Zagospodarowanie przestrzenne

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MOGIELNICA

http://mogielnica.e-mapa.net/

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-05-17 14:22:55 | Data modyfikacji: 2016-05-17 14:28:04.
MPZP Kozietuły Nowe i Kozietuły - projekt
 mpzp Kozietuły Nowe tekst prognoza oddzialywania na srodowisko.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-03-25 13:26:36 | Data modyfikacji: 2016-05-17 14:28:04.
 mpzp Kozietuły Nowe rysunek planu.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-03-25 13:29:55 | Data modyfikacji: 2019-03-25 13:33:25.
 mpzp Kozietuły Nowe tekst planu.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-03-25 13:30:13 | Data modyfikacji: 2019-03-25 13:33:25.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
gminy Mogielnica - uchwała Rady Miejskiej w
Mogielnicy nr LVII/253/2018 z dnia 12.04.2018
 Studium Gminy Mogielnica - rysunek.jpg

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-04-03 12:08:05 | Data modyfikacji: 2019-04-03 14:01:32.
 Studium Gminy Mogielnica - tekst.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:03:33 | Data modyfikacji: 2019-04-03 14:01:32.

Zobacz:
   Wnioski
Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:03:33
Opublikowane przez: Jarosław Górnik