WYBORY PREZYDENCKIE 2020

 Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-06 09:45:09.
 Uchwała 11-2019 zmienona uchwałą 20-2020 -Powoływanie obwodowych komisji

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-19 10:42:00.
 Formularz - powoływanie okw

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-19 10:44:01.
 Formularz - powoływanie okw - indywidualne

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-19 10:46:40.
 Uchwała 11-2019 zmienona uchwałą 20-2020 -Powoływanie obwodowych komisji wraz z formularzem

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:02:44.
 Harmonogram powoływania komisji obwodowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:04:20.
 Informacja o liczbie osób powołanych w skład obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:05:52.
 Protokół losowania członków OKW

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:11:06.
 Informacja w sprawie terminów wykonania czynności mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:17:51.
 Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 27.03.2020r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:25:20 | Data modyfikacji: 2020-03-27 11:30:11.
 I N F O R M A C J A o sposobie przyjmowania zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Kaźmierska | Data wprowadzenia: 2020-03-27 15:06:42 | Data modyfikacji: 2020-03-27 11:30:11.
 Postanowienie nr 28.2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na stałe obwody głosowania

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Kaźmierska | Data wprowadzenia: 2020-03-27 15:30:10 | Data modyfikacji: 2020-03-27 11:30:11.
 Informacje ws. czasu pracy Delegatury i sporządzania aktu pełnomocnictwa

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-27 15:33:36 | Data modyfikacji: 2020-03-27 11:30:11.
 Wybory Prezydenta RP -przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do okw

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-27 15:49:13 | Data modyfikacji: 2020-03-27 11:30:11.
Data wprowadzenia: 2020-03-27 15:49:13
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński