Ogłoszenie o dofinansowaniu utylizacji azbestu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2023-05-26 14:27:21 | Data modyfikacji: 2023-06-09 14:41:32.
 Roczna analiza stanu gospodarki za 2022 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2023-04-28 09:41:27.
 Roczna Analiza stanu gospodarki odpadami za 2021r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:23:44.
Inwentaryzacja żródeł ciepła

Plakat

ulotka

 Ulotka inwentaryzacyjna.1.pdf

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:24:18 | Data modyfikacji: 2021-11-04 07:43:30.
 Zawiadomienie- wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2021-08-19 08:15:17.
 Zawiadomienie- wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2021-08-19 08:14:07.
 Roczna analiza stanu odpadami konunalnymi na terenie Gminy i Miasta Mogielnica za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2021-04-20 14:10:00.
 Roczna analiza stanu odpadami konunalnymi na terenie Gminy i Miasta Mogielnica za 2019 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-11-10 15:30:03.
 Zawiadomienie od Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2020-05-07 14:57:09.
 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-04-30 12:29:26.
 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami za 2018r

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-10-10 14:59:58 | Data modyfikacji: 2019-10-31 14:08:44.
Program Ochrony Środowiska dla gminy i miasta
Mogielnica

Obwieszczenie - konsultacje społeczne - POŚ Mogielnica

Program Ochrony Środowiska dla gminy i miasta Mogielnica

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy i miasta Mogielnica

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:08:55.
 Terminarz odbioru odpadow z działek 2014 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Marek Ścisłowski | Data wprowadzenia: 2014-05-20 10:38:42.
 Terminarz odbioru odpadow wielkogabarytowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Marek Ścisłowski | Data wprowadzenia: 2014-05-20 10:37:06 | Data modyfikacji: 2014-05-21 08:22:39.
 Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Marek Ścisłowski | Data wprowadzenia: 2014-03-25 10:11:56.
 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Marek Ścisłowski | Data wprowadzenia: 2014-03-25 10:09:19.
 Ogłoszenie działalność regulowana

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Marek Ścisłowski | Data wprowadzenia: 2014-03-25 10:07:14.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-11-27 10:39:57.
 Projekt programu usuwania azbestu Gmina Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Marek Ścisłowski | Data wprowadzenia: 2013-11-25 13:40:33 | Data modyfikacji: 2014-04-16 15:10:56.
 Wniosek o udzielenie pomocy w utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:48:52.
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-07 13:31:05.
 Uchwała Nr XXXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 08:39:00.
 Uchwała Nr XXXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 08:37:17.
 Uchwała Nr XXXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 08:36:08.
 Uchwała Nr XXXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 08:34:02.
 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:51:39.
 Wniosek o wpis do działalności regulowanej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-11-06 12:45:01.
 WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MOGIELNICA

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Marek Ścisłowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 14:26:30 | Data modyfikacji: 2014-01-21 14:21:22.

Zobacz:
   Azbest
Data wprowadzenia: 2012-09-11 14:26:30
Data modyfikacji: 2014-01-21 14:21:22
Autor: Marek Ścisłowski
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński