Uchwała nr XXIV/126/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-13 10:48:28 | Data modyfikacji: 2020-02-13 10:53:00.
 Uchwała nr XXIV/127/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 w Grójcu, przy ul. Mogielnickiej 1, wraz z częścią wspólną działki 4308/1 będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-13 10:58:37.
 Uchwała nr XXIV/128/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości 1227 połozonej w mieście Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-13 11:02:03.
 Uchwała nr XXIV/129/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-13 11:33:01.
 Uchwała nr XXIV/130/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-13 12:42:23.
 Uchwała nr XXIV/131/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-13 12:49:25.
 Uchwała nr XXIV/132/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zqakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-13 12:53:23.
 Uchwała nr XXV/133/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji ZPSPiPP w Brzostowcu w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Brzostowcu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy z klasami I-III

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 11:33:38.
 Uchwała nr XXV/134/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 11:36:14.
 Uchwała nr XXV/135/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zwolnienia samorzadowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 11:40:22.
 Uchwała nr XXV/136/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia " Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 11:44:55.
 Uchwała nr XXVI/137/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 maja 2020 r w sprawie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-05-21 12:26:23.
 Uchwała nr XXVI/138/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 maja 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-05-21 12:29:16 | Data modyfikacji: 2020-05-21 12:32:10.
 Uchwała nr XXVI/139/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 maja 2020 r w sprawie likwidacji Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu i utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Brzostowcu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy z klasami I-III

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-05-21 12:33:10.
 Uchwała nr XXVI/140/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-05-21 12:36:03.
 Uchwała nr XXVI/141/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 maja 2020 r w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-05-21 12:41:37.
 Uchwała nr XXVI/142/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w Mogielnicy, przy ul. Warszawskiej 9, wraz z częścią wspólną działki 4308/1 będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-05-21 12:45:54.
 Uchwała nr XXVI/143/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-05-21 12:47:44.
 Uchwała nr XXVII/144/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:25:48.
 Uchwała nr XXVII/145/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w spawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:28:31.
 Uchwała nr XXVII/146/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:30:33.
 Uchwała nr XXVII/147/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:32:44.
 Uchwała nr XXVII/148/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania uchwały nr XXIV/127/2020 z dnia 7 lutego 2020 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:34:19.
 Uchwała nr XXVII/149/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:37:20.
 Uchwała nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM"

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:39:16.
 Uchwała nr XXVII/151/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w Mogielnicy, przy ul. Warszawskiej 9, wraz z częścią wspólną działki 4308/1 będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-07 11:47:07.
 Uchwała nr XXVII/152/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mogielnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:41:52 | Data modyfikacji: 2020-08-07 12:20:03.
 Uchwała nr XXVII/153/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia niezwłocznych działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie finansowania oświaty oraz wdrożenia mechanizmów wsparcia rekompensujących samorządom zmniejszone wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:43:24 | Data modyfikacji: 2020-08-07 12:16:37.
 Uchwała nr XXVII/154/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:47:00 | Data modyfikacji: 2020-08-07 12:15:55.
 Uchwała nr XXVII/155/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica dla najlepszego Maturzysty.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:49:36 | Data modyfikacji: 2020-08-07 12:14:01.
  Uchwała nr XXVIII/156/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-05 14:35:53 | Data modyfikacji: 2020-08-07 12:11:38.
 UCHWAŁA Nr XXVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-05 14:39:54 | Data modyfikacji: 2020-08-07 12:10:37.
 Uchwała Nr XXVIII /158/ 2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica wotum zaufania.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-05 14:44:10 | Data modyfikacji: 2020-08-07 12:09:40.
 Uchwała Nr XXVIII /159/ 2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2019 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-05 14:47:02 | Data modyfikacji: 2020-08-07 12:09:11.
 UCHWAŁA NR XXVIII /160/2020 RADY MIEJSKIEJ W MOGIELNICY z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-05 14:53:11 | Data modyfikacji: 2020-08-07 12:08:46.
 U C H W A Ł A Nr XXVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-05 14:56:34 | Data modyfikacji: 2020-08-07 12:08:06.
 U C H W A Ł A NR XXVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-05 15:04:16 | Data modyfikacji: 2020-08-07 11:50:59.
 U C H W A Ł A NR XXVIII/163/2020 RADY MIEJSKIEJ W MOGIELNICY z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-05 15:11:14 | Data modyfikacji: 2020-08-07 11:49:35.
 UCHWAŁA NR XXVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-05 15:16:46 | Data modyfikacji: 2020-08-07 11:49:02.
 UCHWAŁA NR XXVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XXVII/151/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-05 15:20:28 | Data modyfikacji: 2020-08-07 11:48:30.
 Uchwała Nr XXIV/166/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-09-04 12:32:31 | Data modyfikacji: 2020-09-16 13:20:29.
  Uchwała nr XXX/167/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 września 2020 r w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-09-16 13:18:05.
  Uchwała nr XXX/168/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 września 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-09-16 13:22:23.
  Uchwała nr XXX/169/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w gminie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-09-16 13:35:59.
 Uchwała nr XXXI/170/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 września 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-09-28 13:37:03.
 Uchwała nr XXXI/171/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 września 2020 r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-09-28 13:39:43 | Data modyfikacji: 2020-10-02 10:49:23.
 Uchwała nr XXXII/172/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 października 2020 r w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:57:51 | Data modyfikacji: 2020-10-27 15:12:47.
 Uchwała nr XXXII/173/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 października 2020 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-10-27 15:01:13.
 Uchwała nr XXXII/174/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 października 2020 r w sprawie uchylenia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-10-27 15:06:10.
 Uchwała nr XXXII/175/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia bonu żłobkowego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-10-27 15:20:06.
 Uchwała nr XXXIII/176/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-11-03 12:55:45.
  Uchwała nr XXXIII/177/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Brzostowcu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy z klasami I-III.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-11-03 13:06:13.
 Uchwała nr XXXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-11-03 13:10:33.
 Uchwała nr XXXIV/179/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2020 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w Mogielnicy, przy ul. Warszawskiej 9, wraz z częścią wspólną działki 505 będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-11-03 13:41:31.
 Uchwała nr XXXIV/180/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-11-03 13:53:16.
 Uchwała nr XXXV/181/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-12-16 12:40:07.
  Uchwała nr XXXV/182/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-12-16 12:50:18 | Data modyfikacji: 2020-12-16 12:55:08.
  Uchwała nr XXXV/183/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-12-16 12:58:43.
 Uchwała nr XXXV/184/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r w sprawie Programu współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-12-16 13:02:43.
 Uchwała nr XXXV/185/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-12-16 13:08:00.
  Uchwała nr XXXV/186/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-12-16 13:10:09.
 Uchwała nr XXXV/187/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-12-16 13:18:53.
 Uchwała nr XXXV/188/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2021 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-12-16 13:29:15.
 Uchwała nr XXXV/189/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie opłaty targowej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-12-16 13:35:20.

Uchwała nr XXXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 grudnia 2020 r w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-01-15 10:38:04.

Uchwała nr XXXVI/191/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 grudnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-01-15 10:40:45.

Uchwała nr XXXVI/192/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 grudnia 2020 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/88/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-01-15 10:44:56.

Uchwała nr XXXVI/193/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 grudnia 2020 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/146/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-01-15 10:55:00.

Uchwała nr XXXVII/194/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-01-15 10:56:40.

Uchwała nr XXXVII/195/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-01-15 11:04:18.

Uchwała nr XXXVII/196/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-01-15 11:04:41.

Uchwała nr XXXVII/197/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021 -2027.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-01-15 11:10:34.

Uchwała nr XXXVI/198/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-01-15 11:10:47.

Uchwała nr XXXVII/199/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2022 dla Gminy Mogielnica

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-01-15 11:17:40.

Uchwała nr XXXVII/200/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-01-15 11:21:28.

Uchwała nr XXXVII/201/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonywania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica w roku 2021.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-01-15 11:24:42.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał . 
Data wprowadzenia: 2021-01-15 11:24:42
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński