Ogłoszenia do 30 000 Euro

Zapytanie ofertowe- Dowóz dzieci do szkół na
terenie gminy Mogielnica w roku szkolnym 2019/2020

Istotne warunki zamówienia

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:43:06.
Zapytanie ofertowe- Wykonanie instalacji
fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich

Odpowiedz na pytania

Formularz oferty

Informacja o wyborze oferty

 Zaproszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2019-07-17 07:49:04.
Zapytanie ofertowe- Budowa siłowni zewnętrznej
na placu przy boisku KS Mogielanka

Formularz oferty

Oświadzcenia

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 12:38:25.
Zapytanie ofertowe - Modernizacja boiska
sportowego

Formularz oferty

Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania 12.07.2019

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 09:46:29.
Zapytanie ofertowe- Budowa siłowni zewnętrznej
na placu przy boisku KS Mogielanka

Formularz oferty

Oświadczenia

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2019-06-26 10:09:54.
Zapytanie ofertowe- Wykonanie progu zwalniającego
na ul. Armii Krajowej, przebudowa chodnika ul.
Krakowskie Przedmieście

Projekt ul. Armii Krajowej

Zagospodarowanie

Kosztorys ofertowy - ul. Armii Krajowej

Mapa- chodnik ul. Krakowskie Przedmieście

Kosztorys ofertowy - chodnik

Wzór umowy

Formularz oferty

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:54:25.
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług
pocztowych w roku 2019

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Opis przedmiotu zamówienia

Istotne postanowienia umowy

Odpowiedź na zapytania

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 07:41:42.
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą na drogi
gminne w 2019 roku

Formularz oferty

Wzór umowy

Zestawienie otrzymanych ofert wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:08:17.
Zakup i dostawa tuszów i tonerów do drukarek

Szczegółowy wykaz tuszy i tonerów

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:01:31.
Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb
Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

Szczegółowy wykaz ilości i rodzaju materiałów

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-26 13:59:05.
Zbieranie ofert na dostawę drzew i krzewów KS
Mogielanka
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-08-01 13:55:46.
Dostawa i montaż ławek drewnianych KS Mogielanka
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-08-01 13:53:57.
Budowa siłowni zewnętrznej na placu przy boisku
KS Mogielanka

Formularz oferty

Wzór umowy

Oświadczenie

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-07-25 09:00:01.
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy
Mogielnica w roku szkolnym 2018/2019

Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki 2-4

Wzór umowy

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-07-17 13:59:13.
Budowa siłowni zewnętrznej na placu przy boisku
KS Mogielanka

Formularz oferty

Projekt

Wzór umowy

Przedłużenie terminu składania ofert

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:19:45.
Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ZPSPiPP w
Brzostowcu

Formularz oferty

Projekt

Istotne postanowienia umowy

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-07-09 14:25:17.
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą na drogi
gminne w 2018 roku

Formularz oferty

Wzór umowy

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:36:02.
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług
pocztowych

Formularz oferty

Formularz cenowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania

 Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-02 13:41:44.
Zakup i dostawa oleju opałowego do szkół na
terenie gminy Mogielnica w 2018 roku.

SIWZ

Wzór umowy

Formularz oferty

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 13:56:00.
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę
materiałów biurowych dla Urzedu GiM w Mogielnicy
na rok 2018

Wykaz materiałów biurowych

Formularz oferty

informacja o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2017-11-23 12:21:04.
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tuszów i
tonerów do drukarek dla Urzedgu GiM w Mogielnicy
na rok 2018

informacja o wyborze oferty

Wykaz tuszy i tonerów

Formularz oferty

 Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2017-11-23 12:05:16.
Ogłoszenie na budowę zbiornika wody na potrzeby
gospodarcze wsi Dylew

Oferta

Opis konstrukcji

Plan zagospodarowania terenu

Zbiornik wody

Uzbrojenie zbiornika

Szacht studni głębinowej

Projekt budowlany- część sanitarna

Przedmiar

Specyfikacja techniczna 1

Specyfikacja techniczna 2

Przedmiar 1

Istotne postanowienia umowy

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie na budowę zbiornika wody Dylew

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:53:58 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:57:07.
Budowa zbiornika wody na potrzeby gospodarcze wsi
Dylew

Oferta

Opis konstrukcji

Plan zagospodarowania terenu

Zbiornik wody

Uzbrojenie zbiornika

Szacht studni głębinowej

Projekt budowlany- część sanitarna

Przedmiar

Specyfikacja techniczna 1

Specyfikacja techniczna 2

Istotne postanowienia umowy

 Ogłoszenie na budowę zbiornika wody Dylew

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-08-09 08:31:23 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:56:48.
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy
Mogielnica
 Ogłoszenie na dowóz dzieci

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-08-01 08:58:49 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:56:48.
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą
 Ogłoszenie na zakup kruszywa

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-05-30 14:11:46 | Data modyfikacji: 2017-08-09 08:33:41.
Data wprowadzenia: 2017-05-30 14:11:46
Data modyfikacji: 2017-08-09 08:33:41
Opublikowane przez: Marta Kurcińska