Załącznik nr 1 do 200
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/200/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 13:19:38.
Załącznik nr 2 do 200
  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/200/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 13:28:19.
Załącznik nr 1 do 201
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 13:30:21.
Załącznik nr 2 do 201
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 13:32:02.
Załącznik nr 3 do 201
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 13:34:19.
Załącznik nr 1 do 208
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/208/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 13:35:27.
Załącznik nr 1 do 209
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/209/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 13:37:36.
Załącznik nr 1 do 210
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/210/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 marca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 13:10:28.
Załącznik nr 1 do 211
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/211/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 marca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 13:13:54.
Załącznik nr 2 do 211
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/211/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 marca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 13:15:19.
Załącznik nr 3 do 211
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/211/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 marca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 13:18:13.
Załącznik nr 1 do 215
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 kwietnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 13:20:41.
Załącznik nr 2 do 215
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/215/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 kwietnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 13:21:48.
Załacznik nr 1 do 219
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/219/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 13:23:39.
Załącznik nr 1 do 220
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/220/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 13:24:39.
Załącznik nr 1 do 223
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/223/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 13:25:58.
Załącznik nr 1 do 224
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/224/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013 r. roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 10:13:36.
Załącznik nr 2 do 224
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/224/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 10:16:18.
Załącznik nr 1 do 225
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/225/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 10:18:38.
Załącznik nr 2 do 225
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/225/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 10:21:56 | Data modyfikacji: 2013-08-27 10:24:44.
Załącznik nr 2a do 225
 Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XL/225/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 10:26:46.
Załącznik nr 3 do 225
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/225/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 10:30:16.
Załącznik nr 4 do 225
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/225/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 10:31:47.
Załącznik nr 1 do 230
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/230/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 10:36:06.
Załącznik nr 2 do 230
  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/230/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 11:33:48.
Załącznik nr 1 do 231
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/231/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 11:36:51.
Załącznik nr 2 do 231
  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/231/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 11:38:34.
Załącznik nr 3 do 231
  Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/231/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 11:40:26.
Załącnik nr 1a do 231
 Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XLII/231/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 11:43:43 | Data modyfikacji: 2013-08-27 12:26:54.
Załącznik nr 2a do 231
 Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLII/231/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 11:48:37 | Data modyfikacji: 2013-08-27 12:27:15.
Załącznik nr 2b do 231
 Załącznik nr 2b do Uchwały Nr XLII/231/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 11:49:58 | Data modyfikacji: 2013-08-27 12:27:44.
Załącznik nr 1 do 234
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/234/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 11:59:38.
Załącznik nr 2 do 234
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/234/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 12:14:35 | Data modyfikacji: 2013-08-27 12:28:07.
Załącznik nr 1 do 235
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/235/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 12:29:46.
Załącznik nr 1a do 235
 Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XLIII/235/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 12:33:43.
Załącznik nr 2 do 235
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/235/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 12:35:59.
Załącznik nr 2a do 235
 Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLIII/235/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 12:37:21.
Załącznik nr 3 do 235
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/235/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 12:39:34.
Załącznik nr 1 do 237
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:30:34 | Data modyfikacji: 2013-10-31 11:12:57.
Załącznik nr 2 do 237
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:35:10.
Załącznik nr 3 do 237
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-31 11:20:38.
Załącznik nr 1 do 240
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/240/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-31 11:23:21.
Załącznik nr 2 do 240
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/240/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-31 11:26:57.
Załącznik nr 1 do 241
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/241/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-31 11:29:02 | Data modyfikacji: 2013-10-31 11:31:07.
Załącznik nr 2 do 241
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/241/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-31 11:32:51.
Załącznik nr 3 do 241
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/241/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-31 11:35:55.
Załącznik nr 4 do 241
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/241/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-31 11:39:06.
Załącznik nr 1 do 245
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/245/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-31 15:23:00.
Załącznik nr 1 do 247
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/247/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-31 15:24:23.
Załącznik nr 2 do 247
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/247/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-31 15:25:48.
Załącznik nr 3 do 247
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/247/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-31 15:27:37.
Załącznik nr 4 do 247
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/247/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-31 15:28:43.
Załącznik nr 1 do 250
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/250/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-31 15:31:41.
Załącznik nr 2 do 250
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/250/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-31 15:32:36.
Załącznik nr 1do 251
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/251/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-31 15:34:11.
Załącznik nr 1 do 253
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/253/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 Października 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 13:16:29.
Załącznik nr 2 do 253
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/253/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 Października 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 13:19:14.
Załącznik nr 3 do 253
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/253/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 Października 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 13:20:29.
Załącznik nr 1 do 258
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/258/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 13:50:36.
Załącznik nr 2 do 258
  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/258/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 13:52:02.
Załącznik nr 1 do 259
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:03:13.
Załącznik nr 2 do 259
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:04:25.
Załącznik nr 3 do 259
  Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:07:20.
Załącznik nr 1 do 263
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIX/263/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:10:45.
Załącznik nr 1 do 264
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIX/264/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:11:59.
Załącznik nr 2 do 264
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIX/264/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:15:54.
Załącznik nr 3 do 264
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIX/264/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:17:05.
Załącznik nr 1 do 265
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIX/265/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:21:02.
Załącznik nr 2 do 265
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIX/265/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:26:32.
Załącznik nr 3 do 265
  Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIX/265/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:29:55.
Załącznik nr 4 do 265
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIX/265/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:31:06.
Załącznik nr 1 do 267
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIX/267/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:33:12.
Załącznik nr 1 do 268
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIX/268/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:34:44.
Załącznik nr 1 do 270
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIX/270/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:35:55.
Załącznik nr 1 do 271
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIX/271/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:37:00.
Załącznik na 1 do 272
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/272/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:55:01.
Załącznik nr 2 do 272
  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/272/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:56:08.
Załącznik nr 1 do 273
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/273/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:59:38.
Załącznik nr 2 do 273
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/273/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 15:00:39.
Załącznik nr 3 do 273
  Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/273/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 15:02:07.
Załącznik nr 4 do 273
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/273/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 15:05:58.
Załącznik nr 1 do 274
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/274/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 12:23:35.
Załącznik nr 2 do 274
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/274/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 12:24:50.
Tabela 1 do 275
 Tabela nr 1 do Uchwały Nr L/275/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 12:28:12.
Tabela 1a do 275
 Tabela nr 1a do Uchwały Nr L/275/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 12:29:56.
Tabela 1b do 275
 Tabela nr 1b do Uchwały Nr L/275/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 12:32:38.
Tabela 2 do 275
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 12:35:45.
Tabela 2a do 275
 Tabela nr 2a do Uchwały Nr L/275/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 12:36:55.
Tabela 2b do 275
 Tabela nr 2b do Uchwały Nr L/275/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 12:49:55.
Załącznik nr 1 do 275
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/275/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:16:35.
Załącznik nr 2 do 275
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/275/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:17:54.
Załącznik nr 3 do 275
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/275/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:19:33.
Załącznik nr 1 do 277
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/277/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:21:19.
Załącznik nr 1 do 278
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/278/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:22:47.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:22:47
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński