Uchwała nr XXXVIII/202/2021Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 stycznia 2021 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-02-22 10:58:18 | Data modyfikacji: 2021-02-22 10:59:56.
 Uchwała nr XXXVIII/203/2021Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 stycznia 2021 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-02-22 10:59:15 | Data modyfikacji: 2021-02-22 11:00:35.
 Uchwała nr XXXVIII/204/2021Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 stycznia 2021 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/177/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Brzostowcu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy z klasami I-III

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-02-22 11:01:32.
 Uchwała nr XXXIX/205/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-11 11:27:23.
 Uchwała nr XXXIX/206/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-11 11:27:58.
 Uchwała nr XXXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-11 11:28:33.
 Uchwała nr XXXIX/208/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie zaniechania realizacji inwestycji

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-11 11:29:32.
 Uchwała nr XXXIX/209/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-11 11:30:22.
 Uchwała nr XXXIX/210/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2021 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-11 11:30:51.
 Uchwała nr XXXIX/211/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Brzostowcu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy z klasami I-III

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-11 11:31:38.
  Uchwała nr XXXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-11 11:39:22.
 Uchwała nr XXXIX/213/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-11 11:45:00.
 Uchwała nr XL/214/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/212/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-31 09:36:31.
 Uchwała nr XLI/215/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-31 10:29:23 | Data modyfikacji: 2021-04-07 10:55:43.
 Uchwała nr XLI/216/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:11:14 | Data modyfikacji: 2021-04-15 15:05:13.
 Uchwała nr XLI/217/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:16:45 | Data modyfikacji: 2021-04-15 15:06:00.
 Uchwała nr XLI/218/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM"

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:18:25 | Data modyfikacji: 2021-04-02 11:08:52.
 Uchwała nr XLI/219/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:23:39 | Data modyfikacji: 2021-04-02 11:11:24.
 Uchwała nr XLI/220/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:48:55 | Data modyfikacji: 2021-04-15 15:04:31.
 Uchwała nr XLI/221/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do garażu w Grójcu, przy ul. Mogielnickiej 30D, będącego własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:49:25 | Data modyfikacji: 2021-04-02 11:18:54.
 Uchwała nr XLI/222/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:50:01 | Data modyfikacji: 2021-04-02 11:20:59.
 Uchwała nr XLI/223/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO NA FRAGMENTACH SOŁECTW KOZIETUŁY NOWE I KOZIETUŁY W GMINIE MOGIELNICA

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:50:45 | Data modyfikacji: 2021-03-31 12:54:53.
 Uchwała nr XLII/224/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-05-21 09:50:33 | Data modyfikacji: 2021-05-25 14:00:10.
 Uchwała nr XLII/225/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-05-21 10:02:20 | Data modyfikacji: 2021-05-25 14:01:00.
 Uchwała nr XLII/226/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-05-21 10:04:18 | Data modyfikacji: 2021-05-25 14:02:15.
 Uchwała nr XLII/227/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-05-21 10:05:34 | Data modyfikacji: 2021-05-25 14:03:17.
 Uchwała nr XLII/228/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości nie niezabudowanej położonej w Stamirowicach gm. Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-05-21 10:06:09 | Data modyfikacji: 2021-05-25 14:04:25.
 Uchwała nr XLII/229/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-05-21 10:07:23 | Data modyfikacji: 2021-05-25 14:05:09.
 Uchwała nr XLII/230/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-05-21 10:08:01 | Data modyfikacji: 2021-05-25 14:08:56.
 Uchwała nr XLII/231/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:20:34.
 Uchwała nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:21:25.
 Uchwała nr XLII/233/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/175/2020 Rady Gminy i Miasta w Mogielnicy z dnia 9 października 2020 r

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:22:21.
 Uchwała nr XLII/234/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Gminy i Miasta Mogielnica rodziny repatriantów z Rosji

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:23:52.
 Uchwała nr XLIII/235/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-06-25 11:17:18.
 Uchwała nr XLIII/236/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-06-25 11:17:58.
 Uchwała nr XLIII/237/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica wotum zaufania.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-06-25 11:18:41.
 Uchwała nr XLIII/238/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-06-25 11:19:28.
 Uchwała nr XLIII/239/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-06-25 11:20:03.
 Uchwała nr XLIII/240/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Mogielnica, Cegielnia, w gminie Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-06-25 11:20:38.
 Uchwała nr XLIII/241/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-06-25 11:21:52.
 Uchwała nr XLIV/242/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-07-09 15:16:33 | Data modyfikacji: 2022-01-19 13:08:30.
 Uchwała nr XLIV/243/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-07-09 15:17:40 | Data modyfikacji: 2022-01-19 12:58:59.
 Uchwała nr XLIV/244/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-07-09 15:19:57 | Data modyfikacji: 2021-07-09 15:23:54.
 Uchwała Nr XLV/245/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:15:01.
 Uchwała Nr XLV/246/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:16:12.
 Uchwała Nr XLV/247/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/217/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:16:59.
 Uchwała Nr XLV/248/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości na rzecz Gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:17:50.
 Uchwała Nr XLV/249/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na dalszy czas oznaczony

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:18:55.
 Uchwała Nr XLVII/250/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:19:36.
 Uchwała Nr XLVII/251/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:20:37.
 Uchwała Nr XLVII/252/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu w budynku Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:21:40.
 Uchwała Nr XLVIII/253/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 3 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:23:39.
 UCHWAŁA Nr XLVIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 3 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 11:42:51.
 UCHWAŁA Nr XLIX/255/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 11:44:07 | Data modyfikacji: 2021-12-07 14:46:34.
 UCHWAŁA NR XLIX / 256 / 2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 września 2021 r. w sprawie: przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 14:48:06.
 UCHWAŁA Nr L/257/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 14:51:46.
 UCHWAŁA Nr L/258/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 14:52:30.
 U C H W A Ł A NR L /259/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 14:54:36.
 U C H W A Ł A NR L / 260 /2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/235/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 14:55:49.
 U C H W A Ł A Nr L /261/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 r. w sprawie : sprzedaży nieruchomości nr 170 położonej w obrębie Izabelin gm. Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 14:58:11.
 UCHWAŁA NR L/262/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 roku w sprawie: zmiany wzoru wniosku o udzielenie dotacji, rozliczenia udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mogielnica oraz informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 14:59:39.
 Uchwała nr L /263/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/175/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia bonu żłobkowego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:02:28.
 UCHWAŁA NR L/264/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 r. w sprawie: górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:05:34.
 Uchwała nr LI/265/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:06:52.
 Uchwała nr LI/266/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:07:45.
 Uchwała nr LI/267/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:08:53.
 Uchwała nr LI / 268/ 2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:10:03.
 U C H W A Ł A Nr LI /269/ 2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie : przyjęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonywania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica w roku 2022.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:11:00.
 UCHWAŁA NR LI /270 /2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w perspektywie 2021-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:12:24.
 UCHWAŁA Nr LI/271/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:16:57.
 UCHWAŁA Nr LI/272/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:17:43.
 UCHWAŁA Nr LI/273/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2022 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:18:16.
 UCHWAŁA Nr LII/274/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-21 14:17:29.
 UCHWAŁA Nr LII/275/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-21 14:18:48.
 UCHWAŁA Nr LII/276/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-21 14:21:18.
 Uchwała Nr LII/277/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Mogielnicy, przy ul. Grójeckiej 9, wraz z częścią wspólną działki 496 będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:44:29.
 Uchwała Nr LIII/278/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:44:57.
 Uchwała Nr LIII/279/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia takiej opłaty.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:45:30 | Data modyfikacji: 2022-01-19 11:48:24.
 Uchwała Nr LIII/280/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:49:07.
 Uchwała Nr LIV/281/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:49:33.
 Uchwała Nr LIV/282/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:50:15.
 Uchwała Nr LIV/283/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/88/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:50:56.
 Uchwała Nr LIV/284/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:51:38.
 Uchwała Nr LIV/285/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2022 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:52:35.
 Uchwała Nr LIV/286/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:54:41.
 Uchwała Nr LIV/287/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:56:08.
 Uchwała Nr LIV/288/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni mieszkalnej dla zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:56:43.
 Uchwała Nr LIV/289/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2022 – 2025

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:57:27.
 Uchwała Nr LIV/290/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zamiaru utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mogielnicy ul. Nowomiejska 1 i włączeniu jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska 1

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:58:38.
 Uchwała Nr LIV/291/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:59:26.
 Uchwała Nr LIV/292/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w Mogielnicy przy ul. Dziarnowskiej 8, wraz z częścią wspólną działki 1062 będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 12:01:05.

Zobacz:
 Załączniki do Uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2022-01-19 12:01:05
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński