Zarządzenie nr 1 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok

Zarządzenie nr 2 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mogielnica do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie nr 3 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Zarządzenie nr 4 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok.

Zarządzenie nr 5 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2024 rok.

Zarządzenie nr 6 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 7 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 144/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogilnica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 8 w sprawie zasad ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy dla zadania realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ( Edycja 8)

Zarządzenie nr 9 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Zarządzenie nr 10 w sprawie ogłoszenia informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2024 roku.

Zarządzenie nr 11 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2024 rok.

Zarządzenie nr 12 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 r.

Zarządzenie nr 13 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałani

Zarządzenie nr 14 w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Zarządzenie nr 15 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku elektrycznego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023

Zarządzenie nr 16 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 ro

Zarządzenie nr 17 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Fu

Zarządzenie nr 18 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytori

Zarządzenie nr 19 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024r

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024r.

Zarządzenie nr 21 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na

Zarządzenie nr 22 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 23 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024r.

Zarządzenie nr 24 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 r.

Zarządzenie nr 25 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024r.

Zarządzenie nr 26 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na

Zarządzenie nr 27 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach w Mogielnicy

Zarządzenie nr 28 w sprawie powołania koordynatora miejskiego ds. informatyki

Zarządzenie nr 29 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 30 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 31 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 32 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 33 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 34 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 36 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na konkurs na stanowisko w Urzędzie Gminy i Miasta – „Sekretarz”

Zarządzenie nr 37 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 38 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

Zarządzenie nr 39 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 40 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-02-09 12:46:20.
Data wprowadzenia: 2024-02-09 12:46:20
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński