Sprawozdania finansowe

 Bilans łączny za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:36:44.
 Bilans z wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:42:57.
 Bilans - ZSO w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:45:23.
 Bilans- ZPSP i PP Brzostowiec za rok 2018

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:06:09.
 Bilans- ZPSP i PP Michałowice za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:08:05.
 Bilans-PSP Borowe za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:09:40.
 Bilans-PSP Mogielnica za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:11:56.
 Bilans-Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:26:04.
 Łączny rachunek zysków i strat za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:27:44.
 Rachunek zysków i strat- PSP Borowe za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:29:25.
 Rachunek zysków i strat- PSP Mogielnica za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:31:05.
 Rachunek zysków i strat- ZPSP i PP Brzostowiec za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:33:10.
 Rachunek zysków i strat- ZPSP i PP Michałowice za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:35:05.
 Rachunek zysków i strat- ZSO w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:36:35.
 Rachunek zysków i strat- Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:38:17.
 Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:45:09.
 Zestawienie zmian w funduszu- PSP Borowe za rok 2018

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:49:14.
 Zestawienie zmian w funduszu- PSP Mogielnica za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:51:33.
 Zestawienie zmian w funduszu- Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:53:30.
 Zestawienie zmian w funduszu- ZPSP i PP Brzostowiec za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:54:59.
 Zestawienie zmian w funduszu- ZPSP i PP Michałowice za rok 2018

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:21:49.
 Zestawienie zmian w funduszu - ZSO w Mogielnicy na 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:41:03.
 Informacja dodatkowa- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:45:09.
 Informacja dodatkowa- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:46:32.
 Informacja dodatkowa zbiorcza Gminy pdf-scalone za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:51:07.
 Informacja dodatkowa- ZPSP i PP w Brzostowcu za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:55:04.
 Informacja dodatkowa -ZPSP i PP w Michałowicach za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:58:42.
 Informacja dodatkowa-Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:00:08.
 Informacja dodatkowa-Zespoł Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:04:35.
Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:04:35
Autor: Anna Lewandowska
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński