Oświadczenia za 2015 r.

 Oświadczenie majątkowe za 2015 r Kierownika MGSBP w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:33:10.
 Oświadczenie majatkowe za 2015 r. Dyrektora PSP w Borowem

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:35:10.
 Oświadczenie majatkowe za 2015 r. Dyrektora ZPSP i PP w Michałowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:36:15.
 Oświadczenie majatkowe za 2015 r. Dyrektora ZPSP i PP w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:37:39.
 Oświadczenie majatkowe za 2015 r. Dyrektora PSP w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:39:00.
 Oświadczenie majatkowe za 2015 r. Dyrektora ZSO w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:39:51 | Data modyfikacji: 2016-09-05 10:58:03.
 Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Dyrektora ZGKiM w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:45:07 | Data modyfikacji: 2016-09-05 10:58:03.
 Oświadczenie majatkowe za 2015 r. Kierownika SP ZOZ w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:54:58 | Data modyfikacji: 2016-09-05 10:58:03.
 Oświadczenie majatkowe za 2015 r. Dyrektora MGOK w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:56:12 | Data modyfikacji: 2016-09-05 10:58:03.
 Oświadczenie majatkowe za 2015 r. Dyrektora MGOPS w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-09-05 11:00:00 | Data modyfikacji: 2016-09-05 10:58:03.
Data wprowadzenia: 2016-09-05 11:00:00
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński