Bilans łączny za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:36:44.
 Bilans z wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:42:57.
 Bilans - ZSO w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:45:23.
 Bilans- ZPSP i PP Brzostowiec za rok 2018

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:06:09.
 Bilans- ZPSP i PP Michałowice za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:08:05.
 Bilans-PSP Borowe za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:09:40.
 Bilans-PSP Mogielnica za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:11:56.
 Bilans-Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:26:04.
 Łączny rachunek zysków i strat za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:27:44.
 Rachunek zysków i strat- PSP Borowe za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:29:25.
 Rachunek zysków i strat- PSP Mogielnica za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:31:05.
 Rachunek zysków i strat- ZPSP i PP Brzostowiec za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:33:10.
 Rachunek zysków i strat- ZPSP i PP Michałowice za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:35:05.
 Rachunek zysków i strat- ZSO w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:36:35.
 Rachunek zysków i strat- Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:38:17.
 Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:45:09.
 Zestawienie zmian w funduszu- PSP Borowe za rok 2018

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:49:14.
 Zestawienie zmian w funduszu- PSP Mogielnica za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:51:33.
 Zestawienie zmian w funduszu- Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:53:30.
 Zestawienie zmian w funduszu- ZPSP i PP Brzostowiec za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:54:59.
 Zestawienie zmian w funduszu- ZPSP i PP Michałowice za rok 2018

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:21:49.
 Zestawienie zmian w funduszu - ZSO w Mogielnicy na 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:41:03.
 Informacja dodatkowa- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:45:09.
 Informacja dodatkowa- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:46:32.
 Informacja dodatkowa zbiorcza Gminy pdf-scalone za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:51:07.
 Informacja dodatkowa- ZPSP i PP w Brzostowcu za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:55:04.
 Informacja dodatkowa -ZPSP i PP w Michałowicach za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:58:42.
 Informacja dodatkowa-Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:00:08.
 Informacja dodatkowa-Zespoł Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy za 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:04:35.
 Zestawienie zmian w funduszu PSP Borowe za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:24:18 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:39:31.
 Zestawienie zmian w funduszu ZPSPiPP Michałowice za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:25:53 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:38:30.
 Zestawienie zmian w funduszu ZPSPiPP Brzostowiec za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:37:14.
 Zestawienie zmian w funduszu PSP Mogielnica za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:41:44.
 Zestawienie zmian w funduszu ZSO za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:43:57.
 Zestawienie zmian w funduszu MGOPS za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:46:24.
 Zestawienie zmian w funduszu ZGKiM za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:50:38.
 Zestawienie zmian w funduszu UGiM za 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:11:16.
 Zestawienie Zmian w Fuduszu zbiorcze

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:15:44.
 Rachunek zysków i strat PSP Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:29:30.
 Rachunek zysków i strat ZPSPiPP Michałowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:33:51.
 Rachunek zysków i strat ZPSPiPP Brzostowiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:35:35.
 Rachunek zysków i strat PSP Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:37:13.
 Rachunek zysków i strat ZSO

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:39:35.
 Rachunek zysków i strat MGOPS

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:44:14.
 Rachunek zysków i strat ZGKiM

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:42:13.
 Rachunek zysków i strat UGiM

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:44:05.
 Rachunek zysków i strat zbiorczy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:46:51.
 Bilans PSP Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:36:56.
 Bilans ZPSPiPP Michałowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:38:18.
 Bilans ZPSPiPP Brzostowiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:39:56.
 Bilans PSP Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:43:45.
 Bilans ZSO

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:49:22.
 Bilans MGOPS

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:51:05.
 Bilans ZGKiM

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:52:46.
 Bilans UGiM w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:58:54.
 Bilans zbiorczy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 15:02:35.
 Bilans z wykonania budżetu Gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 15:10:33.
 Informacja dodatkowa PSP Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 15:24:58.
 Informacja dodatkowa ZPSPiPP Michałowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:45:58.
 Informacja dodatkowa ZPSPiPP Brzostowiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:48:20.
 Informacja dodatkowa PSP Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:50:14.
 Informacja dodatkowa ZSO Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:53:37.
 Informacja dodatkowa MGOPS

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:55:31.
 Informacja dodatkowa ZGKiM

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:58:23.
 Informacja dodatkowaUGiM.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 09:04:33.
 Informacja dodatkowa zbiorcza Gminy-scalone

