Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-06-19 12:40:05.
 Komunikat - przyjmowanie zgłoszeń komitetów i członków TKW

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:24:37.
 Kalendarz wyborczy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-17 08:34:47.
 Obwieszczenie ws. okręgów wyborczych na terenie woj. maz. 2018

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-17 10:23:05.
 Informacja Burmistrza o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:19:57.
 Obwieszczenie ws. okręgów wyborczych na terenie gm. Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:06:40.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu o Powołaniu Komisji Miejskiej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-09-12 14:46:00.
 Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:26:56.
 Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Mogielnicy - funkcje

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:20:22.
Informacja

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane będą do 21.09.2018 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.30.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-09-14 15:07:51.
 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie zmiany harmonogramu dyżurów

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Wojciech Nowakowski | Data wprowadzenia: 2018-09-17 09:16:20.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego o zmianie składu Komisji Miejskiej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-09-18 10:53:36.
 Aktualny Skład Miejskiej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-09-18 10:54:43.
  Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania Gmina Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-09-20 13:45:50.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu w sprawie dodatkowych zgłoszeń do komisji obwodowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:44:02.
 Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach na Burmistrza

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:28:09.
 Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:29:04.
 Protokół z losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:30:24.
 Uchwała Miejskiej Komisji w Mogielnicy w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:32:51.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-01 18:30:29 | Data modyfikacji: 2018-10-02 09:14:57.
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-26 15:10:33.
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-26 15:14:09.
Data wprowadzenia: 2018-10-26 15:14:09
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński