Zał.Nr 1 do 293
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLX/293/2010 z dnia 29 stycznia 2010

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-26 12:43:30.
Zał. Nr 2 do 293
 Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLX/293/2010 z 29 stycznia 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-26 12:45:29.
Zał. Nr 3 do 293
 Załącznik Nr 3 do uchwały XLX/293/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-26 12:46:22.
Zał. Nr 4 do 293
 Załącznik nr 4 do uchwały XLX/293/2010 z 29 stycznia 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-26 12:47:15.
Zał. Nr 1 do 298
 Załacznik nr 1 do uchwały XLXI/298/2009 z 5 marca 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-26 13:07:42.
Zał. Nr 2 do 298
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLXI/298/2010 z dnia 5 marca 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 11:00:08.
Zał. Nr 3 do 298
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLXI/298/2010 z dnia 5 marca 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 11:02:13 | Data modyfikacji: 2010-06-04 11:02:41.
Zał.Nr 4 do 298
 Załącznik Nr 4 do uchwały XLXI/298/2010 z 5 marca 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-26 13:10:24.
Zał. Nr 5 do 298
 Załącznik nr 5 do uchwały nr XLXI/298/2010 z 5 marca 2010

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-26 13:11:20.
Zał. Nr 1 do 302
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLXII/302/2010 z dnia 31 marca 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 11:25:23.
Zał. Nr 2 do 302
 Załacznik nr 2 do uchwały Nr XLXII/302/2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 11:31:37.
Zał. Nr 3 do 302
 Załacznik Nr 3 do uchwały Nr XLXII/302/2010 z dnia 31 marca 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 12:46:14.
Zał. Nr 4
 Załacznik Nr 4 do uchwały Nr XLXII/302/2010 z dnia 31 marca 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 12:51:47.
Zał nr 7 do 302
 Załącznik nr 7 do uchwały nr XLXII/302/2010 z dnia 31 marca 2010

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-26 13:15:01.
Zał. Nr 8 do 302
 Załącznik nr 8 do uchwały nr XLXII/302/2010 z dnia 31 marca 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-26 13:16:16.
Zał. Nr 3 do 307
 Załącznik nr 3 do uchwały nr LIV/307/2010 z 30 kwietnia 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-26 13:18:42.
Zał. Nr 4 do 307
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIV/307/2010 z 30 kwietnia 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-26 13:20:10.
Zał. Nr 4a do 298
 Załacznik Nr 4a do uchwały XLXI/298/2010 z dnia 5 marca 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 11:04:30.
Zał. nr 5 do 302
 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLXII/302/2010 z dnia 31 marca 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 12:54:41.
Zał. Nr 6 do 302
 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLXII/302/2010 z dnia 31 marca 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 12:56:34.
Zał. Nr 1 do 307
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIV/307/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 13:28:18.
Zał. Nr 2 do 307
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/307/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 13:30:04.
Zał Nr 1 do 322
 Załącznik Nr 1 do Uchwały LVII/322/2010 z 30 lipca 2010 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-03 14:51:03.
Zał. Nr 2 do 322
 Zał. Nr 2 do Uchwały Nr LVII/322/2010 z 30 lipca 2010 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-03 15:06:36.
Zał. Nr 3 do 322
 Zał. Nr 3 do Uchwały Nr LVII/322/2010 z 30 lipca 2010 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-03 15:08:11.
Zał. Nr 4 do 322
 Zał. Nr 4 do Uchwały Nr LVII/322/2010 z 30 lipca 2010 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-03 15:09:32.
Zał. Nr 5 do 322
 Zał. Nr 5 do Uchwały Nr LVII/322/2010 z 30 lipca 2010 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-03 15:10:27.
Zał. Nr 6 do 322
 Zał. Nr 6 do Uchwały Nr LVII/322/2010 z 30 lipca 2010 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-03 15:11:04.
Zał. Nr 7
 Zał. Nr 7 do Uchwały Nr LVII/322/2010 z 30 lipca 2010 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-03 15:14:15.
Zał Nr 8 do 322
 Zał. Nr 8 do Uchwały Nr LVII/322/2010 z 30 lipca 2010 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-03 15:18:31.
Zał. Nr 9 do 322
 Zał. Nr 9 do Uchwały Nr LVII/322/2010 z 30 lipca 2010 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-03 15:22:59.
Zał. Nr 1 do 325
 Zał. Nr 1 do Uchwały LVIII/325/2010 z 20 sierpnia 2010 roku, w sprawie

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-03 15:29:56.
Zał. Nr 2 do 325
 Zał. Nr 2 do Uchwały LVIII/325/2010 z 20 sierpnia 2010 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-03 15:33:47.
Zał. Nr 3 do 325
 Zał. Nr 3 do Uchwały LVII/325/2010 z 20 sierpnia 2010 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-03 15:46:50.
Zał. 1 do 11
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2010 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2011 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 12:48:50.
Zał Nr 1 do 13
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/13/2010 z 8 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 12:53:27.
Zał 2 do 13
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 z 8 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 12:54:33.
Zał 3 do 13
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/13/2010 z 8 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 12:56:55.
Zał 1 do 342
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/342/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 pażdziernika 2010 roku w sprawie przyjęcia planu odnowy wsi Brzostowiec

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-27 09:45:48.
Zał 1 do 343
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/343/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjecia planu odnowy wsi Stamirowice

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-27 09:47:18.
Zał 1 do 344
 Załącznik Nr 1 do Uchwały LX/344/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 października 2010 roku, w sprawie przyjęcie Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011 - 2015 pod nazwą ,, Mogielnica - Gmina przyjazna dla niepełnosprawnych"

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-27 09:58:13.
Zał 1 do 346
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/346/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie Programu Współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-27 10:50:21.
Zał do 332
 Załącznik do Uchwały Nr LIX/332/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 września 2010 roku, w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-27 11:09:53.
Zał do 333
 Załącznik do Uchwały Nr LIX/333/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 września 2010 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/246/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-27 11:25:38.
Zał 347
 Załącznik Nr 1 do Uchwały LXI/347/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-27 12:02:34.
Zał 1-5 do III 7
 Załączniki od 1 do 5 do Uchwały Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-02-28 15:19:48.
Zał. Nr 1 do 16
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2010 z 22 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:05:22.
Zał. Nr 2 do 16
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2010 z 22 grudnia 2010

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:06:10.
Zał. Nr 3 do 16
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/2010 z 22 grudnia 2010

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:07:08.
Zał. 4 do 16
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/16/2010 z 22 grudnia 2010

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:07:43.
Zał. Nr 5 do 16
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/2010 z 22 grudnia 2010

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:08:32.
Zał. 5a do 16
 Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IV/16/2010 z 22 grudnia 2010

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:09:17.
Zał. Nr 6
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/2010 z 22 grudnia 2010

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:10:08.
Zał.Nr 1 do 19
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/2010 z 29 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:20:19.
Zał Nr 2 do 19
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/19/2010 z 29 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:22:58.
Zał. Nr 1
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/19/2010 z 29 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:27:12.
Zał Nr 3a
 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr V/19/2010 z 29 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:30:50.
Zał. nr 4 do 19
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/19/2010 z 29 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:31:54.
Zał. nr 5 do 19
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/19/2010 z 29 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:32:42.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:32:42
Opublikowane przez: Jakub Laskowski