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 09:08:48.
 Bilans Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:25:46.
 Bilans z wykonania budżetu za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:26:26.
 Informacja dodatkowa Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:48:11 | Data modyfikacji: 2021-05-11 13:57:52.
 Łączna informacja dodatkowa za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:49:16 | Data modyfikacji: 2021-05-11 13:56:33.
 Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:51:32.
 Łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:52:11.
 Łączny rachunek zysków i strat za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:52:57.
 Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:53:54.
 Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy i MIasta w Mogielnicy za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:55:04.
 Bilans, Rachunek Zysków i Strat - PSP w Borowem za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2021-05-26 09:41:53 | Data modyfikacji: 2021-05-26 09:43:07.
  Bilans, Rachunek Zysków i Strat - PSP Brzostowiec za 2020 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2021-05-26 09:44:20.
  Bilans, Rachunek Zysków i Strat - PSP w Michałowicach za 2020 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2021-05-26 09:46:19 | Data modyfikacji: 2021-05-26 10:06:32.
  Bilans, Rachunek Zysków i Strat - PSP nr 2 w Mogielnicy za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2021-05-26 09:49:19 | Data modyfikacji: 2021-05-26 09:56:57.
  Bilans, Rachunek Zysków i Strat - ZSO Mogielnica za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2021-05-26 09:50:25 | Data modyfikacji: 2021-05-26 09:53:56.
 Bilans jednostki budżetowej PSP Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 11:11:12.
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa PSP Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 11:15:51.
 Rachunek zysków i strat jednostki PSP Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 11:16:45.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki PSP Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 11:50:17.
 Bilans jednostki budżetowej PSP i PP Michałowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 11:51:30.
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa PSP Michałowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 11:58:31.
 Rachunek zysków i strat jednostki PSP iPP Michałowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 11:59:34.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki PSP i PP Michałowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-19 09:13:01.
 Bilans jednostki budżetowej PSP Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-19 09:14:06.
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa PSP Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-19 09:14:49.
 Rachunek zysków i strat jednostki PSP Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-19 09:15:44.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki PSP Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-19 09:17:19 | Data modyfikacji: 2022-05-19 09:19:07.
 Bilans jednostki budżetowej ZSO w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-19 09:20:59.
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa ZSO Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-19 09:22:12.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZSO w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-19 09:22:46.
 Rachunek zysków i strat jednostki ZSO Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2022-05-19 09:23:47.
 Bilans za 2021 rok Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:41:50.
 Informacja dodatkowa za 2021 rok Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:45:06.
 Łączna informacja dodatkowa za 2021 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:45:39 | Data modyfikacji: 2022-05-25 11:25:50.
 Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2021 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:46:06.
 Łączny bilans za 2021 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:46:35.
 Łączny rachunek zysków i strat za 2021 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:47:06.
 Łączny wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej za 2021 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:47:52.
 Rachunek zysków i strat za 2021 rok Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:48:29.
 Wyciąg danych z informacji dodatkowej za 2021 rok Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:49:16.
 Zestawienie zmian w funduszu za 2021 rok Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:49:59.
 Bilans Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 31.12.2022

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2023-05-04 14:37:16.
 Bilans z wykonania budżetu JST na 31.12.2022

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2023-05-04 14:38:40.
 Informacja dodatkowa Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 31.12.2022

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2023-05-04 14:39:21 | Data modyfikacji: 2023-05-04 14:46:13.
 Łączna informacja dodatkowa na 31.12.2022

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2023-05-04 14:39:59 | Data modyfikacji: 2023-05-04 14:45:28.
 Łączne zestawienie zmian w funduszu na 31.12.2022

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2023-05-04 14:40:45.
 Łączny bilans na 31.12.2022

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2023-05-04 14:41:14.
 Łączny rachunek zysków i strat na 31.12.2022

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2023-05-04 14:41:43.
 Łączny wyciąg danych zawartych w zał. Informacja dodatkowa na 31.12.2022

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2023-05-04 14:43:22.
 Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 31.12.2022

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2023-05-04 14:47:49.
 Wyciąg danych zawartych w zał. Informacja dodatkowa Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 31.12.2022

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2023-05-04 14:48:18.
 Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 31.12.2022

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Lewandowska | Data wprowadzenia: 2023-05-04 14:48:50.
 Bilans PSP Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 13:57:51.
 informacja dodatkowa PSP Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 13:58:23.
 informacja dodatkowa PSP Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:02:11.
 Zwstawienie zmian funduszu PSP Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:02:36.
 Bilans ZPSPiPP Michałowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:03:12.
 informacja dodatkowa ZPSPiPP Michałowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:03:58.
 rachunek zyskow i strat ZPSZPi PP Michałowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:04:25.
 zestaiwenie zman funduszu ZPSZPi PP Michałowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:05:10.
 bilans psp m-ca

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:05:44.
 informacja dodatkowa PSP Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:06:13.
 rachunek zyskow i strat msp m-ca

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:06:39.
 zmiany funduszu psp m-ca

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:07:20.
 Bilans zso

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:08:07.
 informacja dodatkowa ZSO

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:08:37.
 rachunek zysków i strat zso

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:09:29.
 zmiana funduszu zso

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Zofia Ptaszyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:10:02.
 Informacja dodatkowa z załącznikami M-GOPS w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Pańkowska-Frasońska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 12:49:48.
 Wyciag z danych jednostki M-GOPS w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Pańkowska-Frasońska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 12:50:27.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki M-GOPS w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Pańkowska-Frasońska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 12:51:00.
 Rachunek zysków i strat jednostki M-GOPS w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Pańkowska-Frasońska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 12:52:06.
 Bilans jednostki M-GOPS w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Pańkowska-Frasońska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 12:52:39.
Data wprowadzenia: 2023-05-10 12:52:39
Autor: Hanna Pańkowska-Frasońska
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński