Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w zakresie podatków udzielono ulg, umorzeń ,odroczeń i rozłożenia na raty w 2023

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2024-05-29 14:07:27.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2023

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2024-05-29 14:05:49.
 Informacje o podatku leśnym na 2024 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-01-09 12:29:37.
 Informacje o podatku rolnym na 2024 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-01-09 12:28:18.
  Uchwała LXXXXV/445/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-01-09 12:23:50.
  Uchwała LXXXXV/446/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-01-09 12:22:44.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2022

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2023-05-25 10:37:33.
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2022

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2023-05-25 10:36:48.
 Podatek rolny na 2023 r. Obowiazuja stawki wynikajace z komunikatu Prezesa GUS

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-01-11 13:19:16.
 Podatek leśny na 2023 r. Obowiazuja stawki wynikajace z komunikatu Prezesa GUS

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-01-11 13:18:34.
 Informacja dot. zwolnienia w podatku od nieruchomosci

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-01-11 12:23:56.
 Uchwała nr LXVII /352/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2023 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-01-11 12:23:08.
 Uchwała nr LXVII /351/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-01-11 12:22:27.
 Uchwała nr LXVII /350/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-01-11 12:21:46.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2021

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2022-05-31 11:43:47.
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2021

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2022-05-31 11:42:50.
 Podatek Leśny - Komunikat Prezesa GUS

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:46:23.
 Podatek Rolny - Komunikat Prezesa GUS

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:45:25.
 UCHWAŁA Nr LI/273/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2022 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:41:25.
 UCHWAŁA Nr LI/272/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:39:10.
 UCHWAŁA Nr LI/271/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r.w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:37:10.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2020

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2021-05-24 10:35:45.
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2020

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2021-05-24 10:34:57.

Uchwała nr XXXV/186/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021rok.

Uchwała nr XXXV/187/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Uchwała nr XXXV/188/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2021 rok.

Uchwała nr XXXV/189/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie opłaty targowej

Podatek rolny Obowiazujące stawki w 2021 roku wynikajace z komunikatu Prezesa GUS

Podatek leśny Obowiazujące stawkina 2021 rok wynikajace z komunikatu Prezesa GUS

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 08:23:43.
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2019

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-05-29 10:51:11.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2019

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-05-29 10:48:35.
 Podatek rolny Obowiazuja stawki wynikajace z komunikatu Prezesa GUS

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:55:57.
 Podatek leśny Obowiazuja stawki wynikajace z komunikatu Prezesa GUS

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:54:27.
 Uchwała nr XXII/115/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr XX/102/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości staek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:05:42.
 Uchwała Nr XX/102/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:02:24.
 Uchwała Nr XX/101/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2020 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:01:12.
  Uchwała Nr XX/100/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:57:02.
 Uchwała Nr XX/99/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:40:12.
 Uchwała Nr XX/98/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:38:37.
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2018

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-05-30 15:39:37.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2018

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-05-30 15:30:04 | Data modyfikacji: 2019-05-30 15:37:56.
  Uchwała Nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:05:49.
 Uchwała Nr V/17/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkas oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-01-10 21:58:39.
 Uchwała Nr V/16/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej na 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-01-10 21:56:14.
 Uchwała Nr V/15/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-01-10 21:53:42.
 Uchwała Nr V/14/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-01-10 21:50:18.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2017

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-07-06 11:18:17.
 Uchwała Nr LII 221 2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie okręślenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:30:37 | Data modyfikacji: 2017-12-14 13:51:16.
 Uchwała Nr LII 220 2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:28:21 | Data modyfikacji: 2017-12-14 13:51:31.
 Uchwała Nr LII 219 2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie opłaty targowej na 2018 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:22:22 | Data modyfikacji: 2017-12-14 13:51:44.
 Uchwała Nr LII 218 2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:21:03 | Data modyfikacji: 2017-12-14 13:51:57.
 Uchwała Nr LII 217 2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:10:54 | Data modyfikacji: 2017-12-14 13:52:22.
  Komunikat Prezesa GUS -podatek leśny na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-12-14 12:59:40.
  Komunikat Prezesa GUS -podatek rolny na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-12-14 12:58:53 | Data modyfikacji: 2018-01-11 09:08:51.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2017-05-31 12:32:26.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w zakresie podatków udzielono ulg, umorzeń ,odroczeń i rozłożenia na raty w 2016

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2017-05-31 12:30:51.
 Komunikat Prezesa GUS -podatek rolny na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-24 14:03:29.
 Komunikat Prezesa GUS -podatek leśny na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-24 14:00:08 | Data modyfikacji: 2016-11-24 14:05:03.
 Uchwała Nr XXXV/142/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-18 11:17:53.
 Uchwała Nr XXXV/141/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-18 11:14:18.
 Uchwała Nr XXXV/140/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-18 11:07:35.
 Uchwała Nr XXXV/139/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-18 09:49:11.
 Uchwała Nr XXXV/138/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-18 09:48:15.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w zakresie podatków udzielono ulg, umorzeń ,odroczeń i rozłozenia na raty w 2015 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2016-05-31 10:01:17.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:58:41.
  Podatek rolny w 2016 r. – Komunikat Prezesa GUS.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-12-15 10:20:52.
  Podatek leśny w 2016 r. – Komunikat Prezesa GUS.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-12-15 10:19:56.
 Uchwała Nr XXI/88/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorców formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-12-15 10:18:52.
 Uchwała Nr XXI/87/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku do środków transportowych na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-12-15 10:05:52.
 Uchwała Nr XXI/86/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-12-15 10:03:44 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:06:57.
 Uchwała Nr XXI/85/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-12-15 10:00:44 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:02:27.
 Uchwała Nr XXI/84/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-12-15 09:58:07 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:02:07.
 Uchwała Nr XXI/83/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-12-15 09:55:10.
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2014

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2015-05-29 09:14:55.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2014

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2015-05-29 09:12:38.
 Podatek rolny w 2015 r. – Komunikat Prezesa GUS.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-05 15:34:25 | Data modyfikacji: 2015-04-23 08:46:45.
 Podatek leśny w 2015 r. – Komunikat Prezesa GUS.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-05 15:33:41.
 Uchwała nr V / 12 / 2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określeni wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-05 15:26:13.
 Uchwała nr V / 11 / 2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie opłaty targowej na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-05 15:25:37.
 Uchwała nr V / 10 / 2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie poboru od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-05 15:24:43.
 Uchwała nr V / 9 / 2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-05 15:24:10.
 Uchwała nr V / 8 / 2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określeni stawek od nieruchomości na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-05 15:23:23.
 Wykaz osob prawnych i fizycznycjh ktorym udzielono pomocy publicznej w 2013

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-05-30 08:41:37.
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2013 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-05-30 08:40:49.
 Uchwała Nr XLIX/264/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:35:43.
 Podatek rolny w 2014 r. – Komunikat Prezesa GUS.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 08:56:54.
 Podatek leśny w 2014 r. – Komunikat Prezesa GUS.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 08:56:09.
 Uchwała Nr XLIX/263/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej na 2014 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 08:55:11.
 Uchwała Nr XLIX/262/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 08:54:08.
 Uchwała Nr XLIX/261/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 08:53:17.
 Uchwała Nr XLIX/260/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 08:52:15.
 Uchwała w sprawie podatku od środków transportu na 2013 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-29 12:23:59.
 Uchwała w sprawie inkaso na 2013 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-29 12:22:47.
 Uchwała w sprawie opłaty targowej na 2013 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-29 12:21:58.
 Uchwała w sprawie zwolnień od nieruchomości na 2013 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-29 12:21:05.
 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-29 12:13:12.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w zakresie podatków udzielono ulg, umorzeń ,odroczeń i rozłożenia na raty w 2011 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-05-29 08:58:33.
 Wykaz osób prawnych i fizycznycjh którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-05-29 08:55:38.
 Podatek leśny w 2012r. - Obowiązują stawki wynikające z komunikatu Prezesa GUS

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-16 12:23:05.
 Podatek od środków transportu w 2012 r -Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-16 12:17:28.
 Opłata targowa w 2012 r - Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2012r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-16 12:15:41.
 Podatek od nieruchomości w 2012 r - Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-16 11:57:47.
 Podatek od nieruchomości w 2012 r - Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-16 11:54:16 | Data modyfikacji: 2012-01-16 11:58:40.
 Podatek rolny w 2012 r - Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-16 11:51:27.
 Wykaz osob prawnych i fizycznycjh ktorym udzielono pomocy publicznej w 2010.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-05-31 15:30:03.
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2010.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-05-31 15:28:51.
 Uchwala w sprawie okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych na 2011 rok.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-02-08 14:47:13 | Data modyfikacji: 2011-02-08 14:47:39.
 Uchwala w sprawie okreslenia stawki podatku od nieruchomosci na 2011.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-02-08 14:40:06 | Data modyfikacji: 2011-02-08 14:44:57.
 Uchwala w sprawie poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i lesnego w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentow i wynagrodzenia za inkasao na 2011 rok.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-02-08 14:39:02.
 Uchwala w sprawie ustalenia dziennych stawek oplaty targowej na 2011 rok.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-02-08 14:38:27.
 Uchwala w sprawie zwolnien w podatku od nieruchomosci na 2011 rok

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-02-08 14:37:29.
 Wykaz osob prawnych i fizycznycjh ktorym udzielono pomocy publicznej w 2009.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-06-04 09:56:25.
 Wykaz osb prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2009.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-06-04 09:55:56.
 Podatek rolny w 2010r. - Obowiazuja stawki wynikajace z komunikatu Prezesa GUS.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-01-06 10:57:06 | Data modyfikacji: 2011-01-03 15:45:22.
 Podatek lesny w 2010r. - Obowiazuja stawki wynikajace z komunikatu Prezesa GUS.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-01-06 10:56:12.
 UCHWALA w sprawie ustalenia wysokosci oplat za wode z urzadzen miejskich i wiejskich i odprowadzania sciekow do kanalizacji sanitarnej.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-12-28 14:54:01.

UCHWALA w sprawie ustalenia wysokosci dziennych stawek oplaty targowej na 2010r

 Zalacznik Nr 1

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-12-28 14:52:42.

 * Informujemy, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 312/K/09 uchyliło w  §2  ust. 3 i ust. 4 Uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XLVIII/275/2009

 Uchwala nr XLVIII/275/2009 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomosci.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-12-28 14:52:18 | Data modyfikacji: 2010-01-06 14:03:20.
 UCHWALA w sprawie poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i lesnego w drodze inkasa.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-12-28 14:51:36.

 *Informujemy, że Kolegium Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Warszawie. Uchwałą Nr 313/K/09  uchyliło §3   Uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XLVIII/276/2009

UCHWALA nr XLVIII/276/2009 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych na 2010 rok.

Zalacznik Nr 1

Zalacznik Nr 2

  Zalacznik Nr 3

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-12-28 14:49:24 | Data modyfikacji: 2010-01-06 11:07:29.
 UCHWALA w sprawie okreslenia stawek oplat za uslugi usuwania odpadow komunalnych.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-12-28 14:48:54.

Regulamin utrzymania czystosci i porzadku w gminie.

 Zalacznik nr 1

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-12-28 14:47:21.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-05-28 22:36:24.
 Wykaz osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej ktorym w zakresie podatkow lub oplat udzielono przewyzszajacych 500zł w 2008r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2009-05-28 22:35:21.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-05-30 13:28:45.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł. w 2007r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-05-30 13:27:59.
 Podatek lesny w 2008r - obowiazuja stawki wynikajace z komunikatu Prezesa GUS

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-01-22 13:11:38.
 Uchwala Rady nr 110 w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso zobowiazan pienieznych oraz podatku od nieruchomosci na 2008 rok.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-01-22 13:07:12.
 Uchwala Rady nr 109 w sprawie ustalenia wysokoćci dziennych stawek opłaty targowej na 2008 r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-01-22 13:04:17 | Data modyfikacji: 2008-01-22 13:06:09.
 Uchwala Rady nr 108 w sprawie obnizenia ceny skupu zyta do celow wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-01-22 13:02:58.
 Uchwala Rady nr 107 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych na 2008 rok.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-01-22 13:00:53.
 Uchwala Rady nr 106 w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci na 2008 rok.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2008-01-22 12:56:53.
 Wyjaśnienie dotyczące podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00zł. w 2006r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-07-05 10:00:45.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł. w 2006r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-05-31 09:05:21.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2006r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2007-05-31 09:03:20 | Data modyfikacji: 2007-05-31 09:06:07.
 Uchwała Rady nr.282 w sprawie ustalenia stawek podatku rolnego na 2006r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-07-05 13:33:58.
 Uchwała Rady nr. 281 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-07-05 13:32:50.
 Uchwała Rady nr. 280 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz podatku od nieruchomości na 2006r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-07-05 13:31:06.
 Uchwała Rady nr 279 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadanych psów.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-07-05 13:29:01.
 Uchwała Rady nr. 278 w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2006r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-07-05 13:27:07 | Data modyfikacji: 2006-07-05 13:27:25.
 Uchwała Rady nr 277 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2006-07-05 13:25:40.

Zobacz:
   Formularze podatkowe od 1 lipca 2019 r.
   Formularze podatkowe na 2016 rok i 2017 rok.
   Formularze podatkowe na 2013 r. i 2014 r.
   Formularze podatkowe na 2012 r.
Data wprowadzenia: 2006-07-05 13:25:40
Opublikowane przez: Robert Lipiec