Załączniki do uchwał

Załącznik do uchwały 218
 Załącznik nr 1 do uchwały nr 218/XXXV/2009 z dnia 23 stycznia w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-12 10:19:54.
Załącznik do uchwały 218
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 218/XXXV/2009 z dania 23 stycznia 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-12 10:25:52 | Data modyfikacji: 2009-05-12 10:26:16.
Załącznik do uchwały 219
 Załącznik do uchwały nr 219 - mapka

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-12 10:36:15 | Data modyfikacji: 2009-05-12 10:26:16.
Załącznik do uchwały 220
 Załącznik nr 1 do uchwały nr 220/XXXV/2009 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-12 10:57:10 | Data modyfikacji: 2009-05-12 10:26:16.
Załącznik do uchwały 220
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 220/XXXV/2009 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-12 10:59:07 | Data modyfikacji: 2009-05-12 10:26:16.
Załącznik do uchwały 220
 Załącznik nr 3 do uchwały nr 220/XXXV/2009 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-12 11:21:59 | Data modyfikacji: 2009-05-12 10:26:16.
Załącznik do uchwały 221
 Załącznik do uchwały nr 221/XXXVI/2009 z dnia 6 lutego 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-12 13:30:26 | Data modyfikacji: 2009-05-12 10:26:16.
Załącznik do uchwały 222
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/222/2009 z dnia 6 lutego 2009 r w sprawie przyjęcia planu odnowy Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-12 13:44:10 | Data modyfikacji: 2009-05-12 10:26:16.
Załącznik do uchwały 224
 Załącznik nr 1 do uchwały nr 224/XXXV/2009 z dnia 23 lutego 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-12 13:49:11 | Data modyfikacji: 2009-05-12 10:26:16.
Załącznik do uchwały 224
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 224/XXXV/2009 z dnia 23 lutego 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-12 13:49:47 | Data modyfikacji: 2009-05-12 10:26:16.
Załącznik do uchwały 224
 Załącznik nr 5 do uchwały nr 224/XXXV/2009 z dnia 23 lutego 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-12 13:56:27 | Data modyfikacji: 2009-05-12 10:26:16.
Załącznik do uchwały 231
 Załącznik nr 1 do uchwały nr 231/XXXVIII/2009 z dnia 30 marca 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-12 14:00:47 | Data modyfikacji: 2009-05-12 10:26:16.
Załącznik do uchwały 231
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 231/XXXVIII/2009 z dnia 30 marca 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-12 14:01:44 | Data modyfikacji: 2009-05-12 10:26:16.
załącznik do uchwały 246
 Załącznik do uchwały Nr XXXIX/246/2009 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-10-26 14:37:22 | Data modyfikacji: 2009-05-12 10:26:16.
załącznik nr 2 do uchwały 246
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 246/XXXIX/2009 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-10-26 14:39:30 | Data modyfikacji: 2009-05-12 10:26:16.
Załącznik do uchwały 248
 Załącznik nr 1 do uchwały nr 248/XL/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-12 14:07:45 | Data modyfikacji: 2009-05-12 14:35:09.
Załącznik do uchwały 248
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 248/XL/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-05-13 09:09:28 | Data modyfikacji: 2009-05-12 14:35:09.
Załącznik do uchwały nr 249
 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady XLI/249/2009 z dnia 26 maja 2009

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-07-15 14:52:19 | Data modyfikacji: 2009-05-12 14:35:09.
Załącznik do uchwały Nr 252
 Załącznik do uchwały nr XLII/252/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-07-15 14:54:07 | Data modyfikacji: 2009-05-12 14:35:09.
Zał. nr 1 do uchwały Nr 254
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/254/2009 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu sołectwa Górki-Izabelin

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-07-15 14:58:25 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Zał. nr 2 do uchwały 254
 Załącznik nr 2 do uchwąły nr XLII/254/2009 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu sołectwa Górki-Izabelin

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-07-15 15:00:48 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Zał. nr 3 do uchwały 254
 Załącznik do uchwały nr XLII/254/2009 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu sołectwa Górki-Izabelin

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-07-15 15:03:37 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Zał. graf. do uchwały 255
 Załącznik graficzny do uchwały nr XLII/255/2009 w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21.07.2006 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-07-15 15:07:00 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Zał. do uchwały 250
 Załącznik do uchwały nr XLI/250/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-07-15 15:12:50 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Zał. nr 1 do uchwały 256
 Załącznik do uchwały nr XLIV/256/2009 z dnia 23 lipca 2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-08-20 10:59:44 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Zał. nr 2 do uchwały nr 256
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/256/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-08-20 11:14:31 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Zał. nr 3 do uchwały nr 256
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/256/2009 z dnia 23 lipca w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-08-20 11:16:22 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Zał. nr 4 do uchwały nr 256
 Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/256/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-08-20 11:17:48 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Zał. nr 5 do uchwały 256
 Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/256/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-08-20 11:18:31 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Załącznik do uchwały nr 257
 Załącznik do uchwały Nr XLIV/257/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-08-20 11:19:39 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Załącznik do uchwały nr 258
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/258/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-10-12 12:48:29 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Załącznik nr 2 do uchwały 258
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/258/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-10-12 12:49:56 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Załącznik do uchwały nr 259
 Załącznik do uchwały nr XLI/259/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-10-12 12:51:47 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Załącznik do uchwały nr 260
 Załącznik do uchwały nr XLI/260/2009 z dnia 22 września 2009 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-10-12 12:53:30 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Zał do uchwały nr 267
 Załącznik do uchwały 267 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-02-05 13:03:59 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Zał. nr 1 do uchwały nr 276
 Załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/276/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-12-23 10:35:12 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Zał. nr 2 do uchwały 276
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/276/2009 z dnia 16 listopada 2009 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-12-23 10:36:45 | Data modyfikacji: 2009-07-15 15:01:05.
Zał. nr 3 do uchwały nr 276
 Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/276/2009 w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-12-23 10:39:11 | Data modyfikacji: 2009-12-23 10:41:11.
Zał. nr 1 do uchwały nr 283
 Załącznik nr 1 do uchwały nrXLX/283/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 10:19:52 | Data modyfikacji: 2010-03-01 10:28:48.
Zał. nr 2 do uchwały 283
 Załącznik nr 2 do uchwały XLIX/283/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 10:22:06 | Data modyfikacji: 2010-03-01 10:29:46.
Zał. nr 3 do uchwały 283
 Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/283/2010 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Mogielnica na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 10:25:40 | Data modyfikacji: 2010-03-01 10:29:46.
Zał. nr 4 od uchwały 283
 Załącznik nr 4 do uchwały XLIX/283/2010 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 10:27:11 | Data modyfikacji: 2010-03-01 10:29:46.
Zał. nr 5
 Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/283/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 10:57:19 | Data modyfikacji: 2010-03-01 10:29:46.
Tebela nr 1 do uchwały 283
 Tabela nr 1 do uchwały nr 283

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 10:58:34 | Data modyfikacji: 2010-03-01 10:29:46.
Tebela nr 1a
 Tabela nr 1 a do uchwały nr 283

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 10:59:25 | Data modyfikacji: 2010-03-01 10:29:46.
Tabela nr 1b
 Tabela nr 1b do uchwały nr 283

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 11:00:11 | Data modyfikacji: 2010-03-01 10:29:46.
Tabela nr 2
 Tabela nr 2 do uchwały nr 283

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 11:00:44 | Data modyfikacji: 2010-03-01 10:29:46.
Tabela nr 2a
 Tabela nr 2a

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 11:02:04 | Data modyfikacji: 2010-03-01 10:29:46.
Tabela nr 2a2
 Tabela nr 2a2 do uchwały nr 283

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 11:02:54 | Data modyfikacji: 2010-03-01 10:29:46.
Tabela nr 2b
 Tabela nr 2 b do uchwały 283

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 11:04:24 | Data modyfikacji: 2010-03-01 10:29:46.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2010-03-01 11:04:24
Opublikowane przez: Jakub Laskowski