Uchwała nr 280
 Uchwała Nr LI/280/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 11:57:40.
Uchwała nr 281
 Uchwała Nr LI/281/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 12:01:49 | Data modyfikacji: 2014-04-08 12:10:20.
Uchwała nr 282
 Uchwała Nr LI/282/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 12:13:13.
Uchwała nr 283
 Uchwała Nr LI/283/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawia wystąpienia z udziału w Związku Międzygminnym „Natura”.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 12:15:05.
Uchwała nr 284
 Uchwała Nr LI/284/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie poparcia uchwały Rady Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 12:16:35.
Uchwała nr 285
 Uchwała Nr LI/285/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 12:18:52.
Uchwała nr 286
 Uchwała Nr LI/286/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 12:20:25.
Uchwała nr 287
 Uchwała Nr LI/287/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w zakresie zadań własnych gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 12:21:52.
Uchwała nr 288
 Uchwała Nr LI/288/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Mogielnica w zakresie dożywiania „ pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 12:24:46.
Uchwała nr 289
 Uchwała Nr LI/289/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 12:26:12.
Uchwała nr 290
 Uchwała Nr LI/290/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika do spraw lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 12:29:55.
Uchwała nr 291
 Uchwała Nr LI/291/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie gminy Mogielnica na 2014rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 12:30:53.
Uchwała nr 292
 Uchwała Nr LI/292/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 12:31:56.
Uchwała nr 293
 Uchwała Nr LI/293/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 12:34:05.
Uchwała nr 294
 Uchwała Nr LII/294/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 12:53:12.
Uchwała nr 295
 Uchwała Nr LII/295/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 12:54:28.
Uchwała nr 296
 Uchwała Nr LII/296/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy do załatwiania spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 12:58:06.
Uchwała nr 297
  Uchwała Nr LII/297/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie gminy Mogielnica na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 12:59:35.
Uchwała nr 298
 Uchwała Nr LII/298/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o uznanie lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grójec, za ochronne.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:01:24.
Uchwała nr 299
  Uchwała Nr LII/299/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Krzyżowej nr 18 w Mogielnicy wraz z częścią wspólną działki 474/1 będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:02:28.
Uchwała nr 300
 Uchwała Nr LII/300/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:03:36.
Uchwała nr 301
 Uchwała Nr LIII/301/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:04:42.
Uchwała nr 302
 Uchwała Nr LIII/302/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:09:00.
Uchwała nr 303
 Uchwała Nr LIV/303/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:10:18.
Uchwała nr 304
 Uchwała Nr LV/304/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014 – 2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:12:16.
Uchwała nr 305
 Uchwała Nr LV/305/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:15:59.
Uchwała nr 306
 Uchwała Nr LV/306/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania przebudowy ulicy Rudna Droga w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:17:24.
Uchwała nr 307
 Uchwała Nr LVI/307/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:20:05.
Uchwała nr 308
 Uchwała Nr LVII/308/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-10-28 12:35:48.
Uchwała nr 309
 Uchwała Nr LVII/309/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-10-28 12:36:34.
Uchwała nr 310
 Uchwała Nr LVII/310/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika do spraw lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-10-28 12:37:33.
Uchwała nr 311
 Uchwała Nr LVIII/311/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-10-28 12:38:35.
Uchwała nr 312
 Uchwała Nr LVIII/312/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-10-28 12:39:38.
Uchwała nr 313
 Uchwała Nr LVIII/313/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-10-28 12:40:24.
Uchwała nr 314
 Uchwała Nr LIX/314/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-10-28 12:41:28.
Uchwała nr 315
 Uchwała Nr LIX/315/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-10-28 12:42:29.
Uchwała nr 316
 Uchwała Nr LX/316/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:13:24 | Data modyfikacji: 2015-01-27 10:14:06.
Uchwała nr 317
 Uchwała Nr LX/317/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:15:02.
Uchwała nr 318
 Uchwała Nr LX/318/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:17:17.
Uchwała nr 1
 Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 09:23:24.
Uchwała nr 2
 Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 09:24:19.
Uchwała nr 3
 Uchwała Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 09:25:28.
Uchwała nr 4
 Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 09:26:35.
Uchwała nr 5
 Uchwała Nr IV/5/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 09:27:25.
Uchwała nr 6
 Uchwała Nr IV/6/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów komitetów osiedlowych oraz określenia na jakich zasadach radnym , sołtysom , przewodniczącym zarządów komitetów osiedlowych przysługują diety.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 09:28:21.
Uchwała nr 7
 Uchwała Nr V/7/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 09:29:16.
Uchwała nr 8
 Uchwała Nr V/8/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 09:30:18.
Uchwała nr 9
 Uchwała Nr V/9/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 09:31:17.
Uchwała nr 10
 Uchwała Nr V/10/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 09:32:57.
Uchwała nr 11
 Uchwała Nr V/11/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie opłaty targowej na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 09:34:32.
Uchwała nr 12
 Uchwała Nr V/12/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 09:35:46.
Uchwała nr 13
 Uchwała Nr V/13/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 10:31:34 | Data modyfikacji: 2015-02-04 11:03:06.
Uchwała nr 14
 Uchwała Nr VI/14/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014 – 2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 10:35:07.
Uchwała nr 15
 Uchwała Nr VI/15/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 10:36:26.
Uchwała nr 16
 Uchwała Nr VI/16/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 10:37:59.
Uchwała nr 17
 Uchwała Nr VI/17/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 10:39:06.
Uchwała nr 18
 Uchwała Nr VI/18/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 10:40:25.
Uchwała nr 19
 Uchwała Nr VI/19/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 10:41:25.
Uchwała nr 20
 Uchwała Nr VI/20/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji środków trwałych będących na stanie ewidencyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska 1.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 10:46:34 | Data modyfikacji: 2015-01-28 10:48:26.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2015-01-28 10:46:34
Data modyfikacji: 2015-01-28 10:48:26
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński