Informacja w sprawie godzin prac Obwodowych komisji wyborczych w dniu 12 lipca 2020 r

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Kaźmierska | Data wprowadzenia: 2020-07-06 15:29:41.
 Obwieszczenie o II turze

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-30 11:29:37.
 Plakat lokal wyborczy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-25 13:44:08.
 Postanowienie o zmianie składu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-06-25 13:42:23.
 PREZYDENT 2020 - Afisz-lokal-b

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-06-25 13:39:03.
 Informacja w sprawie godzin prac Obwodowych komisji wyborczych w dniu 28 czerwca 2020r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Kaźmierska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 16:11:19.
 Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-23 15:05:39.
 Postanowienie o powołaniu obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-17 08:09:25.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta_28_06-1

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-14 09:17:29.
 Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do komisji obwodowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-12 18:00:07.
 Obwieszczenie o obwodach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-10 13:33:11.
 Uchwała PKW 8 czerwca2020_powolanie-obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:52:48.
 Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-08 08:52:51.
 I N F O R M A C J A o sposobie przyjmowania zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Kaźmierska | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:57:41.
 3 Formularz - zgłoszenie indywidualne kandydatów do okw

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:44:42.
 2 Formularz - zgłaszanie kandydatów do okw

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:42:47.
 Zgłoszenie głosowania koresponedencyjnego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:41:17 | Data modyfikacji: 2020-06-05 11:27:31.
 Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:37:17.
 Uchwała NR 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-05-11 10:51:34.
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-05-08 10:04:52.
 Komisarz II - zmiana terminu pierwszego posiedzenia okw

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-05-05 10:17:11.
 ODEZWA WYBORY PREZYDENCKIE

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-04-28 13:19:22.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie powołania Obwodowych komisji wyborczych w gminie Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-04-22 07:46:25.
 Postanowienie nr 40.2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OKW

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-04-22 07:38:18.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-04-16 12:20:35.
 Informacja o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-04-14 10:14:03.
 Obwieszczenie o obwodach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-04-09 14:11:04.
 Wybory Prezydenta RP -przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do okw

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-27 15:49:13.
 Informacje ws. czasu pracy Delegatury i sporządzania aktu pełnomocnictwa

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-27 15:33:36.
 Postanowienie nr 28.2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na stałe obwody głosowania

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Kaźmierska | Data wprowadzenia: 2020-03-27 15:30:10.
 I N F O R M A C J A o sposobie przyjmowania zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Kaźmierska | Data wprowadzenia: 2020-03-27 15:06:42.
 Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 27.03.2020r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:25:20 | Data modyfikacji: 2020-03-27 11:30:11.
 Informacja w sprawie terminów wykonania czynności mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:17:51.
 Protokół losowania członków OKW

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:11:06.
 Informacja o liczbie osób powołanych w skład obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:05:52.
 Harmonogram powoływania komisji obwodowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:04:20.
 Uchwała 11-2019 zmienona uchwałą 20-2020 -Powoływanie obwodowych komisji wraz z formularzem

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:02:44.
 Formularz - powoływanie okw - indywidualne

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-19 10:46:40.
 Formularz - powoływanie okw

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-19 10:44:01.
 Uchwała 11-2019 zmienona uchwałą 20-2020 -Powoływanie obwodowych komisji

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-19 10:42:00.
 Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-06 09:45:09.
Data wprowadzenia: 2020-02-06 09:45:09
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński