Uchwała Rady nr.305-06 w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-07-04 14:40:56 | Data modyfikacji: 2006-07-04 14:41:26.
 Uchwała Rady nr. 306 - 06 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-07-04 14:51:10.
 Uchwała Rady nr. 308 - 06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-07-04 15:17:49.
 Uchwała Rady nr.309 - 06 w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-07-04 15:21:30.
 Uchwała Rady nr.313 - 06 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-07-04 15:30:44 | Data modyfikacji: 2006-07-04 15:30:58.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 4 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-12-07 13:33:53 | Data modyfikacji: 2006-12-07 13:41:22.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 5 w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru z Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-12-07 13:40:58.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 6 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-12-07 13:44:14.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 7 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-12-07 13:46:33.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 8 w sprawie stawek podatku rolnego na 2007r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-12-07 13:51:34.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 9 w sprawie ustalenia stawek podatku leśnego na 2007r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-12-07 13:53:49.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2007r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-12-07 13:55:20.
 Uchwała Rady Miejskiej nr 11 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pienieznych oraz podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:09:53.
 Uchwała Rady Miejskiej nr.12 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny .

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-10 13:59:46.
 Uchwała Rady Miejskiej nr.13 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2007r

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-29 13:52:58.
 Uchwała Rady Miejskiej nr.14 w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:02:12 | Data modyfikacji: 2007-01-29 14:08:15.
 Uchwała Rady Miejskiej nr.15 w sprawie okreslenia stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:03:18.
 Uchwała Rady Miejskiej nr.16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wode z urządzeń miejskich

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:05:15.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 20/2006 w spawie doplaty do dziecka w przedszkolu w 2007 roku.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 11:46:57.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 21/2006 w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 11:50:50.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 22/2006 w sprawie ustalenia budżetu na 2007rok

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 11:53:01 | Data modyfikacji: 2007-04-03 14:07:52.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 23/2006 w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 11:54:14 | Data modyfikacji: 2007-04-03 14:08:03.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 25/2006 w sprawie odwołania Skarbnika.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 11:57:05 | Data modyfikacji: 2007-04-03 14:08:14.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 26/2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkocholowych.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 12:09:02 | Data modyfikacji: 2007-04-03 14:08:30.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 27/2006 w sprawie przeciwdzałania narkomanii.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 13:51:14.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 29/2006 w sprawie angażu Burmistrza od 04.12.2006

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 13:53:16.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 30/2006 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 13:56:37 | Data modyfikacji: 2007-04-03 13:58:35.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 31/2006 w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 13:57:58.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 32/2006 w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży Radnym

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 14:00:24.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 35/2006 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 14:06:26 | Data modyfikacji: 2007-04-03 14:06:50.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 36/2006 w sprawie poparcia postulatów Związku Sadowników RP

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-04-03 14:10:38.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2007-04-03 14:10:38
Opublikowane przez: Robert Lipiec