Uchwała nr 122
 Uchwała nr XXIII/122/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-11 09:38:02 | Data modyfikacji: 2012-01-11 09:59:49.
Uchwała nr 123
 Uchwała nr XXIII/123/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-11 09:41:01 | Data modyfikacji: 2012-01-11 10:01:33.
Uchwała nr 124
 Uchwała nr XXIII/124/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektów.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-11 09:42:03 | Data modyfikacji: 2012-01-11 10:03:30.
Uchwała nr 125
 Uchwała nr XXIII/125/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na współwłasność z innymi gminami mienia Polskich Kolei Państwowych S.A. – dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-11 09:43:45 | Data modyfikacji: 2012-01-11 10:05:08.
Uchwała nr 126
 Uchwała Nr XXIV/126/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-27 12:47:44 | Data modyfikacji: 2012-02-27 12:48:45.
Uchwała nr 127
 Uchwała Nr XXIV/127/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-27 12:51:45.
Uchwała nr 128
 Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do nabycia udziału 3/8 w działce nr 523 we wsi Tomczyce gm. Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-27 12:52:19.
Uchwała nr 129
 Uchwała Nr XXIV/129/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-27 12:53:12 | Data modyfikacji: 2012-02-27 12:54:15.
Uchwała nr 130
 Uchwała Nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-27 12:56:38.
Uchwała nr 131
 Uchwała Nr XXIV/131/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 21 lutego 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-27 12:57:41.
Uchwała nr 132
 Uchwała Nr XXV/132/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-04-02 14:05:19.
Uchwała nr 133
 Uchwała Nr XXV/133/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-04-02 14:08:20.
Uchwała nr 134
 Uchwała Nr XXV/134/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-04-02 14:12:54.
Uchwała nr 135
 Uchwała Nr XXV/135/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-04-02 14:15:41.
Uchwała nr 136
 Uchwała Nr XXV/136/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Natura”.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-04-02 14:18:23 | Data modyfikacji: 2012-11-27 09:25:00.
Uchwała nr 137
 Uchwała Nr XXV/137/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: zmiany siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-04-02 14:20:37.
Uchwała nr 138
 Uchwała Nr XXV/138/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-04-02 14:23:49.
Uchwała nr 139
 Uchwała Nr XXV/138/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej nr 169 we wsi Izabelin gm. Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-04-02 14:29:05.
Uchwała nr 140
 Uchwała Nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 7 maja 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-05-15 11:49:19.
Uchwała nr 141
 Uchwała Nr XXVI/141/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 7 maja 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-05-15 11:54:27.
Uchwała nr 142
 Uchwała Nr XXVI/142/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 7 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Natura”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-05-15 12:00:02.
Uchwała nr 143
 Uchwała Nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 7 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 -2016

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-05-15 12:03:47.
Uchwała nr 144
 Uchwała Nr XXVI/144/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 7 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-05-15 12:18:16.
Uchwała nr 145
 Uchwała Nr XXVI/145/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 7 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wólka Gostomska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-05-15 12:22:31.
Uchwała nr 146
 Uchwała Nr XXVI/146/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 7 maja 2012 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-05-15 12:25:13.
Uchwała nr 147
 Uchwała Nr XXVII/147/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-07-31 13:29:46.
Uchwała nr 148
 Uchwała Nr XXVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/132/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-07-31 13:33:25.
Uchwała nr 149
 Uchwała Nr XXVIII/149/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-07-31 13:35:45.
Uchwała nr 150
 Uchwała Nr XXVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012 – 2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-07-31 13:38:37.
Uchwała nr 151
 Uchwała Nr XXVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-07-31 13:42:54.
Uchwała nr 152
 Uchwała Nr XXVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-07-31 13:45:07.
Uchwała nr 153
 Uchwała Nr XXVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania przebudowanego chodnika ul. Armii Krajowej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-07-31 13:47:56.
Uchwała nr 154
 Uchwała Nr XXVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectw Tomczyce i Ulaski Gostomskie w gminie Mogielnica na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 literami od A do W.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-08-01 12:17:54 | Data modyfikacji: 2012-08-02 14:51:54.
Uchwała nr 155
 Uchwała Nr XXIX/155/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-10-10 15:11:11 | Data modyfikacji: 2012-10-10 15:12:20.
Uchwała nr 156
 Uchwała Nr XXIX/156/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-10-10 15:11:45 | Data modyfikacji: 2012-10-10 15:12:45.
Uchwała nr 157
 Uchwała Nr XXIX/157/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie wraz z innymi gminami od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa współużytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasności budynków dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-10-10 15:13:40.
Uchwała nr 158
 Uchwała Nr XXX/158/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-10-10 15:14:54.
Uchwała nr 159
 Uchwała Nr XXX/159/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-10-10 15:15:50.
Uchwała nr 160
 Uchwała Nr XXXI/160/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-10-10 15:16:43.
Uchwała nr 161
 Uchwała Nr XXXI/161/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wyrażenia intencji przystąpienia w 2013 r. przez Gminę Mogielnica do realizacji w ramach projektu „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, przebudowy drogi powiatowej nr 1615W Kozietuły – Goszczyn.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-10-10 15:17:43.
Uchwała nr 162
 Uchwała Nr XXXI/162/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu sołectwa Weżowiec.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-10-10 15:18:32.
Uchwała nr 163
 Uchwała Nr XXXI/163/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie odstąpienia od nieodpłatnego nabycia wraz z innymi gminami od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa współużytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasności budynków dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-10-10 15:21:49.
Uchwała nr 164
 Uchwała Nr XXXI/164/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnicy do sprzedaży działki 546/2 położonej we wsi Tomczyce gm. Mogielnica będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-10-10 15:22:29.
Uchwała nr 165
 Uchwała Nr XXXI/165/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mogielnica z fragmentami obszaru sołectw Izabelin-Górki i Miechowice , w gminie Mogielnica, uchwalonego uchwałą nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21.07.2006 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-10-10 15:23:12.
Uchwała nr 166
 Uchwała Nr XXXII/166/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-11-10 09:24:34.
Uchwała nr 167
 Uchwała Nr XXXII/167/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-11-10 09:25:36.
Uchwała nr 168
 Uchwała Nr XXXII/168/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne”.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-11-10 09:26:27.
Uchwała nr 169
 Uchwała Nr XXXII/169/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu międzygminnego pod nazwą „Międzygminny Związek Natura”.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-11-10 09:27:44 | Data modyfikacji: 2012-11-27 09:26:13.
Uchwała nr 170
 Uchwała Nr XXXII/170/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-11-10 09:28:30.
Uchwała nr 171
 Uchwała Nr XXXII/171/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy i Miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-11-10 09:29:27.
Uchwała nr 172
 Uchwała Nr XXXII/172/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości i majątku komunalnego dla SPZOZ w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-11-10 09:30:28.
Uchwała nr 173
 Uchwała Nr XXXII/173/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-11-10 09:31:23.
Uchwała nr 174
 Uchwała Nr XXXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 22:56:13.
Uchwała nr 175
 Uchwała Nr XXXIII/175/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 22:57:06.
Uchwała nr 176
 Uchwała Nr XXXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 22:58:32.
Uchwała nr 177
 Uchwała Nr XXXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 22:59:15.
Uchwała nr 178
 Uchwała Nr XXXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 23:00:22 | Data modyfikacji: 2012-12-27 11:27:38.
Uchwała nr 179
 Uchwała Nr XXXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 23:01:20.
Uchwała nr 180
 Uchwała Nr XXXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej na 2013r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 23:02:20.
Uchwała nr 181
 Uchwała Nr XXXIII/181/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny .

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 23:03:23.
Uchwała nr 182
 Uchwała Nr XXXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 23:04:21.
Uchwała nr 183
 Uchwała Nr XXXIII/183/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 23:06:18.
Uchwała nr 184
 Uchwała Nr XXXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 23:07:34.
Uchwała nr 185
 Uchwała Nr XXXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 23:08:22.
Uchwała nr 186
 Uchwała Nr XXXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 23:09:10.
Uchwała nr 187
 Uchwała Nr XXXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 23:10:16.
Uchwała nr 188
 Uchwała Nr XXXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 23:11:16.
Uchwała nr 189
 Uchwała Nr XXXIII/189/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 23:12:39.
Uchwała nr 190
 Uchwała Nr XXXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 23:13:36.
Uchwała nr 191
 Uchwała Nr XXXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-02-18 21:55:35.
Uchwała nr 192
 Uchwała Nr XXXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-02-18 21:56:40.
Uchwała nr 193
 Uchwała Nr XXXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-02-18 21:57:41.
Uchwała nr 194
 Uchwała Nr XXXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-02-18 21:58:59.
Uchwała nr 195
 Uchwała Nr XXXIV/195/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy powołanej Uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr X/42/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-02-18 21:59:53.
Uchwała nr 196
 Uchwała Nr XXXIV/196/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-02-18 22:00:55.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2013-02-18 22:00:55
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński