uchwała nr 218 w sprawie dokonania zmian w
budżecie gminy i miasta na 2009 rok
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-04-30 11:11:23.
uchwała nr 219
 Uchwała Nr 219/XXXV/2009 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu sołectwa Górki-Izabelin

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-04-30 11:54:39.
uchwała nr 220
 uchwała nr 220/XXXV/2009 w sprawie uchwalenia statutu Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-04-30 12:48:47 | Data modyfikacji: 2009-04-30 12:49:35.
Uchwała nr 221
 Uchwała nr 221/XXXVI/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-04-30 12:56:42.
Uchwała nr 222
 Uchwała nr 222/XXXVI/2009 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-04-30 13:13:23.
Uchwała nr 223
 Uchwała nr 223/XXXVI/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na przebudowę dróg powiatowych na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-04-30 13:17:27.
Uchwała nr 224
 Uchwała nr 224/XXXVII/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-04-30 13:19:50.
Uchwała nr 225
 Uchwała nr 225/XXXVII/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-04-30 13:21:12.
Uchwała nr 226
 Uchwała nr 226/XXXVII/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-04-30 13:24:56.
Uchwała nr 227
 Uchwała nr 227/XXXVII/2009 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnica do realizacji projektu w ramch Działania 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-04-30 13:31:41.
Uchwała nr 229
 Uchwała nr 229/XXXVII/2009 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta w Mogielnicy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-04-30 13:46:33.
Uchwała nr 230
 Uchwała nr 230/XXXVII/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-04-30 14:14:05.
Uchwała nr 230
 Uchwała nr 231/XXXVIII/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-11 11:50:50.
Uchwała nr 232
 Uchwała nr 232/XXXVIII/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-11 11:52:08.
Uchwała nr 233
 Uchwała nr 233/XXXVIII/2009 w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-11 11:54:01.
Uchwała nr 234
 Uchwała nr 234/XXXVIII/2009 w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-04-30 14:23:51.
Uchwała nr 235
 Uchwała nr 235/XXXVIII/2009 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Izabelin gm. Mogielnica będących własnością Gminy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-04-30 14:28:06.
Uchwała nr 236
 Uchwała nr 236/XXXVIII/2009 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Ługowice gm. Mogielnica będącej własnością Gminy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-04-30 14:31:37.
Uchwała nr 237
 Uchwała nr 237/XXXVIII/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Mogielnica do projektów kluczowych realizowanych prz Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-11 12:57:07.
Uchwała nr 238
 Uchwała nr 238/XXXIX/2009 w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica za 2008 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-11 12:16:23.
Uchwała nr 246
 Uchwała nr 246/XXXIX/2009 w sprawie zatwierdzenia statutu SP ZOZ w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-11 13:11:16.
Uchwała nr 247
 Uchwała nr 247/XXXIX/2009 w sprawie regulaminy określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę ...

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-11 13:15:44.
Uchwała nr 248
 Uchwała nr 248/XL/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-11 13:17:12 | Data modyfikacji: 2009-07-15 11:58:18.
Uchwała nr 249
 Uchwała nr XLI/249/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-07-15 13:20:57.
Uchwała nr 250
 Uchwała Nr XLI/250/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-07-15 12:03:04 | Data modyfikacji: 2009-07-15 12:30:09.
Uchwała nr 251
 Uchwała Nr XLI/251/2009 w sprawie przyznania Tytułu ,, Przyjaciel Gminy i Miasta Mogielnica"

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-07-15 12:11:40.
Uchwała nr 252
 Uchwała nr XLII/252/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-07-15 13:22:58.
Uchwała nr 253
 Uchwała nr XLII/253/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica umowy dofinansowania kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy oraz ustanowienie zabespieczenia w formie weksla ,, in blanco"

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-07-15 13:26:01.
Uchwała Nr 254
 Uchwała nr XLII/254/2009 w sprawie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu sołectwa Górki-Izabelin

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-07-15 12:24:23.
Uchwała nr 255
 Uchwała Nr XLII/255/2009 w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21.07.2006 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-07-15 12:28:22.
Uchwała nr 256
 Uchwała Nr XLIV/256/2009 z 23 lipca 2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-08-20 10:12:20.
Uchwała nr 257
 Uchwała nr XLIV/257/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-08-20 10:43:41.
Uchwała nr 258
 Uchwała XLV/258/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 sierpnia 2009 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-10-12 12:39:44.
Uchwała nr 259
 Uchwała Nr XLI/259/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 września 2009 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-10-12 12:44:50.
Uchwała nr 260
 Uchwała nr XLI/260/2009 z dnia 22 września 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-10-12 12:46:48.
Uchwała nr 261
 Uchwała Nr XLI/261/2009 z dnia 22 września 2009 roku w sprawie likwidacji środków trwałych będących na stanie ewidencyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-11-19 09:59:59.
Uchwała nr 262
 Uchwała Nr XLVI/262/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 września 2009 roku w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-11-19 10:08:31.
Uchwała 263
 Uchwała nr XLVI/263/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 września 2009 roku w sprawie intencji przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnica do Związku Międzygminnego

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-11-19 10:14:12.
Uchwała 264
 Uchwała XLVI/ 264/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 września 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Mogielnica będącej własnością Gminy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-11-19 10:44:44.
Uchwała nr 265
 Uchwała nr XLVII/265/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-11-19 10:58:24 | Data modyfikacji: 2009-11-19 11:02:16.
Uchwała nr 266
 Uchwała nr XLVII/266/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie dokonania zmian w planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-11-19 11:06:28.
Uchwała nr 267
 Uchwała nr XLVII/268/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-11-19 11:14:27 | Data modyfikacji: 2010-02-05 12:47:57.
Uchwała nr 268
 Uchwała nr XLVII/268/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-11-19 11:21:19.
Uchwała nr 269
 Uchwała nr XLVII/269/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Radomiu z dnia 16 września 2009 r.(sygn. akt VIII SA/Wa 319/09) wydanego w sprawie skargi Rady Miejskiej w Mogielnicy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2009 roku o nr LEX .R.0522/1/09 w sprawie wygaszenia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Mogielnicy Pana Marka Melona

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-11-19 11:33:13.
Uchwała nr 270
 Uchwała nr XLII/270/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Radomiu z dnia 16.09. 2009 wydanego w sprawie skargi Rady Miejskiej w Mogielnicy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.03.2009 r w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Pana Stanisława Wątruka

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-11-19 11:45:34.
Uchwała nr 271
 Uchwała nr XLVII/271/2009 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie wydział zamiejscowy w Radomiu z dnia 16.09.2009 roku wydanego w sprawie skargi Rady Miejskiej w Mogielnicy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.03.2009 w sprawie mandatu Radnego Pana A.Słoneckiego

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-12-23 10:12:48.
Uchwała nr 275
 Uchwała nr XLVIII/275/2009 z dnia 16 listopada 2009 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-12-23 10:18:35.
Uchwała nr 276
 Uchwała nr XLVIII/276/2009 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-12-23 10:21:54.
Uchwała nr 277
 Uchwała nr XLVIII/277/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-12-23 10:24:56.
Uchwała nr 278
 Uchwała nr XLVIII/278/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-12-23 10:26:19.
Uchwała nr 279
 Uchwała nr XLVIII/279/2009 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-12-23 10:27:50.
Uchwała -informacja
 Informacja w sprawie stawki podatku rolnego na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-01-08 13:41:37.
Uchwała - informacja
 Informacja - wysokość podatku leśnego na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-01-08 13:46:35.
Uchwała nr 281
 Uchwała nr 281/XLIX/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokośći ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 07:49:08.
Uchwała nr 282
 Uchwała nr XLIX/282/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 09:33:30.
Uchwała nr 283
 Uchwała Nr 283/XLIX/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2010 rok.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 07:52:31.
Uchwała nr 284
 Uchwała nr XLIX/284/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 07:58:16.
Uchwała nr 285
 Uchwała nr XLIX/285/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 08:06:00.
Uchwała nr 286
 Uchwała nr XLIX/286/2009 z 22 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 09:12:51.
Uchwała nr 287
 Uchwała nr XLIX/287/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2010 rok Gminy i Miasta Mogielnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicnzego w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 09:23:15.
Uchwała nr 288
 Uchwała nr XLIX/288/2009 z 22 grudnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości gruntowej na rzecz gminy za zaległości podatkowe

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 09:01:19.
Uchwała nr 289
 Uchwała nr XLIX/289/2009 z 22 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o nazwie "Teren A - Izabelin" położonego w sołectwie Izabelin gmina Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 08:22:22.
Uchwała nr 290
 Uchwała nr XLIX/290/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Mogielnica do realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 08:27:58 | Data modyfikacji: 2010-03-01 08:31:51.
Uchwała 291
 Uchwała nr XLIX/291/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Mogielnica do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 08:37:01.
Uchwała nr 292
 Uchwała nr XLIX/292/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania chodnika w ul. Zagańczyka w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 08:51:20.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2010-03-01 08:51:20
Opublikowane przez: Jakub Laskowski