Uchwała Rady 37-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2003r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-26 12:43:50 | Data modyfikacji: 2003-10-09 13:29:18.
 Uchwała Rady 38-2003 w sprawie dokonania zmian w planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-26 12:50:17 | Data modyfikacji: 2003-10-09 13:31:50.
 Uchwała Rady 39-2003 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2003r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 10:46:31 | Data modyfikacji: 2003-10-09 13:33:30.
 Uchwała Rady 40-2003 w sprawie zmniejszenia wydatków i wolnych środków nadwyżki

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 10:57:32 | Data modyfikacji: 2003-10-09 13:35:59.
 Uchwała Rady 41-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2003r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 11:01:23 | Data modyfikacji: 2003-10-09 13:40:03.
 Uchwała rady 54-2003 w sprawie zmian dokonanych w budżecie gminy i miasta na 2003r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 11:05:31 | Data modyfikacji: 2003-10-09 13:44:14.
 Uchwała Rady 55-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 11:08:06 | Data modyfikacji: 2003-10-09 13:46:53.
 Uchwała Rady 64-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 11:13:22 | Data modyfikacji: 2003-10-09 13:48:25.
 Uchwała Rady 65-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 11:15:16 | Data modyfikacji: 2003-10-09 13:49:31.
 Uchwała Rady 66-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r. na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 13:34:30 | Data modyfikacji: 2003-10-09 13:51:33.
 Uchwała Rady 67-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r. dotycząca budowy wagi na wysypisku

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 13:38:00 | Data modyfikacji: 2003-10-09 13:53:08.
 Uchwała Rady 68-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r.dotacja z FOGR na modernizację drogi Kozietuły Nowe

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 13:39:43 | Data modyfikacji: 2003-10-09 13:54:22.
 Uchwała Rady 69-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie giny i miasta na 2003r. przeniesienie wydatków z drogi Jastrzębia na nagłośnienie sali gimnastycznej

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 13:41:59 | Data modyfikacji: 2003-10-09 13:55:31.
 Uchwała Rady 76-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2003r. zabezpieczenie środków na spłatę kredytu SP ZOZ.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 13:43:46 | Data modyfikacji: 2003-10-09 13:56:40.
 Uchwała Rady 77-2003 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 13:45:23 | Data modyfikacji: 2003-10-09 13:58:18.
 Uchwała Rady 79-2003 W sprawie dokonania zmian w budżecie na 2003r. kanalizacja i wodociąg Warszawska-Plac Dół i oświetlenie Rynek

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 13:48:52 | Data modyfikacji: 2003-10-09 14:00:50.
 Uchwała Rady 81-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta, ponadplanowy dochud z opłat za zezwolenia i prowizje

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 13:51:25 | Data modyfikacji: 2003-10-09 14:02:12.
 Uchwała Rady 82-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta podział rezerwy i przeniesienie wydatków pomiędzy działamipom

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 13:53:35 | Data modyfikacji: 2003-10-09 14:06:10.
 Uchwała Rady 83-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta dotacja Starosty na budowę przydomowych oczyszczalni ...

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 13:55:20 | Data modyfikacji: 2003-10-09 14:07:56.
 Uchwała Rady 87-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta ponadplanowe dochody z wpłat ludności na wodociąg

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 13:57:10 | Data modyfikacji: 2003-10-09 14:09:02.
 Uchwała Rady 88-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r. na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-09-30 13:59:05 | Data modyfikacji: 2003-10-09 14:11:00.
 Uchwała Rady 95-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r. subwencja osiatowa na remont w ZSO.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-10-01 10:39:21 | Data modyfikacji: 2003-10-09 14:14:39.
 Uchwała Rady 96-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-10-01 10:47:33 | Data modyfikacji: 2003-10-09 14:16:30.
 Uchwała Rady 98-2003 w sprawie subwencji oświaty na remont PSP w Mogielnicy i zakup komputrów dla PSP w Brzostowcu

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-01-09 10:10:42.
 Uchwała Rady 99-2003 w sprawie zmiany klasyfikacji zasiłku losowego w zadaniachzleconych na wyprawkę szkolną w Oświacie

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-01-09 10:14:36.
 Uchwała Rady 100-2003 w sprawie ponadplanowych dochodów w oświacie na ogrzewanie Sali gimnastycznej i remont elewacji PSP w Mogielnicy

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-01-09 10:17:53 | Data modyfikacji: 2004-01-09 10:24:09.
 Uchwała Rady 101-2003 w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy działami i inwestycjami

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-01-09 10:20:42 | Data modyfikacji: 2004-01-09 10:23:28.
 Uchwała Rady 102-2003 w sprawie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Mogielnica-Dąbrowa

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-01-09 10:22:33.
 Uchwał Rady 106-2003 w sprawie subwencji wyrównawczej i ponadplanowych dochodów

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-01-09 10:31:44.
 Uchwała Rady 107-2003 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy działami

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-01-09 10:35:04 | Data modyfikacji: 2004-01-09 10:43:11.
 Uchwała Rady 108-2003 w sprawie ustalenia podatku rolnego na 2004r

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-01-11 08:53:09.
 Uchwała Rady 109-2003 w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2004r

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-01-11 08:54:47.
 Uchwała Rady 110-2003 w sprawie ustalenia wysokosci dziennych stawek opłaty targowej na 2004r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-01-11 08:56:26.
 Uchwała Rady 111-2003 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-01-11 08:58:20.
 Uchwała Rady 113-2003 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2004r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2004-01-11 09:02:37.
Data wprowadzenia: 2004-01-11 09:02:37
Opublikowane przez: Robert Lipiec