | Data modyfikacji: 2017-06-06 08:08:08.
Informacja o wyborze oferty- odbiór i
zagospodarowanie odpadów
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-04-07 13:31:20.
Informacja o wyborze oferty na zakup idostawę
materiałów biurowych na 2017 r.
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Każmierska | Data wprowadzenia: 2016-12-21 10:21:35 | Data modyfikacji: 2016-12-21 10:22:45.
Informacja o wyborze oferty na zakup i dostawę
tuszy tonerów na 2017 r.
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Każmierska | Data wprowadzenia: 2016-12-21 10:19:35 | Data modyfikacji: 2016-12-21 10:23:01.
Informacja o wyborze oferty na zakup i dostawe
oleju opalowego do szkół na terenie gminy
Mogielnica na rok 2017
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2016-12-20 14:41:33.
Informacja o wyborze oferty na dożywianie dzieci
z terenu Gminy Mogielnica przez MGOPS na rok 2017
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2016-12-19 14:45:57.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA ZAKUP ENERGII
ELEKTRYCZNEJ NA 2017R.
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:12:35.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA PRZEBUDOWĘ
DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY MOGIELNICA
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 14:30:42.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA OŚWIETLENIA ULICZNE
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2016-09-07 10:57:36.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA ZAKUP NOWEGO
SAMOCHODU RATOWNICZO - GASNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4
DLA OSP W MOGIELNICY
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2016-08-10 11:12:05.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA BUDOWE DROGI
GMINNEJ OTALĄŻ - OTALĄŻKA
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 13:55:42.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOWÓZ
UCZNIÓW DO SZKÓL W ROKU SZKOLNYM 20116/2017
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2016-07-05 13:46:14.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZBIERANIA OFERT NA
WYKONANIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ I OCIEPLENIE
STROPU W BUDYNKU OSP KOZIETUŁY
 Informacja o unieważnieniu zbierania ofert

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2016-07-05 07:35:24.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA BUDOWĘ PLACU
ZABAW W OTALĘŻY
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 08:47:27.
ZAWEIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ROZBIÓRKĘ
MUROWANEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MOGIELNICY PRZY
UL. RYNEK 22
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:09:57.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA TUSZE I TONERY
NA 2016R.
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2016-01-18 10:53:24.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWE
MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA 2016
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2016-01-18 10:51:36.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA USŁUGI
POCZTOWE 2015R.
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2016-01-18 10:48:55 | Data modyfikacji: 2016-01-18 14:23:28.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA DOŻYWIANIE
DZIECI MGOPS
 Informacja o wyborze oferty-dożywianie dzieci na 2016

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2015-12-22 10:59:04.
ZAWIADOMIENIE O WYNKI PTZETARGU NA ZAKUP OLEJU
OPAŁOWEGO NA 2016R
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2015-12-17 09:57:26.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP PALIWA
WRAZ Z TANKOWANIEM NA 2016R.
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2015-12-15 09:23:05.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ROZBIÓRKE
BUDYNKU
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2015-12-11 15:18:27.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA BUDOWĘ
BUDYNKU URZĘDU GMINY MOGIELNICA
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:44:27.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA -PRZEBUDOWĘ
UL. PRZYLESIE WRAZ Z UTWARDZENIEM PRZYLEGŁEGO
PLACU II
 Informacja o wyniku przetargu

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2015-11-09 15:17:13.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
DROGI GMINNEJ ŚLEPOWOLA
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2015-10-20 07:56:18.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA BUDOWE SIECI
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WE WSI DYLEW,
ODCINKI DYLEWSKIE I WODZICZNA
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 07:33:36.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE
MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2015-08-21 09:48:52.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOWÓZ
UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY MOGIELNICA W
ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 Informacja o wyborze oferty 2015/2016

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2015-08-11 07:46:40.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
DROGI GMINNEJ ŁUGOWICE
 Informacja o Wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2015-06-18 09:59:16.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
DACHU NA BUDYNKU OSP POPOWICE
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2015-06-12 09:54:14.
INFORMACJA - PROTOKÓŁ Z KONKURSU NA REALIZACJĘ
ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015r.

 



 Informacja-Protokół z wyboru oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2015-01-29 15:03:10.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP WRAZ Z
TANKOWANIEM PALIWA DO POJAZDÓW STRAŻY POŻARNEJ
W 2015r.

 








 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-12-23 14:00:02.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA ZAKUP I
DOSTAWE OLEJU OPALOWEGO DO SZKÓŁ W 2015r.

 








 zawiadomienie o wyniku przetargu olej opałowy 2015.PDF

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-12-23 13:58:37.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ODBIÓR I
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA
MOGIELNICA

 








 iInformacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-12-19 14:10:07.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 2014

 







 Zawiadomienie o wyborze oferty energia.PDF

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-11-21 14:39:42.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
DRÓG GMINNYCH ETAP III
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-08-27 13:11:21.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA OCIEPLENIE
STRAŻNICY OSP WÓLKA GOSTOMSKA
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-08-20 13:14:02.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOWÓZ
UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015r.
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-07-18 07:30:33.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
UL. PRZYLESIE WRAZ Z UTWARDZENIEM PRZYLEGŁEGO
PLACU ETAP II
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 14:53:30.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
DRÓG GMINNYCH ETAP II
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-05-21 10:47:03.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWE
CHODNIKÓW
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-05-20 11:11:43.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA PRZEBUDOWĘ
DRÓG GMINNYCH 2014
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:03:36.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA OCIEPLENIE
STRAŻNICY OSP BOROWE
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-03-20 15:19:40.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA PRZEBUDOWE
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU OSP WÓLKA
GOSTOMSKA.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 06.03.2014

 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-02-26 15:08:13 | Data modyfikacji: 2014-02-26 15:10:38.
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETAGRU NA
PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU OSP
WÓLKA GOSTOMSKA
 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-02-04 09:37:05.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA ZAKUP I
DOSTAWE OLEJU OPAŁOWEGO 2014R.
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2013-12-30 15:17:47.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA ZAKUP PALIWA
NA ROK 2014
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2013-12-27 07:37:10.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP SAMOCHODU
ROTOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP MICHAŁOWICE
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2013-11-05 10:37:13 | Data modyfikacji: 2013-11-05 10:41:11.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOWÓZ
UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY MOGIELNICA W
ROKU SZKOLNYM 2013/2014
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2013-08-20 09:41:44.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA BUDOWĘ
KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH GÓRKI, KAPLIN,
GRACJANÓW, ODCINKI DYLEWSKIE, DYLEW
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2013-08-16 11:33:50.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA BUDOWĘ
KANALIZACJI SANITARNEJ IZABELIN II
 informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2013-08-08 12:30:15.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
DRÓG GMINNYCH
 informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2013-08-07 14:01:50.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA BUDOWĘ
WODOCIĄGU WE WSI PĄCZEW
 informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:39:49.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
UL. SIENKIEWICZA I UL. RUDNA DROGA.
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2013-06-20 07:56:48.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA ODBIÓR I
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
 informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Autor: Marek Ścisłowski | Data wprowadzenia: 2013-06-14 14:04:45.
ZAWIADOMIENIE O WYNOKU PRZETARGU NA BUDOWE
KANALIZACJI SANITARNEJ IZABELIN I
 Informacja o wyborze oferty.

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2013-06-05 15:24:33.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PEŁNIENIE
NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJA ZADAŃ
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2013-06-05 07:39:38.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
CHODNIKA OS. BELWEDER
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Autor: Tadeusz Wrzesiński | Data wprowadzenia: 2013-05-09 13:27:44.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM W KOZIETUŁACH NOWYCH
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Autor: Tadeusz Wrzesiński | Data wprowadzenia: 2013-04-30 10:49:11.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWE
DRÓG GMINNYCH
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2013-04-08 13:01:24.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA WYKONANIE
ŁAZIENKI W STRAŻNICY OSP POPOWICE
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2013-02-07 11:04:23.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWE
MOSTU NA RZECE MOGIELANCE WE WSI MIECHOWICE II
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Autor: Tadeusz Wrzesiński | Data wprowadzenia: 2012-10-30 15:01:08.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWA
DRÓG GMINNYCH ul. Modrzewiowa w Mogielnicy i
drogi gminne we wsi Borowe
 informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2012-10-30 14:54:25.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE
MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
 Zawiadomienie o wyniku przetargu.pdf

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2012-08-01 14:03:18.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA KONSERWACJE
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2012-07-24 15:15:05.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOWÓZ
UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2012-07-24 15:13:13.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA BUDOWE BOISKA
DO PIŁKI PLAZOWEJ
 informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Autor: Tadeusz Wrzesiński | Data wprowadzenia: 2012-06-28 14:57:51.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
WODOCIĄGU UL. SZKOLNA I UL. PRZEJAZD
 Zawiadomienie o wyniku przetargu

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Autor: Tadeusz Wrzesiński | Data wprowadzenia: 2012-06-05 07:41:10.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA ZAKUP
KRUSZYWA DROGOWEGO
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Autor: Tadeusz Wrzesiński | Data wprowadzenia: 2012-05-02 09:00:18.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI POD DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ
  Informacja o wyniku przetargu na wynajem nieruchomości.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2012-04-19 12:25:04 | Data modyfikacji: 2012-04-19 12:26:08.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA WYKONANIE
POWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE DO JASTRZEBI
NOWEJ. WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W
KOZIETULACH NOWYCH
 zawiadomienie o wyborze oferty DROGI.pdf

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Autor: Tadeusz Wrzesiński | Data wprowadzenia: 2012-04-13 09:56:55.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA PRZEBUDOWE
CHODNIKA UL. ARMII KRAJOWEJ
 Informacja o wynikach przetargu.pdf

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Autor: Tadeusz Wrzesiński | Data wprowadzenia: 2012-04-11 13:13:36.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA WYKONANIE
KOLEKTORÓW DO PODGRZEWANIA WODY W BASENACH NA
KOMPLEKSIE SPORTOWYM W MOGIELNICY
 Informacja o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Autor: Tadeusz Wrzesiński | Data wprowadzenia: 2012-04-11 13:05:38.
 Informacja o wyniku przetargu na wynajem nieruchomości.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-04-03 14:21:12 | Data modyfikacji: 2012-04-03 14:24:44.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU BUDOWA PLACU
ZABAW W STAMIROWICACH
 Zawiadomienie o wyniku przetargu

Opublikowane przez: Paweł Maciaszek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 14:53:54.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU BUDOWA PLACU
ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ I
PRZEDSZKOLU W BRZOSTOWCU
 Zawiadomienie o wyniku przetargu

Opublikowane przez: Paweł Maciaszek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 14:51:39.
 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 15:42:11.
 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU - ZAKUP PALIW Z TANKOWANIEM DO SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH ORAZ AUTOBUSU SZKOLNEGO

Opublikowane przez: Paweł Maciaszek | Data wprowadzenia: 2012-01-19 11:23:23.
 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU - ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY I MIASTA MOGIELNICA W 2012 r.

Opublikowane przez: Paweł Maciaszek | Data wprowadzenia: 2012-01-09 13:21:28.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU - OBSŁUGA
BANKOWA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA PRZEZ
OKRES 36 MIESIĘCY
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Paweł Maciaszek | Data wprowadzenia: 2011-12-12 12:12:30.
 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO MOGIELNICA - KOZIETUŁY NOWE

Opublikowane przez: Paweł Maciaszek | Data wprowadzenia: 2011-09-27 09:22:00.
 Zawiadomienie o wyniku przetargu Budowa (modernizacja) placu zabaw przy PSP w Mogielnicy

Opublikowane przez: Paweł Maciaszek | Data wprowadzenia: 2011-09-15 15:43:45.

Zawiadomienie o wyniku przetargu Sukcesywne dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w roku szkolnym 2011/2012

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Paweł Maciaszek | Data wprowadzenia: 2011-08-19 11:35:08.
 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU - PRZEBUDIOWA DROGI GMINNEJ WE WSI WĘŻOWIEC

Opublikowane przez: Paweł Maciaszek | Data wprowadzenia: 2011-08-12 10:13:09.

Zawiadomienie o wyniku przetargu przewóz uczniów do szkół na terenie gminy Mogielnica w roku szk. 2011/2012

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Paweł Maciaszek | Data wprowadzenia: 2011-08-08 12:22:48.
 Informacja o wynikach przetargu.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-06-29 07:56:04.
Zawiadomienie o wyniku przetargu OSP DZIARNOW
 Zawiadomienie o wyniku przetargu OSP DZIARNOW

Opublikowane przez: Paweł Maciaszek | Data wprowadzenia: 2011-06-08 07:44:59.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na zagospodarowanie zalewu.

 Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe drog gminnych.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-04-14 14:04:55.
 Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup kruszywa.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-03-29 16:48:26.
 zawiadomienie -wybor oferty tusze 2011.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-03-22 14:18:30 | Data modyfikacji: 2011-03-22 14:28:51.
 Zawiadomienie -wybor oferty papier 2011.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-03-22 14:18:08.
  I N F O R M A C J A o wyniku przetargu Izabelin.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-02-27 21:57:24.
 Zawiadomienia o wyborze ofert\16022011 Zawiadomienie o wyborze oferty na budowe sieci wodociagowej.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-02-16 16:13:15.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe SUW

ZP-21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-01-24 09:48:12.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na zakup i dostawe oleju opalowego do szkol na terenie Gminy i Miasta w Mogielnicy w 2011 roku.

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-12-31 08:13:33.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowę drog gminnych

ZP 21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-09-29 10:03:51.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na rozbudowę strażnic.

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-09-29 10:00:42.
 Informacja o wyniku przetargu na nieruchomości

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-09-12 12:11:18 | Data modyfikacji: 2010-09-12 12:11:34.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na dowoz uczniow do szkol w roku szkolnym 2010-2011.

ZP 21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-08-11 08:10:15.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na ubezpieczenie.

ZP 21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-07-30 21:24:36.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na dostawe wedlin

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-07-23 15:14:26.
 Uniewaznie przetargu na dowoz uczniow do szkol na terenie Gminy Mogielnica w roku szkolnym 2010-2011

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-07-21 12:05:24.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na budowe kanalizacji i przebudowe wodociagu.

ZP-21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-07-01 11:57:57.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na kredyt.

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-06-01 16:00:26.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej..

ZP-21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-04-29 14:38:22.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe chodnikow.

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-04-29 14:32:26.

Zawiadomienie o wyniku przetargu zakup kruszywa.

ZP-21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-04-08 15:06:29.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe drog gminnych.

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-03-31 12:05:41.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe swietlicy.

ZP-21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-03-30 14:30:03.

Zawiadomienie o wyniku przetargu.

ZP-12- czesc I prawo jazdy.

ZP-12- czesc II przewoz rzeczy.

ZP-12- czesc III drwal.

ZP-12- czesc IV rachunkowosc.

ZP-19

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-03-23 09:00:53.

Informacja o zakonczeniu przetargu na zakup kruszywa.

 

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-03-04 10:35:52.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe drogi Kaplin - Gracjanow.

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-02-26 18:55:56.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe nawierzchni.

ZP-21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-02-10 13:30:25.

Zawiadomienie o wyniku przetargu zakup kruszywa.

ZP-12

  ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-02-05 11:40:08.

Zawiadomienia o wyborze ofert\20100205\20100205 Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe sposobu zasilania.

ZP-21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-02-04 07:45:45.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe drogi Glowczyn Towarzystwo.

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-01-28 15:04:12.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na zakup paliw w 2010 r..

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-12-29 12:23:28.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na zakup i dostawe oleju opalowego do szkol w 2010 r.

ZP-21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-12-18 20:00:32.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe nawierzchni.

ZP-21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-11-06 15:25:27.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowę sposobu zasilania.

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-11-06 15:24:06.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na dostawe miesa

ZP-21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-09-22 15:53:43.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowę drogi Jastrzebia .

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-09-15 15:00:36.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na zakup samochodu dla OSP Miechowice.

ZP-21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-09-10 09:46:48.
 Zawiadomienie.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-09-07 15:18:54.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe chodnika Zaganczyka

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-07-30 21:59:14.
 Zawiadomienie o wyborze oferty na dowoz dzieci do szkol w roku szkolnym 2009-2010

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:02:11 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:09:29.

Informacja o wyborze oferty na konserwacje oswietlenia ulicznego na terenie gminy Mogielnica.

ZP-21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-07-09 14:13:25.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe drog gminnych.

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-07-08 07:53:10.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na kredyt bankowy.

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-06-01 14:56:05.

Zawiadomienie o wyborze oferty na kurs magazyniera z umiejatnoscia obslugi wozka jezdniowego

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-05-30 20:51:11.

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe drog gminnych

ZP 21

 ZP12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-05-19 14:33:48.

Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu czesc II - tusze i tonery.

ZP-12

ZP-19

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-02-27 14:02:54.

Zawiadomienie o wyniku przetargu czesc I-materialy biurowe.

ZP 12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-02-27 13:59:55.
Wyniki przetargu nieograniczonego na organizację
i przeprowadzenie kursów:

Zawiadomienie o wyborze oferty na kurs obslugi kasy fiskalnej z fakturowaniem

ZP-12

ZP-21

Zawiadomienie o wyborze oferty na kurs podstaw obslugi komputera.

ZP-19

ZP-12

ZP-21

Zawiadomienie o wyborze oferty na kurs prawo jazdy kategorii C i-lub C+E.

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-02-19 13:16:10 | Data modyfikacji: 2009-02-19 13:39:55.

Zawiadomienie o wyniku przetargu transport kruszywa.

ZP-12

 ZP-21

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-02-19 12:45:33.

Zawiadomienie o wyniku przetargu.

ZP-19

ZP-21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-02-06 21:58:22.

Wynik przetargu na kompleks sportowy przy PSP Mogielnica.

ZP-21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-01-15 12:58:05.
 Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup paliw.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-12-22 15:00:35.
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - SUW Brzostowiec.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-11-04 10:46:22.

OGLOSZENIE o wyniku przetargu - budowa wodociagu

ZP-21

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-10-20 09:07:18.

OGLOSZENIE o wyniku przetargu drogi gminne.

ZP- 21

 ZP 12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-09-26 20:20:25.

Wynik przetargu zakup kruszywa

ZP19

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-09-16 13:11:50.

Wynik przetargu swietlica Miechowice

ZP-19

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-09-12 15:20:51.

Wynik przetargu swietlica Dziarnow

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-09-12 13:27:38.

Wynik przetargu monitoring centrum Mogielnicy

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-09-12 13:23:14.

OGLOSZENIE o wyniuku przetargu na zakup samochodu OSP

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-09-09 11:18:49.

OGLOSZENIE o wyniuku przetargu na przebudowę chodnika ul. Ogrodowej i 3 Maja.

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-08-11 14:54:53.

OGLOSZENIE o wyniuku przetargu na przebudowę jezdni i chodnika ul. Krzyzowej.

 ZP-12

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-08-11 14:51:00.
 Zawiadomienie o wyborze ofert na ubezpieczenie mienia Gminy i Miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-08-11 12:06:42.
 Ogloszenie o wyborze oferty na dowoz dzieci do szkol w roku szkolnym 2008-2009

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-07-23 14:47:16.

ZP-12

ZP 21

 Ogłoszenie o wyborze oferty - budowa wodociągu

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-05-16 10:43:55 | Data modyfikacji: 2008-05-16 10:45:26.

ZP-12

ZP-21

 Ogłoszenie o wyborze oferty - budowa platformy ZSO

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-05-16 10:41:13 | Data modyfikacji: 2008-05-16 10:46:33.

ZP 12

ZP 21

 Ogłoszenie o wyniku przetargu droga Kozietuły Nowe.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-04-03 13:26:34.

ZP 12

ZP 21

 Ogłoszenie o wyniku przetargu - droga Otaląż Wężowiec

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-04-03 13:20:22.
 OGLOSZENIE o wyniuku przetargu na przebudowę chodnika ul. Zaganczyka.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-02-21 12:37:02.
 Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę bonów towarowych.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:18:35.

zał. 1

zał. 2

zał. 3

 Wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-09-27 12:44:27.

ZP-12 monitoring ZSO

ZP-19 monitoring ZSO

ZP-21 monitoring ZSO

Rozstrzygniecie protestu na monitoring budynku ZSO

 Zawiadomienie o wyborze oferty - monitoring ZSO

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-09-24 21:40:37.

ZP-12 SUW Michałowice

ZP-21 SUW Michałowice

 Zawiadomienie o wyborze oferty - SUW Michalowice

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-21 14:32:15.

ZP-12 boisko KS Mogielanka

ZP-21 boisko KS Mogielanka

 Zawiadomienie o wyborze oferty - boisko sportowe KS Mogielanka

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-21 14:30:22.

ZP-12 zakup kruszywa

ZP-21 zakup kruszywa

 Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup kruszywa.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-21 14:27:59.

ZP 12

ZP-21

 zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa ulic na os. Belweder w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-01 08:00:52.

ZP 12

ZP 21

 Zawiadomienie o wyborze oferty - droga Tomczyce -Kolonia

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-07-26 13:16:16.

ZP 12

ZP21

 Zawiadomienie o wyborze oferty - droga Wodziczna - Dylew

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-07-26 13:11:09.

ZP 12

ZP 21

 Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa wodociagu Krakowskie Przedmiescie

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-07-25 12:30:16.

ZP-12

ZP-21

 Zawiadomienie o wyborze oferty - remont Ratusza w Mogielnicy

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-07-24 00:51:58.
Data wprowadzenia: 2007-07-24 00:51:58
Opublikowane przez: Robert Lipiec