Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
- Załączniki do uchwał
- Protokoły z sesji
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2008 r. strona główna 

Uchwały w 2008 r.
Uchwała Rady Miejskiej nr 116
 uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 08:14:15, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwala Rady Miejskiej nr 117
 Uchwala Rady Miejskiej nr 117 z 28 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/48 2007 z dnia 27 lutego w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dyrektorów, zastępców dyrektorów i pedagogów szkolnych
Data wprowadzenia informacji 2008-11-21 14:30:29, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwala Rady Miejskiej nr 118
 Uchwała Rady Miejskiej nr 118 w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatiwych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica oraz dodatków do wynagrodzenia i nagród
Data wprowadzenia informacji 2008-11-21 14:39:49, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwala Rady Miejskiej nr 119
 Uchwała Rady Miejskiej nr 119 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2008-11-21 14:58:14 Informację zaktualizowano 2008-11-21 14:58:44, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwala Rady Miejskiej nr 120
 Uchwala Rady Miejskiej nr 120 z 28 stycznia 2008 roku w sprawie programu współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie sportu kwalifikowanego
Data wprowadzenia informacji 2008-11-19 15:32:06 Informację zaktualizowano 2008-11-21 15:01:42, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwala Rady Miejskiej nr 121
 Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie przyznania Burmistrzowi Gminy i Miasta wynagrodzenia rocznego
Data wprowadzenia informacji 2008-11-21 13:59:35 Informację zaktualizowano 2008-11-21 14:40:10, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 122
 Uchwała Rady122.doc
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 08:18:22, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 123
 uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 08:21:00, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 124
 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 08:23:29, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 125
 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na przebudowę dróg powiatowych
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 08:25:07, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwala Rady Miejskiej nr 126
 Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z Gminą Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz przystapienia do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Radomiu
Data wprowadzenia informacji 2008-11-21 15:10:36, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 127
 uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 08:27:21, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 128
 uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 08:29:11, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwala Rady Miejskiej nr 130
 Uchwała Rady Miejskiej nr 130 z 15 lutego 2008 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2008-11-21 15:14:53 Informację zaktualizowano 2008-11-21 15:18:17, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 133
 uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 08:48:08, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 134
 Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozietułach
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 09:18:37, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 135
 Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodu publicznych szkół podstawowych przez Gminę Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 09:23:54, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 140
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 08:53:21, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 141
 Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy nr 141 w sprawie przystąpienia Gminy Mogielnica do Stowarzyszenia ,, Gminy Nadpiliczne" jako członek
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 09:52:51, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 142
 Uchwała Rady Miejskiej nr 142 w srpawie upoważnienia zastępcy Burmistrza GiM Mogielnica Pana Marka Ścisłowskiego do reprezentowania Gminy Mogielnica w stowarzyszeniu ,, Gminy Nadpiliczne"
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 09:57:57, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 143
 Uchwała Rady Miejskiej nr 143 w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w 1 kategorii zaszeregowania określonego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i określenia wartości jednego punktu w złotych w systemie wynagradzania pracowników zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych nie będących nauczycielami
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 10:19:25, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 144
 Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy nr 144 w sprawie zabezpieczenia w formie ,, weksla in blanco"
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 10:22:16, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 148
 Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy nr 148 w sprawie najniższego wynagrodzenia w 1 kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i określenia wartości jednego punktu w złotych w punktowym systemie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 13:25:45, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 149
 Uchwała Rady Miejskiej nr 149 w sprawie najniższego wynanagrodzenia w 1 kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i określenia wartości jednego punktu w złotych w punktowym systemie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego
Data wprowadzenia informacji 2008-12-31 09:56:20, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 152
 Uchwała Rady Miejskiej nr 152 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia wysokości opłat za wydanie posiłku
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 12:18:33, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 153
 Uchwała Rady Miejskiej nr 153 w sprawie uchwalenie Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mogielnica na lata 2008-2011 w perspektywie 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 12:21:42, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 154
 Uchwała Rady Miejskiej nr 154 w sprawie wprowadzenia zmiany do Załącznika do uchwały nr XXXV (302) 2005 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 12:34:35, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 155
 Uchwała Rady Miejskiej nr 155 w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 12:36:54, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 156
 Uchwała Rady Miejskiej nr 156 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnica do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 12:39:51, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 157
 Uchwała Rady Miejskiej nr 157 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 12:42:19, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 158
 Uchwała Rady Miejskiej nr 158 w sprawie przyznania Tytułu ,, Przyjaciel Gminy i Miasta Mogielnica "
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 12:44:25, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 159
 Uchwała Rady Miejskiej nr 159 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 12:45:56, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 160
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 08:59:26, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 161
 Uchwała Rady Miejskiej nr 161 w sprawie upoważnienia Burmistrza GiM Mogielnica do przyjęcia w drodze darowizny nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 12:48:14, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 162
 Uchwała Rady Miejskiej nr 162 w sprawie upoważnienia Burmistrza GiM w Mogielnicy do nabycia na rzecz Gminy nieruchomości zabudowanej nr 1056 położonej w Mogielnicy ul. Rynek 21
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 12:51:03, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 163
 Uchwała Rady Miejskiej nr 163 w sprawie upoważnienia Burmistrza GiM w Mogielnicy do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Borowe gmina Mogielnica będącej własnością Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 12:53:29, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 164
 Uchwała Rady Miejskiej nr 164 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 12:54:51, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 165
 Uchwała Rady Miejskiej nr 165 w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 12:58:34, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 166
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 09:01:44, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 167
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 09:02:45, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 169
 Uchwała Rady Miejskiej nr 169 w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21.07.2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 13:20:10, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 170
 Uchwała Rady Miejskiej nr 170 w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII (303) 2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 13:23:27, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 171
 Uchwała Rady Miejskiej nr 171 w sprawie upoważnienia Burmstrza Gminy i Miasta
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 13:28:31, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 172
 Uchwała Rady Miejskiej nr 172 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Mogielnica będącej własnością Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 13:32:23, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 173
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 09:07:34, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 174
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 09:09:08, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 175
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 09:11:29, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 176
 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji na zakup kamizelek odblaskowych dla Posterunku Policji w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 09:13:23, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 177
 Uchwała Rady Miejskiej nr 177 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlicznia dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz oddziałów przedszkolnych przy tych szkołach
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 13:39:34, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 181
 Uchwała Rady Miejskiej nr 181 w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XXXII (490) 2001 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 września 2001 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 14:09:19, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 182
 Uchwała Rady Miejskiej nr 182 w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości nr 1071, 531 położonych w mieście Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 14:11:36, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 183
 Uchwała Rady Miejskiej nr 183 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnica do realizacji projektu w ramch Działania 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 14:13:43, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 184
 uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 09:15:45, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 185
 uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 09:17:24, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 188
 Uchwała Rady Miejskiej nr 188 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz oddziałów przedszkolnych przy tych szkołach
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 14:30:21, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 189
 Uchwała Rady Miejskiej nr 189 w sprawie powołania komisji statutowej
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 14:32:54, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 192
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 09:19:20, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 193
 w sprawie dokonania zmiany w planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 09:21:39, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 194
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 09:26:26, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 198
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 09:29:23, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwala Rady Miejskiej nr 199
 Uchwała Rady Miejskiej nr 199 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-12-22 14:37:52 Informację zaktualizowano 2008-12-22 14:39:10, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 200
 Uchwała Rady Miejskiej nr 200 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-12-22 14:42:11, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwala Rady Miejskiej nr 201
 Uchwała Rady Miejskiej nr 201 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-12-22 14:44:12 Informację zaktualizowano 2008-12-22 14:48:58, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 202
 Uchwała Rady Miejskiej nr 202 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-12-22 14:48:35, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 203
 Uchwała Rady Miejskiej nr 203 w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-12-22 14:52:33, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 204
 Uchwała Rady Miejskiej nr 204 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny
Data wprowadzenia informacji 2008-12-22 14:54:58, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 205
 Uchwała Rady Miejsiej nr 205 w sprawie okreslenia stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2008-12-22 14:59:46, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 206
 Uchwła Rady Miejskiej nr 206 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej
Data wprowadzenia informacji 2008-12-22 15:03:44, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 207
 Uchwała Rady Miejskiej nr 207 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 14:52:24, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 209
 Uchwała Rady Miejskiej nr 209
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 14:58:09, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 210
 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-19 15:27:28, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 211
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 09:31:51, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 212
 Uchwała Rady Miejskiej nr 212
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 15:01:44, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 214
 Uchwała Rady Miejskiej nr 214 w sprawie likwidacji Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 15:05:50, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 215
 Uchwała Rady Miejskiej nr 215 w sprawie programu współpracy na 2009 rok Gminy i Miasta Mogielnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 15:09:45, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Rady Miejskiej nr 217
 Uchwała Rady Miejskiej nr 217 w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica oraz dodatków do wynagrodzeń i nagród
Data wprowadzenia informacji 2009-01-02 15:13:58, wprowadzający: Jakub Laskowski

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
wersja do druku