Uchwały w 2019 r.

Uchwała nr 39
 Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:24:58.
Uchwała nr 40
 Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:47:26.
Uchwała nr 41
 Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Mogielnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:57:05.
Uchwała nr 42
 Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wysokości środków finansowych i przyjęcia regulaminu określającego warunki i sposób przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:59:56.
Uchwała nr 43
 Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonywania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica w roku 2019.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:02:06.
Uchwała nr 44
 Uchwała Nr IX/44/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 luty 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:08:18.
Uchwała nr 45
 Uchwała Nr IX/45/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 luty 2019 roku uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:10:19.
Uchwała nr 46
 Uchwała Nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 luty 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Mogielnica dla niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:13:16.
Uchwała nr 47
 Uchwała Nr X/47/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmian Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:16:02.
uchwała nr 48
 Uchwała Nr X/48/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:17:39.
Uchwała nr 49
 Uchwała Nr X/49/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:20:31.
Uchwała nr 50
 Uchwała Nr X/50/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:41:14.
Uchwała nr 51
 Uchwała Nr X/51/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:46:42.
Uchwała nr 52
 Uchwała Nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. komunalizacji mienia gminnego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:48:17.
Uchwała nr 53
 Uchwała Nr X/53/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2019 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:50:07.
Uchwała nr 54
 Uchwała Nr X/54/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:52:26.
Uchwała nr 55
 Uchwała Nr X/55/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:54:01.
Uchwała nr 56
 Uchwała Nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:55:52.
Uchwała nr 57
 Uchwała Nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:59:29.
Uchwała nr 58
 Uchwała Nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:46:34 | Data modyfikacji: 2019-04-18 13:48:22.
Uchwała nr 59
 Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:51:21 | Data modyfikacji: 2019-04-18 13:48:22.
Uchwała nr 60
 Uchwała Nr XII/60/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwały nr VI/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:54:33 | Data modyfikacji: 2019-04-18 13:48:22.
Uchwała nr 61
 Uchwała Nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:07:59 | Data modyfikacji: 2019-04-18 13:48:22.
Uchwała nr 62
 Uchwała Nr XII/62/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:09:51 | Data modyfikacji: 2019-04-18 13:48:22.

Zobacz:
 Załaczniki do uchwał . 
Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:09:51
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński