DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA -ZDR-2

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-10 14:22:31.
 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU - ZDR-1

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-10 14:25:56.
 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU - ZIR-1

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-10 14:27:54.
 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - ZIR-2

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-10 14:30:06.
 DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW - ZIR-3

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-10 14:34:51.
 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DR-1

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-10 14:37:26.
 INFORMACJA O GRUNTACH - IR-1

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-10 14:40:14.

Zobacz:
 Podatek rolny .  Podatek leśny .  Podatek od nieruchomości . 
Data wprowadzenia: 2019-07-10 14:40:14
Autor: Tomasz Kowalski
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński