Uchwały w 2020

 Uchwała nr XXIV/126/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-13 10:48:28 | Data modyfikacji: 2020-02-13 10:53:00.
 Uchwała nr XXIV/127/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 w Grójcu, przy ul. Mogielnickiej 1, wraz z częścią wspólną działki 4308/1 będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-13 10:58:37 | Data modyfikacji: 2020-02-13 10:53:00.
 Uchwała nr XXIV/128/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości 1227 połozonej w mieście Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-13 11:02:03 | Data modyfikacji: 2020-02-13 10:53:00.
 Uchwała nr XXIV/129/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-13 11:33:01 | Data modyfikacji: 2020-02-13 10:53:00.
 Uchwała nr XXIV/130/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-13 12:42:23 | Data modyfikacji: 2020-02-13 10:53:00.
 Uchwała nr XXIV/131/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-13 12:49:25 | Data modyfikacji: 2020-02-13 10:53:00.
 Uchwała nr XXIV/132/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zqakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-13 12:53:23 | Data modyfikacji: 2020-02-13 10:53:00.
 Uchwała nr XXV/133/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji ZPSPiPP w Brzostowcu w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Brzostowcu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy z klasami I-III

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 11:33:38 | Data modyfikacji: 2020-02-13 10:53:00.
 Uchwała nr XXV/134/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 11:36:14 | Data modyfikacji: 2020-02-13 10:53:00.
 Uchwała nr XXV/135/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zwolnienia samorzadowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 11:40:22 | Data modyfikacji: 2020-02-13 10:53:00.
 Uchwała nr XXV/136/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia " Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 11:44:55 | Data modyfikacji: 2020-02-13 10:53:00.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał . 
Data wprowadzenia: 2020-03-17 11:44:55
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński