dr Sławomir Chmielewski
Burmistrz
Telefon: +48 (48) 66-35-149
e-mail: gmina@mogielnica.pl

 

 Sławomir Chmielewski–ur. 17.03.1957 r. w Mogielnicy, żonaty, dwoje dzieci, doktor nauk biologicznych (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu). W latach 1991-1998 zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy (1991-1998), od 1998 burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica, założyciel i Redaktor Naczelny czasopisma przyrodniczego „Kulon” (od 1996), członek Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody przy Urzędzie Wojewódzkim w Radomiu (1993-1998), członek Wojewódzkiej a obecnie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (od 1999 do 2016 r.).Autor lub współautor ponad 150 artykułów z dziedziny ochrony przyrody i środowiska, specjalista od waloryzacji obszarów i ocen oddziaływania na środowisko.Zainteresowania: ornitologia, fotografia.    

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2003-06-09 10:01:41 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:57:39.

Zobacz:
 oświadczenie majątkowe . 
Data wprowadzenia: 2003-06-09 10:01:41
Data modyfikacji: 2020-01-20 14:57:39
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński