1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Odnowa i Rozwój Wsi „ Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
Umowa nr 00097-6930-UM0730142/10 RW.II./BW/0219.11-142/10 z dnia 23.03.2011r. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy”
Zadanie zrealizowane
Otrzymana dotacja 500.000,00 zł

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi „
Umowa nr 00296-6922-UM0700107/10 RW.II./AR/0219.4-107/10 z dnia 20 stycznia 2012r „ Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Brzostowcu”
Zadanie zrealizowane
Otrzymana dotacja – 18.028,12 zł

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi „
Umowa nr 00295-6922-UM0700101/10 RW.II./AR/0219.4-101/10 z dnia
20 stycznia 2012r „ Budowa placu zabaw w Stamirowicach „
Zadanie zrealizowane
Otrzymana dotacja – 17.658,93 zł

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi „
Umowa nr 00294-6922-UM0700100/10 RW.II./AR/0219.4-100/10 z dnia
20 stycznia 2012r „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe”
Zadanie zrealizowane
Otrzymana dotacja – 157.124,62 zł

 

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:36:24.
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIJ W BYDYNKU OSP W
WÓLCE GOSTOMSKIEJ

 

Zdjęcia OSP Wólka Gostomska

 Przebudowa świetlicy Wiejskiej w Budynku OSP w Wólce Gostomskiej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:46:12 | Data modyfikacji: 2017-09-25 14:33:21.
Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości
Pawłowice

zdjęcia zagosp. Pawlowice

 Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości Pawłowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-11-04 14:15:34 | Data modyfikacji: 2017-09-25 13:23:06.
Zagospodarowanie rekreacyjne ternu nad rzeką
Lubianką we wsi Pączew

zdjęcia zagosp. Pączew

 Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad rzeką Lubianką we wsi Pączew

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-11-04 14:17:18 | Data modyfikacji: 2017-09-25 13:24:48.

Zobacz:
 Projekty współfinansowane ze środków RPO .  Projekty współfinansowane ze środków PROW .  Projekty współfinansowane ze środków POKL . 
Data wprowadzenia: 2014-11-04 14:17:18
Data modyfikacji: 2017-09-25 13:24:48
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński