2020

1.2020

Zarządzenie nr 1 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 2 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok

Zarządzenie nr 3 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 4 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na rok 2020.

Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 6 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 7 w sprawie ogłoszenia informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2020 roku.

Zarządzenie nr 8 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

Zarządzenie nr 9 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 10 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta na 2020 rok

Zarządzenie nr 11 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta na 2020 rok

Zarządzenie nr 12 w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarzadzenie nr 14 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. płacowych w oświacie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarządzenie nr 15 w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy dla interesantów.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:50:08 | Data modyfikacji: 2020-02-12 13:50:24.
Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:50:08
Data modyfikacji: 2020-02-12 13:50:24
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński