Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
° Przetargi
° Zawiadomienia o wyborze ofert
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi i zawiadomienia > Zawiadomienia o wyborze ofert strona główna 

Zawiadomienia o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty- Budowa wodociągu
Aleja IV i V Izabelin

Zawiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-17 13:36:51, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty- Opracowanie
projektu budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-22 12:29:11, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa SUW
we wsi Wodziczna
 Zawiadomienie o wyborze oferty SUW.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-03-16 10:06:11, wprowadzający: Marta Kurcińska
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie
usług pocztowych w zakresie przyjmowania,
przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych
dla Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-06 15:11:09, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty - PRZEBUDOWA DACHU
NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIARNÓW
WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-18 11:41:37, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty- Zakup i dostawa
nowego, lekkiego, specjalnego samochodu
ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-13 12:53:25, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa drogi gminnej l6.1 w miejscowości
Wodziczna Remont drogi gminnej Wodziczna nr
ewidencyjny 231

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-09 14:24:42, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpiezcenie
Gminy
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2021-07-27 12:50:31, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup energii
elektrycznej na potrzeby Gminy Mogielnica i jej
jednostek organizacyjnych
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 14:48:47, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty-Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych przez okres
24 miesięcy
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbiór odpadów komunalnych
Data wprowadzenia informacji 2020-12-09 12:04:27 Informację zaktualizowano 2020-12-09 12:22:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Wojciech Nowakowski
Zawiadomienie o wyborze oferty- Świadczenie
usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w
Mogielnicy w 2021 r.
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2020-11-16 10:12:37, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty- Przebudowa drogi
gminnej Aleja III Izabelin
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2020-11-09 12:58:34, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty- Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kozietuły Nowe
 Zawiadomienie o wyborze oferty kanalizaxcja Kozietuły.PDF
Data wprowadzenia informacji 2020-10-02 14:05:49, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty- Remont dróg
powiatowych
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2020-09-25 12:46:17, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty- Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Mogielnica przez okres 8 miesięcy
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 14:49:03, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty- Zakup oleju
opałowego wraz z dostawą do szkól na terenie
gminy Mogielnica w 2020 r.
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2020-01-10 08:41:46 Informację zaktualizowano 2020-01-10 08:47:58, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Wykonanie
dokumentacji projektowej na: przebudowę drogi
gminnej Otalążka- Jastrzębia Stara, przebudowę
drogi gminnej Kaplin-Borowe, przebudowę drogi
powiatowej nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu
ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy oraz przebudowę
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.
Dziarnowskiej.
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 15:17:52, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty-Świadczeniu usług
pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Mogielnicy
 Zawiadomienie o wyborze oferty poczta.PDF
Data wprowadzenia informacji 2019-11-07 12:47:42, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa drogi
gminnej Wodziczna-Dylew
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-08-26 11:00:46, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty- Przebudowa dróg
gminnych
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 11:18:49, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty- obsługa bankowa
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 15:09:15, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty- Zakup oleju
opałowego wraz z dostawą do szkól na terenie
gminy Mogielnica w 2019 r.
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-12-14 12:38:35, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty- Kredyt bankowy
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-12-10 14:37:36, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Wykonanie siłowni
zewnętrznej przy boisku KS Mogielanka
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 15:19:39, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Wykonanie siłowni
zewnętrznej przy ZPSPiPP w Brzostowcu
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 14:56:34, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Zakup energii
elektrycznej
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-07-27 08:31:28, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa i
rozbudowa OSP Dylew
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 14:47:15, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Zapytanie ofertowe na
dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy
Mogielnica w roku szkolnym 2018/2019
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 09:51:50, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności Zamawiającego
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-07-24 10:01:26, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa dróg
gminnych
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 11:35:20, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty- Centrum
rekreacyjno-turystyczne wraz z infrastrukturą we
wsi Borowe
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-06-07 10:13:16, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Zakup samochodów
pożarniczych dla OSP Dębnowola, OSP Kozietuły i
OSP Wólka Gostomska
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 10:21:00, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa
oświetlenia drogowego Stryków i
Stamirowice-Tomczyce
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 07:52:33, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty-Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych przez okres
24 miesięcy
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-03-15 10:01:55, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty- Zakup i sukcesywne
dostawy w okresie 12 miesięcy substancji
chemicznych na potrzeby ZGKiM w Mogielnicy.
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-03-13 13:25:57, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa dachu i
ocieplenie budynku mieszkalnego ul. Dziarnowska 21
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 12:42:51, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Zapytanie ofertowe na
świadczenie usług pocztowych
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-01-16 12:44:01, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa i zmiana
sposobu użytkowania zlewni mleka na świetlicę
wiejską Wodziczna
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 13:20:10, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa drogi
gminnej w Dobiecinie
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-11-22 09:27:07, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Budowa oświetlenia w
miejscowości Popowice
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 13:03:39, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa dachu wraz
