Uchwała nr 21
 Uchwała Nr VIII/21/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-05-12 11:10:18.
Uchwała nr 22
 Uchwała Nr VIII/22/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:18:20.
Uchwała nr 23
 Uchwała Nr VIII/23/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:20:22.
Uchwała nr 24
 Uchwała Nr VIII/24/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:24:13.
Uchwała nr 25
 Uchwała Nr VIII/25/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:26:10.
Uchwała nr 26
 Uchwała Nr VIII/26/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:27:28.
Uchwała nr 27
 Uchwała Nr VIII/27/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:34:40.
Uchwała nr 28
 Uchwała Nr VIII/28/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:36:43.
U hwała nr 29
 Uchwała Nr VIII/29/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:38:16.
Uchwała nr 30
 Uchwała Nr VIII/30/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:39:54.
Uchwała nr 31
 Uchwała Nr VIII/31/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: przekazania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:41:06.
Uchwała nr 32
 Uchwała Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Gminy Nadpiliczne”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:44:04.
Uchwała nr 33
 Uchwała Nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: likwidacji środków trwałych będących na stanie ewidencyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:45:28.
Uchwała nr 34
 Uchwała Nr VIII/34/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:47:53.
Uchwała nr 35
 Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:50:35.
Uchwała nr 36
 Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:22:38.
Uchwała nr 37
 Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:27:41 | Data modyfikacji: 2015-07-09 14:29:23.
Uchwała nr 38
 Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Brzostowiec –Rybska” obejmującego działki nr 44, 45, 46 położone w miejscowości Brzostowiec, gmina Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:30:29.
Uchwała nr 39
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 13:05:27.
Uchwała nr 40
 Uchwała Nr IX/40/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na ROK 2015.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 13:06:46.
Uchwała nr 41
 Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 13:13:44.
Uchwała nr 42
 Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą w Rusinowie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 13:18:35.
Uchwała nr 43
 Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 13:19:42.
Uchwała nr 44
 Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 13:21:52.
Uchwała nr 45
 Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 13:24:14.
Uchwała nr 46
 Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 13:25:35.
Uchwała nr 47
 Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 13:30:42.
Uchwała nr 48
 Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica do negocjacji i nabycia na rzecz Gminy nieruchomości zabudowanej nr 1054 położonej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 14:05:49.
Uchwała nr 49
 Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie ustalenia minimalnego areału dla założenia siedliska dla rolników.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 14:06:52.
Uchwała nr 50
 Uchwała Nr X/50 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 14:59:43.
Uchwała nr 51
 Uchwała Nr XI/51 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 15:01:37.
Uchwała nr 52
 Uchwała Nr XI/52 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 15:03:34.
Uchwała nr 53
 Uchwała Nr XI/53 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 15:04:38.
Uchwała nr 54
 Uchwała Nr XI/54 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Teren A” położonego w sołectwie Izabelin, gmina Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 15:08:35 | Data modyfikacji: 2016-11-15 09:19:06.
Uchwała nr 55
 Uchwała Nr XI/55 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości zabudowanej nr 1054 położonej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 15:09:31.
Uchwała nr 56
 Uchwała Nr XII/56/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Grójcu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 15:10:58.
Uchwała nr 57
 Uchwała Nr XII/57/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości położonej w miejscowości Mogielnica ul. Przylesie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 15:12:25.
Uchwała nr 58
 Uchwała Nr XIV/58/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 15:14:53.
Uchwała nr 59
 Uchwała Nr XIV/59/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-24 13:29:20.
Uchwała nr 60
 Uchwała Nr XIV/60/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „WSZYSCY RAZEM”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-24 13:42:57.
Uchwała nr 61
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-24 13:49:27.
Uchwała nr 62
 Uchwała Nr XV/62/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-24 14:25:00.
Uchwała nr 63
 Uchwała Nr XV/63/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru ławników do sądów powszechnych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-24 14:28:55.
Uchwała nr 64
 Uchwała Nr XV/64/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grójcu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-24 14:30:45.
Uchwała nr 65
 Uchwała Nr XV/65/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-11-24 14:34:20.
Uchwała nr 66
 Uchwała Nr XV/66/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. komunalizacji mienia gminnego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 09:41:03 | Data modyfikacji: 2016-11-15 09:42:59.
Uchwała nr 67
 Uchwała Nr XV/67/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mogielnica na lata 2015-2017.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 09:43:32.
Uchwała nr 68
 Uchwała Nr XV/68/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Belsk Duży a Gminą Mogielnica w zakresie realizacji wspólnego projektu rozwojowego współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 09:48:50.
Uchwała nr 69
 Uchwała Nr XV/69/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 09:51:38.
Uchwała nr 70
 Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanych zapisów ustawy Prawo Wodne.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 09:55:20.
Uchwała nr 71
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 12:34:20.
Uchwała nr 72
 Uchwała Nr XVI/72/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 12:35:38.
Uchwała nr 73
 Uchwała Nr XVI/73/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania inwestycji pn. Przebudowa linii średniego napięcia w ramach zadania: „ przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 12:36:26.
Uchwała nr 74
 Uchwała Nr XVI/74/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy i Miasta.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 12:37:22.
Uchwała nr 75
 Uchwała Nr XVII/75/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 12:38:18.
Uchwała nr 76
 Uchwała Nr XVIII/76/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 12:40:01.
Uchwała nr 77
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 12:46:16.
Uchwała nr 78
 Uchwała Nr XIX/78/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 12:46:44.
Uchwała nr 79
 Uchwała Nr XX/79/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 07 maja 2012 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 – 2016.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 12:48:00.
Uchwał nr 80
 Uchwała Nr XX/80/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 12:49:37.
Uchwała nr 81
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:17:17.
Uchwała nr 82
 Uchwała Nr XXI/82/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:18:01.
Uchwała nr 83
 Uchwała Nr XXI/83/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:19:12.
Uchwała nr 84
 Uchwała Nr XXI/84/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:20:59.
Uchwała nr 85
 Uchwała Nr XXI/85/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:22:17.
Uchwała nr 86
 Uchwała Nr XXI/86/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:23:20.
Uchwała nr 87
 Uchwała Nr XXI/87/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:24:52.
Uchwała nr 88
 Uchwała Nr XXI/88/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:25:54.
Uchwała nr 89
 Uchwała Nr XXI/89/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:27:04.
Uchwała nr 90
 Uchwała Nr XXI/90/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:31:44.
Uchwała nr 91
 Uchwała Nr XXI/91/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy nieruchomości nr 30 położonej we wsi Wodziczna gm. Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-16 08:42:01.
Uchwała nr 92
 Uchwała Nr XXII/92/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-16 08:46:42.
Uchwała nr 93
 Uchwała Nr XXII/93/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr XXI/87/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-16 08:48:30.
Uchwała nr 94
 Uchwała Nr XXII/94/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-16 08:49:34.
Uchwała nr 95
 Uchwała Nr XXIII/95/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-16 08:51:17.
Uchwała nr 96
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-16 08:53:23.
Uchwała nr 97
 Uchwała Nr XXIII/97/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-16 08:57:18.
Uchwała nr 98
 Uchwała Nr XXIII/98/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-16 09:01:36.
Uchwała nr 99
 Uchwała Nr XXIII/99/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2017.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-16 09:02:49.
Uchwała nr 100
 Uchwała Nr XXIII/100/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-16 09:04:00.
Uchwała nr 101
 Uchwała Nr XXIII/101/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mogielnica na lata 2015 – 2020.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-16 09:05:03.
Uchwała nr 102
 Uchwała Nr XXIII/102/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-16 09:06:03.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2016-11-16 09:06:03
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński