Sprawozdania finansowe

 Bilans łączny za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:36:44.
 Bilans z wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:42:57.
 Bilans - ZSO w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:45:23.
 Bilans- ZPSP i PP Brzostowiec za rok 2018

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:06:09.
 Bilans- ZPSP i PP Michałowice za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:08:05.
 Bilans-PSP Borowe za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:09:40.
 Bilans-PSP Mogielnica za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:11:56.
 Bilans-Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:26:04.
 Łączny rachunek zysków i strat za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:27:44.
 Rachunek zysków i strat- PSP Borowe za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:29:25.
 Rachunek zysków i strat- PSP Mogielnica za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:31:05.
 Rachunek zysków i strat- ZPSP i PP Brzostowiec za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:33:10.
 Rachunek zysków i strat- ZPSP i PP Michałowice za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:35:05.
 Rachunek zysków i strat- ZSO w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:36:35.
 Rachunek zysków i strat- Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:38:17.
 Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:45:09.
 Zestawienie zmian w funduszu- PSP Borowe za rok 2018

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:49:14.
 Zestawienie zmian w funduszu- PSP Mogielnica za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:51:33.
 Zestawienie zmian w funduszu- Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:53:30.
 Zestawienie zmian w funduszu- ZPSP i PP Brzostowiec za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:54:59.
 Zestawienie zmian w funduszu- ZPSP i PP Michałowice za rok 2018

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:21:49.
 Zestawienie zmian w funduszu - ZSO w Mogielnicy na 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:41:03.
 Informacja dodatkowa- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:45:09.
 Informacja dodatkowa- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:46:32.
 Informacja dodatkowa zbiorcza Gminy pdf-scalone za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:51:07.
 Informacja dodatkowa- ZPSP i PP w Brzostowcu za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:55:04.
 Informacja dodatkowa -ZPSP i PP w Michałowicach za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:58:42.
 Informacja dodatkowa-Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:00:08.
 Informacja dodatkowa-Zespoł Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:04:35.
 Zestawienie zmian w funduszu PSP Borowe za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:24:18 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:39:31.
 Zestawienie zmian w funduszu ZPSPiPP Michałowice za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:25:53 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Zestawienie zmian w funduszu ZPSPiPP Brzostowiec za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:37:14 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Zestawienie zmian w funduszu PSP Mogielnica za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:41:44 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Zestawienie zmian w funduszu ZSO za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:43:57 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Zestawienie zmian w funduszu MGOPS za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:46:24 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Zestawienie zmian w funduszu ZGKiM za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:50:38 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Zestawienie zmian w funduszu UGiM za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:11:16 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Zestawienie Zmian w Fuduszu zbiorcze

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:15:44 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Rachunek zysków i strat PSP Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:29:30 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Rachunek zysków i strat ZPSPiPP Michałowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:33:51 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Rachunek zysków i strat ZPSPiPP Brzostowiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:35:35 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Rachunek zysków i strat PSP Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:37:13 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Rachunek zysków i strat ZSO

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:39:35 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Rachunek zysków i strat MGOPS

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:44:14 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Rachunek zysków i strat ZGKiM

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:42:13 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Rachunek zysków i strat UGiM

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:44:05 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Rachunek zysków i strat zbiorczy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:46:51 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Bilans PSP Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:36:56 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Bilans ZPSPiPP Michałowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:38:18 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Bilans ZPSPiPP Brzostowiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:39:56 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Bilans PSP Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:43:45 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Bilans ZSO

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:49:22 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Bilans MGOPS

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:51:05 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Bilans ZGKiM

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:52:46 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Bilans UGiM w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:58:54 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Bilans zbiorczy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 15:02:35 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Bilans z wykonania budżetu Gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 15:10:33 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Informacja dodatkowa PSP Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 15:24:58 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Informacja dodatkowa ZPSPiPP Michałowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:45:58 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Informacja dodatkowa ZPSPiPP Brzostowiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:48:20 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Informacja dodatkowa PSP Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:50:14 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Informacja dodatkowa ZSO Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:53:37 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Informacja dodatkowa MGOPS

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:55:31 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Informacja dodatkowa ZGKiM

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:58:23 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Informacja dodatkowaUGiM.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 09:04:33 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Informacja dodatkowa zbiorcza Gminy-scalone

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 09:08:48 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
Data wprowadzenia: 2020-06-18 09:08:48
Autor: Anna Lewandowska
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński