Uchwała nr 153
 Uchwała XXXVII/153/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:15:58.
Uchwała nr 154
 Uchwała XXXVII/154/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:17:20.
Uchwała nr 155
 Uchwała XXXVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:18:35.
Uchwała nr 156
 Uchwała Nr XXXIX /156/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:02:49.
Uchwała nr 157
 Uchwała Nr XXXIX /157/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXVII/153/2017 z dnia 26.01.2017 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:03:46.
Uchwała nr 158
 Uchwała Nr XXXIX /158/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXVIII/155/2017 z dnia 31.01.2017 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:04:36.
Uchwała nr 159
 Uchwała Nr XXXIX /159/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:05:28.
Uchwała nr 160
 Uchwała Nr XXXIX /160/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę i Miasto Mogielnica do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:06:15.
Uchwała nr 161
 Uchwała Nr XXXIX /161/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy Publicznego Gimnazjum w Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 i utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących: Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i wygasające Publiczne Gimnazjum.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:07:53.
Uchwała nr 162
 Uchwała Nr XXXIX /162/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:11:24.
Uchwała nr 163
 Uchwała Nr XL/163/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:12:22.
Uchwała nr 164
 Uchwała Nr XL/164/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:16:09.
Uchwała nr 165
 Uchwała Nr XL/165/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie : zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:17:08.
Uchwała nr 166
 Uchwała Nr XL/166/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:18:02.
Uchwała nr 167
 Uchwała Nr XL/167/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:19:07.
Uchwała nr 168
 Uchwała Nr XL/168/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:19:57.
Uchwała nr 169
 Uchwała Nr XL/169/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:20:56.
Uchwała nr 170
 Uchwała Nr XL/170/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:22:03.
Uchwała nr 171
 Uchwała Nr XL/171/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:23:02.
Uchwała nr 172
 Uchwała Nr XL/172/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017- 2021.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:24:16.
Uchwała nr 173
 Uchwała Nr XL/173/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości 55/1 położonej w miejscowości Kaplin gm. Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:25:26.
Uchwała nr 174
 Uchwała Nr XL/174/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:26:36.
Uchwała nr 175
 Uchwała Nr XL/175/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Mogielnica do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:27:39.
Uchwała nr 176
 Uchwała Nr XL/176/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:28:37.
Uchwała nr 177
 Uchwała Nr XL/177/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:29:36.
Uchwała nr 178
 Uchwała Nr XLI/178/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:46:03.
Uchwała nr 179
 Uchwała Nr XLII/179/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:47:18.
Uchwała nr 180
 Uchwała Nr XLII/180/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:48:33.
Uchwała nr 181
 Uchwała Nr XLII/181/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2017-2020.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:49:47.
Uchwała nr 182
 Uchwała Nr XLII/182/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:50:47.
Uchwała nr 183
 Uchwała Nr XLII/183/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości położonej w miejscowości Pączew gm. Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:52:32.
Uchwała nr 184
 Uchwała Nr XLII/184/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:53:31.
Uchwała nr 185
 Uchwała Nr XLII/185/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy i Miasta.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:54:39.
Uchwała nr 186
 Uchwała Nr XLIII/186/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:56:18.
Uchwała nr 187
 Uchwała Nr XLIII/187/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:00:14.
Uchwała nr 188
 Uchwała Nr XLIII/188/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:01:28.
Uchwała nr 189
 Uchwała Nr XLIII/189/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Mogielnicy, przy ul. Nowomiejska 3, wraz z częścią wspólną działki 855/1 będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:03:56.
Uchwała nr 190
 Uchwała Nr XLIII/190/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Mogielnicy, przy ul Dziarnowskiej 21, wraz z częścią wspólną działki 1617 będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:05:04.
Uchwała nr 191
 Uchwała Nr XLIII/191/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:07:04.
Uchwała nr 192
 Uchwała Nr XLIII/192/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ WSZYSCY RAZEM”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:10:29.
Uchwała nr 193
 Uchwała Nr XLIV/193/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:32:53 | Data modyfikacji: 2017-10-30 12:03:41.
Uchwała nr 194
  Uchwała Nr XLIV/194/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Mogielnica dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-10-30 12:06:56.
Uchwała nr 195
 Uchwała Nr XLV/195/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-10-30 12:11:26.
Uchwała nr 196
 Uchwała Nr XLVI/196/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-10-30 12:12:57.
Uchwała nr 197
 Uchwała Nr XLVI/197/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazania wyposażenia na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-10-30 12:14:17.
Uchwałanr 198
 Uchwała Nr XLVI/198/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej nr 357/5 położonej we wsi Kozietuły gm. Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-10-30 12:15:47.
Uchwała nr 199
 Uchwała Nr XLVI/199/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-10-30 12:17:08.
Uchwała nr 200
 2017 uchwala 200 2017pp.pdf

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-10-30 12:20:24.
Uchwała nr 201
 Uchwała Nr XLVI/201/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy i Miasta.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-10-30 12:22:01.
Uchwała nr 202
 Uchwała Nr XLVI/202/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości 8/4 położonej w miejscowości Górki gm. Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-10-30 12:23:55.
Uchwała nr 203
 Uchwała Nr XLVII/203/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-10-30 12:25:27.
Uchwała nr 204
 Uchwała Nr XLVII/204/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Teren A” położonego w sołectwie Izabelin, gmina Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-10-30 12:27:05.
Uchwała nr 205
 Uchwała nr XLVIII/205/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do założenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚ i GW w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:00:52.
Uchwała nr 206
 Uchwała Nr XLIX/206/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:02:11.
Uchwała nr 207
 Uchwała Nr L/207/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnicy na lata 2017 - 2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:04:27.
Uchwała nr 208
 Uchwała Nr L/208/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:05:55.
Uchwała nr 209
 Uchwała Nr LI/209/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:08:52 | Data modyfikacji: 2018-01-31 14:10:46.
Uchwała nr 210
 Uchwała Nr LI/210/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:13:45.
Uchwała nr 211
 Uchwała Nr LI/211/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:25:13.
Uchwała nr 213
 Uchwała Nr LII/213/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:33:12.
Uchwała nr 214
 Uchwała Nr LII/214/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:35:26.
Uchwała nr 215
 Uchwała Nr LII/215/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:39:35.
Uchwała nr 216
 Uchwała Nr LII/216/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:43:44.
Uchwała nr 217
 Uchwała Nr LII/217/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok..

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:49:06.
Uchwała nr 218
 Uchwała Nr LII/218/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:50:35.
Uchwała nr 219
 Uchwała Nr LII/219/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie opłaty targowej na 2018 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:52:40.
Uchwała nr 220
 Uchwała Nr LII/220/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:58:44.
Uchwała nr 221
 Uchwała Nr LII/221/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:02:44.
Uchwała nr 222
 Uchwała Nr LII/222/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:06:21.
Uchwała nr 223
 Uchwała Nr LII/223/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudzkiego z siedziba przy ul. Przylesie 10a, 05-640 Mogielnica w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudzkiego z siedziba przy ul. Przylesie 10a, 05-640 Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:08:08.
Uchwała nr 224
 Uchwała Nr LII/224/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzostowcu z siedzibą: Brzostowiec 55, 05-640 Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:09:51.
Uchwała nr 225
 Uchwała Nr LII/225/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Michałowicach z siedzibą: Michałowice 4, 05-640 Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:13:19.
Uchwała nr 226
 Uchwała Nr LII/226/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Borowem z siedzibą: Borowe 28 , 05-640 Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:15:56.
Uchwała nr 227
 Uchwała Nr LII/227/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:17:38.
Uchwała nr 228
 Uchwała Nr LII/228/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r w sprawie sposobu rozstrzygnięcia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:19:22.
Uchwała nr 229
 Uchwała Nr LII/229/2017 z 27 listopada 2017 r w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-02-01 09:29:01.
Uchwała nr 230
 Uchwała Nr LII/230/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-02-01 09:30:17.
Uchwała nr 231
 Uchwała Nr LIII/231/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-02-01 09:31:37.
Uchwała nr 232
 Uchwała Nr LIII/232/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-02-01 09:33:13.
Uchwała nr 233
 Uchwała Nr LIII/233/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-02-01 09:34:42.
Uchwała nr 234
 Uchwała Budżetowa na rok 2018 Nr LIII/234/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-02-01 09:36:10.
Uchwała nr 235
 Uchwała Nr LIII/235/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-02-01 09:37:43.
Uchwała nr 236
 Uchwała Nr LIII/236/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr LII/233/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-02-01 09:39:04.
Uchwała nr 237
 Uchwała Nr LIII/237/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-02-01 09:40:45.
Uchwała nr 238
 Uchwała Nr LIII/238/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości położonych w miejscowości Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-02-01 09:42:33.
Uchwała nr 239
 Uchwała Nr LIII/239/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia o powierzchni 32,84 m2 w budynku zaplecza kompleksu sportowego – ul. Przylesie 10a, 05-640 Mogielnica na działce nr 558/7.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-02-01 09:43:52.
Uchwała nr 240
 Uchwała Nr LIII/240/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów i osób do tego uprawnionych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:20:49.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:20:49
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński