Uchwała nr 197
 Uchwała Nr XXXV/197/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-02-18 22:02:50 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:03:37.
Uchwała nr 198
 Uchwała Nr XXXVI/198/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:30:00 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:03:52.
Uchwała nr 199
 Uchwała Nr XXXVI/199/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:31:32 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:04:09.
Uchwała nr 200
 Uchwała Nr XXXVI/200/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:32:33 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:04:23.
Uchwała nr 201
 Uchwała Nr XXXVI/201/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:33:50 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:04:39.
Uchwała nr 202
 Uchwała Nr XXXVI/202/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Natura”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:39:16 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:04:54.
Uchwała nr 203
 Uchwała Nr XXXVI/203/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:44:05 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:10:58.
Uchwała nr 204
 Uchwała Nr XXXVI/204/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:44:57 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:14:17.
Uchwała nr 205
 Uchwała Nr XXXVI/205/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:47:44 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:13:21.
Uchwała nr 206
 Uchwała Nr XXXVI/206/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:51:09 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:05:39.
Uchwała nr 207
 Uchwała Nr XXXVI/207/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:52:35 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:05:54.
Uchwała nr 208
 Uchwała Nr XXXVI/208/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:54:17 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:06:08.
Uchwała nr 209
 Uchwała Nr XXXVI/209/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:58:53 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:06:20.
Uchwała nr 210
 Uchwała Nr XXXVII/210/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 12:42:57.
Uchwała nr 211
 Uchwała Nr XXXVII/211/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 12:44:06.
Uchwała nr 212
 Uchwała Nr XXXVII/212/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 12:46:10.
Uchwała nr 213
 Uchwała Nr XXXVII/213/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 12:47:09.
Uchwała nr 214
 Uchwała Nr XXXVIII/214/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 12:48:42.
Uchwała nr 215
 Uchwała Nr XXXVIII/215/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 12:49:23.
Uchwała nr 216
 Uchwała Nr XXXIX/216/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 12:50:23.
Uchwała nr 217
 Uchwała Nr XXXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 12:52:09.
Uchwała nr 218
 Uchwała Nr XXXIX/218/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 12:53:27.
Uchwała nr 219
 Uchwała Nr XXXIX/219/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 12:54:33.
Uchwała nr 220
 Uchwała Nr XXXIX/220/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru oświadczenia o prowadzeniu przez właściciela nieruchomości przydomowego kompostownia.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 12:55:18.
Uchwała nr 221
 Uchwała Nr XXXIX/221/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 12:56:33 | Data modyfikacji: 2013-04-29 11:26:47.
Uchwała nr 222
 Uchwała Nr XXXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. komunalizacji mienia gminnego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 12:57:37.
Uchwała nr 223
 Uchwała Nr XXXIX/223/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-23 12:58:35.
Uchwała nr 224
 Uchwała Nr XL/224/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 09:45:46.
Uchwała nr 225
 Uchwała Nr XL/225/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 09:47:20.
Uchwała nr 226
 Uchwała Nr XLI/226/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 09:48:10.
Uchwała nr 227
 Uchwała Nr XLII/227/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 09:49:37.
Uchwała nr 228
 Uchwała Nr XLII/228/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 09:50:37.
Uchwała nr 229
 Uchwała Nr XLII/229/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 09:52:05.
Uchwała nr 230
 Uchwała Nr XLII/230/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 09:53:04.
Uchwała nr 231
 Uchwała Nr XLII/231/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 09:54:53.
Uchwała nr 232
 Uchwała Nr XLII/232/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 09:56:42.
Uchwała nr 233
 Uchwała Nr XLII/233/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 09:58:12.
Uchwała nr 234
 Uchwała Nr XLIII/234/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 09:59:59.
Uchwała nr 235
 Uchwała Nr XLIII/235/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 10:01:33.
Uchwała nr 236
 Uchwała Nr XLIII/236/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Pt. „Stawiamy na rozwój” o nr POKL.09.01.02-14-242/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 10:03:06.
Uchwała nr 237
 Uchwała Nr XLIII/237/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentów sołectw: Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowola, Stryków, Otaląż, Otalążka.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 10:05:30.
Uchwała nr 238
 Uchwała Nr XLIII/238/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy nr XXXIX/246/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 10:06:36.
Uchwała nr 239
 Uchwała Nr XLIV/239/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika SP ZOZ w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-27 10:08:16.
Uchwała nr 240
 Uchwała Nr XLV/240/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013 -2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-30 14:10:10.
Uchwała nr 241
 Uchwała Nr XLV/241/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-30 14:11:33.
Uchwała nr 243
 Uchwała Nr XLV/243/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości udziałów wnoszonych przez Uczestników Związku Międzygminnego pod nazwa Natura.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-30 14:12:51.
Uchwała nr 244
 Uchwała Nr XLV/244/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XXXIX/246/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-30 14:15:06.
Uchwała nr 245
 Uchwała Nr XLVI/245/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013 -2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-30 14:16:29.
Uchwała nr 246
 Uchwała Nr XLVI/246/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-30 14:17:52.
Uchwała nr 247
 Uchwała Nr XLVI/247/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-30 14:30:26.
Uchwała nr 248
 Uchwała Nr XLVI/248/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przekazania Związkowi Międzygminnemu Natura zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-30 14:38:34.
Uchwała nr 249
 Uchwała Nr XLVI/249/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-30 14:48:04.
Uchwała nr 250
 Uchwała Nr XLVI/250/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-30 14:52:56.
Uchwała nr 251
 Uchwała Nr XLVI/251/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-30 14:55:24.
Uchwała nr 252
 Uchwała Nr XLVI/252/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XLIII/237/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentów sołectw: Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowoli, Stryków, Otaląż, Otalążka.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-30 14:59:53.
Uchwała nr 253
  Uchwała Nr XLVII/253/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:47:33.
Uchwała nr 254
  Uchwała Nr XLVII/254/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XXII/118/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentów sołectw: Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowoli, Stryków, Otaląż, Otalążka.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:49:00.
Uchwała nr 255
 Uchwała Nr XLVII/255/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XXXIX/223/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu Miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:50:54.
Uchwała nr 256
 Uchwała Nr XLVII/256/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XV/67/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentów sołectw: Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowoli, Stryków, Otaląż, Otalążka.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:52:08.
Uchwała nr 257
 Uchwała Nr XLVII/257/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 października 2013 r. w sprawie upoważnienie Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania przebudowy ulicy Rudna Droga w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-12-23 12:16:06.
Uchwała nr 258
 Uchwała Nr XLVIII/258/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013 - 2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-12-23 12:22:49.
Uchwała nr 259
 Uchwała Nr XLVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:41:24.
Uchwała nr 260
 Uchwała Nr XLIX/260/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:42:30.
Uchwała nr 261
 Uchwała Nr XLIX/261/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:43:26.
Uchwała nr 262
 Uchwała Nr XLIX/262/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie poboru od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:44:19.
Uchwała nr 263
 Uchwała Nr XLIX/263/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:45:23.
Uchwała nr 264
 Uchwała Nr XLIX/264/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:46:32.
Uchwała nr 265
 Uchwała Nr XLIX/265/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:51:00.
Uchwała nr 266
 Uchwała Nr XLIX/266/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:53:03.
Uchwała nr 267
 Uchwała Nr XLIX/267/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:54:17.
Uchwała nr 268
 Uchwała Nr XLIX/268/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie Programu współpracy Gminy i Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:55:35.
Uchwała nr 269
 Uchwała Nr XLIX/269/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:56:50 | Data modyfikacji: 2014-10-23 12:41:55.
Uchwała nr 270
 Uchwała Nr XLIX/270/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Pawłowice.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:57:58.
Uchwała nr 271
 Uchwała Nr XLIX/271/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Pączew.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:59:18.
Uchwała nr 272
 Uchwała Nr L/272/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:51:27.
Uchwała nr 273
 Uchwała Nr L/273/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:52:23.
Uchwała nr 274
 Uchwała Nr L/274/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 12:12:11.
Uchwała nr 275
 Uchwała Nr L/275/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 12:15:00.
Uchwała nr 276
 Uchwała Nr L/276/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu zaciąganego w Banku Spółdzielczym Biała Rawska.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 12:16:01.
Uchwała nr 277
 Uchwała Nr L/277/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 12:18:07.
Uchwała nr 278
 Uchwała Nr L/278/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Teren A” położonego w sołectwie Izabelin , gmina Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 12:19:14.
Uchwała nr 279
 Uchwała Nr L/279/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-14 12:20:31.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2014-01-14 12:20:31
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński