Uchwały w 2007r.

 Uchwała Rady Miejskiej Nr 39/2007 w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach ZPORR nowy zawód edycja 1.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 11:31:52 | Data modyfikacji: 2007-04-03 11:32:52.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 40/2007 w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach ZPORR nowy zawód edycja 2

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 11:35:40 | Data modyfikacji: 2007-04-03 11:32:52.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 41/2007 w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach ZPORR nowy zawód edycja 3

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 11:36:50 | Data modyfikacji: 2007-04-03 11:32:52.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 42/2007 w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa - przebudowa dróg

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 11:38:47 | Data modyfikacji: 2007-04-03 11:32:52.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 43/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 11:40:44 | Data modyfikacji: 2007-04-03 11:43:09.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 47/2007 w spr wynagrodzenia w pierwszej kategorii

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-07 14:41:21 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:41:54.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 48 /2007 w spr. tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin w szkołach.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-07 14:44:30 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:41:54.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 49/2007 w spr najniższe wynagrodzenie i wartosc punktowa w MGOK OPS Biblioteka.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-07 14:46:44 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:41:54.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 50 w spr. o przyst.do planu przestrz.zagosp.fragm.Tomczyc i Ulasek.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-07 14:47:33 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:48:22.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 51/2007 w spr sprzedaz lokalu mieszkalnego.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-07 14:48:02 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:48:58.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 52/2007 w spr zmiany w Programie rozwiazywania problemow alkohol.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-07 14:49:49 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:48:58.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 53/2007 w spr zmiany uchwaly nr 333 2006.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-07 14:50:47 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:48:58.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 56/2007 w spr oswiadczen lustracyjnych Skarbnika i Sekretarza GiM.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-07 14:51:59 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:48:58.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 57/2007 w spr sprzedazy lokalu mieszkalnego Dziarnowska 29.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-07 14:52:50 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:48:58.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 58/2007 w spr planow pracy Komisji

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-07 15:00:06 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:48:58.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 60/2007 w spr absolutorium

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-07 15:01:39 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:48:58.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 61/2007 w spr zmian w zal Program na rzecz niepełnospr.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-07 15:02:39 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:48:58.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 70/2007 w spr egulamin wynagradzania nauczycieli.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-07 15:04:53 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:48:58.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 77/2007 Przyjaciel Gminy W.Langkamer

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-07 15:06:29 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:48:58.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 78/2007 Przyjaciel GiM Dariusz Grabowski.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-08-07 15:07:17 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:48:58.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 79/2007 w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-10-18 14:47:31 | Data modyfikacji: 2007-08-07 14:48:58.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 86/2007 w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławnikow do Sądu Rejonowego w Grójcu

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-10-18 14:54:21 | Data modyfikacji: 2007-10-19 07:58:09.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 83/2007 w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemow

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-10-19 11:03:33 | Data modyfikacji: 2007-10-19 07:58:09.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 44/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grojcu na przebudowe drog powiatowych

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-10-19 10:59:25 | Data modyfikacji: 2007-10-19 07:58:09.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 89/2007 w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin Pilica

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-10-19 11:05:03 | Data modyfikacji: 2007-10-19 07:58:09.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 91/2007 w sprawie przyjęcia Statusu Mazowieckiego Związku Międzygminnego Czyste Mazowsze

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-10-19 11:09:52 | Data modyfikacji: 2007-10-19 07:58:09.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 92/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-10-19 11:11:34 | Data modyfikacji: 2007-10-19 07:58:09.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 93/2007 w sprawie dokonania zmiany w planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-10-19 11:13:33 | Data modyfikacji: 2007-10-19 07:58:09.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 94/2007 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Grójeckiego dotyczącego opracowania

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-10-19 11:22:39 | Data modyfikacji: 2007-10-19 07:58:09.
 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej nr 92/2007 Plan zadań inwestycyjnych po zmianach na dzień 20 września 2007 r

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-10-19 11:24:50 | Data modyfikacji: 2007-10-19 07:58:09.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 90/2007 w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Miedzygminnego Czyste Mazowsze

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-10-19 11:26:29 | Data modyfikacji: 2007-10-19 07:58:09.
 Załącznik do uchwały nr 94/2007

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-10-19 11:27:22 | Data modyfikacji: 2007-10-19 07:58:09.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 106/2007 w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci na 2008 rok.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-12-20 08:29:21 | Data modyfikacji: 2007-12-20 08:30:58.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 107/2007 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych na 2008 rok.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-12-20 08:30:14 | Data modyfikacji: 2007-12-20 08:32:06.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 108/2007 w sprawie obnizenia ceny skupu zyta do celow wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-12-20 08:33:42 | Data modyfikacji: 2007-12-20 08:32:06.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 109/2007 w sprawie ustalenia wysokosci dziennych stawek oplaty targowej na 2008r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-12-20 08:35:09 | Data modyfikacji: 2007-12-20 08:32:06.
 Uchwala Rady Miejskiej nr 110/2007 w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso zobowiazan pienieznych oraz podatku od nieruchomosci na 2008 rok

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-12-20 08:36:42 | Data modyfikacji: 2007-12-20 08:32:06.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2007-12-20 08:36:42
Opublikowane przez: Robert Lipiec