Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZSO w Mogielnicy - Małgorzata Tabor

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-10-23 11:44:19.
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Kierownika Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - Anna Wilk

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 12:32:53 | Data modyfikacji: 2020-08-31 13:49:40.
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Secjalisty Pracy Socjalnej - Barbara Michalska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 12:36:48 | Data modyfikacji: 2020-08-31 13:50:34.
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Tomasz Kowalski

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 12:52:39.
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Sekretarza Gminy i Miasta - Joanna Kaźmierska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 12:57:47 | Data modyfikacji: 2020-08-31 13:54:16.
 świadczenie majątkowe za 2019 rok Skarbnika Gminy i Miasta - Anna Lewandowska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:00:37 | Data modyfikacji: 2020-08-31 13:54:49.
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Kierownika Miejsko-Gminnej Samorządowej Publicznej Biblioteki w Mogielnicy - Barbara Olszewska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:06:02 | Data modyfikacji: 2020-08-31 13:56:24.
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy- Joanna Latosiak

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:11:47 | Data modyfikacji: 2020-08-31 13:55:32.
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy - Hanna Frasońska-Pańkowska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:15:52 | Data modyfikacji: 2020-08-31 13:57:38.
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy -Grzegorz Zieliński

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:20:43 | Data modyfikacji: 2020-08-31 13:59:10.
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy - Robert Lipiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:23:24 | Data modyfikacji: 2020-08-31 13:58:22.
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu - Urszula Matysiak

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:29:05 | Data modyfikacji: 2020-08-31 13:59:59.
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem - Piotr Mosionek

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:31:08 | Data modyfikacji: 2020-08-31 14:00:37.
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach - Grażyna Michalak

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:33:37 | Data modyfikacji: 2020-08-31 14:01:28.
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy - Małgorzata Tabor

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:39:00.
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy - Witold Ścisłowski

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:41:58.
 Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy - Witold Ścisłowski

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:43:46.
 Oświadczenie majątkowe na 30 dni od objęcia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy - Paweł Pajewski

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:47:52.
Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:47:52
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński