Uchwała Rady nr.135 - w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta na 2004 rok.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-03-23 11:31:45.
 Uchwała Rady nr.136 - w sprawie dokonania zmian w budzecie Gminy i Miasta na 2004 r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-03-23 11:34:34.
 Uchwała Rady nr.137 - w sprawie przekazania instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-03-23 11:36:20.
 Uchwała Rady nr.139 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2004 rok..

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-03-23 11:37:47.
 Uchwała Rady nr.141 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2004 rok

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-03-23 11:39:04.
 Uchwała Rady nr.142 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Parku Krajobrazowego Dolna Pilica.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-03-23 11:40:15.
 Uchwała Rady nr.144 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy umowy o dofinansowanie inwestycji p.n. Budowa drogi gminnej Brzostowiec.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-03-23 11:41:38.
 Uchwała Rady nr.146 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej konkursu na stanowisko Dyrektora

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-03-23 11:42:49.
 Uchwała Rady nr.148 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII 163 1999 z dnia 10 września 1999 r

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-03-23 11:44:17.
 Uchwała Rady nr.149 - w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2004r za niektóre czynności urzędowe nie objete przepisami o opłacie skarbowej.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-03-23 11:45:57.
 Uchwała Rady nr.150 - 2004 zmniejszenie subwencji oswiatowej i planowanych wydatków

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-05-27 09:06:51.
 Uchwała Rady nr.151 - 2004 dotacja na zadania zlecone -oświetlenie. ulic za 2003 rok

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-05-27 09:10:26 | Data modyfikacji: 2004-05-27 09:24:02.
 Uchwała Rady nr.152 - 2004 z umorzenie pozyczki z oczyszczalni sciekow i podz. nadwyżki.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-05-27 09:13:53 | Data modyfikacji: 2004-05-27 09:23:41.
 Uchwała Rady nr.153 - 2004 przeniesienia wydatkow pomiędzy działami.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-05-27 09:15:25 | Data modyfikacji: 2004-05-27 09:23:16.
 Uchwała Rady nr.154 - 2004 dotacja Starosty na inwestycje w ciagu ulic powiatowych.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-05-27 09:16:44 | Data modyfikacji: 2004-05-27 09:22:49.
 Uchwała Rady nr.155 - 2004 dot na zadania zlecone -zakup komputera -zasiłki rodzinne.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-05-27 09:18:08 | Data modyfikacji: 2004-05-27 09:22:29.
 Uchwała Rady nr.160-2004 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru miasta Mogielnicy.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-05-27 09:22:03.
 Uchwała Rady nr.164 - 2004 zmiana w planie GFOS i GW.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-05-27 09:26:22.
 Uchwała Rady nr.165 - 2004 przeniesienie wydatków na opłaty za sciąganie podatków.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-05-27 09:28:18.
 Uchwała Rady nr.166 - 2004 zmniejszenie wydatkow na wodociąg i zmniejszenie pożyczki.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-05-27 09:30:55 | Data modyfikacji: 2004-05-27 09:31:32.
 Uchwała Rady nr.167 - 2004 upoważnienie burmistrza do podpisania umowy na pożyczkę i zabezpieczenie...

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-06 13:25:15 | Data modyfikacji: 2005-01-06 13:35:19.
 Uchwała Rady nr.168 - 2004 upoważnienie do podpisania umowy na dotacje z SAPARD .......

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-06 13:31:52.
 Uchwała Rady nr.169 - 2004 upoważnienie do podpisania umowy na dotacje z SAPARD .....

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-06 13:49:32 | Data modyfikacji: 2005-01-07 09:21:50.
 Uchwała Rady nr.170 - 2004 w sprawie umożenia raty pożyczki za oczyszczalnię ścików........

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-07 08:33:48 | Data modyfikacji: 2005-01-07 09:20:21.
 Uchwała Rady nr.171 - 2004 zmniejszenie dochodów, zwiększenie SAPARD i zwiększenie wydatków....

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-07 08:38:04.
 Uchwała Rady nr.172 - 2004 przeniesienia pomiędzy paragrafami w oświacie......

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-07 08:41:38.
 Uchwała Rady nr.173 - 2004 dotacja na świadczenia rodzinne.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-07 08:43:16.
 Uchwała Rady nr.209 - 2004 w sprawie ustalenia stawek podatku rolnego na 2005 rok

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-07 09:03:12 | Data modyfikacji: 2005-01-07 09:07:51.
 Uchwała Rady nr.210 - 2004 w sprawie ustalenia składek podatku leśnego.........

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-07 09:00:06 | Data modyfikacji: 2005-01-07 09:08:20.
 Uchwała Rady nr.211-2004 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowejn 2005r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-07 09:14:55.
 Uchwała Rady nr. 212-2004 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-07 09:19:26.
 Uchwała Rady nr. 213-2004 - w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2005r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-07 09:24:19.
 Uchwała Rady nr.214-2004 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadanych psów.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-07 09:26:43.
 Uchwała Rady nr.215-2004 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkoso zobowiązań pieniężnych oraz od nieruchomości.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-07 09:33:05.
 Uchwała Rady nr.216-2004 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-12-30 10:10:24.
 Uchwała Rady nr.217-2004 w sprawie określenia wysokości składek podatku od środków transportowych na 2005r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-07 09:38:19.
 Uchwała Rady nr.218-2004 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-07 09:45:20.
 Uchwała Rady nr.219-2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-07 09:49:17.
 Uchwała Rady nr 220-2004 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i.........

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-01-07 09:52:49.
 Uchwała Rady nr. 221-2004 w sprawie upoważnienie Burmidstrza Gminy i Miasta do przekazania nawierzchni aswaltowej na drodze powiatowej nr.34134 Mogielnica -Tomczyce

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-29 08:58:13.
 Uchwała Rady nr. 224-2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-29 09:02:23.
 Uchwała Rady nr. 227-2004 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego niekture zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrunionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica oraz dodatków do wynagrodzeń i nagród.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-29 10:00:06.
 Uchwała Rady nr. 228-2004 w sprawie używania telefonu komórkowego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2005-06-29 13:13:38 | Data modyfikacji: 2013-02-13 12:55:36.
 Uchwała Rady nr. 229-2004 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-29 13:19:06.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2005-06-29 13:19:06
Opublikowane przez: Robert Lipiec