bip.mogielnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Mogielnica www.mogielnica.pl
Zarządzenia strona główna 

Zarządzenie nr 1 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok.

Zarządzenie nr 2 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie nr 3 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027

Zarządzenie nr 5 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 6 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i miasta w Mogielnicy na 2018 rok

Zarządzenie nr 7 w sprawie zatwierdzenia kontroli zarządzczej na 2018 rok

Zarządzenie nr 8 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 9 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2018 rok

Zarządzenie nr 10 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarządzenie nr 11 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok

Zarządzenie nr 12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 13 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok

Zarządzenie nr 14 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w M

Zarządzenie nr 15 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok.

Zarządzenie nr 16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

Zarządzenie nr 17 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok.

Zarządzenie nr 18 w sprawie podziału wydatków i kosztów na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowany

Zarządzenie nr 19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań.

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r.

Zarządzenie nr 21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko- Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy

Zarządzenie nr 22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 23 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018r.

Zarządzenie nr 24 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r.

Zarządzenie nr 25 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r.

Zarządzenie nr 26 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 r.

Zarządzenie nr 27 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r

Zarządzenie nr 28 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2017 r.

Zarządzenie nr 29 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 r.

Zarządzenie nr 30 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r

Zarządzenie nr 31 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w średnim samochodzie ratowniczo – gaśniczym w OSP Wólka Gostomska

Zarządzenie nr 32 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w średnim samochodzie ratowniczo – gaśniczym w OSP Kozietuły

Zarządzenie nr 33 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w średnim samochodzie ratowniczo – gaśniczym w OSP Dębnowola

Zarządzenie nr 34 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r.

Zarządzenie nr 35 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 r.

Zarządzenie nr 36 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r.

Zarządzenie nr 37 w sprawie przekazania Placu zabaw oś. Belweder

Zarządzenie nr 38 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 r.

Zarządzenie nr 39 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r.

Zarządzenie nr 40 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 41 w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych.

Zarządzenie nr 42 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok.

Zarządzenie nr 43 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

Zarządzenie nr 44 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok.

Zarządzenie nr 45 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.

Zarządzenie nr 46 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 47 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 48 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu p.n. „Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu” współfinansowanego ze środków Europejskie

Zarządzenie nr 49 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

Zarządzenie nr 50 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok.

Zarządzenie nr 51 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 52 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla zadania pn. „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodziczna " współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckieg

Zarządzenie nr 86 w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-03-30 12:35:52.

Zobacz:
 2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .   2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 .  2024 . 
Data wprowadzenia: 2018-03-30 12:35:52
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mogielnica.pl