Oświadczenie majątkowe za 2016 r Kierownika MGSBP w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:40:49.
 Oświadczenie majatkowe za 2016 r. Dyrektora PSP w Borowem

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:41:55.
 Oświadczenie majatkowe za 2016 r. Dyrektora ZPSP i PP w Michałowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:43:12.
 Oświadczenie majatkowe za 2016 r. Dyrektora PSP w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:44:36.
 Oświadczenie majatkowe za 2016 r. Dyrektora ZSO w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:45:41.
 Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Dyrektora ZGKiM w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:48:36.
 Oświadczenie majatkowe za 2016 r. Kierownika SP ZOZ w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:51:37.
 Oświadczenie majatkowe za 2016 r. Dyrektora MGOK w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:52:47.
 Oświadczenie majatkowe za 2016 r. Dyrektora MGOPS w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:54:17.
 Oświadczenie majatkowe za 2016 r. Tomasz Kowalski

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:56:04.
 Oświadczenie majatkowe za 2016 r. Barbara Michalska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:58:03.
 Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Anna Wilk

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:59:38.
 Oświadczenie majątkowe - Maria Słupska - zastępca Skarbnika

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-06-14 15:01:37.
 Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Maria Słupska - zastępca Skarbnika

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-06-14 15:03:31.
 Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Dyrektora PSP i PP w Brzostowcu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:28:12.
Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:28:12
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński