załaczniki do uchwał

Załacznik 1 do 103
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/103/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 14:51:48.
Załącznik 2 do 103
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/103/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 14:53:39.
Załącznik 1 do 110
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/110/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 14:58:15 | Data modyfikacji: 2016-04-06 15:00:39.
Załącznik 1 do 111
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/111/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 15:02:13 | Data modyfikacji: 2016-04-06 15:00:39.
Załącznik 1a do 111
 Załącznik nr 1a do uchwały nr XXVII/111/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 15:04:06 | Data modyfikacji: 2016-04-06 15:00:39.
Załącznik 1b do 111
 Załącznik nr 1b do uchwały nr XXVII/111/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 15:07:03 | Data modyfikacji: 2016-04-06 15:00:39.
Załącznik 2 do 111
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/111/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 15:09:40 | Data modyfikacji: 2016-04-06 15:00:39.
Załącznik 2a do 111
 Załącznik nr 2a do uchwały nr XXVII/111/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 15:11:09 | Data modyfikacji: 2016-04-06 15:00:39.
Załącznik 2b do 111
 Załącznik nr 2b do uchwały nr XXVII/111/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 15:12:52 | Data modyfikacji: 2016-04-06 15:00:39.
Załącznik 3 do 111
 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/111/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 15:14:06 | Data modyfikacji: 2016-04-06 15:00:39.
Załącznik 1 do 113
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:12:02 | Data modyfikacji: 2016-04-06 15:00:39.
Załącznik 2 do 113
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:14:01 | Data modyfikacji: 2016-04-06 15:00:39.
Załącznik 3 do 113
 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:16:04 | Data modyfikacji: 2016-04-06 15:00:39.
Załącznik 1 do 115
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/115/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:19:34 | Data modyfikacji: 2016-11-17 13:58:31.
Załącznik 1a do 115
 Załącznik nr 1a do uchwały nr XXIX/115/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:21:11 | Data modyfikacji: 2016-11-17 13:58:31.
Załącznik 2 do 115
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/115/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:24:07 | Data modyfikacji: 2016-11-17 13:58:31.
Załącznik nr 2a do 115
 Załącznik nr 2a do uchwały nr XXIX/115/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:28:21 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:32:30.
Załącznik nr 3 do 115
 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/115/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:31:06 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:32:30.
Załącznik 4 do 115
 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/115/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:34:11 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:32:30.
Załącznik 1 do 119
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/119/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:41:58 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:43:26.
Załącznik 1 do 121
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/121/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:45:19 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:43:26.
Załącznik 2 do 121
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/121/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:48:24 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:43:26.
Załącznik 3 do 121
 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/121/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:05:20 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:43:26.
Załącznik 1 do 123
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/123/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:07:57 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:43:26.
Załącznik 2 do 123
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/123/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:11:46 | Data modyfikacji: 2016-07-08 14:13:03.
Załącznik 3 do 123
 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/123/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:14:23 | Data modyfikacji: 2016-07-08 14:13:03.
Załącznik 1 do 127
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/127/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:15:55 | Data modyfikacji: 2016-07-08 14:13:03.
Załącznik 1 do 128
 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXI/128/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 lipca 2016 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:11:38 | Data modyfikacji: 2016-07-08 14:13:03.
Załącznik 2 do 128
 Załącznik 2 do Uchwały Nr XXXI/128/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 lipca 2016 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:13:05 | Data modyfikacji: 2016-07-08 14:13:03.
Załącznik 3 do 128
 Załącznik 3 do Uchwały Nr XXXI/128/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 lipca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:15:15 | Data modyfikacji: 2016-07-08 14:13:03.
Załącznik 4 do 128
 Załącznik 4 do Uchwały Nr XXXI/128/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 lipca 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:16:19 | Data modyfikacji: 2016-07-08 14:13:03.
Załącznik 1 do 129
 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXII/129/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:20:00 | Data modyfikacji: 2016-11-17 13:24:13.
Załącznik 1 do 130
 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXII/130/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:21:10 | Data modyfikacji: 2016-11-17 13:24:13.
Załącznik 2 do 130
 Załącznik 2 do Uchwały Nr XXXII/130/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:22:33 | Data modyfikacji: 2016-11-17 13:24:13.
Załąc ik 3 do 130
 Załącznik 3 do Uchwały Nr XXXII/130/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:27:18 | Data modyfikacji: 2016-11-17 13:24:13.
Załącznik 4 do 130
 Załącznik 4 do Uchwały Nr XXXII/130/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:30:06 | Data modyfikacji: 2016-11-17 13:24:13.
Załącznik 5 do 130
 Załącznik 5 do Uchwały Nr XXXII/130/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:31:32 | Data modyfikacji: 2016-11-17 13:24:13.
Załącznik 1 do 132
 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXII/132/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:33:53 | Data modyfikacji: 2016-11-17 13:24:13.
Załącznik 1 do 133
 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXII/133/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:40:21 | Data modyfikacji: 2016-11-17 13:24:13.
Załącznik 1 do 135
 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXIV/135/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:55:22 | Data modyfikacji: 2016-11-17 14:03:28.
Załącznik 1 do 136
 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXIV/136/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:42:26 | Data modyfikacji: 2016-11-17 14:14:15.
Załącznik 1a do 136
 Załącznik 1a do Uchwały Nr XXXIV/136/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:44:02 | Data modyfikacji: 2016-11-17 14:15:08.
Załącznik 2 do 136
 Załącznik 2 do Uchwały Nr XXXIV/136/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:46:05 | Data modyfikacji: 2016-11-17 14:15:32.
Załącznik 2a do 136
 Załącznik 2a do Uchwały Nr XXXIV/136/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:49:11 | Data modyfikacji: 2016-11-17 14:15:55.
Załącznik 3 do 136
 Załącznik 3 do Uchwały Nr XXXIV/136/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:52:36 | Data modyfikacji: 2016-11-17 14:16:12.
Załącznik 1 do 137
 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXV/137/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 14:22:03 | Data modyfikacji: 2016-11-17 14:16:12.
Załącznik 2 do 137
 Załącznik 2 do Uchwały Nr XXXV/137/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 14:28:50 | Data modyfikacji: 2016-11-17 14:16:12.
Załącznik 3 do 137
 Załącznik 3 do Uchwały Nr XXXV/137/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 14:59:43 | Data modyfikacji: 2016-11-17 14:16:12.
Załącznik 4 do 137
 Załącznik 4 do Uchwały Nr XXXV/137/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 15:00:55 | Data modyfikacji: 2016-11-17 14:16:12.
Załącznik 5 do 137
 Załącznik 5 do Uchwały Nr XXXV/137/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 15:02:48 | Data modyfikacji: 2016-11-17 14:16:12.
Załącznik 1 do 142
 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXV/142/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 15:05:57 | Data modyfikacji: 2016-11-17 15:16:20.
Załącznik 2 do 142
 Załącznik 2 do Uchwały Nr XXXV/142/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 15:11:23 | Data modyfikacji: 2016-11-17 15:15:49.
Załącznik 3 do 142
 Załącznik 3 do Uchwały Nr XXXV/141/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 15:12:38 | Data modyfikacji: 2016-11-17 15:15:49.
Załącznik 1 do 144
 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXV/144/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 15:14:11 | Data modyfikacji: 2016-11-17 15:15:49.
Załącznik 1 do 145
 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXV/145/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 15:20:56 | Data modyfikacji: 2016-11-17 15:15:49.
Załącznik 1 do 146
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/146/2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:33:02 | Data modyfikacji: 2016-11-17 15:15:49.
Załącznik 2 do 146
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/146/2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:39:50 | Data modyfikacji: 2016-11-17 15:15:49.
Załącznik 1 do 147
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/147/2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:41:32 | Data modyfikacji: 2016-11-17 15:15:49.
Załacznik 2 do 147
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/147/2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:43:19 | Data modyfikacji: 2016-11-17 15:15:49.
Załącznik 3 do 147
 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/147/2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:45:15 | Data modyfikacji: 2016-11-17 15:15:49.
Załącznik 1 do 148
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/148/2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:49:35 | Data modyfikacji: 2016-11-17 15:15:49.
Załącznik 2 do 148
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/148/2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:51:18 | Data modyfikacji: 2016-11-17 15:15:49.
Tabela 1 do 149
 Tabela nr 1 do uchwały nr XXXVI/149/2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:53:57 | Data modyfikacji: 2017-02-08 14:14:33.
Tabela 1a do 149
 Tabela nr 1a do uchwały nr XXXVI/149/2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:55:24 | Data modyfikacji: 2017-02-08 14:14:10.
Tabela 2 do 149
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:58:06 | Data modyfikacji: 2017-02-08 14:13:29.
tabela 2a do 149
 Tabela nr 2a do uchwały nr XXXVI/149/2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:01:19 | Data modyfikacji: 2017-02-08 14:13:11.
Tabela 3 do 149
 Tabela nr 3 do uchwały nr XXXVI/149/2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:04:38 | Data modyfikacji: 2017-02-08 14:12:16.
Załącznik 1 do 149
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/149/2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:06:47 | Data modyfikacji: 2017-02-08 14:12:16.
Załącznik 2 do 149
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/149/2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:29:24 | Data modyfikacji: 2017-02-08 14:12:16.
Załącznik 1 do 152
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/152/2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:32:09 | Data modyfikacji: 2017-02-08 14:12:16.

Zobacz:
 załaczniki do uchwał .  protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:32:09
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński