Uchwała nr 21
 Uchwała Nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 stycznia 2011 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:46:51 | Data modyfikacji: 2011-07-05 13:10:52.
Uchwała nr 22
 Uchwała Nr VI/22/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z 11 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Budżetu Gminy i Miasta na 2011 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-02-28 15:53:08.
Uchwała nr 23
 UCHWAŁA Nr VII/23/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:05:55 | Data modyfikacji: 2011-07-05 13:09:57.
Uchwała nr 24
 Uchwała Nr VII/24/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2011-2025

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:32:04.
Uchwała nr 25
 Uchwała Nr VII /25/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-07-07 13:21:08.
Uchwała nr 26
 Uchwała Nr VII /26/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-07-07 13:24:14.
Uchwała nr 27
 Uchwała Nr VII /27/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia ceny jednostkowej za przyjęcie odpadów komunalnych na Gminnym składowisku we wsi Wężowiec.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-07-07 13:33:13.
Uchwała nr 28
 Uchwała Nr VIII /28/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Borowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-07-07 13:36:10.
Uchwała nr 29
 Uchwała Nr VIII /29/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Brzostowiec.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-07-07 13:37:56.
Uchwała nr 30
 Uchwała Nr VIII /30/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Stamirowice.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-07-07 13:41:21.
Uchwała nr 31
 Uchwała Nr VIII /31/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wodziczna.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-07-07 13:46:44.
Uchwała nr 32
 UCHWAŁA Nr VIII/32/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 13:02:49.
Uchwała nr 33
 Uchwała Nr VIII/33/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2011-2025

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 13:18:45.
Uchwała nr 34
 Uchwała Nr IX/34/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 marca 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 15:21:06 | Data modyfikacji: 2011-08-29 15:22:19.
Uchwała nr 35
 Uchwała Nr IX/35/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 marca 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 15:27:51.
Uchwała nr 36
 Uchwała NR IX / 36 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: wysokości opłaty za podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 13:52:01.
Uchwała nr 37
 UCHWAŁA Nr X/37/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 13:53:56.
Uchwała nr 38
 Uchwała Nr X/38/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2011-2025

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 13:57:11.
Uchwała nr 39
 Uchwała Nr X/39/2011 RADY MIEJSKIEJ w MOGIELNICY z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 14:00:03.
Uchwała nr 40
 Uchwała Nr X/40/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zobowiązania Dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu do udostępnienia planowanego do budowy placu zabaw wszystkim mieszkańcom.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 14:05:08 | Data modyfikacji: 2011-08-25 14:19:34.
Uchwała nr 41
 Uchwała Nr X/41/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do nabycia na rzecz Gminy nieruchomości nr.564/6 położonej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 14:08:19 | Data modyfikacji: 2011-08-25 14:26:45.
Uchwała nr 42
 Uchwała Nr X/42/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 14:15:24 | Data modyfikacji: 2011-08-25 14:26:59.
Uchwała nr 43
 Uchwała Nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 14:25:20 | Data modyfikacji: 2011-08-25 14:26:09.
Uchwała nr 44
 Uchwała Nr X/44/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 14:32:20.
Uchwała nr 45
 Uchwała Nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 15:31:21.
Uchwała nr 46
 Uchwała Nr X/46/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 14:35:48.
Uchwała nr 47
 Uchwała Nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 14:38:19.
Uchwała nr 48
 Uchwała Nr X/48/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 15:32:37 | Data modyfikacji: 2011-08-29 15:34:48.
Uchwała nr 49
 Uchwała Nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 15:34:22 | Data modyfikacji: 2011-08-29 15:44:36.
Uchwała nr 50
 Uchwała Nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 15:36:45.
Uchwała nr 51
 Uchwała Nr XI/51/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 15:09:45.
Uchwała nr 52
 Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2011-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 15:12:27.
Uchwała nr 53
 Uchwała Nr XII/53/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 15:17:30.
Uchwała nr 54
 Uchwała Nr XIII/54/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 15:20:23.
Uchwała nr 55
 Uchwała Nr XIII/55/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 15:23:19.
Uchwała nr 56
 Uchwała Nr XIII/56/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 15:25:58.
Uchwała nr 57
 Uchwała Nr XIII/57/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie przyznania Tytułu „PRZYJACIEL GMINY I MIASTA MOGIELNICA”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 15:31:00.
Uchwała nr 58
 Uchwała Nr XIII/58/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z wykonania budżetu za 2010 r. i sprawozdania finansowego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 15:34:44.
Uchwała nr 59
 Uchwała Nr XIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 15:37:32.
Uchwała nr 60
 Uchwała Nr XIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-25 15:39:47.
Uchwała nr 61
 Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 15:42:43 | Data modyfikacji: 2011-08-29 15:43:05.
Uchwała nr 62
 Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 15:44:13.
Uchwała nr 63
  Uchwała Nr XIV/63/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie nadania imienia kompleksowi sportowemu przy Publicznej Szkole Podstawowej im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-26 10:03:23 | Data modyfikacji: 2011-08-29 15:40:38.
Uchwała nr 64
  Uchwała Nr XIV/64/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia Gminy Mogielnica będącego w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-26 10:15:39 | Data modyfikacji: 2011-08-29 15:39:52.
Uchwała nr 65
 Uchwała Nr XV/65/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-26 10:18:16 | Data modyfikacji: 2011-08-29 15:39:32.
Uchwała nr 66
  Uchwała Nr XV/66/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-26 10:23:28 | Data modyfikacji: 2011-08-29 15:39:12.
Uchwała nr 67
 Uchwała Nr XV/67/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentów sołectw Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowola, Stryków, Otaląż, Otalążka.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-26 10:27:00 | Data modyfikacji: 2011-08-29 15:38:27.
Uchwała nr 68
 Uchwała Nr XV/68/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 czerwca 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 15:48:51.
Uchwała nr 69
 Uchwała Nr XV/69/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-26 10:29:59 | Data modyfikacji: 2011-08-29 15:37:55.
Uchwała nr 70
 Uchwała Nr XVI/70/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 16:02:51.
Uchwała nr 71
 Uchwała Nr XVI/71/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 16:04:47.
Uchwała nr 72
 Uchwała Nr XVI/72/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 16:06:21.
Uchwała nr 73
 Uchwała Nr XVI/73/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 16:07:59.
Uchwała nr 74
 Uchwała Nr XVI/74/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 16:09:33.
Uchwała nr 75
 Uchwała Nr XVI/75/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 16:21:13.
Uchwała nr 76
 Uchwała Nr XVI/76/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 16:22:41.
Uchwała nr 77
 Uchwała Nr XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 16:23:45.
Uchwała nr 78
 Uchwała Nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 16:24:55.
Uchwała nr 79
 Uchwała Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 16:26:12.
Uchwała nr 80
 Uchwała Nr XVII/80/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 01 sierpnia 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-29 16:27:42.
Uchwała nr 81
 Uchwała Nr XVIII / 81/ 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-09-27 09:26:23.
Uchwała nr 82
 Uchwała Nr XVIII / 82/ 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-09-27 09:27:33.
Uchwała nr 83
 Uchwała Nr XVIII / 83/ 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-09-27 09:28:47 | Data modyfikacji: 2011-09-27 09:50:34.
Uchwała nr 84
 Uchwała Nr XVIII / 84 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-09-27 09:30:26.
Uchwała nr 85
 Uchwała Nr XVIII / 85 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-09-27 09:31:14.
Uchwała nr 86
 Uchwała Nr XVIII / 86 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-09-27 09:32:41.
Uchwała nr 87
 Uchwała Nr XVIII / 87 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-09-27 09:33:40.
Uchwała nr 88
 Uchwała Nr XVIII / 88 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-09-27 09:34:32.
Uchwała nr 89
 Uchwała Nr XVIII / 89 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-09-27 09:35:26.
Uchwała nr 90
 Uchwała Nr XVIII / 90 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-09-27 09:37:49.
Uchwała nr 91
 Uchwała Nr XIX/91/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 października 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-11-25 14:18:10 | Data modyfikacji: 2011-11-25 14:20:08.
Uchwała nr 92
 Uchwała Nr XIX/92/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 października 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-11-25 14:26:38.
Uchwała nr 93
 Uchwała Nr XIX/93/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 października 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-11-29 08:19:10.
Uchwała nr 94
 Uchwała Nr XIX/94/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 października 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-11-29 08:20:17.
Uchwała nr 95
 Uchwała nr XX/95/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 października 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-02 15:00:26 | Data modyfikacji: 2012-01-02 15:02:49.
Uchwała nr 96
  Uchwała nr XX/96/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 października 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-02 15:04:31.
Uchwała nr 97
 Uchwała nr XXI/97/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:43:53 | Data modyfikacji: 2012-01-09 11:00:24.
Uchwała nr 98
 Uchwała nr XXI/98/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:44:49 | Data modyfikacji: 2012-01-09 11:01:00.
Uchwała nr 99
 Uchwała nr XXI/99/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:45:41 | Data modyfikacji: 2012-01-09 11:01:24.
Uchwała nr 100
 Uchwała nr XXI/100/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:46:40 | Data modyfikacji: 2012-01-09 11:01:48.
Uchwała nr 101
 Uchwała nr XXI/101/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:47:26 | Data modyfikacji: 2012-01-09 11:02:09.
Uchwała nr 102
 Uchwała nr XXI/102/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:48:19 | Data modyfikacji: 2012-01-09 11:02:35.
Uchwała nr 103
 Uchwała nr XXI/103/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:49:06 | Data modyfikacji: 2012-01-09 11:02:59.
Uchwała nr 104
 Uchwała nr XXI/104/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:50:12 | Data modyfikacji: 2012-01-09 11:03:41.
Uchwała nr 105
 Uchwała nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:52:35.
Uchwała nr 106
 Uchwała nr XXI/106/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:53:27.
Uchwała nr 107
 Uchwała nr XXI/107/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:54:22.
Uchwała nr 108
 Uchwała nr XXI/108/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:55:08.
Uchwała nr 109
 Uchwała nr XXI/109/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:56:00.
Uchwała nr 110
 Uchwała nr XXI/110/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:56:50.
Uchwała nr 111
 Uchwała nr XXI/111/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:57:57.
Uchwała nr 112
 Uchwała nr XXI/112/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:59:05.
Uchwała nr 113
 Uchwała nr XXII/113/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-11 07:24:44.
Uchwała nr 114
 Uchwała nr XXII/114/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-11 07:26:47 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:14:08.
Uchwała nr 115
 Uchwała nr XXII/115/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-11 08:15:29.
Uchwała nr 116
 Uchwała nr XXII/116/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-11 08:16:36.
Uchwała nr 117
 Uchwała nr XXII/117/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-11 08:17:43.
Uchwała nr 118
 Uchwała nr XXII/118/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-11 08:18:28.
Uchwała nr 119
 Uchwała nr XXII/119/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-11 08:19:15.
Uchwała nr 120
 Uchwała nr XXII/120/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-11 08:20:37 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:22:36.
Uchwała nr 121
 Uchwała nr XXII/121/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-11 08:21:50.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2012-01-11 08:21:50
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński