Załączniki do uchwał

 Załącznik do uchwały nr 12 - deklaracja na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:02:12.
 Załącznik do uchwały nr 12 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:04:20.
 Załącznik do uchwały nr 12 - dane o nieruchomościach

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:05:29.
 Załącznik do uchwały nr 12 - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:08:23.
 Załącznik do uchwały nr 12 - deklaracja na podatek rolny.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:11:48.
 Załącznik do uchwały nr 12 - informacja w sprawie podatku rolnego.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:12:35.
 Załącznik do uchwały nr 12 - dane o nieruchomościach rolnych

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:13:25.
 Załacznk do uchwały nr 12 - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:14:14.
 Załacznik do uchwały nr 12 - deklaracja na podatek leśny.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:15:10.
 Załącznik do uchwały nr 12 - informacja w sprawie podatku leśnego.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:17:38.
 Załącznik do uchwały nr 12 - dane o nieruchomościach leśnych.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:19:49.
 Załącznik do uchwały nr 12 - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:22:07.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:22:07
Opublikowane przez: Robert Lipiec