Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Kierownika MGSBP w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:19:29.
 Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Dyrektora PSP w Borowem

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:20:51 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:22:20.
 Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Dyrektora ZPSP i PP w Michałowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:22:52.
 Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Dyrektora PSP w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:28:11.
 Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Dyrektora ZSO w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:54:31.
 Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Dyrektora ZGKiM w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:56:12.
 Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Kierownika SP ZOZ w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:57:27.
 Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Dyrektora MGOK w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:00:45 | Data modyfikacji: 2018-08-22 14:14:56.
 Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Dyrektora MGOPS w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:07:19.
 Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Tomasz Kowalski

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:09:03.
 Oświadczenie majatkowe za 2016 r. Barbara Michalska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:15:48.
 Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Anna Wilk

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:32:52.
  Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Maria Słupska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:36:11.
 Oświadczenie majątkowe Maria Słupska na dzień zakończenia pracy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:40:28.
  Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Dyrektora PSP i PP w Brzostowcu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:46:43.
 Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Anna Lewandowska Skarbnik Gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:52:29.
Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:52:29
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński