Oświadczenia za 2013 r.

Oświadczenie majątkowe za 2013 r. Dyrektora ZSO
w Mogielnicy

Oświadczenie

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:34:33 | Data modyfikacji: 2016-04-28 12:48:44.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. Dyrektora ZPSP
i PP w Michałowicach

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:43:52 | Data modyfikacji: 2016-04-28 12:47:40.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. Dyrektora PSP
w Borowem

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:50:19 | Data modyfikacji: 2016-04-28 12:51:58.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. Dyrektora ZPSP
i PP w Brzostowcu

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:52:44 | Data modyfikacji: 2016-04-28 12:53:22.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. Dyrektora PSP
w Mogielnicy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:54:11 | Data modyfikacji: 2016-04-28 12:53:22.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. Dyrektora
ZGKiM w Mogielnicy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-28 13:01:08 | Data modyfikacji: 2016-04-28 12:53:22.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r Dyrektora MGOK
w Mogielnicy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-28 13:04:57 | Data modyfikacji: 2016-04-28 12:53:22.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r Dyrektora
MGOPS w Mogielnicy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-28 13:09:49 | Data modyfikacji: 2016-04-28 12:53:22.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r Kierownika SP
ZOZ w Mogielnicy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-28 13:11:32 | Data modyfikacji: 2016-04-28 12:53:22.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r Kierownika
MGSBP w Mogielnicy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-28 13:14:10 | Data modyfikacji: 2016-04-28 12:53:22.
Data wprowadzenia: 2016-04-28 13:14:10
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński