Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZSO w Mogielnicy - Małgorzata Tabor

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-07-12 10:19:05.
 Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - Anna Wilk

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-07-12 10:32:16.
 Oświadczenie majątkowe Specjalisty Pracy Socjalnej - Barbara Michalska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-07-12 10:34:25 | Data modyfikacji: 2021-07-12 10:50:13.
  Oświadczenie majątkowe Tomasz Kowalski

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-07-12 10:51:45.
 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy i Miasta - Joanna Kaźmierska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-07-12 10:52:52.
  Oświadczenie majątkowe Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy- Joanna Latosiak

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-07-12 11:06:59.
  Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy - Hanna Frasońska-Pańkowska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-07-12 11:10:06.
  Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy -Grzegorz Zieliński

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-07-12 11:11:14.
 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy - Robert Lipiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-07-12 11:14:59.
 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem - Piotr Mosionek

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-07-12 11:16:05.
 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach - Grażyna Michalak

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-07-12 11:17:24.
  Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy - Paweł Pajewski

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-07-12 11:40:42.
Data wprowadzenia: 2021-07-12 11:40:42
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński