Zagospodarowanie przestrzenne

 
ZARZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY

GMINA MOGIELNICA

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego składa się dwuch części.
Część I
- Diagnoza stanu uwarunkowania rozwoju
Część II
- Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-08-11 15:08:05 | Data modyfikacji: 2003-08-11 15:32:39.
 DIAGNOZA STANU UWARUNKOWANIA ROZWOJU

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-08-11 14:38:39 | Data modyfikacji: 2003-08-11 15:21:10.
 KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-08-11 14:51:34 | Data modyfikacji: 2003-08-11 15:22:51.
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MOGIELNICA

http://mogielnica.e-mapa.net/

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-05-17 14:22:55 | Data modyfikacji: 2016-05-17 14:28:04.
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy Mogielnica

Załącznik 1 UWARUNKOWANIA wyłożenie powtorne

Załącznik 2 STUDIUM_UWARUNKOWANIA

Załącznik 3 STUDIUM_UWARUNKOWANIA

Załącznik 4 STUDIUM_UWARUNKOWANIA

Załącznik 5 STUDIUM_UWARUNKOWANIA

Załącznik 6 STUDIUM_UWARUNKOWANIA

Załącznik 7 KIERUNKI wyłożenie powtórne

Załącznik 8

Załącznik 9 Studium Kierunki

Załącznik 10 Studium Kierunki

Załącznik 11 Studium Kierunki

studium 2016 prognoza plansza

 Studium 2016 prognoza tekst

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:31:26 | Data modyfikacji: 2016-05-17 14:28:04.
 Tekst planu Brzostowiec -Rybska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-03-13 13:05:29 | Data modyfikacji: 2016-05-17 14:28:04.
 Prognoza oddzialywania na srodowisko mpzp Brzopstowiec-Rybska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-03-13 13:07:23 | Data modyfikacji: 2016-05-17 14:28:04.
 Rysunek planu Brzostowiec-Rybska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-03-13 13:09:59 | Data modyfikacji: 2016-05-17 14:28:04.
Plan zagospodarowania Teren A w Izabelinie,
gm.Mogielnica

Ogłoszenie o wyłożeniu planu zagospodatowania Teren A w Izabelinie gmina Mogielnica

Tekst planu Teren A Izabelin

Prognoza srodowiskowa Teren A Izabelin

Załącznik1 Teren A Izabelin

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:30:49 | Data modyfikacji: 2016-05-17 14:28:04.

Zobacz:
 Wnioski  . 
Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:30:49
Autor: Jarosław Górnik
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński