Zarządzenie nr 1

Zarządzenie nr 2

Zarządzenie nr 3

Zarządzenie nr 4

Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 6

Zarządzenie nr 7

Zarządzenie nr 8

Zarządzenie nr 9

Zarządzenie nr 10

Zarządzenie nr 11

Zarządzenie nr 12

Zarządzenie nr 13

Zarządzenie nr 14

Zarządzenie nr 15

Zarządzenie nr 16

Zarządzenie nr 17

Zarządzenie nr 18

Zarządzenie nr 19

Zarządzenie nr 20

Zarządzenie nr 21

Zarządzenie nr 22

Zarządzenie nr 23

Zarządzenie nr 24

Zarządzenie nr 25

Zarządzenie nr 26

Zarządzenie nr 27

Zarządzenie nr 28

Zarządzenie nr 29

Zarządzenie nr 30

Zarządzenie nr 31

Zarządzenie nr 32

Zarządzenie nr 33

Zarządzenie nr 34

Zarządzenie nr 35

Zarządzenie nr 36

Zarządzenie nr 37

Zarządzenie nr 38

Zarządzenie nr 39

Zarządzenie nr 40

Zarządzenie nr 41

Zarządzenie nr 42

Zarządzenie nr 44

Zarządzenie nr 45

Zarządzenie nr 46

Zarządzenie nr 47

Zarządzenie nr 48

Zarządzenie nr 49 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2017 rok

Zarządzenie nr 50 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 r.

Zarządzenie nr 51 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2017 rok

Zarządzenie nr 52 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 53 w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń zgrywających działania jednostek OSP z terenu Gminy Mogielnica pod nadzorem PSP w Grójcu.

Zarządzenie nr 54 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych.

Zarządzenie nr 55 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzdu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 56 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 57 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 58 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2017 rok

Zarządzenie nr 59 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2017 rok

Zarządzenie nr 60 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.

Zarządzenie nr 61 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2017 r.

Zarządzenie nr 62 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027

Zarządzenie nr 63 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018 - 2027.

Zarządzenie nr 64 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.

Zarządzenie nr 65 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie nr 66 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 66 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 68 w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.

Zarządzenie nr 69 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnicy na 2017 rok.

Zarządzenie nr 70 w sprawie przekazania przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Kaplin.

Zarządzenie nr 71 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2017 rok.

Zarządzenie nr 72 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok.

Zarządzenie nr 73 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2017 rok.

Zarządzenie nr 74 w sprawie powołania Komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 75 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 76 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2017 r.

Zarządzenie nr 77 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzedu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:26:39.
Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:26:39
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński