bip.mogielnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Mogielnica www.mogielnica.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Rady nr.230-2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-29 13:23:32 | Data modyfikacji: 2005-06-29 13:28:17.
 Uchwała Rady nr.231-2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-29 13:25:09.
 Uchwała Rady nr.232-2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy umowy na dofinansowanie projektu " Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne uczniów szkoły ponadgimnazjalnej".

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-29 13:32:49.
 Uchwała Rady nr.233-2005 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat wierzytelnosci jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-29 13:38:29.
 Uchwała Rady nr.234-2005 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w zakresie zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-29 13:46:25.
 Uchwała Rady nr.235-2005 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy i Miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkocholowych zawierających powyżej 4,5% alkocholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-30 09:42:39.
 Uchwała Rady nr.236-2005 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mogielnica miejsc sprzedarzy napojów alkocholowych

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-29 13:50:27.
 Uchwała Rady nr.237-2005 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży budynków, lokali mieszkaniowych i użytkowych będących własnością gminy.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-29 13:53:52.
 Uchwała Rady nr.238-2005 w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-29 13:57:07.
 Uchwała Rady nr.239-2005 w sprawie dalszego funkcjonowania Publicznej Skoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-29 13:59:14.
 Uchwała Rady nr. 241-2005 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-29 14:07:47.
 Uchwała Rady nr.242-2005 w sprawie przyjęcia odnowy wsi Świdno

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-30 09:19:49.
 Uchwała Rady nr. 243-2005 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości gruntowej na rzecz gminy za zaległości podatkowe.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-30 09:23:51.
 Uchwała Rady nr. 245-2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-30 09:26:47 | Data modyfikacji: 2005-06-30 09:27:13.
 Uchwała Rady nr. 246-2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miastana 2005r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-30 09:30:08.
 Uchwała Rady nr. 247-2005 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica za 2004r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-30 09:31:49.
 Uchwała Rady nr.248-2005 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-30 09:34:42.
 Uchwała Rady nr.249-2005 w sprawie ustalenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:53:34.
 Uchwała Rady nr.250-2005 w sprawie ustalenia Przyjuaciela Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-30 09:37:05.
 Uchwała Rady nr. 252-2005 w sprawie przyznania tytułu "Przyjaciel Gminy i Miasta Mogielnica".

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-06-30 09:52:03 | Data modyfikacji: 2005-07-22 14:07:51.
 Uchwała Rady nr. 253-2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-07-22 14:02:32.
 Uchwała Rady nr. 254-2005 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr.34137 Brzostowiec -Michałowice we wsi Ślepowola.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-07-22 14:06:06.
 Uchwała Rady nr. 255-2005 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu w Grójcu na przekazanie do merytorycznej obsługi programu stypendialnego uczniów szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy w ramach działania 2.2 ZPORR.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-07-22 14:13:17.
 Uchwała Rady nr. 256-2005 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-07-22 14:45:47 | Data modyfikacji: 2005-07-22 14:50:09.
 Uchwała Rady nr. 257-2005 w sprawie wyrażenia poparciadla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku, w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-07-22 14:18:08.
 Uchwała Rady nr. 258-2005 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do nabycia na rzecz Gminy nakładów na budową pawilonu handlowego położonego w miejscowości Mogielnica

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-07-22 14:21:26 | Data modyfikacji: 2005-07-22 14:26:13.
 Uchwała Rady nr. 259-2005 w sprawie uzgodnienia planu ochrony rezerwatu przyrody "Sokół'

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-07-22 14:23:46.
 Uchwała Rady nr. 260-2005 w sprawie rozpatrzenia skargi na decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-07-22 14:25:37.
 Uchwała Rady nr. 261-2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-08-04 13:06:59.
 Uchwała Rady nr. 262-2005 w sprawie dokonania zmiany w planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej na 2005 r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-08-04 13:08:48.
 Uchwała Rady nr.263-2005 w sprawie najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-08-04 13:10:34.
 Uchwała Rady nr. 264-2005 w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr IX/97/2003 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 sierpnia 2003r.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-08-04 13:13:01.
 Uchwała Rady nr. 265-2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2005-08-04 13:14:24.

Zobacz:
   Uchwały w 2003r.
   Uchwały w 2004r.
   Uchwały w 2005r.
   Uchwały w 2006r.
   Uchwały w 2007r.
   Uchwały w 2008 r.
   Uchwały w 2009r.
   Uchwały w 2010r.
   Uchwały w 2011r.
   Uchwały w 2012r.
   Uchwały w 2013 r.
   Uchwały w 2014 r.
   Uchwały w 2015 r.
   Uchwały w 2016
   Uchwały w 2017 r.
   Uchwały w 2018 r.
   Uchwały w 2019 r.
   Uchwały w 2020
   Uchwały w 2021 r.
   Uchwały w 2022 r.
   Uchwały w 2023 r.
   Uchwały 2024 r.
Data wprowadzenia: 2005-08-04 13:14:24
Opublikowane przez: Robert Lipiec
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mogielnica.pl