Podatek od nieruchomości

 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU - ZDN-1

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-11 07:27:34.
 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU - ZIN-1

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-11 07:32:58.
 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - ZDN-2

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-11 07:40:09.
 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - ZIN-2

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-11 08:05:46.
 DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW - ZIN-3

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-11 08:08:42.
  DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-11 08:12:37.
 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - IN-1

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:03:19.

Zobacz:
 Podatek rolny .  Podatek leśny .  Podatek od nieruchomości . 
Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:03:19
Autor: Tomasz Kowalski
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński