Zalocznik do uchwaly nr 118
 

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-11-21 14:49:02.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 204
 Załącznik nr 1 do uchwały nr 204 - podatek rolny

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 15:35:12.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 204
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 204 - podatek rolny

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 15:36:11.
Załącznik nr 3 do uchwały nr 204
 Załącznik nr 3 do uchwały nr 204 - podatek rolny

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 15:37:30 | Data modyfikacji: 2008-12-22 15:43:36.
Załącznik nr 4 do uchwały nr 204
 Załącznik nr 4 do uchwały nr 204 - podatek rolny

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 15:44:54.
Załącznik nr 5 do uchwały nr 204
 Załącznik nr 5 do uchwały nr 204 - podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 15:19:46 | Data modyfikacji: 2008-12-22 15:39:55.
Załącznik nr 6 do uchwały nr 204
 Załącznik nr 6 do uchwały nr 204 - podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 15:21:51 | Data modyfikacji: 2008-12-22 15:39:38.
Załącznik nr 7 do uchwały nr 204
 Załącznik nr 7 do uchwały nr 204 - podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 15:23:55 | Data modyfikacji: 2008-12-22 15:39:23.
Załącznik nr 8 do uchwały nr 204
 Załącznik nr 8 do uchwały nr 204 - podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 15:25:45 | Data modyfikacji: 2008-12-22 15:39:06.
Załącznik nr 9 do uchwały nr 204
 Załącznik nr 9 do uchwały nr 204

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 15:27:41 | Data modyfikacji: 2008-12-22 15:38:48.
Załącznik nr 10 do uchwały nr 204
 Załącznik nr 10 do uchwały nr 204 - podatek leśny

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 15:28:29 | Data modyfikacji: 2008-12-22 15:38:31.
Załącznik nr 11 do uchwały nr 204
 Załącznik nr 11 do uchwały nr 204 - podatek leśny

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 15:29:30 | Data modyfikacji: 2008-12-22 15:38:18.
Załącznik nr 12 do uchwały nr 204
 Załącznik nr 12 do uchwały nr 204 - podatek leśny

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-12-22 15:30:28 | Data modyfikacji: 2008-12-22 15:37:51.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 210
 Zał. nr 1 - plan dochodów na zadania własne i zlecone na 2009 rok.xls

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:28:51.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 210
 zał. nr 2 - plan wydatków na zadania własne i zlecone na 2009 rok.xls

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:30:12.
Załącznik nr 3 do uchwały nr 210
 Zał. nr 3 - limity wydatków na WPI.doc

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:30:32.
Załącznik nr 4 do uchwały nr 210
 Zał. nr 4 - zadania inwestycyjne w 2009.xls

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:31:04.
Załącznik nr 5 do uchwały nr 210
 Zał. nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy struk. i f-szu spójności.doc

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:31:40.
Załącznik nr 6 do uchwały nr 210
 Zał. nr 6 - Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok.xls

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:32:04.
Załącznik nr 7 do uchwały nr 210
 Zał. nr 7 - plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2009 rok.xls

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:32:20.
Załącznik nr 8 do uchwały nr 210
 Zał. nr 8 - plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2009 rok.xls

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:32:47.
Załącznik nr 9 do uchwały nr 210
 Zał. nr 9 - Plan dochodów budżetu państwa.xls

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:33:08.
Załącznik nr 10 do uchwały nr 210
 Zał. nr 10 - Dochody i wydatki zw. z realizacją zadań na podst. porozumień między JST.xls

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:33:23.
Załącznik nr 11 do uchwały nr 210
 Zał. nr 11 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.xls

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:33:43.
Załącznik nr 12 do uchwały nr 210
 Zał. nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2009 roku.xls

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:33:58.
Załącznik nr 13 do uchwały nr 210
 Zał. nr 13 - Dotacje celowe w 2009 roku.xls

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:34:13.
Załącznik nr 14 do uchwały nr 210
 Zał. nr 14 - Plan przychodów i wydatków GFOŚ.xls

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:34:54.
Załącznik nr 15 do uchwały nr 210
 Zał. nr 15 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.xls

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:35:11.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2009-02-19 15:35:11
Opublikowane przez: Jakub Laskowski