Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Anna Wilk

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-21 12:39:31.
 Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - Barbara Michalska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-21 12:47:35.
 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok Kierownika MGSBP w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-21 12:52:29.
 Oświadczenie majątkowe za 2018 r. Dyrektora ZPSP i PP w Michałowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-21 12:58:05.
 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok Dyrektora ZGKiM w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:00:31.
  Oświadczenie majątkowe za 2018 r. Dyrektora MGOPS w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:03:26.
  Oświadczenie majątkowe za 2018 r. Kierownika SP ZOZ w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:07:26.
 Oświadczenie majątkowe za 2018 r. Dyrektora ZSO w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:09:45.
 Oświadczenie majątkowe za 2018 r. Dyrektora PSP w Borowem

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:11:59.
 Oświadczenie majątkowe za 2018 r. Dyrektora MGOK w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:13:47.
 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Sławomir Kiełkowski - zakończenie stosunku pracy tj. 30.04.2019

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:16:28.
 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Sławomir Kiełkowski

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:19:06.
 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Tomasz Kowalski

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:21:52.
  Oświadczenie majątkowe za 2018 r. Dyrektora PSP i PP w Brzostowcu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:25:15.
  Oświadczenie majątkowe za 2018 r. Dyrektora PSP w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:27:25.
Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:27:25
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński