Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
° Przetargi
° Zawiadomienia o wyborze ofert
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi i zawiadomienia > Przetargi strona główna 

Przetargi
Ogłoszenie o prztrargu - Zalew

Ogłoszenie Przetarg zalew 25.06.2024

Regulamin Przetarg zalew 25.06.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-06-11 07:55:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Piotr Manowiecki
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kozietułach
Nowych wraz z siecią wodociągową i
przyłączami

Link do postępowania na platformie E-zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-27 13:01:42, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup nowego lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP
Michałowice

Link do postępowania na platformie E-zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-27 10:42:36, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa budynku przedszkola w części
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w
Mogielnicy (oddziału przedszkolnego) wraz z
dostosowaniem tej części budynku do aktualnych
przepisów p-poż

Link do postępowania na platformie E-zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-22 15:30:50, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Ogloszenie o przetargu na najem - zalew

Regulamin przetargu Zalew.

I Ogloszenie o przetargu na najem zalew.

 Ogloszenie o przetargu na najem zalew
Data wprowadzenia informacji 2024-04-15 14:52:57 Informację zaktualizowano 2024-04-16 11:57:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Robert Lipiec
Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy

Link do postępowania na platformie E-zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-04 08:32:39, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Świadczenie usług pocztowych w zakresie
przyjmowania, przemieszczania, doręczania
przesyłek pocztowych dla Urzędu Gminy i Miasta w
Mogielnicy

SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projektowane postanowienia umowy

Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-22 14:39:58, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w
zakresie budowy chodnika

Link do postępowania na platformie E-zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-29 11:47:32, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Dylew

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Link do postępowania na platformie E-zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-08 08:35:23, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w
zakresie budowy chodnika oraz przebudowa drogi
gminnej na osiedlu Belweder w zakresie budowy
chodnika

Link do postępowania na platformie E-zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-02 08:53:05, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego

Link do postępowania na platformie E-zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-28 14:31:39, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 377 Świdno oraz
przebudowa drogi gminnej nr 160733W Świdno

Link do postępowania na platformie E-zamówienia

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert- po negocjacjach

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-24 09:26:13, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta
Mogielnica

Link do postępowania na platformie E-zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 14:37:20, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Obsługa bankowa

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ obsługa bankowa_2122022.pdf

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-05 10:14:19, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Świadczenie usług pocztowych w zakresie
przyjmowania, przemieszczania, doręczania
przesyłek pocztowych dla Urzędu Gminy i Miasta w
Mogielnicy

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projektowane postanowienia umowy

Formularz oferty

Zał. 4 do SWZ- Oświadczenie Wykonawcy

Zał. 5 do SWZ- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Zał. 6 do SWZ

Zał. nr 7 do SWZ

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-15 10:02:11, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Dobudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej
nr 2 w Mogielnicy

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ

Dokumentacja

Załaczniki do SWZ

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert- po negocjacjach

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-03 11:31:04, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w
Mogielnicy - trzeci przetarg

Ogłoszenie

SWZ

Załaczniki do SWZ

Dokumentacja

Odpowiedź na pytania

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-15 11:34:01, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa drogi gminnej L 8 Wodziczna

Ogłoszenie

SWZ

Załączniki do SWZ

Dokumentacja

Odpowiedź na pytanie

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie ofert po negocjacjacj

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-13 12:22:45, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa dróg gminnych ze względu na
budowę chodników Osiedle Belweder

Ogłoszenie

SWZ

Załaczniki do SWZ

Dokumentacja

Odpowiedź na pytania

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-12 12:46:00, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w
Mogielnicy - drugi przetarg

Ogłoszenie

SWZ

Dokumentacja

Załaczniki do SWZ

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-30 08:54:57, wprowadzający: Kinga Orzechowska
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA
TERENIE GMINY MOGIELNICA W OKRESIE OD 1.01.2023R
DO 31.12.2024

Ogłoszenie

SWZ

Załaczniki do SWZ

Odpowiedzi na pytania

Wzór umowy- aktualizacja

JEDZ xml

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-30 08:26:00, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w
Mogielnicy

Ogłoszenie

SWZ

Załaczniki do SWZ

Dokumentacja

Odpowiedź na pytanie

Zmiana treści SWZ i terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytanie

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-04 11:25:19, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Budowa oświetlenia w ul. Dziarnowskiej

Ogłoszenie

SWZ

Załaczniki do SWZ

Opis techniczny

Przedmiar

Załacznik nr 12 do SWZ- roboty objęte prawem opcji

Odpowiedź na pytanie

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-01 09:20:55, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa drogi gminnej G19 Tomczyce-Ślepowola

Ogłoszenie

SWZ

Załaczniki do SWZ

Dokumentacja

Zmiana treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert- po negocjacjach

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-18 12:40:31, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe

Ogłoszenie

SWZ

Dokumentacja

Załaczniki do SWZ

Zmiana treści SWZ i terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytanie

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert- po negocjacjach

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-14 14:43:49, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Remont drogi gminnej G5 Wodziczna-Dylew

Ogłoszenie

SWZ

Opis

Orientacja

Plan sytuacyjny

Przekrój

Przedmiar

Kosztorys ofertowy

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-01 12:39:32, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Budowa wodociągu Aleja IV i V Izabelin

SWZ

Załączniki do SWZ

Dokumentacja

Instrukcja korzystania z miniPortal

Kwota na sfinansowanie zamówienia

otwarcie ofert

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert- po negocjacjach

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2022-04-06 10:03:10 Informację zaktualizowano 2022-04-06 10:09:55, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola

Zestawienie otwartych ofert.pdf

SWZ

Lokalizacja

Załączniki do SWZ

Instrukcja korzystania z miniPortal

Kwota na zamówienie

 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-03-31 12:24:39 Informację zaktualizowano 2022-03-31 12:25:03, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi
Wodziczna- II przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Dokumentacja

Zdjęcia

Instrukcja korzystania z miniPortal

Zał. nr 8 do SWZ- Instrukcja dla wykonawców korzystania z platformy E-Zamówienia

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Oferty po negocjacjach

zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-08 14:34:22 Informację zaktualizowano 2022-02-08 14:34:58, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi
Wodziczna

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Dokumentacja

Zdjęcia

Instrukcja korzystania z miniPortal

Zał. nr 8 do SWZ- Instrukcja dla wykonawców korzystania z platformy E-Zamówienia

Projekt robót geologicznych

Pytania odpowiedzi

Pytania odpowiedzi 2

Uzupełnienie treści SWZ

Pytania odpowiedzi 3

Pytania odpowiedzi 4

Informacja o zmianie treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wykaz ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-11 13:28:30, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Świadczenie usług pocztowych w zakresie
przyjmowania, przemieszczania, doręczania
przesyłek pocztowych dla Urzędu Gminy i Miasta w
Mogielnicy

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 02.12.2021

Kwota na sfinansowanie zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-22 11:04:03 Informację zaktualizowano 2021-12-06 15:10:21, wprowadzający: Kinga Orzechowska
PRZEBUDOWA DACHU NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOŚCI DZIARNÓW WRAZ Z MONTAŻEM
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Przedmiar i kosztorys

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót- uzupełnienie

Kosztorys ofertowy- uzupełnienie

Instrukcja korzystania z miniPortal

Zał. nr 8 do SWZ- Instrukcja dla wykonawców korzystania z platformy E-Zamówienia

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

zestawienie ofert po negocjacjach

zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-13 08:13:46, wprowadzający: Kinga Orzechowska
PRZEBUDOWA DACHU NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOŚCI DZIARNÓW WRAZ Z MONTAŻEM
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH- trzeci przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Przedmiary i kosztorysy

Specyfikacja techniczna

Instrukcja korzystania z miniPortal

Zał. nr 8 do SWZ- Instrukcja dla wykonawców korzystania z platformy E-Zamówienia

Przedmiar robót - uzupelnienie

kosztorys ofertowy - uzupelnienie

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-30 13:16:05, wprowadzający: Kinga Orzechowska
PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W UL. ZAGAŃCZYKA ORAZ
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ZAGAŃCZYKA

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 8 do SWZ- Instrukcja dla wykonawców korzystania z platformy E-Zamówienia

Instrukcja korzystania z miniPortal

Dokumentacja

zawiadomienie o kwocie

zestawienie ofert x

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-10 10:40:16, wprowadzający: Kinga Orzechowska
PRZEBUDOWA DACHU NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOŚCI DZIARNÓW WRAZ Z MONTAŻEM
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH- drugi przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki do SWZ- wersja edytowalna

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Przedmiary i kosztorysy

Specyfikacja techniczna

Instrukcja korzystania z miniPortal

Zał. nr 8 do SWZ- Instrukcja dla wykonawców korzystania z platformy E-Zamówienia

zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-09 10:22:50, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul.
Nowomiejska- drugi przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Kosztorys

Przedmiar

Specyfikacja techniczna

Zał. nr 8 do SWZ- Instrukcja dla wykonawców korzystania z platformy E-Zamówienia

Instrukcja korzystania z miniPortal

Odpowiedzi na pytania

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przedłuzenie terminu

Zapytania odpowiedzi

kwota na sfinansowanie zamowienia

Wykaz złożonych ofert

zawiadomienie o wboże oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-30 12:17:07, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i dostawa nowego, lekkiego, specjalnego
samochodu ratownictwa technicznego z funkcją
gaśniczą- drugi przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 8 do SWZ- Instrukcja dla wykonawców korzystania z platformy E-Zamówienia

Instrukcja korzystania z miniPortal

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zestawienie z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-30 10:45:14, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i dostawa nowego, lekkiego, specjalnego
samochodu ratownictwa technicznego z funkcją
gaśniczą

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 8 do SWZ- Instrukcja dla wykonawców korzystania z platformy E-Zamówienia

Instrukcja korzystania z miniPortal

Odpowiedź na zapytania

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

Informacja o unieważnieniu przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:54:30, wprowadzający: Kinga Orzechowska
PRZEBUDOWA DACHU NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOŚCI DZIARNÓW WRAZ Z MONTAŻEM
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Specyfikacja techniczna

Przedmiary i kosztorysy

Zał. nr 8 do SWZ- Instrukcja dla wykonawców korzystania z platformy E-Zamówienia

Instrukcja korzystania z miniPortal

kwota na zadanie

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o unieważnieniu przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 12:52:53, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul.
Nowomiejska

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Specyfikacja techniczna

Przedmiar

Kosztorys

Projekt budowalny- opis

Projekt budowalny- PZT

Projekt budowalny- B1

Projekt budowalny- B2

Projekt budowalny- B3

Projekt budowalny- B4

Projekt budowalny- B5

Projekt wykonawczy- opis

Projekt wykonawczy- PZT

Projekt wykonawczy- A1

Projekt wykonawczy- A2

Projekt wykonawczy- A3

Projekt wykonawczy- A4

Projekt wykonawczy- A5

Projekt wykonawczy- A6

Projekt wykonawczy- A7

Projekt wykonawczy- A8

Projekt wykonawczy- A9

Projekt wykonawczy- A10

Projekt wykonawczy- A11

Projekt wykonawczy- A12

Zał. nr 8 do SWZ- Instrukcja dla wykonawców korzystania z platformy E-Zamówienia

Odpowiedzi na pytania 15.07.2021

Odpowiedź na zapytania

Załączniki do SWZ- wersja edytowalna

Dane z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-13 10:03:02, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa drogi gminnej l6.1 w miejscowości
Wodziczna Remont drogi gminnej Wodziczna nr
ewidencyjny 231

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Opis

PZT

PN

Kosztorys cz. 1

PZT cz. 2

Kosztorys cz. 2

Kosztorys roboty dodatkowe

Przedmiar roboty dodatkowe

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

zestawienie ofert

Zestawienie ofert po negocjacjach

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-06 13:17:31, wprowadzający: Kinga Orzechowska
UBEZPIECZENIE GMINY MOGIELNICA

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Wyjaśnienie treści SWZ

Zmiana treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SWZ

Zał. 1 do SWZ- po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-21 12:56:55, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz oferty

RODO

Kosztorys ofertowy kanalizacja

Kosztorys ofertowy sieć wodociągowa

Orientacja

Przedmiar kanalizacja

Przedmiar sieć wodociągowa

Opis techniczny

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 6

Rysunek 7

Rysunek 8

Rysunek 9

Rysunek 10

Plan zagospodarowania terenu 1

Plan zagospodarowania terenu 2

Plan zagospodarowania terenu 3

Specyfikacja techniczna

Opinia geotechniczna

Otwory

Otwór nr 1

Otwór nr 2

Otwór nr 3

odtwarzanie nawiarzchni przedmiar robót

odtwarzanie nawiarzchi kosztorys ofertowy

Poprawiona szczegółowa specyfikacja techniczna-24.06.2021

Odpowiedzi na pytania 24.06.2021

Odpowiedzi na pytania 25.06.2021

Zestawienie z otwarcia ofert

wybór wykonawcy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-15 12:12:33, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy
Mogielnica i jej jednostek organizacyjnych

SWZ

Zał. 1 do SWZ

Zał. 2 do SWZ

Zał. 3 do SWZ

Zał. 4 do SWZ

Zał. 4.1 do SWZ

Zał. 5 do SWZ

Zał. 6 do SWZ

Zał. 7 do SWZ

Link do postępowania miniPortal

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Odpowiedzi na pytania 21.05.2021

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2021-05-19 10:46:21 Informację zaktualizowano 2021-05-19 10:52:00, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Mogielnica przez okres 24 miesięcy

TED

TED korekta

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ doc

Załącznik nr 5 do SIWZ doc

Załącznik nr 6 do SIWZ doc

Załącznik nr 7 do SIWZ doc

Załącznik nr 8 do SIWZ doc

Załącznik nr 9 do SIWZ doc

Załącznik nr 10 do SIWZ doc

Załącznik nr 11 do SIWZ doc

Załącznik nr 15 do SIWZ doc

JEDZ

Klucz publiczny

Odpowiedzi na pytania

SIWZ zmiana

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-10-21 08:40:45, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu
Gminy w Mogielnicy w 2021 r.

SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 -Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zestawienie otwartych ofert

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-10-19 09:31:46 Informację zaktualizowano 2020-10-19 09:55:36, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa drogi gminnej Aleja III Izabelin

SIWZ

Opis robót

Projekt zagospodarowania terenu

Kosztorys ofertowy cz. 1

Kosztorys ofertowy cz. 2

Przedmiar

Przedmiar cz. 2

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-10-12 12:13:40, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kozietuły Nowe

SIWZ - ZMIANA

SIWZ

Dokumentacja badań podłoża

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt przejść pod DW 728

Projekt przyłącza energetycznego

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Zestawienie otwartych ofert

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-09-14 11:55:51, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Remont dróg powiatowych

SIWZ- ZMIANA

SIWZ

Falęcice- Nowe Miasto w miejscowości Tomczyce

Mogielnica- Dziarnów

Rykały- Górki Izabelin

Falęcice- Nowe Miasto w miejscowości Borowe

Odpowiedź na pytania x

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-09-03 09:50:24 Informację zaktualizowano 2020-09-03 09:58:58, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Mogielnica przez okres 24 miesięcy

TED

SIWZ

Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 2 SIWZ

Załącznik nr 6 SIWZ

Załącznik nr 7 SIWZ

Załącznik nr 8 SIWZ

Załącznik nr 9 SIWZ

Załącznik nr 10 SIWZ

Załącznik nr 11 SIWZ

Załącznik nr 12 SIWZ

Załącznik nr 13 SIWZ

Załącznik nr 14 SIWZ

Załącznik nr 15 SIWZ

JEDZ

Klucz publiczny

Odpowiedzi na pytania 22.09.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.09.2020

SIWZ aktualizacja 22.09.2020

TED- zmiana

TED zmiana 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2020-08-28 11:48:00 Informację zaktualizowano 2020-08-28 11:57:57, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola

SIWZ

Opis robót

Kosztorys ofertowy

Obmiar

Plan sytuacyjny cz.1

Plan sytuacyjny cz. 2

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

SIWZ - droga Tomczyce - Ślepowola - zmiana

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2020-08-18 15:07:42, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy
Mogielnica i jej jednostek organizacyjnych

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5.1 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-03-03 11:24:07, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Mogielnica przez okres 8 miesięcy

TED

SIWZ

Załączniki do SIWZ w wersji .doc

JEDZ pdf

JEDZ .xml

Klucz publiczny

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-02-13 10:03:03, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Mogielnica przez okres 8 miesięcy

SIWZ

Załączniki do SIWZ w wersji .doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania 07.01.2020

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 07.01.2020

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania z dnia 07.01.2020

Załącznik nr 2a do odpowiedzi na pytania z dnia 07.01.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.01.2020

SIWZ zmiana 07.01.2020

Załączniki do SIWZ w wersji .doc- po zmianie SIWZ 07.01.2020

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 14:19:16, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i dostawę oleju opałowego do szkół na
terenie gminy Mogielnica w 2020 roku

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 Zakup oleju ogłoszenie 2019.htm
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 09:39:05, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Wykonanie dokumentacji projektowej na: przebudowę
drogi gminnej Otalążka- Jastrzębia Stara,
przebudowę drogi gminnej Kaplin-Borowe,
przebudowę drogi powiatowej nr 1633W
Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w
Mogielnicy oraz przebudowę sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej.

SIWZ

Formularz oferty .doc

Odpowiedzi na pytania

Zestawienie z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-07 10:10:21 Informację zaktualizowano 2019-11-07 10:14:49, wprowadzający: Kinga Orzechowska
"Świadczeniu usług pocztowych na potrzeby
Urzędu Gminy w Mogielnicy"

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 -Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 08:14:55 Informację zaktualizowano 2019-10-23 08:24:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Figurska
Przebudowa drogi gminnej Wodziczna-Dylew

SIWZ

Opis zagospodarowana -1

Opis zagospodarowana -2

PZT- 1

PZT - 2

Uzgodnienie PZD

Przedmiar

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestawienie otwartych ofert.

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-08-01 11:38:33, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa dróg gminnych

SIWZ

Aleja II Izabelin-Opis

Aleja II Izabelin- Projekt zagospodarowania terenu

Aleja II Izabelin-Kosztorys

Załącznik nr 11 SIWZ- Roboty objęte prawem opcji

Wólka Gostomska - Opis

Wólka Gostomska - Projekt zagospodarowania terenu

Wólka Gostomska - Kosztorys

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 12:36:57, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Obsługa bankowa

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 15:28:42, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i dostawa oleju opałowego do szkół na
terenie gminy Mogielnica

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-12-01 13:08:01, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Kredyt bankowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Odpowiedź na pytania

Zał. 1 do odwiedzi na pytania- Decyzja w sprawie nadania nr NIP

Zał. 2 do odwiedzi na pytania- Zaświadczenie nr REGON

Zał. 3 do odwiedzi na pytania- Zaświadczenie o wyborze Burmistrza

Zał. 4 do odwiedzi na pytania- Uchwała Rady Miejskiej ws zaciągnięcia kredytu

Zał. 5 do odwiedzi na pytania- Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

Zał. 6 do odwiedzi na pytania- Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata

Zał. 7 do odwiedzi na pytania- Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

Zał. 8 do odwiedzi na pytania- Uchwała o powołaniu Skarbnika

Zał. 9 do odwiedzi na pytania- Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu

Odpowiedź na pytanie 01.12.2018

Zaktualizowany formularz oferty-wersja edytowalna

Zbiorcze zestawienie ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2018-11-23 15:24:37 Informację zaktualizowano 2018-11-23 15:25:25, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie - licytacja elektroniczna

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

Projekt umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz dostaw

Wzór wniosku

Zał. 1 do projektu umowy

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 12:40:40, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ i przedłużeniu terminu składania ofert

SIWZ

Zał. nr 6 do SIWZ

Odpowiedź na pytania

Odpowiedzi na pytania 04.07.2018

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2018-06-27 07:42:40, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa dróg gminnych

SIWZ

Aleja VI Izabelin - Projekt zagospodarowania terenu

Aleja VI Izabelin - Opis

Aleja VI Izabelin - Przedmiar

ul. Rynek Mogielnica- Projekt zagospodarowania terenu

ul. Rynek Mogielnica- Opis

ul. Rynek Mogielnica- Przedmiar

Miechowice- Projekt zagospodarowania terenu

Miechowice- Opis

Miechowice- Przedmiar

Kozietuły Nowe- Projekt zagospodarowania terenu

Kozietuły Nowe- Opis

Kozietuły Nowe- Przedmiar

Tomczyce-Projekt zagospodarowania terenu

Tomczyce- Opis

Tomczyce- Pzredmiar

Otaląż-Otalążka- Projekt zagospodarowania terenu

Otaląż-Otalążka- Opis

Otaląż-Otalążka- Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 09:15:01, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dylew

Odpowiedzi na pytania 25.05.2018 r.

Informacja o zmianie SIWZ i przedłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.05.2018

SIWZ- Zmiana 18.05.2018

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Zagospodarowanie terenu

Opis techniczny- architektura

Elewacja południowa

Elewacja północna

Elewacje- inwentaryzacja

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia

Przekrój AA

Pzrekrój BB

Rzut fundamentów

Rzut parteru

Rzut stropu

Rzut dachu

Rzut więźby dachowej

Opis techniczny- konstrukcja

Przekrój- inwentaryzacja

Rzut parteru- inwentaryzacja

Rzut dachu- instalacje odgromowe

Rzut parteru- siła

Instalacje elektryczne- opis

Rzut parteru- elektryka

Rozdzielnia

Rozdzielnia 1

Rozdzielnia 2

Instalacje CO

Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne 2

Spoecyfikacja - instalacje sanitarne

Przedmiar- roboty budowlane

Przedmiar- instalacje elektryczne

Przedmiar- instalacje sanitarne

Przedmiar- utwardzenie terenu- Wyłączone z zakresu zamówienia po zmianie SIWZ 18.05.2018

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 14:24:37, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Centrum rekreacyjno-turystyczne wraz z
infrastrukturą we wsi Borowe

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania 08.05.2018 r.

Informacja o zmianie SIWZ

SIWZ- Zmiana

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Opis

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 19

Rys. 20

Instalacje elektryczne - opis

Rys. 1

Rys. 2-4

Instalacje sanitarne- opis

Rysunki sanitarne

Odwodnienie

Q-bic

Opis - konstrukcje

Rys.

Plan BiOZ

Przedmiar- budowlane

Przedmiar- elektryka

Przedmiar- sanitarne

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 20:05:52, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Centrum rekreacyjno-turystyczne wraz z
infrastrukturą we wsi Borowe.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.04.2018

Informacja o poprawieniu pomyłki w ogłoszeniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja techniczna

Odpowiedź na pytania

SIWZ

Opis budowlany

Rys. 1 -Lokalizacja

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 19

Rys. 20

Opis elektryczny

Rys. 1

Rys. 2-4

Opis instalacje sanitarne

Rys.1

Odwodnienie

Q-bic

Opis konstrukcyjny

Rys. 1

Plan BiOZ

Przedmiar- roboty budowlane

Przedmiar- instalacje elektryczne

Przedmiar - Instalacje sanitarne

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 07:51:33, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup samochodów pożarniczych dla OSP
Dębnowola, OSP Kozietuły i OSP Wólka Gostomska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

SIWZ- Zmiana

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-03-15 12:54:17, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dylew

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

SIWZ- Zmiana

SIWZ

Elewacja północna- Aktualizacja 20.04.2018

Elewacja wschodnia- Aktualizacja 20.04.2018

Elewacja zachodnia- Aktualizacja 20.04.2018

Elewacja południowa- Aktualizacja 20.04.2018

Opis techniczny architektura- Aktualizacja 20.04.2018

Opis techniczny konstrukcja- Aktualizacja 20.04.2018

Przekrój A-A- Aktualizacja 20.04.2018

Przekrój B-B- Aktualizacja 20.04.2018

Rzut fundamentów- Aktualizacja 20.04.2018

Rzut parteru- Aktualizacja 20.04.2018

Rzut dachu- Aktualizacja 20.04.2018

Rzut stropu- Aktualizacja 20.04.2018

Rzut więźby dachowej- Aktualizacja 20.04.2018

Instalacje elektryczne - Opis

Konstrukcja- Opis

Instalacje sanitarne- Opis

Instalacje sanitarne- rysunek

Instalacje sanitarne- rysunek

Opis techniczny

Elewacja- inewntaryzacja

Elewacja północna

Elewacja południowa

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia

Instalacje CO

Przekrój- Inwentaryzacja

Przekrój A-A

Przekrój B-B

Rozdzielnia R0- rys. 1

Rozdzielnia R0- rys. 2

Rozdzielnia R0- rys. 3

Rzut dachu

Rzut dachu- instalacja odgromowa

Rzut fundamentów

Rzut parteru-elektryka

Rzut parteru-inwentaryzacja

Rzut parteru- siła

Rzut parteru

Rzut stropu nad parterem

Rzut więźby dachowej

Zagospodarowanie terenu

Specyfikacja techniczna- roboty budowlane

Specyfikacja techniczna- sanitarna

Przedmiar instalacje elektryczne

Przedmiar - Budowlany

Przedmiar - Instalacje wodno-kanalizacyjne

Przedmiar- utwardzenie terenu

Zestawienie z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie o zamówienia
Data wprowadzenia informacji 2018-03-05 11:21:06, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Centrum rekreacyjno-turystyczne wraz z
infrastrukturą we wsi Borowe

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Architektura- Opis

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 19

Rys. 20

Instalacje elektryczne - Opis

Rys. 1

Rys. 2-4

Instalacje sanitarne- Opis

Rys. 1

Odwodnienie

Skrzynki Retencyjno-rozsączające

Opis do części konstrukcyjnej

Rys. 1

Plan BiOZ

Przedmiar - Instalacje elektryczne

Przedmiar- instalacje sanitarne

Przedmiar- roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2018-03-05 09:38:15, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Budowa oświetlenia drogowego Stryków i
Stamirowice-Tomczyce

SIWZ

Projekt Stryków

Specyfikacja techniczna Stryków

Przedmiar Stryków

Projekt Stamirowice - Tomczyce

Specyfikacja techniczna Stamirowice - Tomczyce

Przedmiar Stamirowice-Tomczyce

Informacja o zmianie w dokumentacji

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-02-28 12:20:56, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy
substancji chemicznych na potrzeby Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 15:28:08, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku
mieszkalnego ul. Dziarnowska 21

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ- Zmiana

Przedmiar - ZMIANA

SIWZ

Plan BiOZ

Specyfikacja techniczna

Opis

Oświadczenia projektantów

Rys. 1 - lokalizacja

Rys. 2- Zagospodarowanie terenu

Rys. 3- Inwentaryzacja 1

Rys. 4- Inwentaryzacja 2

Rys. 5- Inwentaryzacja 3

Rys. 6- Inwentaryzacja 4

Rys. 7- Inwentaryzacja 5

Rys. 9- Inwentaryzacja 6

Rys. 10- Inwentaryzacja 7

Rys. 11- Inwentaryzacja 8

Rys. 12- Elewacja

Rys. 13- Elewacja

Rys. 14- Elewacja

Rys. 15- Elewacja

Rys. 16- Przekrój A-A

Rys. 17- Przekrój B-B

Rys. 18- Rzut więźby

Rys. 19- Rzut dachu

Rys. 20- Kolorystyka

Rys. 21- Zestawienie stolarki

Projekt konstrukcji dachu

Instalacja odgromowa- rys. 1

Instalacja odgromowa

Przedmiar

Przedmiar- instalacja odgromowa

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-01-26 09:56:11, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Budowa oświetlenia drogowego Stryków

SIWZ Stryków.pdf

Projekt

Przedmiar

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 12:31:19, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Budowa oświetlenia drogowego Stamirowice-Tomczyce

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja techniczna

SIWZ

Projekt

Przedmiar

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-11-08 11:19:44, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dylew

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Informacja o zmianie SIWZ

Projekt

Specyfikacja techniczna

Przedmiar

Odpowiedź na zapytanie

Ogłoszenie o unieważnieniu pzretargu

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-11-03 14:48:38, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa drogi gminnej w Dobiecinie

SIWZ

Opis

Przedmiar

Projekt zagospodarowania terenu

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-10-27 11:45:24, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Budowa oświetlenia we wsi Popowice

SIWZ

Projekt Popowice

Specyfikacja techniczna Popowice

Przedmiar Popowice

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-10-18 14:07:11, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Mogielnica etap I

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Projekt Dylew-Wodziczna

SIWZ

Specyfikacja Dylew-Wodziczna

Przedmiar Dylew-Wodziczna

Odpowiedź na zapytanie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o odrzuceniu oferty

Informacja o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-10-16 14:31:20, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku
zlewni mleka na świetlice wiejską Wodziczna

SIWZ

Projekt budowlany cz. 1

Projekt budowlany cz. 2

Projekt rozbiórki

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Projekt wykonawczy cz.1

Projekt wykonawczy cz.2

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Instalacje elektryczne-opis

Instalacje elektryczne- Rysunki

Instalacje elektryczne- przedmiar

Instalacje sanitarne- opis

Instalacje sanitarne- rysunki

Instalacje sanitarne- przedmiar

Specyfikacja techniczna

Zaświadczenie

Specyfikacja techniczna- instalacje elektryczne

Specyfikacja techniczna- instalacje sanitarne

Kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-10-13 08:40:34, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św.
Floriana w Mogielnicy
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-10-12 10:51:05, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa drogi gminnej w Dobiecinie

SIWZ

Przedmiar

Opis zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu

Kosztorys ofertowy

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-10-12 09:22:13, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ
w Mogielnicy

SIWZ

Opis techniczny

Rys. 1- Zagospodarowanie terenu

Rys. 2- Elewacja północna inwentaryzacja

Rys. 3- Elewacja południowa inwentaryzacja

Rys. 4- Elewacja wschodnia inwentaryzacja

Rys. 5- Elewacja zachodnia inwentaryzacja

Rys. 6- Rzut dachu- Inwentaryzacja

Rys. 7- Przekrój A-A inwentaryzacja

Rys. 8- Elewacja północna

Rys. 9- Elewacja południowa

Rys. 10- Elewacja wschodnia

Rys. 11- Elewacja zachodnia

Rys. 12 - Rzut dachu

Rys. 13- Przekrój A-A

Rys. 14- Elewacja

Rys. 15- Elewacja 2

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 19

Rys. 20

Rys. 21

Rys. 22

Rys. 23

Rys. 24

Rys. 25

Instalacja odgromowa - opis

Rys. 1

Opinia techniczna

Przedmiar

Przedmiar- instalacja odgromowa

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-10-09 10:55:40, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP
Otaląż

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Opis techniczny

Plan orientacyjny

Elewacje

Przekrój

Rzut dachu

Rzut parteru

Konstrukcja dachu

Inwentaryzacja

Elewacje - inwentaryzacja

Przekrój- inwentaryzacja

Rzut dachu- Inwentaryzacja

Rzut parteru- Inwentaryzacja

Inwentaryzacja- zdjęcia

Ocieplenie budynku od środka

Ocieplenie stropu

Ocieplenie zewnętrzne

BiOZ

Kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 14:31:59, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na
terenie gminy Mogielnica

SIWZ

SIWZ pdf

JEDZ odpady

JEDZ odpady pdf

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytania 11.2017

SIWZ po zmianach

SIWZ po zmianach .doc

Ogłoszenie TED

SIWZ 22.11.2017

SIWZ 22.11.2017 .pdf

Ogłoszenie TED 22.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu 22.11.2017 TED

JEDZ 22.11.2017

JEDZ 22.11.2017. XML

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 11:17:26, wprowadzający: Marta Kurcińska
Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św.
Floriana w Mogielnicy
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-09-18 08:57:47, wprowadzający: Marta Kurcińska
Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku
ZPSPiPP w Michałowicach

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Opis techniczny

Rys. 1- Zagospodarowanie terenu

Rys. 2- Elewacja północna inwentaryzacja

Rys. 3- Elewacja południowa inwentaryzacja

Rys. 4- Elewacja wschodnia i zachodnia- inwentaryzacja

Rys. 5- Rzut stropodachu - inwentaryzacja

Rys. 6- Rzut belek stropowych

Rys. 7- Rzut dachu inwentaryzacja

Rys. 8- Przekrój A-A inwentaryzacja

Rys. 9- Przekrój B-B inwentaryzacja

Rys. 10- Rzut więźby dachowej

Rys. 11- Rzut dachu

Rys. 12- Przekrój A-A

Rys. 13- Pzrekrój B-B

Rys. 14- Elewacja północna

Rys. 15- Elewacja południowa

Rys. 16- Elewacja wschodnia

Rys. 17- Elewacja zachodnia

Rys. 18- Kolorystyka elewacji

Rys. 19- Kolorystyka elewacji

Rys. 20

Rys. 21

Rys. 22

Rys. 23

Rys. 24

Rys. 25

Rys. 26

Rys. 27

Rys. 28

Rys. 29

Opis techniczny- instalacja odgromowa

Rys. 1- instalacja odgromowa

Przedmiar

Przedmiar- instalacja odgromowa

Opinia techniczna

Informacja dot. farby

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-09-06 07:53:25, wprowadzający: Marta Kurcińska
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Otalążka i Mogielnica

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany

Profile podłużne sieci kanalizacyjnej

Pompownie

Załączniki

Geologia

Projekt zjazdu z drogi

Przedmiar - w garnicach aglomeracji

Przedmiar - poza aglomeracją

Przepompownia P1

Przepompownia P2

Przepompownia P3

Przepompownia P4

Przepompownia P5

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-09-01 13:01:04, wprowadzający: Marta Kurcińska
Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP
Otaląż

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Opis techniczny

Plan orientacyjny

Elewacje

Przekrój

Rzut dachu

Rzut parteru

Konstrukcja dachu

Inwentaryzacja

Elewacje - inwentaryzacja

Przekrój- inwentaryzacja

Rzut dachu- Inwentaryzacja

Rzut parteru- Inwentaryzacja

Inwentaryzacja- zdjęcia

Ocieplenie budynku od środka

Ocieplenie stropu

Ocieplenie zewnętrzne

BiOZ

Kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-08-25 10:00:02, wprowadzający: Marta Kurcińska
Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ
w Mogielnicy

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Opis techniczny

Rys. 1- Zagospodarowanie terenu

Rys. 2- Elewacja północna inwentaryzacja

Rys. 3- Elewacja południowa inwentaryzacja

Rys. 4- Elewacja wschodnia inwentaryzacja

Rys. 5- Elewacja zachodnia inwentaryzacja

Rys. 6- Rzut dachu inwentaryzacja

Rys. 7- Przekrój A-A inwentaryzacja

Rys. 8- Elewacja północna

Rys. 9- Elewacja południowa

Rys. 10- Elewacja wschodnia

Rys. 11- Elewacja zachodnia

Rys. 12 - Rzut dachu

Rys. 13- Pzrekrój

Rys. 14- Elewacja

Rys. 15- Elewacja 2

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 19

Rys. 20

Rys. 21

Rys. 22

Rys. 23

Rys. 24

Rys. 25

Instalacja odgromowa - opis

Rys. 1

Opinia techniczna

Przedmiar

Przedmiar- instalacja odgromowa

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-08-25 07:44:12 Informację zaktualizowano 2017-10-09 10:28:45, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Brzostowiec - Etap I

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany

Opinia i projekt geotechniczny

Załączniki

Przedmiar

Odpowiedź na zapytanie

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 11:15:53, wprowadzający: Marta Kurcińska
Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku
ZPSPiPP w Michałowicach

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Opis techniczny

Rys. 1- Zgospodarowanie terenu

Rys. 2- Elewacja

Rys. 3- Elewacja

Rys. 4- Elewacja

Rys. 5- Rzut stropodachu

Rys. 6- Rzut belek stropowych

Rys. 7- Rzut dachu

Rys. 8- Pzrekrój

Rys. 9- Przekrój

Rys. 10- Rzut więźby dachowej

Rys. 11- Rzut dachu

Rys. 12- Przekrój

Rys. 13- Pzrekrój

Rys. 14- Elewacja

Rys. 15- Elewacja

Rys. 16- Elewacja

Rys. 17- Elewacja

Rys. 18- Kolorystyka elewacji

Rys. 19- Kolorystyka elewacji

Rys. 20

Rys. 21

Rys. 22

Rys. 23

Rys. 24

Rys. 25

Rys. 26

Rys. 27

Rys. 28

Opinia techniczna

BiOZ

Instalacje odgromowe- opis

Instalacje odgromowe- rysunek

Przedmiar

Przedmiar- instalacje odgromowe

Przekrój A-A 1

Przekrój B-B 1

Detal okapu

Informacja dot. farby

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-08-16 12:53:45, wprowadzający: Marta Kurcińska
Przebudowa drogi gminnej Górki

SIWZ

Opis techniczny

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-07-14 14:02:34, wprowadzający: Marta Kurcińska
Budowa placu zabaw Osiedle Belweder

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Opis techniczny 1

Opis techniczny 2

Oświadczenie

Zagospodarowanie terenu

Rozmieszczenie urządzeń

Ogrodzenie

Ogrodzenie 2

Chodnik

BiOZ

Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-07-14 08:28:58, wprowadzający: Marta Kurcińska
Odtworzenie siedlisk ptaków w dolinie rzeki
Pilicy

SIWZ

Opis Ulaski Gostomskie

Specyfikacja Ulaski Gostomskie

Plan Ulaski Gostomskie

Zagospodarowanie Ulaski Gostomskie

BiOZ Ulaski Gostomskie

Przedmiar robót Ulaski Gostomskie

Opis Tomczyce

Specyfikacja Tomczyce

Plan Tomczyce

Zagospodarowanie Tomczyce

BiOZ Tomczyce

Przedmiar robót Tomczyce

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-07-10 11:20:05, wprowadzający: Marta Kurcińska
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Dziarnów

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 13:28:24, wprowadzający: Marta Kurcińska
Budowa placu zabaw Osiedle Belweder

Specyfikacja techniczna

Opis techniczny

Oświadczenie

Zagospodarowanie terenu

Rozmieszczenie urządzeń

Ogrodzenie

Ogrodzenie 2

Chodnik

BiOZ

Przedmiar

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ- zmiana

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-06-19 09:48:21, wprowadzający: Marta Kurcińska
Remont mostu we wsi Otalążka

SIWZ

Specyfikacja techniczna cz.1

Specyfikacja techniczna cz.2

Specyfikacja techniczna cz.3

Opis techniczny

Plan orientacyjny

Stan istniejący mostu

Most po remoncie

Szczegóły mostu

Zbrojenie płyty mostu

Zagospodarowanie terenu

BiOZ cz1

BiOZ cz2

Przedmiar

Kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-05-15 13:08:09, wprowadzający: Marta Kurcińska
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi
Kozietuły Nowe

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Utwardzenie terenu

Utwardzenie terenu 2

Rozmieszczenie małej architektury

Ogrodzenie

Schemat ogrodzenia

Siłownie

Przekrój paleniska

Opis zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu 1

Zagospodarowanie terenu 2

Strona tytułowa projektu

Zawartość projektu

Oświadczenie

Oświadzcenie SKALNY

Uprawnienia

Decyzja lokalizacyjna

Uzgodnienie zjazdu

Opinia geotechniczna

BiOZ

Projekt architektury

Opis instalacji wodno-kanalizacyjnej

Profil instalacji kanalizacyjnej

Profil instalacji wodociągowej

Zagospodarowanie- instalacje sanitarne

Opis instalacji elektrycznych

Zagospodarowanie- instalacje elektryczne

Opis zjazdu

Przekrój zjazdu

Zagospodarowanie- zjazd

Kosztorys ofertowy

Zał. 10 SIWZ- Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-05-12 13:17:32, wprowadzający: Marta Kurcińska
Remont mostu we wsi Otalążka

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Specyfikacja techniczna cz.1

Specyfikacja techniczna cz.2

Specyfikacja techniczna cz.3

Opis techniczny

Plan orientacyjny

Stan istniejący mostu

Most po remoncie

Szczegóły mostu

Zbrojenie płyty mostu

Zagospodarowanie terenu

BiOZ cz1

BiOZ cz2

Przedmiar

Kosztorys ofertowy

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 11:09:05, wprowadzający: Marta Kurcińska
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi
Kozietuły Nowe

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Utwardzenie terenu

Utwardzenie terenu 2

Rozmieszczenie małej architektury

Ogrodzenie

Schemat ogrodzenia

Siłownie

Przekrój paleniska

Opis zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu 2

Strona tytułowa projektu

Zawartość projektu

Oświadczenie

Oświadzcenie SKALNY

Uprawnienia

Decyzja lokalizacyjna

Uzgodnienia zjazdu

Opinia geotechniczna

BiOZ

Projekt architektury

Opis instalacji wodno-kanalizacyjnej

Profil instalacji kanalizacyjnej

Profil instalacji wodociągowej

Zagospodarowanie- instalacje sanitarne

Opis instalacji elektrycznych

Zagospodarowanie- instalacje elektryczne

Opis zjazdu

Przekrój zjazdu

Zagospodarowanie- zjazd

Kosztorys ofertowy

Zał. 10 SIWZ- Przedmiar

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 12:22:20, wprowadzający: Marta Kurcińska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
przez okres 12 miesięcy

SIWZ odpady 2017

Załącznik nr 11 SIWZ odpady 2017

Odpowiedź na zapytania

Zbiorcze zestawienie otwartych ofert odpady

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-03-09 09:20:29, wprowadzający: Marta Kurcińska
OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ
OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY
MOGIELNICA NA 2017R.

OFERTA na zakup i dostawe oleju opałowego na 2017r.

SPECYFIKACJA na olej opałowy do szkół na 2017r.

Projekt umowy olej opałowy na 2017

 Ogłoszenie o zbieraniu ofert
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 15:14:26, wprowadzający: Marta Kurcińska
Dożywianie dzieci na terenie Gminy Mogielnica
przez MGOPS na 2017r.

Oferta zał. nr. 1 dożywianie dzieci 2017

Projekt umowy na dożywianie 2017

 Zapytanie Ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2016-12-08 13:57:43, wprowadzający: Marta Kurcińska
Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy
substancji cemicznych na potrzebu ZGKiM w
Mogielnicy

SIWZ razem z załącznikami CHEMIA ZGKiM

Informacja o złożonych ofertach na zakup chemii na 2017r

infoemacja o wyborze oferty ZGKiM 2016

 Ogłoszenie o zamówieniu ZGKiM
Data wprowadzenia informacji 2016-12-07 11:34:25, wprowadzający: Marta Kurcińska
OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ
TUSZY I TONERÓW NA 2017R

Wykaz tuszy i tonerów 2016

 Ogłoszenie o zbieraniu ofert
Data wprowadzenia informacji 2016-11-24 07:57:19, wprowadzający: Marta Kurcińska
OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT NA MATERIAŁY
BIUROWE NA 2017R

Zał. nr. 1 materiały biurowe 2016

Zał. nr. 2 materiały biurowe 2016

Zał. nr. 3 materiały biurowe 2016

 Ogłoszeniu o zbieraniu ofert
Data wprowadzenia informacji 2016-11-24 07:49:34, wprowadzający: Marta Kurcińska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na
terenie gminy Mogielnica

SIWZ odpady 2016

załącznik nr 1 oferta odpady 2016

załącznik nr 2 ośw. o speł. warunków

załącznik nr 3 ośw. o wykluczeniu

załacznik nr 4 wykaz usług

załącznik nr 5 wykaz sprzętu

załącznik nr 6 ośw. grupa kapitałowa

załącznik nr 7 projekt umowy odpady

załącznik JEDZ odpady 2016

OGŁOSZENIE z Dziennika Urzedowego

odpowiedź na pytania

Informacja o złożonych ofertach - odbiór odpadów 2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 14:11:24, wprowadzający: Marta Kurcińska
Zapytanie Ofertowe zakup paliwa do samochodów
pożarniczych

Zał. nr. 1 oferta zakup paliwa na 2017

Zał. nr. 2 wzór umowy zakup paliwa 2017

 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2016-11-09 10:24:02, wprowadzający: Marta Kurcińska
Zakup energiielektrycznej na potrzeby Gminy
Mogielnica

Ogłoszenie o licytacji enegria 2016

Oswiadczenie o przynależności do grupy kapitałowej energia

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia energia

Oswiadczenie warunki udziału

Potwierdzenie należytego wykonania umowy energia 2016

opis Przedmiotu Zamówienia energia 2016

Projekt umowy energia elektr. 2016

Wykaz dostaw energia 2016

Wzór wniosku energia 2016

Załącznik nr. 1 energia 2016

Załącznik nr. 2 energia 2016

Informacje enegria- zmiana załaczników

Projekt umowy nowy eneria 2016

Szczegółowy Opis energia 2016 po zmianie

załącznik nr. 1 zmiana

załacznik nr. 2 po zmianie

Odpowiedzi na zapytania nr 1 - BIP

Odpowiedzi na zapytania nr 2 - BIP

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 14:00:46, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REMONT BUDYNKU
OSP POPOWICE

Oferta Remont OSP Popowice 2016

Załaczniki do oferty Remont OSP Popowice

Projekt umowy OSP Popowice 2016

OSP Popowice Przedmiar 2016

Przedmiar uzupełniający OSP Popowice

 Ogłoszenie do składania ofert
Data wprowadzenia informacji 2016-09-13 12:11:03, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 2

SIWZ - drogi 2 kostka

Specefikacja Techniczna - kostka 2016

Opisy przedm zam. drogi 2 szt. 2016

Przedmiar ul. Mostowa 2016

Przedmiar ul. Grójecka 2016

Ofertowy ul. Mostowa

Ofertowy ul. Grójecka

Mapa ul. Mostowa 2016

Mapa ul. Grójecka 2016

Harmon. realizacji robót kostka - zał. nr. 9 SIWZ

Odpowiedzi na zapytania 1 kostka 2016

Zmiana SIWZ pismo 2016

Zmiana SIWZ-nowa kostka 2016

ogł. o zmianie ogłoszenia 307488-2016

Zmiana 3 pismo

Zmiana 3 przedmiar i opis nowe

Zmiana 3 mapa ul. Grójecka

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2016-08-31 12:00:12, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAPROSZENIE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

mapy z lokalizacją oświetlenia

Oferta

umowa

 ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY
Data wprowadzenia informacji 2016-08-30 14:22:56, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCHNA NA TERENIE GMINY
MOGIELNICA 2016r.

Przebudowa dróg gminnych - NW 2016

Opisy przedm. zamów. drogi 2016

Opis techniczny Wodziczna -Dalboszek

Specyfikacja techniczna drogi 2016

Specyfikacja techniczna Wodziczna Dalboszek

przekrójm A-A Wodziczna - Dalboszek

przekrój B-B Wodziczna - Dalboszek

przekrój C-C Wodziczna-Dalboszek

przekrój D-D Wodziczna-Dalboszek

Zał. nr. 9 SIWZ Harmonogram realizacji robót

Przedmiar Borowe 2016

Przedmiar Dąbrowa 2016

Przedmiar Dylew 2016

Przedmiar Głowczyn Towarzystwo

Przedmiar Gracjanów 2016

Przedmiar Michałowice (k. kościoła)

Przedmiar Miechowice-Głowczyn 2016

Przedmiar Miechowice-Pawłowice 2016

Przedmiar Stamirowice 2016

Przedmiar Pączew

Przedmiar Slepowola (za pałacem) 2016

Przebudowa ul. Stegny 2016

Przedmiar Wężowiec 2016

Przedmiar Wodziczna-Dalboszek

KO Ślepowola

KO ul. Stegny

KO Borowe

KO Dąbrowa

KO Dylew

KO Główczyn Towarzystwo

KO Gracjanów

KO Michałowice

KO Miechowice-Główczyn

KO Miechowice-Pawłowice

KO Pączew

KO Stamirowice

KO Wężowiec-Skarbkowa

Gracjanów odc. 0

Mapa Gracjanów ark. 1

Mapa Gracjanów ark. 2

Mapa Pączew 2016

Mapa ul. Stegny odc. 0

Mapa ul. Stegny odc. 0-1

Mapa ul. Stagny odc. 0-2

Mapa ul. Stagny ark. 1

Mapa ul. Stegny ark. 2

Mapa ul. Stegny ark. 3

Mapa ul. Stegny ark. 4

Mapa Borowe 2016

Mapa Dąbrowa 2016

Mapa Dylew 2016 ark. 1

Mapa Dylew 2016 ark. 2

Mapa Główczyn Towarzystwo 2016

Mapa Miechowice-Główczyn 2016

Droga Miechowice-Pawłowice 2016

Mapa Wężowiec-Skarbkowa 2016

Mapa Ślepowola 2016

Mapa Stamirowice 2016

Mapa Michałowice. 2016

Mapa Wodziczna-Dalboszek 2016 ark.1

Mapa Wodziczna - Dalboszek 2016 ark. 2

Ogł. o Zamówieniu 303954-2016

Pytania i odpowiedzi drogi 2016

SIWZ-zmiana drogi 2016

Zmiana SIWZ OT nowy Wodziczna-Dalboszek

Opis techniczny nowy Wodz. - Dalboszek 2016

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2016-08-30 12:30:28, wprowadzający: Marta Kurcińska
BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH W CIĄGU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 728

OFERTA wiaty przystankowe 2016

Opis techniczny wiaty przystankowe 2016

Orientacja wiaty 2016

021 sytuacja wiaty 2016

022 sytuacja wiaty 216

023 sytuacja wiaty 2016

024 sytuacja wiaty 2016

025 sytuacja wiaty 2016

026 sytuacja wiaty 2016

027 sytuacja wiaty 2016

028 sytuacja wiaty 2016

029 sytuacja wiaty 2016

schemat 1 wiaty 2016

schemat 2 wiaty 2016

Kosztorys ofertowy wiaty 2016

Specyfikacja techniczna wiaty 2016

Wzór umowy wiaty przystankowe 2016

 OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT
Data wprowadzenia informacji 2016-08-29 14:16:20, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAKUP NOWEGO SREDNIEGO SAMOCHODU
RATOWNICZO-GASNICZEGO Z NAPEDEM 4 X 4

SIWZ na zakup samochodu

PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE SAMOCHODU

ODPOWIEDZ NA PYTANIA

 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2016-07-27 13:53:38 Informację zaktualizowano 2016-07-27 14:00:10, wprowadzający: Marta Kurcińska
WYKONANIE ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPU W BUDYNKU
OSP KOZIETUŁY

Przedmiar elewacja OSP Kozietuły

Projekt umowy OSP Kozietuły

Oferta OSP Kozietuły

Załączniki OSP Kozietuły

 OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT
Data wprowadzenia informacji 2016-06-28 10:46:04, wprowadzający: Marta Kurcińska
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY
MOGIELNICA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SIWZ Dowóz uczniów 2016/2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 137799-2016

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2016-06-24 14:38:36, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OTALAZ-OTALAZKA

SIWZ droga Otaląż-Otalążka 2016

Specyfikacja techniczna Otaląż-Otalążka 2016

Przedmiar droga Otaląz-Otalążka 2016

Opis przedm zamówienia Otaląż-Otalążka 2016

mapa droga Otaląż-Otalążka 2016

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2016-06-21 11:09:10 Informację zaktualizowano 2016-06-21 11:10:26, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BUDOWE PLACU
ZABAW W OTALĘŻY

Oferta Plac zabaw Otaląż

Załaczniki do oferty Plac zabaw Otaląż

Projekt umowy Plac zabaw Otaląż

Przedmiar Plac zabaw w Otalęży

BIOZ Plac zabaw Otaląż

Opis Plac zabaw Otaląż

Specyfikacja Plac zabaw Otaląż

Rys. 2. Plaz zabaw Otaląż

Rys. 3. Plac zabaw Otaląż

Rys. 4. Plac zabaw Otaląż

Rys. 5. Plac zabaw Otaląż

 Ogłoszenie o zbieraniu ofert
Data wprowadzenia informacji 2016-06-14 12:12:29, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ROZBIÓRKE
MUROWANEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Pozwolenie na rozbiórke murowanego budynku gospodarczego

Opis - dotyczy budynku murowanego

rys. 3.1 dotyczy murowanego

rys. 4.1 dotyczy murowanego

rys. 5.1 dotyczy murowanego

rys. 6.1 dotyczy murowanego

rys. 7.1 dotyczy murowanego

rys. 8.1 dotyczy murowanego

rys. 9.1 dotyczy murowanego

rys. 10.1 dotyczy murowanego

11.1 dotyczy murowanego

rys. 12.1 dotyczy murowanego

rys. 13.1 dotyczy murowanego

rys. 14.1 dotyczy murowanego

rys. 15.1 dotyczy murowanego

Specyfikacja - rozbiórka tylko murowanego budynku

Oferta rozbiórka murowanego budynku

oświadczenie kierownika-rozbiórka murowanego budynku

projekt umowy-rozbiórka murowanego budynku

 OGŁOSZENIE - rozbiórka murowanego budynku
Data wprowadzenia informacji 2016-01-25 11:31:40, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - TUSZE I TONERY
NA 2016R.

Zał. nr. 1 - tusze i tonery na 2016r.

 Zaproszenie do składania ofert - tusze i tonery na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 09:18:38, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-MATERIAŁY BIUROWE
NA 2016R.

Zał. nr. 1-materiały biurowe na 2016r.

Zał. nr. 2-materiały biurowe na 2016r.

Zał. nr. 3-materiały biurowe na 2016r.

Zał. nr. 4-materialy biurowe na 2016r.

 Zaproszenie do składania ofert
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 09:11:30, wprowadzający: Marta Kurcińska
Dożywianie dzieci z terenu Gminy Mogielnica
finansowane przez MGOPS w Mogielnicy na 2016r.

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 Zapytanie ofertowe-dożywianie dzieci
Data wprowadzenia informacji 2015-12-08 13:24:59, wprowadzający: Marta Kurcińska
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu
Gminy w Mogielnicy

Roz. II Opis przedmiotu zamówienia usługi pocztowe

SIWZ usługi pocztowe na 2016

Rormularz ofertowy - usługi pocztowe 2015

Warunki umowy usługi pocztowe 2015

Oświadczenie o spełnieniu warunków 2015

Wykaz usług 2015

Oddanie do dyspozycji 2015

Oświadczenie o braku podstaw 2015

Zał. nr. 7 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2015

Zmiana SIWZ zał. nr. 7

Odpowiedź na pytania - usługi pocztowe 2015

Zmiana SIWZ nr. 2 - usługi pocztowe

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 uslugi pocztowe

 Ogłoszenie o Zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-12-08 09:18:26, wprowadzający: Marta Kurcińska
Wykonanie rozbiórki drewnianego budynku
mieszkalnego zlokalizowanego w Mogielnicy przy
ul. Rynek 22

Oferta na rozbiórke budynku 2015

Projekt umowy na rozbiórkę budynku

Opis (tylko budynek drewniany)

Specyfikacja (tylko budynek drewniany)

rys. 3 rozbiórka budynku

rys. 4 rozbiórka budynku

rys. 5 rozbiórka budynku

rys. 6 rozbiórka budynku

rys. 7 rozbiórka budynku M-ca

rys. 8 rozbiórka budynku

rys. 9 rozbiórka budynku

PRZ (tylko drewniany budynek)

 OGŁOSZENIE NA ROZBIÓRKĘ
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 13:56:46, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAKUP I DOSTAWA 55.000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO DO
SZKÓŁ NA TERENIE GMINY I MIASTA MOGIELNICA W
2016R.

SIWZ zakup i dostawa oleju opalowego na 2016r.

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 13:47:25, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAKUP PALIWA WRAZ Z TANKOWANIEM W ROKU 2016

Załączniki do zapytania ofertowego na zakup paliwa na 2016r.

 Zapytanie ofertowe zakup paliwa na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-04 10:58:02, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA UL. PRZYLESIE WRAZ Z UTWARDZENIEM
PRZYLEGŁEGO PLACU II

SIWZ ul. Przylesie II

Opos robór ul. Przylesie II

kosztorys ofertowy ul. Przylesie II

mapa ul. Przylesie II

odpowiedzi na zapytania

 Ogłoszenie o zamowieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-10-23 14:32:16, wprowadzający: Marta Kurcińska
BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA W MOGIELNICY

SIWZ Nowy Ratusz

Program funkcjonalno-użytkowy

Orientacja

mapa Nowy Ratusz

wypis i wyrys Nowy Ratusz

Odpowiedź na pytania 1 Budowa Urzędu

Odpowiedź na zapytanie 2

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-10-12 14:31:29, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA UL. PRZYLESIE WRAZ Z UTWARDZENIEM
PRZYLEGŁEGO PLACU

siwz

kosztorys ofertowy ul. Przylesie

MAPA

Opis robót

Ogłoszenie o uniewaznieniu przetargu ul. Przylesie

 ogłoszenie o zamowieniu 264754-2015.html
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 12:51:07, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA GARAŻY W BUDYNKU OSP MOGIELNICA

oferta PRZEBUDOWA GARAŻY OSP Mogielnica

Załączniki Przebudowa garaży OSP Mogielnica

Projekt umowa PRZEBUDOWA GARAŻY OSP Mogielnica

Specyfikacja Przebudowa garaży OSP Mogielnica

garaż OSP rys. 1

garaż OSP rys. 3

garaż OSP rys. 4

garaż OSP rys. 5

garaż OSP rys. 6

garaż OSP rys. 7

garaż rys. 8

garaz informacja BIOZ

opis techniczny garaż OSP

Przedmiar elektro. garaż OSP M-ca

Przedmiar garaż OSP M-ca

garaż OSP M-ca rys. 2

Proj. ist. elektrycznych garaż OSP M-ca

Informacja o wyborze oferty garaże OSP M-ca

 Ogłoszenie Przebudowa garaży OSP Mogielnica.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 10:32:08, wprowadzający: Marta Kurcińska
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żabiej i
Plac Dół w Mogielnicy

Oferta kanalizacja deszczowa ul. Żabia

Projekt umowy kanal. deszczowa ul. Żabia

Załączniki kanal. deszczowa ul. Żabia

Specyfikacja techniczna kanalizacja deszczowa ul. Żabia

Przedmiar kanalizacja deszczowa ul. Żabia

Informacja o wyborze oferty kanalizacja deszczowa

 Ogłoszenie kanalizacja deczowa ul. Żabia
Data wprowadzenia informacji 2015-10-02 13:16:23, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŚLEPOWOLA.

  

SIWA droga Ślepowola

Opis droga Slepowola

przedmiar droga Ślepowola

kosztorys ofertowy droga Ślepowola

Specyfikacja tech. Ślepowola

wyjaśnienia do obmiaru i kosztorysu

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2015-10-02 08:54:47, wprowadzający: Marta Kurcińska
WYKONANIE PROGÓW I OZNAKOWANIA DROGI GMINNEJ
BRZOSTOWIEC-ŁUGOWICE-TOMCZYCE

  

kosztorys ofertowy progi i oznakowanie

Oferta organizacja ruchu

Projekt umowy progi i oznakowanie

Projekt stałej organizacji ruchu

Informacja o wyborze oferty progi i oznakowanie

 Ogłoszenie o zbieraniu ofert
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 11:40:28 Informację zaktualizowano 2015-09-23 11:47:45, wprowadzający: Marta Kurcińska
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYŁĄCZAMI

SIWZ kanalizacja, wodociąg

projekt przyłączy wodociąg

projekt zagospodarowania terenu

Projekt Arch-Bud

Pompownie ścieków P1, P2, P3, P4

Projekt przyłacza energetycznego P1

Projekt przyłacza energetycznego P2

Projekt przyłącza energetycznego P3

Projekt przyłącza energetycznego P4

Opinia geotechniczna. wod-kan

Projekt przejścia przez teren PKP

Specyfikacja Techniczna wod-kan

Załączniki formalno-prawne wod-kan

Przedmiar robót wod-kan

uzupeł. do projektu Monitoring

Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź na zapytanie 2

odpowiedź na zapytania 3

odpowiedź na zapytania 4

zmiana SIWZ

zmiana ogłoszenia

zmiana SIWZ 1

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-08-27 10:48:12, wprowadzający: Marta Kurcińska
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI DĘBNOWOLA

  

Oferta plac zabaw Dębnowola

projekt umowy plac zabaw Debnowola

załaczniki plac zabaw Dębnowola

BIOZ plac zabaw Dębnowola

Przedmiar plac zabaw Dębnowola

Opis plac zabawa Dębnowola

Rys. 2 plac zabaw Dębnowola

Rys. 3 plac zabaw Dębnowola

Rys. 4 plac zabaw Dębnowola

Rys. 5 plac zabaw Dębnowola

Specyfikacja plac zabaw Dębnowola

pytania odpowiedzi plac zabaw

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 OGŁOSZENIE Plac zabaw Dębnowola
Data wprowadzenia informacji 2015-08-27 08:53:07, wprowadzający: Marta Kurcińska
Budowa zatoczki parkingowej w ul. Armii Krajowej w
Mogielnicy – I ETAP

Oferta zatoczka A Krajowej

Załączniki zatoczka

kosztorys ofertowy zatoczka A Krajowej

projekt umowy zatoczka

szkic lokalizacji zatocza

przekrój A-A zatoczka

mapka zatoczka

informacja o wyborze wykonawcy

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-08-25 12:12:46, wprowadzający: Marta Kurcińska
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY
MOGIELNICA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SIWZ dowóz uczniów 2015/2016.

Odpowiedzi na pytania dowóz 2015/2016

Zmiana SIWZ dowóz 2015/2016

 Ogłoszenie o Zamówieniu 112407-2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-28 13:06:43, wprowadzający: Marta Kurcińska
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego

SIWZ Ubezpieczenie mienia

Zał. nr. 4 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi ubezp. mienia

Pytania i odpowiedzi 2

 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 15:00:58, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUGOWICE

SIWZ Przebudowa drogi gminnej Ługowice

Przedmiar droga Ługowice

Kosztorys Ofertowy droga Ługowice

Specyfikacja Techniczna droga Ługowice

Opis przedmiotu zamówienia

mapa droga Ługowice

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 12:02:57, wprowadzający: Marta Kurcińska
Przebudowa linii średniego napięcia w ramach
zadania przebudowa ul. Przylesie wraz z
utwardzeniem przyległego placu

  

Oferta Linia średniego napięcia

Załączniki do oferty LŚN

Projekt umowy z Wykonawcą LŚN

Kosztorys ofertowy, przedmiar

LŚN Mogielnica

Opis linia średniego napięcia

Specyfikacja techniczna LŚN

Zmiana Terminu skladania ofert

 Ogloszenie - zbieranie ofert
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 09:41:27, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU OSP POPOWICE

SIWZ Przebudowa dachu OSP Popowice

architektura rys. 3

architektura rys. 4

architektura rys. 5

architektura rys. 6

architektura rys. 7

architektura rys. 8

architektura rys. 9

architektura rys. 10

architektura rys. 11

architektura rys. 12

architektura rys. 13

architektura rys. 14

architektura rys. 15

elektryka - rys. 1

konstrukcja - rys. 1

konstrukcja - rys. 2

konstrukcja - rys. 3

Przedmiar budowlany OSP Popowice

Przedmiar inst. elektryczna

specyfikacja OSP Popowice

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 08:35:02, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAKUP KRUSZYWA DROGOWEGO NA 2015r.

 Zaklup Kruszywa w 2015r. Druk OFERTY, Wzór UMOWY

 Ogłoszenie o zbieraniu Ofert na Zakup Kruszywa Drogowego Na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 11:44:49, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ DO SZKÓL
GM. MOGIELNICA W 2015R.

 
SIWZ zakup oleju opałowego na 2015r.

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2014-12-12 10:54:41, wprowadzający: Marta Kurcińska
Konkurs na realizację zadania publicznego w 2015
roku w zakresie upowszechniania sportu

 zał. nr. 1 wzór oferty konkurs

zał. nr. 2 wzór umowy konkurs

 Ogłoszenie o konkursie ws upowszechniania sportu
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:45:42, wprowadzający: Marta Kurcińska
Wynajem pomieszczenia oraz terenu przyległego
przeznaczonego na prowadzenie działalności
gastronomicznej.

 Projekt umowy najmu lokalu przy zalewie

 Ogłoszenie o przetargu ustnum
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 14:36:07, wprowadzający: Marta Kurcińska
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ODBIÓR I
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA
TERENIE GMINY MOGIELNICA.

MAPA GMINY MOGIELNICA

SWIZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedź na pytania do SWIZ 2

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Data wprowadzenia informacji 2014-11-12 09:53:39 Informację zaktualizowano 2014-11-12 09:57:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ogłoszenie Platforma Licytacji

Oświadczenie o braku podstaw Zakup Energii

Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej

Ośw. o spełnieniu warunków

Potwierdzenie należytego wyknania umowy

Projekt umowy Zakup Energii

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz dostaw Zakup eNERGII

Zał. nr. 1 do projektu umowy

Wzór wniosku Zakup Energii..

Zał. nr. 2 do projektu umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2014-11-05 14:41:13, wprowadzający: Marta Kurcińska
Ogłoszenie II przetargu na wynajem lokalu
gastronomicznego nad zalewem w Mogielnicy

Ogłoszenie II przetargu na wynajem lokalugastronomicznego nad zalewem w Mogielnicy

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-03 14:10:15 Informację zaktualizowano 2014-11-03 14:19:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Robert Lipiec
wynajem pomieszczenia oraz terenu przyległego
przeznaczonego na prowadzenie działalności
gastronomicznej

Projekt umowy

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2014-10-15 15:23:05, wprowadzający: Marta Kurcińska
Remont świetlicy w budynku Strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy

Ogłoszenie o zbieraniu ofert OSP

 Ogłoszenie o zbieraniu ofert
Data wprowadzenia informacji 2014-08-29 11:18:22, wprowadzający: Marta Kurcińska
Remont dachu na budynku OSP Świdno

Oferta dach OSP Świdno

Przedmiar dach OSP Świdno

Istotne postanowienia umowy OSP Świdno

Załączniki do oferty OSP Świdno

 Ogłoszenie o zbieraniu ofert
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 08:32:30, wprowadzający: Marta Kurcińska
Ocieplenie strażnicy OSP Wólka Gostomska

Przedmiar Ocieplenie OSP Wólka Gostomska

OFERTA Ocieplenie OSP Wólka Gostomska

Istotne postanowienia umowy

Załączniki do OFERTY

 Ogłoszenie o zbieraniu ofert
Data wprowadzenia informacji 2014-08-12 13:18:14, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ETAP III

SIWZ Przebudowa dróg etap III

Kosztorys droga Izabelin etap III

Mapy droga Izabelin etap III

Kosztorys droga Borowe etap III

Mapa droga Borowe etap III

Opis droga IZABELIN ETAP III

Opis Droga Borowe etap III

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 295430-2014

 Ogłoszenie o Zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2014-08-12 12:42:01, wprowadzający: Marta Kurcińska
Remont pomieszczeń świetlicy w zabytkowym
budynku OSP Mogielnica

SWIZ remont świetlicy

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja techniczna świetlicy

RZUT PARTERU INWENTARYZACJA

RZUT PIĘTRA INWENTARYZACJA

PRZEKRÓJ A-A INWENTARYZACJA

INWENTARYZACJA KLATKI SCHODOWEJ RZUT

INWENTARYZACJA KLATKI SCHODOWEJ WIDKI BIEGÓW

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ INWENTRYZACJA

INWENTARYZACJA DRZWI

INWENTARYZACJA DRZWI D2

INWENTARYZACJA DRZWI D3

DETALE DRZWI INWENTARYZACJA

DETAL TRALKI T1 INWENTARYZACJA

DETAL TRALKI T2 INWENTARYZACJA

DETAL PORĘCZY INWENTARYZACJA

RZUT PARTERU PROJEKT

RZUT PIĘTRA PROJEKT

WIDOK ŚCIANA A-A

WIDOK ŚCIANA B-B

WIDOK ŚCIANA C-C

WIDOK ŚCIANA D-D

KLATKA SCHODOWA RZUT

BIEGI KLATKI SCHODOWEJ WIDOK

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ HOLU

WYKAZ STOLARKI PPOZ

opis świetlica OSP Mogielnica n 2014

BIOZ świetlica Mogielnica OSP

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA INWENTARYZACJI

PRZ Mogielnica

opis IE_Mogielnica

Rys1

Rys2

Rys3_6

OPINIA TECHNICZNA KONSTRUKCJE

Przedmiar inst. elektryczne

KARTA_KATALOGOWA_KOMPAKT_RECU_1600-2000P(1)

Mogielnica świetlica WENTYLACJA AKTUALNY 2014.07.06.dwg Mode

Mogielnica wentylacja opis

Specyfikacja kształtek świetlica 2014.07.06

Robót - wentylacja

Zawiadomienie o wyniku przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-08 11:06:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tadeusz Wrzesiński
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY
MOGIELNICA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SIWZ Dowóz uczniów do szkół 2014/2015

 Ogłoszenie o Zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 09:15:17, wprowadzający: Marta Kurcińska
Przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem
przyległego placu ETAP II

SIWZ ul. Przylesie etap II

kosztorys ofertowy ul. Przylesie etap II

mapa ul. Przylesie etap II

Opis przedm. zamówienia u. Przylesie etap II

Specyfikacja techniczna ul.Przylesie etap II

 Ogłoszenie o Zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2014-06-20 10:46:41, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ETAP II

SIWZ drogi gminne etap II

Opis droga Borowe

Opis droga Ślepowola

Opis droga Tomczyce

Opis droga Brzostowiec

Opis droga Dziarnów

Opis droga Michałowice

Opis droga Pączew

Opis droga Świdno

Specyfikacje techniczne drogi etap II

mapa Borowe

mapa Brzostowiec

mapa Dziarnów

mapa Michałowice

mapa Pączew

mapa Świdno

mapa Tomczyce

Ofertowy Borowe

Ofertowy Brzostowiec

Ofertowy Dziarnów

Ofertowy Michałowice

Ofertowy Pączew

Ofertowy Tomczyce

Ofertowy Ślepowola

mapa Ślepowola

Ofertowy Świdno

Odpowiedzi na pytania

 Ogłoszenie o Zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2014-04-25 10:00:17, wprowadzający: Marta Kurcińska
Budowa instalacji centralnego ogrzewania i
źródła ciepła z wykorzystaniem pompy ciepła
zasilanej z odnawialnych źródeł energii
wraz z wykonaniem posadzki w Kościele
Parafialnym w Mogielnicy
 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 10:54:06 Informację zaktualizowano 2014-04-14 07:37:11, wprowadzający: Marta Kurcińska
Przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem
przyległego placu. Przebudowa chodnika ul. Przy
Kościółku. Przebudowa chodnika os. Belweder

Opis przedm. zamówienia os. Belweder

Kosztorys ofertowy os. Belweder

Mapa os. Belweder

SiWZ Drogi etap II

Kosztorys ofertowy Przy Kościółku

Opis przedm. zamówienia ul. Przy Kościółku

Kosztorys ofertowy ul. Przylesie

Opis przedm. zamówienia Przylesie

Mapa ul. Przy Kosciółku

Mapa ul. Przylesie

SIWZ Przebudowa chodników II

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2014-04-02 09:59:51, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

SIWZ drogi gminne 2014

kosztorys ofertowy Otalążka

kosztorys ofertowy plac Brzostowiec

koszatorys ofertowy ul. Rudna Droga

kosztorys ofertowy Ul.Szkolna i Przejazd

kosztorys ofertowy Wężowiec

mapa Otalążka, Brzostowiec, Przejazd i Szkolna, Wężowiec

mapa ul. Rudna Droga 2

mapa ul. Rudna Droga

 Ogłoszenie o Zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 10:33:42, wprowadzający: Marta Kurcińska
Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości
Pawłowice. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu
nad rzeką Lubianką w miejscowości Pączew

SIWZ Pawłowiece, Pączew

Specyfikacja Pawłowice

opis Pawłowice

Rys. 2 zagosp. Pawłowice

Rys. 3 utwardzenie terenu

Rys. 4 rzut przyziemia Pawlowice

Rys. 5 rzut więźby dachowej Pawłowice

Rys. 6 rzut dachu Pawłowice

Rys. 7 Przekrój A-A Pawłowice

Rys. 8 Elewacja PN-ZACH Pawłowice

Rys. 9 Elewacja PN-WSCH Pawłowice

Rys. 11 Elewacja PD-ZACH Pawłowice

Rys. 12 Ławka Pawłowice

Rys. 13 Stół Pawłowice

Rys. 10 Elewacja PD-WSCH Pawłowice

Wiata drewniana Pawłowoce

Opis wiata drewniana Pawłowice

Rys. K1 Rzut fundamentów Pawłowice

PRZ Pawlowice

Specyfikacja Pączew

BIOZ Pączew

charakterystyka energetyczna Pączew

Ławki Pączew

Opis zagospodarowania Pączew

Przekrój przez teren Pączew

Rys. 1 Pączew

Utwardzenie terenu Pączew

Zagospodarowanie Pączew

Budynek gospodarczy Pączew

PB IE Pączew

PRZ Pączew

Przedmiar IE Pączew

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU PĄCZEW I PAWŁOWICE-18.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 03.04.2014

 Ogłoszenie o Zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2014-02-28 09:06:23, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY OSP BOROWE

Przedmiar, kosztorys

SIWZ Borowe

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2014-02-26 10:24:30, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU OSP
WÓLKA GOSTOMSKA 2

SIWZ świetlica Wólka Gostom. 2

Specyfikacje techniczne

01 Strona Tytułowa

BIOZ

Opis Techniczny

Ekspertyza Techniczna

Orientacja

Opis do projektu zagospodarowania

Rys. 1 Projekt Zagospodarowania

Rzut przyziemia - inwentaryzacja

Przekrój A-A inwentaryzacja

Elewacja południowa inwentaryzacja

Elewacja wschodnia - inwentaryzacja

Elewacja północna - inwentaryzacja

Elewacja zachodnia - inwentaryzacja

Rzut Przyziemia - projektowane zmiany

Przekrój A-A - projektowane zmkiany

Elewacja południowa - projektowane zmiany

Elewacja wschodnia - projektowane zmiany

Elewacja północna - projektowane zmiany

Elewacja zachodnia - projektowane zmiany

Przekrój przez pochylnię

Szczegół konstrukcji podciągu stalowego

Szczegół konstrukcji posadzki

szczegł konstrukcji stropu podwieszonego

Szczegół oświetlenia

Opis szamba

szambo

Uprawnienia i zaświadczenia projektantów

Oświadczenie projektantów

Strona tyt. branża sanitarna

Opis techniczny branża sanitarna

Ośw. projektanta branża sanitarna

Plan BIOZ branża sanitarna

Rzut przyziemia instalacja kanalizacyjna

szambo

Rzut przyziemia instalacja wodociągowa

Instalacja wodociągowa rozwinięcie

Rzut przyziemia instalacja DGP

Plan sytuacyjny terenu

Uprawnienia i zaświadczenia branża sanitarna

Strona tytułowa branża elektryczna

Oświadczenia projektanta branża elektryczna

Uprawnienia i zaświadczenia branża elektryczna

PLAN BIOZ branża elektryczna 2

Opis techniczny branża elektryczna

Schemat rozdziału energii

Rzut instalacji elektrycznej

Opinia ZUD

Warunki przyłączenia do sieci wodociagowej

Uprawnienia i Zaświadczenia projektantów2

Umowa na enegrię

Przyłacze wodociągowe

Kosztorys ofertowy branża budowlana

Kosztorys ofertowy branża elektryczna

Kosztorys ofertowy branża sanitarna

Kosztorys ofert. uzupełnienie

Przedmiar uzupełnienie

Ogł. o udzieleniu zamówienia 74252

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2014-02-05 09:38:04, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU OSP
WÓLKA GOSTOMSKA

SIWZ OSP Wólka Gostom.

Specyfikacje techniczne

Kosztorys ofertowy branża budowlana

Kosztorys ofertowy branża elektryczna

Kosztorys ofertowy branża sanitarna

Strona tytułowa.

Plan BIOZ

Opis Techniczny

Ekspertyza Techniczna

Orientacja

Opis do projektu zagospodarowania

Rys.1 Projekt zagospodarowania

Rys.2 Rzut przyziemia

Rys. 3 Przekrój A-A

Rys. 4 Elewacja Południowa

Rys. 5 Elewacja wschodnia

Rys. 6 Elewacja północna

Rys. 7 Elewacja zachodnia

Rzut Przyziemia - projektowane zmiany

Przekrój A-A - projektowane zmkiany

Elewacja południowa - projektowane zmiany

Elewacja wschodnia - projektowane zmiany

Elewacja północna - projektowane zmiany

Elewacja zachodnia - projektowane zmiany

Przekrój przez pochylnię

Szczegół konstrukcji podciągu stalowego

Szczegół konstrukcji posadzki

szczegł konstrukcji stropu podwieszonego

Szczegół oświetlenia

Opis szamba

szambo

Uprawnienia i zaświadczenia projektantów

Oświadczenie projektantów

Strona tyt. branża sanitarna

Opis techniczny branża sanitarna

Ośw. projektanta branża sanitarna

Uprawnienia i zaświadczenia branża elektryczna

Plan BIOZ branża sanitarna

Rzut przyziemia instalacja kanalizacyjna

Szambo branża sanitarna

Rzut przyziemia instalacja wodociągowa

Rzut przyziemia instalacja DGP

Plan sytuacyjny terenu

Uprawnienia i zaświadczenia branża sanitarna

Strona tytułowa branża elektryczna

Oświadczenia projektanta branża elektryczna

Uprawnienia i zaświadcz\enia branża elektryczna 2

PLAN BIOZ branża elektryczna 2

Opis techniczny branża elektryczna

Schemat rozdziału energii

Rzut instalacji elektrycznej

Opinia ZUD

Warunki przyłączenia do sieci wodociagowej

Uprawnienia i Zaświadczenia projektantów2

Umowa na enegrię

Przyłacze wodociągowe

Pytania i odpowiedzi

Koszt. ofertowy - uzupełnienie

przedmiar uzupełnienie

odpowiedź na zapytanie

Zmiana SIWZ.

Zmiana SIWZ 2

 19996-2014 ogł. o zamówieniu .html
Data wprowadzenia informacji 2014-01-17 11:52:47, wprowadzający: Marta Kurcińska
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU
GMINY I MIASTA W MOGIELNICY 2

Specyfikacja usługi pocztowe

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 11:30:22, wprowadzający: Marta Kurcińska
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZEDU
GMINY I MIASTA W MOGIELNICY

SIWZ usługi pocztowe

Ogloszenie o zmianie ogloszenia

Odpowiedzi na pytania

unieważnienie poczta

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2013-12-20 12:12:03, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAKUP I DOSTAWA 90.000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO DO
SZKÓŁ NA TERENIE GMINY I MIASTA MOGIELNICA

SIWZ olej opałowy 2014

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2013-12-12 08:39:11, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAKUP 14.000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ 900
LITRÓIW BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ

SIWZ zakup paliwa 2013

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2013-12-12 08:17:53, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZ-GASNICZEGO DLA OSP
MICHAŁOWICE

SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Zmiana SIWZ

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 07:39:43, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Łukasz Utfald
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GÓRKI - WODZICZNA

SIWZ kanalizacja sanitarna Górki-Wodziczna

Przedmiar robót Górki-Wodziczna

Projekt sieci kanal. Górki-Wodziczna

Projekt sieci kanalizacyjnej w działce PKP

Projekt sieciowej pompowni ścieków

Projekt przylącza energetycznego

Projekt przyłacza energetycznego 2

Info o wyborze oferty Górki-Wodziczna

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2013-10-02 09:26:07, wprowadzający: Marta Kurcińska
BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI
DALBOSZEK

SIWZ Dalboszek

Przedmiar Robót - Wodociąg

Specyfikacja Techniczna - Wodociąg

Projekt Sieci Wodociągowej

Dokumentacja geotechniczna wodociąg

Przedmiar Robót Kanalizacja

Specyfik. Techniczna Kanalizacja

Projekt sieci kanalizacyjnej

Projekt przyłącza eNN

Projekt pompowni ściekowej

Dokumentacja geotechniczna kanalizacja

Info o wyborze oferty Dalboszek

Ogloszenie o udziel. zam.Dalboszek 387160-2013

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2013-08-28 08:56:36, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH
PROJEKTU - STAWIAMY NA TROZWÓJ

SIWZ

Zmiana ogłoszenia 335802

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2013-08-19 15:34:39, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Barbara Kowalczyk
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY
MOGIELNICA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SIWZ

Info o wyborze oferty - dowóz uczniów 2013/2014

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2013-08-09 13:18:27, wprowadzający: Marta Kurcińska
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH
GÓRKI, KAPLIN, GRACJANÓW, ODCINKI DYLEWSKIE,
DYLEW

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Informacja

rys nr 1.pdf

rys nr 2.pdf

rys nr 3.pdf

rys nr 4.pdf

rys nr 5.pdf

rys nr6.pdf

rys nr 7.pdf

rys nr 8.pdf

rys nr 9.pdf

rys nr 10.pdf

rys nr 11.pdf

rys nr 12.pdf

rys nr 13.pdf

rys nr 14.pdf

rys nr 15.pdf

rys nr 16.pdf

rys nr 17.pdf

rys nr 18.pdf

rys nr 19.pdf

rys nr 20.pdf

ZESTAWIENIE MATERIALOW.pdf

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.pdf

badania geotechniczne.pdf

rys nr 1b.pdf

OPIS TECHNICZNY.pdf

PRZEDMIAR ROBÓT

Informacja BIOZ

Oświadczenie

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Górki, Kaplin

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 15:23:45, wprowadzający: Marta Kurcińska
BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI
DALBOSZEK

SIWZ

Przedmiar robót - wodociąg

Specyfikacja techniczna - wodociąg

Projekt sieci wodociągowej Dalboszek

Dokumentacja geotechniczna

Przedmiar robót - kanalizacja

Specyfikacja techniczna-kanalizacja

Unieważnienie przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 13:29:29, wprowadzający: Marta Kurcińska
Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin II

SIWZ Izabelin II

Przedmiar robót

Obliczenie Mogielnuica P1

Obliczenia Mogielnica P2

Obliczenia Mogielnica P3

Opinia

Legenda-przekroje

Mapa dok. Izabelin

Otw. 1 i 2

Otw. 3 i 4

Otw. 5 i 6

Otw. 7 i 8

Tekst - Izabelin

BIOZ

Opis techniczny

Oświadczenie

Profil 2

Profil 3

Profil 4

Profil 5

Profil 6

Profil 7

Profil 8

Profil 9

Profil 10

Profil 11

Profil 12

Profil 13

Profile 1

PZT

Strona tytułowa

Studnia PP 425

Studnia PP 600

Studnia rewizdyjna

współrzędne

Wykaz

Zabezp. uzbr. podz. Model

Zał. 1

Projekt budowlany P2

Projekt budowlany P1

Projekt budowlany P3

Projekt budowlany PP1

SSt Górki Izabelin

Strona tytulowa2

odpowiedzi na pytania

pp1 Schemat

Mogielnica P1 1-2 2wloty GRP lub beton

Mogielnica P2 74-2 270st GRP lub beton

Mogielnica P3 74-2 2wloty GRP lub beton

Oświadczenie

Odpowiedź na zapytanie

Informacja o wyborze oferty

 ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 11:56:32, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Przebudowa drogi gminnej
Popowice Przebudowa drogi gminnej Tomczyce
Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1952

SIWZ

Kosztorys ofertowy -Tomczyce

Przedmiar robót - Tomczyce

Przedmiar robót Popowice

Opis przedm. zam. Popowice

Kosztorys ofertowy Popowice

Przedmiar robót dz. 1952

Opis przedm. zam. dz. 1952

Kosztorys ofertowy dz. 1952

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 09:28:34, wprowadzający: Marta Kurcińska
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI PĄCZEW

SIWZ

Projekt sieci wodociągowej

Opinia geotechniczna

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2013-06-25 09:28:36, wprowadzający: Marta Kurcińska
PRZEBUDOWA UL. SIENKIEWICZA I UL. RUDNA DROGA

SIWZ

05.03.05 KR-1,2

ul.Sienkiewicza-koszt. ofert

ul. Sienkiewicza-opis. p.zam.

ul.Sienkiewicza-przedmiar robót

ul.Sienkiewicza-mapy

ul.Rudna Droga-koszt. ofert

ul.Rudna Droga-opis przedm.zam.

ul.Rudna Droga - przedmiar robót

ul.Rudna Droga - mapy

Informacja o wyborze oferty

 ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 13:29:36, wprowadzający: Marta Kurcińska
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

siwz

kanalizacja Dalboszek

wodociąg Dalboszek

Izabelin I opis

Izabelin I - przedmiar

Izabelin II

Kaplin, Jastrz ebia Gracjanów

OSP Wólka Gostom - roboty elektryczne

OSP Wólka Gostom. - roboty ogolnobudowlane

OSP Wólka Gostom. - wodociąg charakterystyka

Pączew wodociąg

Informacja o wyborze oferty

 ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 08:29:34, wprowadzający: Marta Kurcińska
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI IZABELIN I

SIWZ

specyfikacja

Projekt - całość

Rysunek nr. 1

Rysunek nr. 2

Rysunek nr. 8

Rysunek nr. 10

przedmiar

Charakterystyka przedmiaru

strona tytułowa przedmiar

Odpowiedzi na zapytania

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2013-05-14 10:49:45, wprowadzający: Marta Kurcińska
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

SWIZ

Odpowiedź na pytania

mapa

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2013-04-29 13:23:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
PRZEBUDOWA CHODNIKA OS BELWEDER

SIWZ

kosztorys ofertowy os Belweder

Projekt technologiczno-kosztorysowy

Informacja o wyborze oferty

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2013-04-18 13:29:47, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM W
KOZIETULACH NOWYCH

SIWZ

Odpowiedź na zapytanie

PRZEDMIAR ROBÓT

odpowiedzi na zapytania 2

Odpowiedź na zapytanie 3

Wyjaśnienie do SIWZ

Informacja o wyborze oferty

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2013-04-03 14:06:15, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

ogloszenie o zamówieniu

Kosztorys ofertowy Brzostowiec 154/4

Kosztorys ofertowy Brzostowiec 207

Opis przedm. zamów. Brzostowiec 154/4

Opis przedm. zam. Brzostowiec 207

Przedmiar robót Brzostowiec 154/4

Przedmiar robót Brzostowiec 207

Kosztorys ofertowy Świdno

Opis przedm. zamów. Świdno

Przedmiar robót Świdno

Kosztorys ofertowy Tomczyce

Opis przedm. zamów. Tomczyce

Przedmiar robót Tomczyce

04.08.05 Brzostowiec, Świdno, Tomczyce

Podbudowa z kruszywa, wymagania ogólne

Podbud. z kruszywa łamanego Otaląż

Wyrównania podb. tłucz. Otaląż

KR Otaląż

Kosztorys ofertowy Otaląż

Opis przedm. zamów. Otaląż

Kosztorys ofertowy Wężowiec

Opis przedm. zamów. Wężowiec

Przedmiar robót Wężowiec

Przedmiar robót Otaląż

Odpowiedzi na zapytania

Informacja o wyborze oferty

 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2013-03-18 09:53:23, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
WYKONANIE ŁAZIENKI W STRAŻNICY OSP POPOWICE

SIWZ

kosztorys ofertowy bubowl.

kosztorys ofertowy elektr.

kosztorys ofertowy sanitar.

koszt. ofert. budowl

koszt. ofert. elektr.

koszt. ofert. sanit

strona tytułowa

spis treści i wykaz uzgodnień

BIOZ

opis techniczny

ekspertyza techniczna

orientacja

opis do projektu zagospodarowania

projekt zagospodarowania

rzut przyziemia i inwentaryzacja

przekrój A-A inwentaryzacja

elewacja północno-wschodnia

elewacja północno-zachodnia

elewacja południowo-zachodnia

elewacja południowo-wschodnia

rzut dachu inwentaryzacja

rzut przyziemia projekt zmiany

przekrój A-A projekt zmiany

szczegół konstrykcji podciągu stalowego

szczegół konstrukcji posadzki

opis techniczny szamba

szambo

uprawnienia i zaświadczenia projektantów

oświadczenie projektanta

strona tytulowa branża sanitarna

zawartość opracowania

oświadczenie projektantów

opis techniczny

informacja bioz

rzut przyziemia-instalacja wodociągowa

uprawnienia i zaswiadczenia projektantów

strona tytułowa branża elektryczna

ośw. projektanta branża eketr

uprawnienia i zaśw. branża elektr

BIOZ branża elektr

opis techniczny branża elektr

rzut instalacji elektrycznej

schemat rozdziału energii branża elektr

umowa na energię

projektowana charakterystyka energetyczna

ST cz. I

ST cz. II

Informacja o wyborze oferty

 ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2013-01-11 09:33:47, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
ZAKUP 90.000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO

Ogłoszenie olej opałowy

 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2012-12-18 11:35:36 Informację zaktualizowano 2012-12-18 11:38:39, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAKUP PALIW Z TANKOWANIEM DO SAMOCHODÓW
POŻARNICZYCH, AUTOBUSU SZKOLNEGO ORAZ POJAZDU
STRAŻY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 13:43:35, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAKUP ENEGRII ELEKTRYCZNEJ

Zmiana Ogłoszenie 1

Zmiana Ogłoszenia 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

projekt umowy

Załacznik nr. 1 do projektu umowy

załacznik nr. 2 pełnomocnictwo

Ogłoszenie - Platforma Licytacji Elektronicznych

Oświadczenie posiadania aktualnej umowy

Wzór wniosku

Wzór oświadczenia

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 14:57:10, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Łukasz Utfald
PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE MOGIELANCE WE WSI
MIECHOWICE II

siwz

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

STWiORB

Warstwa ścieralna

Warstwa wiążąca

UWAGA

Odpowiedź na pytanie

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 09:16:36, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. MODRZEWIOWA W
MOGIELNICY I DROGI GMINNE WE WSI BOROWE

siwz

Koszt. ofert. - ul. Modrzewiowa

Przedmiar robót - ul. Modrzewiowa

Koszt. ofert. - Borowe

Przedmiar robót - Borowe

Opis przedm. zamów. - Borowe

Mapa ul. Modrzewiowa

Mapa Borowe

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 08:37:35, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE MOGIELANCE WE WSI
MIECHOWICE

SIWZ

Kosztorys Ofertowy.

Projekt Budowlany

PW

Przedmiar robót

STWiORB

UWAGA!

Pytania i Odpowiedzi

Kosztorys ofertowy

Warstwa ścieralna

Warstwa wiazaca

UNIEWAŻNIENIE

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2012-09-19 09:54:01, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
```Opracowanie``

REGULAMIN KONKURSU

MAPA ZASADNICZA

WYPIS I WYRYS Z PLANU

Pytania, odpowiedzi

Zdjęcie - Lokalizacja budynku do zaprojektowania

Zdjęcie - Lokalizacja budynku do zaprojektowania w ciągu ul. Dziarnowskiej

Zdjęcie - Rynek strona wschodnia prawa, projekt elewacji

Zdjęcie - Rynek strona wschodnia prawa

Zdjęcie -Rynek strona wschodnia lewa

Zdjęcie - Rynek strona zachodnia

Zdjęcie - Rynek strona południowa

Zdjęcie - Rynek strona północna

Zdjęcie - Ratusz

Pytania, odpowiedzi - 2

Pytania, odpowiedzi - 3

Modyfikacja załącznika nr 9

Pytania, odpowiedzi -4

Pytania, odpowiedzi - 5

Pytania, odpowiedzi - 6

pytania, odpowiedzi - 7

Zmiana Terminu!

Zmiana terminu 2

Informacja o wyniku konkursu

 ogłoszenie o konkursie
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 10:15:59 Informację zaktualizowano 2012-09-11 13:53:21, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAMAWIAJĄCEGO

SIWZ

wykaz mienia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana siwz

zmiana siwz 2

Pytania i odpowiedzi

Wykaz budynków, budowli i pojazdów

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń

Pytania i odpowiedzi 2

 Ogłoszenie o Przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 15:41:59, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Elżbieta Małek
 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ TRANSFORMATORA
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 10:55:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: ZGKiM
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY
MOGIELNICA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

siwz

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-07-11 15:01:28, wprowadzający: Marta Kurcińska
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE
GMINY I MIASTA MOGIELNICA W OKRESIE OD DNIA
01.08.2012R. DO 31.07.2015R

SIWZ

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-07-11 14:32:27, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Łukasz Utfald
BUDOWA BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ WRAZ Z
OGRODZENIEM, BRAMĄ I PODJAZDEM

SIWZ

Kosztorys ofertowy

Opis techniczny

Lokalizacja boiska

 Ogłoszenie o Przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 12:03:19, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W UL. PRZEJAZD I SZKOLNA W
MOGIELNICY

SIWZ

Decyzja środowiskowa

Opinia ZUDP

Oświadczenia proj

Pismo Gmina

Postanowienia kons. cz. 1

Postanowienie kons. cz. 2

Postanowienie ZDP cz. 1

Postanowienie ZDP cz. 2

Projekt arch.-budowl.

Przedmiar robót - przyłącza przebud

Przedmiar robót - sieć wodociągowa

Specyfikacja Techniczna

Uzgod. projektu - SANEPID

Uzgodnienie projektu - ZGKiM

Warunki techniczne

Wpisy i uprawnienia

Zał. do opinii ZUDP

Wypis i wyrys z planu cz. 1

Wypis i wyrys z planu cz. 2

 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-05-10 13:12:44, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
ZAKUP KRUSZYWA DROGOWRGO

Ogłoszenie o przetargu na zakup kruszywa

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

odpowiedzi na zapytania

Zmiana w SIWZ

 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 12:09:58, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
II Przetarg na wynajem nieruchomości pod
działalność gastronomiczną.
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-04-03 14:27:13 Informację zaktualizowano 2012-04-03 14:47:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Robert Lipiec
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE DO
JASTRZĘBI NOWEJ. WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
W KOZIETUŁACH NOWYCH

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

kosztorys ofert. - Jastzrębia Nowa

Opis przedm. zamow. - Kozietuły Nowe

Opis przedm. zamow. - Jastrzębia Nowa

Przedmiar robót - Kozietuły Nowe

Przedmiar robót - Jastrzębia Nowa

Kosztorys ofert. - Kozietuły Nowe

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR-1,2

Podbudowa z tłucznia

Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym

Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 14:15:41, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
Przetarg na wynajem nieruchomości pod
działalność gastronomiczną.
 Ogłoszenie o przetagu na wynajem nieruchomości pod dzałalność gastronomiczną.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-18 07:15:23 Informację zaktualizowano 2012-03-26 11:11:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. ARMII KRAJOWEJ

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ CHODNIKA

SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BARIERA

OBRZEŻA

KOSTKA BETONOWA

KRAWĘŻNIKI

zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ - rachunek bankowy

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-14 15:54:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
WYKONANIE KOLEKTORÓW DO PODGRZEWANIA WODY W
BASENACH NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM MOGIELNICY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SIWZ

BIOZ

KONSTRUKCJA OPIS

KONSTRUKCJA RYSUNEK

KONSTRUKCJA RYSUNEK

KONSTRUKCJA RYSUNEK

KOSZTORYS OFERTOWY OGRODZENIE

OPIS

PRZEDMIAR ELEKTRYKA

PRZEDMIAR KONSTRUKCJA

RYSUNEK 1

RYSUNEK 2

RYSUNEK 3

RYSUNEK 4

SCHEMAT ELEKTRYKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA SOLARNA

RYSUNEK

RYSUNEK

RYSUNEK

STRONA TYTUŁOWA

ZAGOSPODOROWANIE ELEKTRYKA

OPIS ELEKTRYKA

PRZEDMIAR SANITARNE

IZBY I UPRAWNIENIA

SPROSTOWANIE- DRUK OFERTY

Odpowiedzi na zapytania.

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytanie.

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytanie.

Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytanie.

Załącznik nr 4 do odpowiedzi na zapytanie.

Załącznik nr 5 do odpowiedzi na zapytanie.

Załącznik nr 6 do odpowiedzi na zapytanie.

Modyfikacja SIWZ

odpowiedz na zapytanie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-13 11:40:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tadeusz Wrzesiński
BUDOWA PLACU ZABAW W STAMIROWICACH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKAZ UZGODNIEŃ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - STRONA TYTUŁOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - SPIS TREŚCI

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 2

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - ELEMENTY ZESTAWU

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - WERSJE

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - ŁAWKA I KOSZ

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - ŁAWKA I KOSZ 2

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - PIASKOWNICA, STOLIK, SIEDZISKO

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - HUŚTAWKA WAGOWA

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - HUŚTAWKA 2

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - SPRĘŻYNOWCE

ODPOWIEDŻ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

ZMIANA SIWZ

 URZĄDZENIA PLACU ZABAW - SPRĘŻYNOWCE 2
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 12:11:55, wprowadzający: Paweł Maciaszek
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLU W BRZOSTOWCU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SPIS TREŚCI

WYKAZ UZGODNIEŃ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 2

SZKIC LOKALIZACYJNY

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - ELEMENTY

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - HUŚTAWKA WAGOWA

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - HUŚTAWKA

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - ŁAWKA I KOSZ 2

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - ŁAWKA I KOSZ

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - PIASKOWNICA, STOLIK, SIEDZISKO

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - SPRĘŻYNOWCE 2

URZĄDZENIA PLACU ZABAW - SPRĘŻYNOWCE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

ZMIANA SIWZ

 URZADZENIA PLACU ZABAW - STOJAK NA ROWERY I TABLICA INFORMACYJNA
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 10:38:02 Informację zaktualizowano 2012-02-03 12:12:39, wprowadzający: Paweł Maciaszek
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU OSP
BOROWE

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Przedmiar - roboty budowlane cz.1

Przedmiar - roboty budowlane cz.2

Przedmiar - roboty budowlane cz.3

Przedmiar - roboty budowlane cz.4

Przedmiar - roboty elektryczne

Przedmiar - roboty sanitarne

Specyfikacja techniczna cz.1

Specyfikacja techniczna cz.2

Specyfikacja techniczna cz.3

Specyfikacja techniczna cz.4

Specyfikacja techniczna cz.5

Strona tytułowa spisu treści

Uprawnienia

Uprawnienia zaświadczenia

Oświadczenie

Orientacja

Opis zagospodarowania

Zagospodarowanie

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut piętra

Konstrukcja zadaszenia wejścia

Przekrój A-A

Elewacja północna

Elewacja południowa

Elewacja wschodnia

Elewacja Zachodnia

Pochylnia

Ekspertyza

Opis techniczny

Obliczenia

Część opisowa

Parter

Piętro

schemat

Uprawnienia zaświadczenia

Oświadczenie

karty katalogowe

RZUT PARTERU RYSUNEK ZAMIENNY

GEOMETRIA UTWARDZENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

RZUT PIĘTRA ZAMIENNY

ZESTAWIENIE STOLARKI

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

 instalacje sanitarne
Data wprowadzenia informacji 2012-02-01 10:43:10, wprowadzający: Paweł Maciaszek
 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Z DNIA 05.01.2012r. - ZAKUP PALIWA
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:41:05, wprowadzający: Paweł Maciaszek

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA ZAKUP PALIWA W 2012r.

 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-12-29 10:29:10, wprowadzający: Paweł Maciaszek
 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Z DNIA 27.12.2011R. - ZAKUP PALIWA
Data wprowadzenia informacji 2011-12-27 14:34:16, wprowadzający: Paweł Maciaszek
ZAKUP I DOSTAWA 90.000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO
DO SZKÓŁ NA TERENE GMINY I MIASTA MOGIELNICA W
2012 R.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-12-16 14:34:51, wprowadzający: Paweł Maciaszek
ZAKUP PALIW Z TANKOWANIEM DO SAMOCHODÓW
POŻARNICZYCH ORAZ ZAUTOBUSU SZKOLNEGO W OKRESIE
OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-12-15 11:14:45, wprowadzający: Paweł Maciaszek
 Ogloszenie o przetargu na sprzedaz agregatu pradotworczego ZGKiM.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 08:13:02 Informację zaktualizowano 2011-12-08 08:16:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY I MISTA MOGIELNICA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 Formularze dla wykonawców
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 14:25:44, wprowadzający: Paweł Maciaszek

Ogłoszenie o przetargu : Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

 SIWZ Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
Data wprowadzenia informacji 2011-10-10 15:13:32 Informację zaktualizowano 2011-10-10 15:14:55, wprowadzający: Paweł Maciaszek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO MOGIELNICA - KOZIETUŁY NOWE

SIWZ - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO MOGIELNICA - KOZIETUŁY NOWE

PB-Mogielnica kanalizacja opis cz.1

PB - Mogielnica - kanalizacja - opis cz.5

PB - Mogielnica - kanalizacja - opis cz.4

PB-Mogielnica kanalizacja opis cz.3

PB-Mogielnica kanalizacja opis cz.2

PB - Mogielnica - kanalizacja opis cz.6

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 01

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 02

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 03

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 04

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 05

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 06

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 07

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 08

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 09

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 10

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 11

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 12

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 13

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 14

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 15

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 16

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 17

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 18

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 19

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 20

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 21

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 22

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 23

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 24

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 25

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 26

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 27

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 28

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 29

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 30

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 31

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 32

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 33

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 34

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 35

PB - Mogielnica - kanalizacja - rys. 36

PB - Mogielnica - kanalizacja - zał.

MOGIELNICA - pompownia P1 cz. el cz. 1 PB

MOGIELNICA - pompownia P1 cz. el cz. 2 PB

MOGIELNICA - pompownia P2 cz. el cz. 1 PB

MOGIELNICA - pompownia P2 cz. el cz. 2 PB

MOGIELNICA - pompownia P3 cz. el cz. 1 PB

MOGIELNICA - pompownia P3 cz. el cz. 2 PB

MOGIELNICA - geologia cz.1

MOGIELNICA - geologia cz.2

MOGIELNICA - geologia cz.3

MOGIELNICA - kanalizacja BIOZ

Mogielnica zal. graficzne do decyzji cz.6

Mogielnica zal. graficzne do decyzji cz.5

Mogielnica zal. graficzne do decyzji cz.4

Mogielnica zal. graficzne do decyzji cz.3

Mogielnica zal. graficzne do decyzji cz.1

Mogielnica zal. graficzne do decyzji cz.2

MOGIELNICA - przejście przewiertem - opis

MOGIELNICA - przejście przewiertem - rys.1

MOGIELNICA - przejście przewiertem - rys.2

MOGIELNICA - przejście przewiertem - rys.3 zał. 1

MOGIELNICA - przejście przewiertem - rys.3 BIOZ

Mogielnica przejście przewiertem zał.2 cz.1

Mogielnica przejście przewiertem zał.2 cz.3

Mogielnica przejście przewiertem zał.2 cz.4

Mogielnica przejście przewiertem zał.2 cz.5

Mogielnica przejście przewiertem zał.2 cz.2

Mogielnica przejście przewiertem zał.2 cz.6

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - opis

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.1

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.2

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.3

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.4

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.5

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.6

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.7

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.8

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.9

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.10

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.11

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.12

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.13

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.14

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.15

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.16

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.17

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.18

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.19

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.20

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.21

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.22

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.23

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.24

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.25

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.26

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.27-29

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.30

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.31

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.32

PW-MOGIELNICA - kanalizacja - rys.33-36 zał.

Kanalizacja Mogielnica specyfikacje zestawienie

Kanalizacja Mogielnica ST-0 Wymagania ogólne

Kanalizacja Mogielnica ST-1 Sieci kanalizacyjne

Kanalizacja Mogielnica ST-2 Przepompownie ścieków

Mogielnica P1 przedmiar

Mogielnica P2 przedmiar

Mogielnica P3 przedmiar

Mogielnica przedmiar

PB-Z Mogielnica opis cz.1

PB-Z Mogielnica opis cz.2

PB-Z Mogielnica opis cz.3

PB-Z Mogielnica opis cz.4

PB-Z Mogielnica - załacznik

PB-Z-1- Mogielnica- pl. podstawowa

PB-Z-3- Mogielnica- pl. uzbrojenia

PB-Z-4- Mogielnica- pl. zieleni

Mogielnica - informacja BIOZ

PB-T Mogielnica - opis technologia

PB-T Mogielnica - załączniki

PB-T-02-Mogielnica-zagospodarowanie

PB-T-03-Mogielnica-profil

PB-T-04-Mogielnica-profil

PB-T-05-Mogielnica-profil

PB-T-06-Mogielnica-profil

PB-T-07-Mogielnica-pompownia

PB-T-08-Mogielnica-budynek rzut

PB-T-09-Mogielnica-budynek a-a b-b

PB-T-10-Mogielnica-budynek c-c

PB-T-11-Mogielnica-zb. bufor rzut

PB-T-12-Mogielnica-zb. bufor przekroje

PB-T-13-Mogielnica-reaktor I - rzut

PB-T-14-Mogielnica-reaktor I - a-a b-b

PB-T-15-Mogielnica-reaktor I - c-c d-d

PB-T-16-Mogielnica-reaktor II-rzut

PB-T-17-Mogielnica-reaktor II-przekroje

PB-T-18-Mogielnica- k-pomiarowa

PB-T-19-Mogielnica-wylot

PB-T-20-Mogielnica-stabilizacja osadu- rzut

PB-T-21-Mogielnica-stabilizacja osadu- przekroj

PB-T-22-Mogielnica-stacja dmuchaw II

PB-T-23-Mogielnica-p-garbarski

PB-T-24-Mogielnica-budynek istniejący

PB-T-25-Mogielnica-p-zlewny

PB-K Mogielnica-opis pompownia

PB-K Mogielnica-rys. pompownia

PB-A Mogielnica - opis budynek archiitektura

PB-A Mogielnica - rys. budynek architektura

PB-K Mogielnica opis budynek konstrukcja cz.2

PB-K Mogielnica opis budynek konstrukcja cz.3

PB-K Mogielnica opis budynek konstrukcja cz.1

PB-K Mogielnica opis budynek konstrukcja cz.5

PB-K Mogielnica opis budynek konstrukcja cz.4

PB-K Mogielnica-rys. budynek konstrukcja

PB-K Mogielnica- opis zbiornik buforowy

PB-K Mogielnica rys. zbiornik buforowy

PB-K Mogielnica- stanowisko dmuchaw estakada

PB-K Mogielnica opis reaktor II

PB-K mogielnica rys. reaktor II

PB-K Mogielnica- opis osadniki wtórne II

PB-K Mogielnica- rys. osadniki wtórne II

PB-K Mogielnica- opis pompownia osadu II

PB-K Mogielnica- rys. pompownia osadu II

PB-K Mogielnica- opis zbiornik stabilizacji

PB-K Mogielnica- rys. zbiornik stabilizacji

PB-K Mogielnica- opis stacja dmuchaw II

PB-K Mogielnica- rys. stacja dmuchaw II

PB-K Mogielnica- opis wiata

PB-K Mogielnica- rys. wiata

PB-K Mogielnica- opis punkt zlewny

PB-K Mogielnica- rys. punkt zlewny

PB-K Mogielnica opis komory rozdziału cz.1

PB-K Mogielnica opis komory rozdziału cz.2

PB-K Mogielnica rys. 1 kom. rozdziału

PB-K Mogielnica rys. 2 kom. rozdziału

PB-K Mogielnica- opis reaktor istniejący

PB-K Mogielnica rys. Reaktor istniejący

PB-I Mogielnica instalacje opis

PB-I-01 Mogielnica zagospodarowanie

PB-I-02 Mogielnica budynek

PB-I-03 Mogielnica budynek istniejący

PB-K Mogielnica opis drogi

PB-K Mogielnica rys. drogi

Kontenerowa stacja transformatorowa

PB-E Mogielnica opis linia SN

PB-E-1 Mogielnica zagospodarowanie linia SN 1-500

PB-E-2-4 Mogielnica schematy

PB-E Mogielnica opis cz.2

PB-E Mogielnica opis cz.1

PB-E Mogielnica opis cz.3

PB-E Mogielnica opis cz.5

PB-E Mogielnica opis cz.4

PB-E-1 Mogielnica zagospodarowanie 1-200

PB-E 2-28 Mogielnica schematy cz.4

PB-E 2-28 Mogielnica schematy cz.5

PB-E 2-28 Mogielnica schematy cz.3

PB-E 2-28 Mogielnica schematy cz.2

PB-E 2-28 Mogielnica schematy cz.1

PB-E 29 Mogielnica budynek rzut

PB-E-30 Mogielnica budynek dach

PB-E-31 Mogielnica wiata osad

PB-E-32 Mogielnica dmuchawy II

PB-E-33 Mogielnica dmuchawy II

PB-E-34 Mogielnica dmuchawy I

PB-E-35 Mogielnica dmuchawy I

PB-E-36 Mogielnica budynek istniejący

Badania gruntu opis

Zagospodarowanie przekroje

Profile geotechniczne

PW1-T Mogielnica opis technologia 10.2005

PW1-T Mogielnica opis załącznik bilans ilości

PW1-T Mogielnica opis załącznik bilans ładunków

PW1-T02 Mogielnica zagospodarowanie

PW1-T03 Mogielnica profil po drodze ścieków

PW1-T04 Mogielnica pompownia

PW1-T05 Mogielnica budynek rzut

PW1-T06 Mogielnica budynek a-a

PW1-T07 Mogielnica budynek b-b

PW1-T08 Mogielnica budynek c-c

PW1-T09 Mogielnica zbiornik uśredniający rzut

PW1-T10 Mogielnica zbiornik uśredniający a-a

PW1-T11 Mogielnica zbiornik uśredniający b-c-d

PW1-T12 Mogielnica profil

PW1-T13 Mogielnica profil

PW1-T14 Mogielnica profil

PW1-T15 Mogielnica reaktor I rzut

PW1-T16 Mogielnica reaktor I a-a

PW1-T17 Mogielnica reaktor I b-b

PW1-T18 Mogielnica reaktor I c-c

PW1-T19 Mogielnica reaktor I d-d

PW1-T20 Mogielnica reaktor I e-e

PW1-T21 Mogielnica reaktor I f-f

PW1-T22 Mogielnica reaktor I g-g

PW1-T23 Mogielnica profil

PW1-T24 Mogielnica reaktor II rzut

PW1-T25 Mogielnica reaktor II a-a

PW1-T26 Mogielnica profil

PW1-T27 Mogielnica reaktor II b-b

PW1-T28 Mogielnica profil

PW1-T29 Mogielnica profil

PW1-T30 Mogielnica reaktor II c-c

PW1-T31 Mogielnica reaktor II d-e

PW1-T32 Mogielnica reaktor II f-f

PW1-T33 Mogielnica reaktor II g-g

PW1-T34 Mogielnica reaktor II rozdział

PW1-T35 Mogielnica komora pomiarowa

PW1-T36 Mogielnica wylot

PW1-T37 Mogielnica zbiornik stabilizacji rzut

PW1-T38 Mogielnica zbiornik stabilizacji a-a

PW1-T39 Mogielnica zbiornik stabilizacji b-b

PW1-T40 Mogielnica zbiornik stabilizacji c-c

PW1-T41 Mogielnica profil

PW1-T42 Mogielnica profil

PW1-T43 Mogielnica dmuchawy II st. rzut

PW1-T44 Mogielnica dmuchawy II st. a-a

PW1-T45 Mogielnica zlewisko garbarskie

PW1-T46 Mogielnica zlewisko garbarskie a-a

PW1-T47 Mogielnica zlewisko garbarskie b-c

PW1-T48 Mogielnica zlewisko garbarskie zrzut

PW1-T49 Mogielnica zlewisko garbarskie schemat

PW1-T50 Mogielnica profil

PW1-T51 Mogielnica profil

PW1-T52 Mogielnica profil

PW1-T53 Mogielnica p. zlewny rzut

PW1-T54 Mogielnica p. zlewny przekrój

PW1-T55 Mogielnica profil

PW1-T56 Mogielnica dozowanie PIX

PW1-T57 Mogielnica instalacja chromowa

PW1- K Mogielnica opis pompownia

PW1-K-1-7 Mogielnica rysunki cz. 1

PW1-K-8-17 Mogielnica rysunki cz. 2

PW1-A Mogielnica opis budynek

PW1-A-1 Mogielnica budynek

PW1-A-2 Mogielnica budynek

PW1-A-3 Mogielnica budynek

PW1-A-4 Mogielnica budynek

PW1-A-5 Mogielnica budynek

PW1-A-6 Mogielnica budynek

PW1-A 7-28 Mogielnica budynek cz.5

PW1-A 7-28 Mogielnica budynek cz.6

PW1-A 7-28 Mogielnica budynek cz.7

PW1-A 7-28 Mogielnica budynek cz.1

PW1-A 7-28 Mogielnica budynek cz.2

PW1-A 7-28 Mogielnica budynek cz.3

PW1-A 7-28 Mogielnica budynek cz.4

PW1-K Mogielnica opis budynek

PW1-K1 Mogielnica budynek

PW1-K2 Mogielnica budynek

PW1-K3 Mogielnica budynek

PW1-K4 Mogielnica budynek

PW1-K5 Mogielnica budynek

PW1-K6 Mogielnica budynek

PW1-K7 Mogielnica budynek

PW1-K8 Mogielnica budynek

PW1-K9 Mogielnica budynek

PW1-K10 Mogielnica budynek

PW1-K11 Mogielnica budynek

PW1-K12 Mogielnica budynek

PW1-K13 Mogielnica budynek

PW1-K14 Mogielnica budynek

PW1-K15 Mogielnica budynek

PW1-K16 Mogielnica budynek

PW1-K17 Mogielnica budynek

PW1-K18 Mogielnica budynek

PW1-K19 Mogielnica budynek

PW1-K20 Mogielnica budynek

PW1-K21 Mogielnica budynek

PW1-K22 Mogielnica budynek

PW1-K23 Mogielnica budynek

PW1-K24 Mogielnica budynek

PW1-K25 Mogielnica budynek

PW1-K26 Mogielnica budynek

PW1-K27 Mogielnica budynek

PW1-K28 Mogielnica budynek

PW1-K29 Mogielnica budynek

PW1-K30 Mogielnica budynek

PW1-K31 Mogielnica budynek

PW1-K32 Mogielnica budynek

PW1-K33 Mogielnica budynek

PW1-K34 Mogielnica budynek

PW1-K35 Mogielnica budynek

PW1-K36 Mogielnica budynek

PW1-K37 Mogielnica budynek

PW1-K38 Mogielnica budynek

PW1-K39 Mogielnica budynek

PW1-K40 Mogielnica budynek

PW1-K41 Mogielnica budynek

PW1-K42 Mogielnica budynek

PW1-K43 Mogielnica budynek

PW1-K Mogielnica - opis zbiornik uśredniający

PW1-K1 Mogielnica zbiornik uśredniający

PW1-K2 Mogielnica zbiornik uśredniający

PW1-K3 Mogielnica zbiornik uśredniający

PW1-K4 Mogielnica zbiornik uśredniający

PW1-K5 Mogielnica zbiornik uśredniający

PW1-K6 Mogielnica zbiornik uśredniający

PW1-K7 Mogielnica zbiornik uśredniający

PW1-K8 Mogielnica zbiornik uśredniający

PW1-K9 Mogielnica zbiornik uśredniający

PW1-K10 Mogielnica zbiornik uśredniający

PW1-K11 Mogielnica zbiornik uśredniający

PW1-K Mogielnica opis stacja dmuchaw I

PW1-K1 Mogielnica stacja dmuchaw I

PW1-K2 Mogielnica stacja dmuchaw I

PW1-K3 Mogielnica stacja dmuchaw I

PW1-K4 Mogielnica stacja dmuchaw I

PW1-K5 Mogielnica stacja dmuchaw I

PW1-K6 Mogielnica stacja dmuchaw I

PW1-K7 Mogielnica stacja dmuchaw I

PW1-K8 mogielnica stacja dmuchaw I

PW1-K9 Mogielnica stacja dmuchaw I

PW1-K10 Mogielnica stacja dmuchaw I

PW1-K11 Mogielnica stacja dmuchaw I

PW1-K12 Mogielnica stacja dmuchaw

PW1-K Mogielnica opis reaktor II st.

PW1-K1 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K2 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K3 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K4 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K5 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K6 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K7 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K8 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K9 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K10 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K11 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K12 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K13 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K14 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K15 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K16 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K17 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K18 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K19 Mogoielnica reaktor II st.

PW1-K20 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K21 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K22 Mogielnica reaktor II st.

PW1-K Mogielnica opis osadniki wtórne II st.

PW1-K1 Mogielnica osadniki wtórne II st.

PW1-K2 Mogielnica osadniki wtórne II st.

PW1-K3 Mogielnica osadniki wtórne II st.

PW1-K4 Mogielnica osadniki wtórne II st.

PW1-K5 mogielnica osadniki wtórne II st

PW1-K6 Mogielnica osadniki wtórne II st.

PW1-K7 Mogielnica osadniki wtórne II st.

PW1-K8 Mogielnica osadniki wtórne II st.

PW1-K9 Mogielnica osadniki wtórne II st.

PW1-K10 Mogielnica osadniki wtórne II st.

PW1-K11 Mogielnica osadniki wtórne II st.

PW1-K12 Mogielnica osadniki wtórne II st.

PW1-K13 Mogielnica osadniki wtórne II st.

PW1-K14 Mogielnica osadniki wtórne II st.

PW1-K15 Mogielnica osadniki wtórne II st.

PW1-K16 Mogielnica osadniki wtórne II st.

PW1-K Mogielnica opis estakada

PW1-K1 mogielnica estakada

PW1-K2 Mogielnica estakada

PW1-K3 Mogielnica estakada

PW1-K4 Mogielnica estakada

PW1-K5 Mogielnica estakada

PW1-K6 Mogielnica estakada

PW1-K7 Mogielnica estakada

PW1-K8 Mogielnica estakada

PW1-K9 Mogielnica estakada

PW1-K10 Mogielnica estakada

PW1-K11 Mogielnica estakada

PW1-K12 Mogielnica estakada

PW1-K Mogielnica opis komora pomiarowa

PW1-K1 Mogielnica komora pomiarowa

PW1-K2 Mogielnica komora powiarowa

PW1-K3 Mogielnica komora pomiarowa

PW1-K4 Mogielnica komora pomiarowa

PW1-K5 Mogielnica komora pomiarowa

PW1-K Mogielnica opis pompownia osadu II st.

PW1-K1 Mogielnica pompownia osadu II st.

PW1-K2 Mogielnica pompownia osadu II st.

PW1-K3 Mogielnica pompownia osadu II st.

PW1-K4 Mogielnica pompownia osadu II st.

PW1-K5 Mogielnica pompownia osadu II st.

PW1-K6 Mogielnica pompownia osadu II st.

PW1-K7 Mogielnica pompownia osadu II st.

PW1-K8 Mogielnica pompownia osadu II st.

PW1-K9 Mogielnica pompownia osadu II st.

PW1-K10 Mogielnica pompownia osadu II st.

PW1-K11 Mogielnica pompownia osadu II st.

PW1-K12 Mogielnica pompownia osadu II st.

PW1-K13 Mogielnica pompownia osadu II st.

PW1-K Mogielnica opis zbiornik stabilizacji

PW1-K1 Mogielnica zbiornik stabilizacji

PW1-K2 Mogielnica zbiornik stabilizacji

PW1-K3 Mogielnica zbiornik stabilizacji

PW1-K4 Mogielnica zbiornik stabilizacji

PW1-K5 Mogielnica zbiornik stabilizacji

PW1-K6 Mogielnica zbiornik stabilizacji

PW1-K7 Mogielnica zbiornik stabilizacji

PW1-K8 Mogielnica zbiornik stabilizacji

PW1-K9 Mogielnica zbiornik stabilizacji

PW1-K Mogielnica stacja dmuchaw II st.

PW1-K Mogielnica wiata

PW1-K Mogielnica stanowisko zlewne

PW1-K Mogielnica opis agregat

PW1-K Mogielnica opis stacja dozująca

PW1-K Mogielnica agregat

PW1-K Mogielnica stacja dozująca

PW1-K Mogielnica opis komory rozdziału

PW1-K1 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K2 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K3 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K4 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K5 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K6 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K7 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K8 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K9 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K10 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K11 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K12 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K13 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K14 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K15 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K16 Mogielnica komora rozdziału

PW1-K Mogielnica opis ob. istn. przebudowa

PW1-K1 Mogielnica istn. przebudowa

PW1-K2 Mogielnica istn. przebudowa

PW1-K3 Mogielnica ist. przebudowa

PW1-K4 Mogielnica istn. przebudowa

PW1-K5 Mogielnica istn. przebudowa

PW1-K6 Mogielnica istn. przebudowa

PW1-K7 Mogielnica istn. przebudowa

PW1-K8 Mogielnica istn. przebudowa

PW1-K9 Mogielnica istn. przebudowa

PW1-K10 Mogielnica istn. przebudowa

PW1-K11 Mogielnica istn. przebudowa

PW1-K12 Mogielnica istn. przebudowa

PW1-K13 Mogielnica istn. przebudowa

PW1-K14 Mogielnica istn. przebudowa

PW1-K15 Mogielnica istn. przebudowa

PW1-I Mogielnica opis inst wod-kan

PW1-I Mogielnica zał. instalacje wod-kan

PW1-I1 Mogielnica instalacje zagospodarowanie

PW1-I2 Mogielnica budynek rzut

PW1-I3 Mogielnica budynek A-B

PW1-I4 Mogielnica budynek C-D

PW1-I5 Mogielnica budynek E-E

PW1-I6 Mogielnica budynek aksonometria

PW1-I7 Mogielnica budynek rozwinięcia

PW1-I8 Mogielnica budynek rozwinięcia

PW1-I9 Mogielnica budynek istn. rzut

PW1-I10 Mogielnica budynek istn a-a

PW1-I11 Mogielnica budynek istn. b-b

PW1-I12 Mogielnica budynek istn. c-c

PW1-I13 Mogielnica instalacje węzły

PW1-K Mogielnica opis drogi

PW1-K1 Mogielnica drogi

PW1-K2 Mogielnica drogi

PW1-K3 Mogielnica drogi

PW1-K4 Mogielnica drogi

PW1-K5 Mogielnica drogi

PW1-K6 Mogielnica drogi

PW1-K7 Mogielnica drogi

PW1-K8 Mogielnica drogi

PW1-K9 Mogielnica drogi

PW1-K10 Mogielnica drogi

PW1-K11 Mogielnica drogi

PW1-K12 Mogielnica drogi

PW1-K z1 Mogielnica drogi

PW1-K z2 Mogielnica drogi

PW1-K z3 Mogielnica drogi

PW1-E Mogielnica opis linia SN-15

PW1-E Mogielnica schematy linia SN-15

PW-E1 Mogielnica zagospodarowanie

PW1-E Mogielnica opis linie nn

PW-E1 Mogielnica zagospodarowanie linie nn

PW-E 2-29 Mogielnica schematy

PW- E 30 Mogielnica budynek rzut

PW - E 31 Mogielnica budynek dach

PW- E 32 Mogielnica wiata osad

PW- E 33 Mogielnica dmuchaw II

PW- E 34 Mogielnica dmuchawy II

PW- E 35 mogielnica dmuchawy I

PW- E 36 Mogielnica dmuchawy I

PW- E 37 Mogielnica reaktor II

PW- E 38 Mogielnica reaktor I

PW - E 39 Mogielnica stabilizacja osadu

PW - E 40 Mogielnica zbiornik buforowy

PW - E 41 Mogielnica budynek istniejący

PW- E 42 Mogielnica p. garbarski

PW - E 43 Mogielnica pompownia

PW - E 44 Mogielnica p. zlewny

PW - E 45 Mogielnica k. pomiarowa

PW - E 46 Mogielnica zestawy

PW - E 47 Mogielnica zestawy

PW - E 48-49 Mogielnica schematy

PW1-K Mogielnica AKPiA cz1z3 cz.9

PW1-K Mogielnica AKPiA cz1z3 cz.3

PW1-K Mogielnica AKPiA cz1z3 cz.2

PW1-K Mogielnica AKPiA cz1z3 cz.1

PW1-K Mogielnica AKPiA cz1z3 cz.6

PW1-K Mogielnica AKPiA cz1z3 cz.7

PW1-K Mogielnica AKPiA cz1z3 cz.5

PW1-K Mogielnica AKPiA cz1z3 cz.8

PW1-K Mogielnica AKPiA cz1z3 cz.4

PW1-K Mogielnica AKPiA cz. 2z3

PW1-K Mogielnica AKPiA cz. 3z3

PW1-K Mogielnica opis odwodnienie

PW1-K1 Mogielnica odwodnienie

PW1-K2 Mogielnica odwodnienie

PW1-K3 Mogielnica odwodnienie

Zawartość projektu wykonawczego

PW2-T Mogielnica opis technologia 11.2005

PW2-T Mogielnica opis załącznik bilans ilości

PW2-T Mogielnica opis załącznik bilans ładunków

PW2-T2 Mogielnica zagospodarowanie

PW2-T3 Mogielnica profil po drodze ścieków

PW2-T4 Mogielnica pompownia

PW2-T5 Mogielnica budynek rzut

PW2-T6 Mogielnica budynek a-a

PW2-T7 Mogielnica budynek b-b

PW2-T8 Mogielnica budynek c-c

PW2-T9 Mogielnica zbiornik uśredniający rzut

PW2-T10 Mogielnica zbiornik uśredniający a-a

PW2-T11 Mogielnica zbiornik uśredniający b-c-d

PW2-T12 Mogielnica profil

PW2-T13 Mogielnica profil

PW2-T14 Mogielnica profil

PW2-T15 Mogielnica reaktor I st.

PW2-T16 Mogielnica reaktor I a-a

PW2-T17 Mogielnica reaktor I b-b

PW2-T18 Mogielnica reaktor I c-c

PW2-T19 Mogielnica reaktor I d-d

PW2-T20 Mogielnica reaktor I e-e

PW2-T21 Mogielnica reaktor I f-f

PW2-T22 Mogielnica reaktor I g-g

PW2-T23 Mogielnica profil

PW2-T24 Mogielnica reaktor II st. rzut

PW2-T25 Mogielnica reaktor II st. a-a

PW2-T26 Mogielnica profil

PW2-T27 Mogielnica reaktor II st. b-b

PW2-T28 Mogielnica profil

PW2-T29 Mogielnica profil

PW2 T-30 Mogielnica reaktor II c-c

PW2-T31 Mogielnica reaktor II d-e

PW2-T32 Mogielnica reaktor II st. f-f

PW2-T33 Mogielnica reaktor II st. g-g

PW2-T34 Mogielnica reaktor II st, rozdział

PW2-T35 Mogielnica komora pomiarowa

PW2-T36 Mogielnica wylot

PW2-T37 Mogienica zbiornik stabilizacji rzut

PW2-T38 Mogielnica zbiornik stabilizacji a-a

PW2-T39 Mogielnica zbiornik stabilizacji b-b

PW2-T40 Mogielnica zbiornik stabilizacji c-c

PW2-T41 Mogielnica profil

PW2-T42 Mogielnica profil

PW2-T43 Mogielnica dmuchawy II st. rzut

PW2-T44 Mogienica dmuchawy II st. a-a

PW2-T45 Mogielnica zl. garbarskie

PW2-T46 Mogielnica zl. garbarskie a-a

PW2-T47 Mogielnica zl. garbarskie b-c

PW2-T48 Mogielnica zl. garbarskie zrzut

PW2-T49 Mogielnica zl. garbarskie schemat

PW2-T50 Mogielnica profil

PW2-T51 Mogielnica profil

PW2-T52 Mogielnica profil

PW2-T53 Mogielnica p. zlewny rzut

PW2-T54 Mogielnica p. zlewny przekrój

PW2-T55 Mogielnica profil

PW2-T56 Mogielnica dozowanie PIX

PW2-T57 Mogielnica inst. chromowa

PW2-E Mogielnica opis

PW2-E1 Mogielnica zagospodarowanie linie nn

PW2-E 2-29 Mogielnica schematy

PW2-E30 Mogielnica budynek rzut

PW2-E31 Mogielnica budynek dach

PW2-E32 Mogielnica wiata osad

PW2-E33 Mogielnica dmuchawy II

PW2-E34 Mogielnica dmuchawy II

PW2-E35 Mogielnica dmuchawy I

PW2-E36 Mogielnica dmuchawy I

PW2-E37 Mogielnica reaktor II

PW2-E38 Mogielnica reaktor I

PW2-E39 Mogielnica stabilizacja osadu

PW2-E40 Mogielnica zb. buforowy

PW2-E41 Mogielnica budynek istniejący

PW2-E42 Mogielnica p. garbarski

PW2-E43 Mogielnica pompownia

PW2-E44 Mogielnica p. zlewny

PW2-E45 Mogielnica k. pomiarowa

PW2-E46 Mogielnica zestawy

PW2-E47 Mogielnica zestawy

PW2-E 48-49 Mogielnica schematy

PW2-AKPiA Mogielnica automatyka cz1 cz.8

PW2-AKPiA Mogielnica automatyka cz1 cz.7

PW2-AKPiA Mogielnica automatyka cz1 cz.6

PW2-AKPiA Mogielnica automatyka cz1 cz.5

PW2-AKPiA Mogielnica automatyka cz1 cz.4

PW2-AKPiA Mogielnica automatyka cz1 cz.2

PW2-AKPiA Mogielnica automatyka cz1 cz.1

PW2-AKPiA Mogielnica automatyka cz1 cz.9

PW2-AKPiA Mogielnica automatyka cz1 cz.3

PW2-AKPiA Mogielnica automatyka cz.2

PW2-AKPiA Mogielnica automatyka cz.3

PW2-AKPiA Mogielnica automatyka cz.4

Specyfikacja Techniczna ST-A1

Specyfikacja Techniczna ST-E1

Specyfikacja Techniczna ST-E2

Specyfikacja Techniczna ST-I1

Specyfikacja Techniczna ST-K1

Specyfikacja Techniczna ST-K2

Specyfikacja Techniczna ST-K3

Specyfikacja Techniczna ST-O1

Specyfikacja Techniczna ST-T1

MoBud2 przedmiar budowlany

MoDrogi2 przedmiar budowlany

MoEstakada2 przedmiar budowlany

MoFundAgr+Doz2 przedmiar budowlany

MoKomory2 przedmiar budowlany

MoKomPom2 przedmiar budowlany

MoOsadWtorne2 przedmiar budowlany

MoPompOsII2 przedmiar budowlany

MoPompScSur2 przedmiar budowlany

MoPrzebudowy2 przedmiar budowlany

MoReaktor2 przedmiar budowlany

MoStanDmu2 przedmiar budowlany

MoStanDmuII2 przedmiar budowlany

MoStanZlew2 przedmiar budowlany

MoStaTransfor2 przedmiar budowlany

MoWiataOsadu2 przedmiar budowlany

MoWylot2 przedmiar budowlany

MoZbiorOs2 przedmiar budowlany

MoZbiorUs-Buf2 przedmiar budowlany

Mogielnica elektryka przedmiar

Mogielnica instalacje przedmiar

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO MOGIELNICA - KOZIETUŁY NOWE- odpowiedż na zapytanie

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO MOGIELNICA - KOZIETUŁY NOWE- odpowiedż na zapytanie

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO MOGIELNICA - KOZIETUŁY NOWE- odpowiedż na zapytanie

Zmiana istotnych postanowień umowy

Informacja dla wykonawców

 Mogielnica technologia przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-09-02 09:37:37 Informację zaktualizowano 2011-09-15 15:48:06, wprowadzający: Paweł Maciaszek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - BUDOWA (MODERNIZACJA) PLACU ZABAW PRZY PSP W MOGIELNICY

SIWZ - BUDOWA (MODERNIZACJA) PLACU ZABAW PRZY PSP W MOGIELNICY

URZĄDZENIA

NAWIERZCHNIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

OPIS TECHNICZNY

ZMIANA SIWZ - OFERTA

 PRZEMIAR ROBÓT - BUDOWA (MODERNIZACJA) PLACU ZABAW PRZY PSP W MOGIELNICY
Data wprowadzenia informacji 2011-08-23 14:26:29 Informację zaktualizowano 2011-09-01 08:39:35, wprowadzający: Paweł Maciaszek
 Ogłoszszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia - Kompleks Sportowy
Data wprowadzenia informacji 2011-08-05 15:21:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Ogłoszenie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku PSP w Brzostowcu

oferta

 przedmiar robót
Data wprowadzenia informacji 2011-08-04 13:48:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

OGŁOSZENIE O PRZETARGU SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DO STOŁÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE MIASTA MOGIELNICA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 SIWZ SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DO STOŁOWEK SZKOLNYCH NA TERENIE MIASTA MOGIELNICA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 12:04:54 Informację zaktualizowano 2011-08-03 12:27:45, wprowadzający: Paweł Maciaszek
 Ogłoszenie o przteragu na sprzedaż działek we wsi Izabelin i we wsi Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 13:23:45 Informację zaktualizowano 2011-07-28 10:23:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI WĘŻOWIEC

SIWZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI WĘŻOWIEC

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI WĘŻOWIEC

Opis przedmiotu zamówienia

PISMO O ZMIANIE - WYKAZ ROBÓT

WYKAZ ROBÓT PO ZMIANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

 KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI WĘŻOWIEC
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 12:59:32 Informację zaktualizowano 2011-08-09 13:00:52, wprowadzający: Paweł Maciaszek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

PISMO O ZMIANIE - OFERTA

OFERTA PO ZMIANIE

PISMO O ZMIANIE SIWZ 29.07.2011

PISMO O ZMIANIE SIWZ

SIWZ - PO ZMIANIE

 SIWZ DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 12:47:48 Informację zaktualizowano 2011-08-02 09:19:40, wprowadzający: Paweł Maciaszek
 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż mienia ZGKIM w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2011-07-18 08:35:03 Informację zaktualizowano 2011-07-27 08:13:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogloszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia - Kompleks Sportowy
Data wprowadzenia informacji 2011-06-15 16:56:11, wprowadzający: Robert Lipiec

Ogloszenie o przetargu na docieplenie OSP Dziarnow.

SIWZ ocieplenie OSP Dziarnow

Opis robot

Przedmiar - Dziarnow

 Kosztorys ofertowy Dziarnow
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 09:58:44 Informację zaktualizowano 2011-05-18 10:00:59, wprowadzający: Paweł Maciaszek
 Uniewaznienie przetargu
Data wprowadzenia informacji 2011-05-17 15:42:01, wprowadzający: Robert Lipiec

Ogloszenie o przetargu OSP Dziarnow.

Przedmiar - Dziarnow.

Opis robot - Dziarnow.

Kosztorys ofertowy Dziarnow.

ZMIANA SIWZ.

OFERTA po zmianie.

 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-04-21 15:00:07, wprowadzający: Robert Lipiec
 Ogloszenie o przetargu na sprzedaz autobusu AUTOSAN.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-06 16:10:39, wprowadzający: Robert Lipiec

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA 04 i 05.04.2011r.

Ogłoszenie o przetargu - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ARMII KRAJOWEJ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BRZOSTOWIEC-LUGOWICE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W DOBIECINIE.

Kosztorys ofertowy ul. Armii Krajowej.

Kosztorys ofertowy Brzostowiec - Lugowice.

Kosztorys ofertowy Dobiecin.

Opis przedm.zamow.- Brzostowiec- Lugowice.

Opis przedm.zamow.- Dobiecin.

Opis przedm.zamow.-ul.Armii Krajowej.

beton asfalt

ZMIANA SIWZ.

 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-29 16:55:23, wprowadzający: Robert Lipiec

Ogloszenie o przetargu ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKOL ZALEWU W MOGIELNICY.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA 24.03.2011.

SIWZ na zagospodarowanie zalewu.

dzom1-prz PRZEDMIAR.

instalacje wewnetrzne.

MOG-19-1-prz PRZEDMIAR.

mog niska ale zmiana klosza na taki jak w duzej.

MOG -19 -2-prz PRZEDMIAR.

mog wysoka.

MOG_ARCHITEKTURA.

MOG_PBW_EL01_1.

MOG_PBW_EL01_01.

MOG_PBW_EL01_02.

MOG_PBW_EL01_03.

MOG_PBW_EL01_04.

MOG_PBW_EL01_05.

MOG_PBW_EL01_06.

MOG_PBW_EL01_08.

MOG_PBW_EL01_07.

MOG_PBW_EL01_09.

MOG_PBW_EL01_10.

MOG_PBW_EL02_01.

MOG_PBW_EL03_01.

MOG_PBW_EL04_01.

MOG_PBW_EL03_02.

MOG_PBW_EL04_02.

MOG_PBW_EL05_01.

MOG_PBW_EL06_01

MOG_PBW_EL06_02.

MOG_PBW_EL06_03.

MOG_PBW_EL07_01.

MOG_PBW_EL07_02.

MOG_PBW_EL07_03.

MOG_PBW_EL07_04.

MOG_PBW_EL07_05.

MOG_PBW_EL07_07.

MOG_PBW_EL07_08.

MOG_PBW_EL07_09.

MOG_PBW_EL07_10.

MOG_PBW_EL08_01.

MOG_PBW_EL09_01

MOG_PBW_EL09_02.

MOG_PBW_EL09_03.

MOG_PBW_EL09_04.

MOG_PBW_EL09_05.

MOG_PBW_EL09_06.

MOG_PBW_EL09_07

MOG_PBW_EL09_08.

MOG_PBW_EL_02

MOG_PBW_EL_03.

MOG_PBW_EL_04.

MOG_PBW_EL_05.

MOG_PBW_PZT_01.

MOG_PBW_PZT_02.

MOG_PBW_PZT_03.

MOG_SPECYFIKACJA.

MOG_STRONA_TOM2_1.

MOG_STRONA_TOM2_5.

MOG_STRONA_TOM2_INWEST.

MOG_STRONA_TOM2_PRZ.

Mogielnica - sanitarneprz PRZEDMIAR.

NATEZENIE_OSW_KUCHNIA.

opis elektryczny_instal_zewnetrzne+wewn.

opis przylaczy Mogielnica.

OSWIADCZENIE projektanta.

PZT rys nr1.

rys nr3-profil kan san.

rys nr4-profil kan deszcz.

rys nr5-zabezp. kabli energet.

rys nr8-studzienka dn315.

rys nr9-uklad wodomierz.

rys nr 2-profil wodociag.

RYZYKO POWSTANIA SZKODY.

specyfikacja.

SPECYFIKACJA EL_V1.

strona tyt-specyfikacja.

strona tytulowa.

wewnetrzne rys nr1-rzut przyziemia z instalacjami san.

wewnetrzne rys nr2-rozwiniecie inst san.

ZAWARTOSC ZEWN+WEWN.

PBW_EL07_06.

szczegol polaczenia przwodu z rur pvc ze studzienka z kregow betonowych.

szczegol ulozenia rur w wykopie.

 E_2_1_1.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:59:13 Informację zaktualizowano 2011-03-18 10:57:46, wprowadzający: Robert Lipiec

Ogloszenie o przetargu na zakup kruszywa.

 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 15:39:26, wprowadzający: Robert Lipiec
 Ogloszenie o przetargu na sprzedaz autobusu AUTOSAN
Data wprowadzenia informacji 2011-03-04 17:19:17, wprowadzający: Robert Lipiec
 Ogloszenie o sprzedazy dzialki nr.746 we wsi Bborowe.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-27 21:49:16, wprowadzający: Robert Lipiec, autor: Joanna Kaźmierska
 Ogloszenie o przetargu ul.Dziarnowska lokal i dz.176 we wsi Izabelin przetarg.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-27 21:48:00 Informację zaktualizowano 2011-02-27 21:48:20, wprowadzający: Robert Lipiec, autor: Joanna Kaźmierska
 OGLOSZENIE o przetargu lokal wolska i dzialka brzostowiec.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-27 21:47:16, wprowadzający: Robert Lipiec, autor: Joanna Kaźmierska
 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-27 21:46:17, wprowadzający: Robert Lipiec, autor: Joanna Kaźmierska
 Ogloszenie o przeznaczeniu niereuchomosci do sprzedazy.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-27 21:44:50 Informację zaktualizowano 2011-02-27 21:45:21, wprowadzający: Robert Lipiec, autor: Joanna Kaźmierska
 IX Ogloszenie o przetargu na sprzedaz autobusu AUTOSAN.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-21 08:36:05, wprowadzający: Robert Lipiec

Jest to przetarg zamieszcony 20.01.2011r. który został usunięty z przyczyn technicznych 8.02.2011r. Za utrudnienia przepraszam – administrator.

Ogloszenie o zmianie ogloszenia

Ogloszenie o przetargu na wodociag.

SIWZ Wodociag Wezowiec - Wolka Gostomska.

Analiza oddzialywania na srodowisko.

Aneks nr 1 do PB sieci wod -opis.

Aneks_nr1_do_proj_bud.

Informacja BIOZ.

Kosztorys ofertowy wodociag Brzostowiec+Wolka Gost.

Operat w-p.

Opis w jezyku nietechnicznym - operat.

PB sieci wodociagowej - opis.

przedmiar wodociag Brzostowiec+Wolka Gost.

Rys1.

Rys2.

Rys3.

Rys4.

Rys5

Rys6.

Rys7.

Rys8

Rys9

Rys10.

Rys11.

Rys12.

Rys13.

Rys14.

Rys15.

Rys16.

Rys17.

Rys18.

Rys19.

Rys20.

Rys21.

Rys22.

skanuj0047.

skanuj0048.

skanuj0049.

skanuj0050

 Zalozenia do przedmiaru robot wodociag Brzostowiec+Wolka Gos.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-11 16:38:47 Informację zaktualizowano 2011-02-11 17:50:59, wprowadzający: Robert Lipiec
 VIII Ogloszenie o przetargu na sprzedaz autobusu AUTOSAN.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-08 12:14:49, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uniewaznienie przetargu na zakup paliwa z dnia 05.01.2011r
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 08:49:34, wprowadzający: Robert Lipiec

Ogloszenie II przetargu na zakup paliwa w 2011.

 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2010-12-29 22:21:41, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uniewaznienie przetargu z dnia 27.12.2010 r. na zakup paliwa.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-27 21:37:46, wprowadzający: Robert Lipiec

Ogloszenie o przetargu na SUW.

ogloszenie o zmianie ogloszenia z 28.12.2010r.

Ogloszenie o zmianie ogloszenia z 27.12.2010r

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia z 21.12.2010.

2 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 21.12.2010r.

ZMIANA DOKUMENTACJI 04.01.2010r.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA 07.01.2011r.- druga

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA 04.01.2011.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA 28 12 2010

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA 07.01.2011.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA 27.12.2010.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA 07.01.2011r druga

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA 23.12.2010.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA 03.01.2011.

11-E_plany instalacji - obudowa wlazu do zb_ mag wody.

kosztorys_slepy budowlany.

Zalozenia_kosztorys_slepy_budowlany.

kosztorys_slepy_elektryka.

zalozenia_kosztorys_slepy_ elektryka.

kosztorys_slepy_technologia.

Zalozenia_kosztorys_slepy technologia.

specyfikacja wymagania ogolne.

ST-01

ST-02 Roboty ziemne

ST-03 Roboty fundamentowe i konstrukcyjne żelbetowe.

ST-04 Roboty murarskie.

ST-05 Malowanie i okladziny scienne wewnetrzne.

ST-06 Roboty posadzkowe.

ST-07 Termomodernizacja.

ST-08 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

ST-09 Pokrycie dachu oraz roboty dekarsko-blacharskie.

ST-10 Konstrukcje drewniane.

ST-11.

ST-12

ST-13

ST-14

ST-15

ST-16 Roboty drogowe

ST-17 Ogrodzenie.

Str tyt - specyfikacja techniczna SUW Mogielnica.

SUW Mogielnica-specyfikacja_Spis tresci.

Opis technologiczny.

Strona tyt. - projekt.

Zestawienie materiałów.

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

02-E_Schemat technologiczny

03-E_plany instalacji-potrzeby wlasne - SUW.

04-E_plany instalacji-wyrownawcze - SUW.

05-E_plany insatlacji - odgromowka.

06-E_plany instalacji-zasilanie urządzen ukladu technologicznego - SUW.

07-E_plany instalacji-sterowanie- SUW.

08-E_plany instalacji-alarmowka - SUW.

09-E_plany instalacji - obudowa istniejcej studni.

10-E_plany instalacji - obudowa projektowanej studni.

12-E_plany instalacji - komora zasuw.

13-E_plany instalacji - osadnik OWP z przekryciem.

14-E_Schemat RZ.

15-E_ark1_2-Schemat RG

15-E_ark2_2-Schemat RG

16-E_Elewacja RG

17-E_Ark2_3-Schemat TO1

17-E_Ark1_3-Schemat TO1.

17-E_Ark3_3-Schemat TO1

18-E_Elewacja TO1.

19-E-ark1_2_Schemat TO2.

19-E-ark2_2_Schemat TO2

20-E_Elewacja TO2.

21-E-ark10_10-Schemat SST.

21-E-ark1_10-Schemat SST.

21-E-ark2_10-Schemat SST.

21-E-ark3_10-Schemat SST.

21-E-ark4_10-Schemat SST.

21-E-ark6_10-Schemat SST.

21-E-ark7_10-Schemat SST.

21-E-ark8_10-Schemat SST

21-E-ark9_10-Schemat SST.

21-E-ark5_10-Schemat SST.

22-E_Podlaczenia_XA_XS.

23-E_Podlaczenia_XA_XS

24-E_Podlaczenia_XA_XS

25-E_Podlaczenia_XA_XS

26-E_Podlaczenia_XA_XS

27-E_Podlaczenia_XA_XS

28-E_Podlaczenia_XA_XS.

29-E_Podlaczenia_XA_XS.

30-E-ark2_2-Podlaczenia_XA_XS

30-E-ark1_2-Podlaczenia_XA_XS

31-E_Podlaczenia_XA_XS

32-E_Elewacja zewnetrzna SST.

33-E_skrzynka SOZ1.

34-E_skrzynka SOZ2.

35-E_elewacja skrzynek SOZ1 SOZ2.

36-E_Skrzynki posrednie SP1

37-E_Skrzynki posrednie SP3(4).

38-E_Skrzynki posrednie SP5,6,7

39_E_Skrzynki posrednie SPZ1(2).

40-E_Skrzynka posrednia SPZ3.

41_E_schemat wspolpracy.

elektryka - projektant.

elektryka - sprawdzajacy.

Lista kabli_Mogielnica

OT_Mogielnica

Strona tyt_Mogielnica

Zestawienie materialow i armatury.

Str tyt_PZT+BUDOWL.

Zał. ZK-2.

Zał. ZK-1.

Zał. ZK-3

Zał. ZK-4.

Zał. ZK-5

Rys. B-1

Rys. B-2

Rys. B-3

Rys. B-4

Rys. B-5

Rys. B-6

Rys. B-7

Rys. B-8

Rys. B-9

Rys. B-10

Rys. B-11

Rys. B-12

Rys. B-13

Rys. B-14

Rys. B-15

Rys. B-16

opis PZT+budowl-p_bud.

Rys. PZT-1.

Rys. PZT-2.

Rys. PZT-3.

Rys. PZT-4.

Rys. PZT-5

Rys. PZT-6.

Rys. PZT-7.

Projekt geologiczny studni

 SIWZ SUW w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-20 15:12:45 Informację zaktualizowano 2010-12-21 14:40:01, wprowadzający: Robert Lipiec
wersja do druku