z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-11-02 11:35:04, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa dachu wraz
z ociepleniem budynku OSP Otaląż
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-10-26 14:54:52, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa dachu wraz
z ociepleniem budynku OSP Otaląż
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 16:07:12, wprowadzający: Marta Kurcińska
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa dachu wraz
z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 16:05:48, wprowadzający: Marta Kurcińska
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa dachu wraz
z ociepleniem budynku ZPSPiPP w Michałowicach
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 09:31:28, wprowadzający: Marta Kurcińska
Informacja o wyborze oferty- Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Otalążka i Mogielnica
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-09-20 10:34:29, wprowadzający: Marta Kurcińska
Informacja o wyborze oferty- Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Brzostowiec
 Wybór oferty Brzostowiec.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-09-12 13:44:00, wprowadzający: Marta Kurcińska
Informacja o wyborze oferty- Budowa placu zabaw
Osiedle Belweder
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-08-11 14:32:44, wprowadzający: Marta Kurcińska
Informacja o wyborze oferty- Przebudowa drogi
gminnej Górki
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-08-10 07:49:09, wprowadzający: Marta Kurcińska
Informacja o wyborze oferty- Dowóz dzieci do
szkół na terenie gminy Mogienica
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-08-07 14:28:39, wprowadzający: Marta Kurcińska
Informacja o wyborze oferty- Odtworzenie siedlisk
ptaków w dolinie rzeki Pilicy
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-08-03 13:09:17, wprowadzający: Marta Kurcińska
Informacja o wyborze oferty- Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziarnów
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-07-14 10:16:58, wprowadzający: Marta Kurcińska
Informacja o wyborze oferty- Remont mostu we wsi
Otalążka
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-06-29 08:55:38, wprowadzający: Marta Kurcińska
Informacja o wyborze oferty- Zagospodarowanie
rekreacyjne terenu we wsi Kozietuły Nowe
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-06-06 08:05:23 Informację zaktualizowano 2017-06-06 08:08:08, wprowadzający: Marta Kurcińska
Informacja o wyborze oferty- odbiór i
zagospodarowanie odpadów
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 13:31:20, wprowadzający: Marta Kurcińska
Informacja o wyborze oferty na zakup idostawę
materiałów biurowych na 2017 r.
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 10:21:35 Informację zaktualizowano 2016-12-21 10:22:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Każmierska
Informacja o wyborze oferty na zakup i dostawę
tuszy tonerów na 2017 r.
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 10:19:35 Informację zaktualizowano 2016-12-21 10:23:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Każmierska
Informacja o wyborze oferty na zakup i dostawe
oleju opalowego do szkół na terenie gminy
Mogielnica na rok 2017
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-12-20 14:41:33, wprowadzający: Marta Kurcińska
Informacja o wyborze oferty na dożywianie dzieci
z terenu Gminy Mogielnica przez MGOPS na rok 2017
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-12-19 14:45:57, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA ZAKUP ENERGII
ELEKTRYCZNEJ NA 2017R.
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-11-10 13:12:35, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA PRZEBUDOWĘ
DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY MOGIELNICA
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 14:30:42, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA OŚWIETLENIA ULICZNE
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-09-07 10:57:36, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA ZAKUP NOWEGO
SAMOCHODU RATOWNICZO - GASNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4
DLA OSP W MOGIELNICY
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-08-10 11:12:05, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA BUDOWE DROGI
GMINNEJ OTALĄŻ - OTALĄŻKA
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-07-06 13:55:42, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOWÓZ
UCZNIÓW DO SZKÓL W ROKU SZKOLNYM 20116/2017
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 13:46:14, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZBIERANIA OFERT NA
WYKONANIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ I OCIEPLENIE
STROPU W BUDYNKU OSP KOZIETUŁY
 Informacja o unieważnieniu zbierania ofert
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 07:35:24, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA BUDOWĘ PLACU
ZABAW W OTALĘŻY
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 08:47:27, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWEIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ROZBIÓRKĘ
MUROWANEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MOGIELNICY PRZY
UL. RYNEK 22
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-02-03 10:09:57, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA TUSZE I TONERY
NA 2016R.
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 10:53:24, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWE
MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA 2016
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 10:51:36, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA USŁUGI
POCZTOWE 2015R.
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 10:48:55 Informację zaktualizowano 2016-01-18 14:23:28, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA DOŻYWIANIE
DZIECI MGOPS
 Informacja o wyborze oferty-dożywianie dzieci na 2016
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 10:59:04, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNKI PTZETARGU NA ZAKUP OLEJU
OPAŁOWEGO NA 2016R
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 09:57:26, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP PALIWA
WRAZ Z TANKOWANIEM NA 2016R.
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 09:23:05, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ROZBIÓRKE
BUDYNKU
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 15:18:27, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA BUDOWĘ
BUDYNKU URZĘDU GMINY MOGIELNICA
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-11-10 13:44:27, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA -PRZEBUDOWĘ
UL. PRZYLESIE WRAZ Z UTWARDZENIEM PRZYLEGŁEGO
PLACU II
 Informacja o wyniku przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-11-09 15:17:13, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
DROGI GMINNEJ ŚLEPOWOLA
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-10-20 07:56:18, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA BUDOWE SIECI
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WE WSI DYLEW,
ODCINKI DYLEWSKIE I WODZICZNA
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 07:33:36, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE
MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-08-21 09:48:52, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOWÓZ
UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY MOGIELNICA W
ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 Informacja o wyborze oferty 2015/2016
Data wprowadzenia informacji 2015-08-11 07:46:40, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
DROGI GMINNEJ ŁUGOWICE
 Informacja o Wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-06-18 09:59:16, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
DACHU NA BUDYNKU OSP POPOWICE
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-06-12 09:54:14, wprowadzający: Marta Kurcińska
INFORMACJA - PROTOKÓŁ Z KONKURSU NA REALIZACJĘ
ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015r.

  Informacja-Protokół z wyboru oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 15:03:10, wprowadzający: Marta Kurcińska
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP WRAZ Z
TANKOWANIEM PALIWA DO POJAZDÓW STRAŻY POŻARNEJ
W 2015r.

 
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2014-12-23 14:00:02, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA ZAKUP I
DOSTAWE OLEJU OPALOWEGO DO SZKÓŁ W 2015r.

 
 zawiadomienie o wyniku przetargu olej opałowy 2015.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-12-23 13:58:37, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ODBIÓR I
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA
MOGIELNICA

 
 iInformacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2014-12-19 14:10:07, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 2014

  Zawiadomienie o wyborze oferty energia.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 14:39:42, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
DRÓG GMINNYCH ETAP III
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2014-08-27 13:11:21, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA OCIEPLENIE
STRAŻNICY OSP WÓLKA GOSTOMSKA
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2014-08-20 13:14:02, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOWÓZ
UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015r.
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2014-07-18 07:30:33, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
UL. PRZYLESIE WRAZ Z UTWARDZENIEM PRZYLEGŁEGO
PLACU ETAP II
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2014-07-10 14:53:30, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
DRÓG GMINNYCH ETAP II
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2014-05-21 10:47:03, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWE
CHODNIKÓW
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 11:11:43, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA PRZEBUDOWĘ
DRÓG GMINNYCH 2014
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 11:03:36, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA OCIEPLENIE
STRAŻNICY OSP BOROWE
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2014-03-20 15:19:40, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA PRZEBUDOWE
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU OSP WÓLKA
GOSTOMSKA.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 06.03.2014

 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2014-02-26 15:08:13 Informację zaktualizowano 2014-02-26 15:10:38, wprowadzający: Marta Kurcińska
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETAGRU NA
PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU OSP
WÓLKA GOSTOMSKA
 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 09:37:05, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA ZAKUP I
DOSTAWE OLEJU OPAŁOWEGO 2014R.
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 15:17:47, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA ZAKUP PALIWA
NA ROK 2014
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-12-27 07:37:10, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP SAMOCHODU
ROTOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP MICHAŁOWICE
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-11-05 10:37:13 Informację zaktualizowano 2013-11-05 10:41:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOWÓZ
UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY MOGIELNICA W
ROKU SZKOLNYM 2013/2014
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 09:41:44, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA BUDOWĘ
KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH GÓRKI, KAPLIN,
GRACJANÓW, ODCINKI DYLEWSKIE, DYLEW
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Data wprowadzenia informacji 2013-08-16 11:33:50, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA BUDOWĘ
KANALIZACJI SANITARNEJ IZABELIN II
 informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-08-08 12:30:15, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
DRÓG GMINNYCH
 informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-08-07 14:01:50, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA BUDOWĘ
WODOCIĄGU WE WSI PĄCZEW
 informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 13:39:49, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
UL. SIENKIEWICZA I UL. RUDNA DROGA.
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-06-20 07:56:48, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA ODBIÓR I
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
 informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 14:04:45, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Marek Ścisłowski
ZAWIADOMIENIE O WYNOKU PRZETARGU NA BUDOWE
KANALIZACJI SANITARNEJ IZABELIN I
 Informacja o wyborze oferty.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 15:24:33, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PEŁNIENIE
NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJA ZADAŃ
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 07:39:38, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
CHODNIKA OS. BELWEDER
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-05-09 13:27:44, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM W KOZIETUŁACH NOWYCH
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-04-30 10:49:11, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWE
DRÓG GMINNYCH
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-04-08 13:01:24, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA WYKONANIE
ŁAZIENKI W STRAŻNICY OSP POPOWICE
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 11:04:23, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWE
MOSTU NA RZECE MOGIELANCE WE WSI MIECHOWICE II
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2012-10-30 15:01:08, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWA
DRÓG GMINNYCH ul. Modrzewiowa w Mogielnicy i
drogi gminne we wsi Borowe
 informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2012-10-30 14:54:25, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE
MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
 Zawiadomienie o wyniku przetargu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-01 14:03:18, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA KONSERWACJE
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2012-07-24 15:15:05, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Łukasz Utfald
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOWÓZ
UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2012-07-24 15:13:13, wprowadzający: Marta Kurcińska
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA BUDOWE BOISKA
DO PIŁKI PLAZOWEJ
 informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2012-06-28 14:57:51, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ
WODOCIĄGU UL. SZKOLNA I UL. PRZEJAZD
 Zawiadomienie o wyniku przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 07:41:10, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA ZAKUP
KRUSZYWA DROGOWEGO
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 09:00:18, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI POD DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ
  Informacja o wyniku przetargu na wynajem nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 12:25:04 Informację zaktualizowano 2012-04-19 12:26:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Robert Lipiec
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA WYKONANIE
POWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE DO JASTRZEBI
NOWEJ. WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W
KOZIETULACH NOWYCH
 zawiadomienie o wyborze oferty DROGI.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-13 09:56:55, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA PRZEBUDOWE
CHODNIKA UL. ARMII KRAJOWEJ
 Informacja o wynikach przetargu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-11 13:13:36, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA WYKONANIE
KOLEKTORÓW DO PODGRZEWANIA WODY W BASENACH NA
KOMPLEKSIE SPORTOWYM W MOGIELNICY
 Informacja o wyborze oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-11 13:05:38, wprowadzający: Marta Kurcińska, autor: Tadeusz Wrzesiński
 Informacja o wyniku przetargu na wynajem nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-03 14:21:12 Informację zaktualizowano 2012-04-03 14:24:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU BUDOWA PLACU
ZABAW W STAMIROWICACH
 Zawiadomienie o wyniku przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-02-29 14:53:54, wprowadzający: Paweł Maciaszek
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU BUDOWA PLACU
ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ I
PRZEDSZKOLU W BRZOSTOWCU
 Zawiadomienie o wyniku przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-02-29 14:51:39, wprowadzający: Paweł Maciaszek
 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 15:42:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU - ZAKUP PALIW Z TANKOWANIEM DO SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH ORAZ AUTOBUSU SZKOLNEGO
Data wprowadzenia informacji 2012-01-19 11:23:23, wprowadzający: Paweł Maciaszek
 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU - ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY I MIASTA MOGIELNICA W 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 13:21:28, wprowadzający: Paweł Maciaszek
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU - OBSŁUGA
BANKOWA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA PRZEZ
OKRES 36 MIESIĘCY
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 12:12:30, wprowadzający: Paweł Maciaszek
 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO MOGIELNICA - KOZIETUŁY NOWE
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 09:22:00, wprowadzający: Paweł Maciaszek
 Zawiadomienie o wyniku przetargu Budowa (modernizacja) placu zabaw przy PSP w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 15:43:45, wprowadzający: Paweł Maciaszek

Zawiadomienie o wyniku przetargu Sukcesywne dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w roku szkolnym 2011/2012

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2011-08-19 11:35:08, wprowadzający: Paweł Maciaszek
 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU - PRZEBUDIOWA DROGI GMINNEJ WE WSI WĘŻOWIEC
Data wprowadzenia informacji 2011-08-12 10:13:09, wprowadzający: Paweł Maciaszek

Zawiadomienie o wyniku przetargu przewóz uczniów do szkół na terenie gminy Mogielnica w roku szk. 2011/2012

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 12:22:48, wprowadzający: Paweł Maciaszek
 Informacja o wynikach przetargu.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 07:56:04, wprowadzający: Robert Lipiec
Zawiadomienie o wyniku przetargu OSP DZIARNOW
 Zawiadomienie o wyniku przetargu OSP DZIARNOW
Data wprowadzenia informacji 2011-06-08 07:44:59, wprowadzający: Paweł Maciaszek

Zawiadomienie o wyniku przetargu na zagospodarowanie zalewu.

 Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe drog gminnych.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-14 14:04:55, wprowadzający: Robert Lipiec
 Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup kruszywa.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-29 16:48:26, wprowadzający: Robert Lipiec
 zawiadomienie -wybor oferty tusze 2011.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-22 14:18:30 Informację zaktualizowano 2011-03-22 14:28:51, wprowadzający: Robert Lipiec
 Zawiadomienie -wybor oferty papier 2011.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-22 14:18:08, wprowadzający: Robert Lipiec
  I N F O R M A C J A o wyniku przetargu Izabelin.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-27 21:57:24, wprowadzający: Robert Lipiec
 Zawiadomienia o wyborze ofert\16022011 Zawiadomienie o wyborze oferty na budowe sieci wodociagowej.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-16 16:13:15, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe SUW

ZP-21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2011-01-24 09:48:12, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na zakup i dostawe oleju opalowego do szkol na terenie Gminy i Miasta w Mogielnicy w 2011 roku.

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2010-12-31 08:13:33, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowę drog gminnych

ZP 21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 10:03:51, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na rozbudowę strażnic.

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 10:00:42, wprowadzający: Robert Lipiec
 Informacja o wyniku przetargu na nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-09-12 12:11:18 Informację zaktualizowano 2010-09-12 12:11:34, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na dowoz uczniow do szkol w roku szkolnym 2010-2011.

ZP 21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2010-08-11 08:10:15, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na ubezpieczenie.

ZP 21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 21:24:36, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na dostawe wedlin

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 15:14:26, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uniewaznie przetargu na dowoz uczniow do szkol na terenie Gminy Mogielnica w roku szkolnym 2010-2011
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 12:05:24, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na budowe kanalizacji i przebudowe wodociagu.

ZP-21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2010-07-01 11:57:57, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na kredyt.

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2010-06-01 16:00:26, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej..

ZP-21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 14:38:22, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe chodnikow.

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 14:32:26, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu zakup kruszywa.

ZP-21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 15:06:29, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe drog gminnych.

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2010-03-31 12:05:41, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe swietlicy.

ZP-21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 14:30:03, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu.

ZP-12- czesc I prawo jazdy.

ZP-12- czesc II przewoz rzeczy.

ZP-12- czesc III drwal.

ZP-12- czesc IV rachunkowosc.

ZP-19

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2010-03-23 09:00:53, wprowadzający: Robert Lipiec

Informacja o zakonczeniu przetargu na zakup kruszywa.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-04 10:35:52, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe drogi Kaplin - Gracjanow.

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2010-02-26 18:55:56, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe nawierzchni.

ZP-21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2010-02-10 13:30:25, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu zakup kruszywa.

ZP-12

  ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2010-02-05 11:40:08, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienia o wyborze ofert\20100205\20100205 Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe sposobu zasilania.

ZP-21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2010-02-04 07:45:45, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe drogi Glowczyn Towarzystwo.

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2010-01-28 15:04:12, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na zakup paliw w 2010 r..

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2009-12-29 12:23:28, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na zakup i dostawe oleju opalowego do szkol w 2010 r.

ZP-21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 20:00:32, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe nawierzchni.

ZP-21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2009-11-06 15:25:27, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowę sposobu zasilania.

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2009-11-06 15:24:06, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na dostawe miesa

ZP-21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2009-09-22 15:53:43, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowę drogi Jastrzebia .

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2009-09-15 15:00:36, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na zakup samochodu dla OSP Miechowice.

ZP-21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2009-09-10 09:46:48, wprowadzający: Robert Lipiec
 Zawiadomienie.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 15:18:54, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe chodnika Zaganczyka

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2009-07-30 21:59:14, wprowadzający: Robert Lipiec
 Zawiadomienie o wyborze oferty na dowoz dzieci do szkol w roku szkolnym 2009-2010
Data wprowadzenia informacji 2009-07-17 14:02:11 Informację zaktualizowano 2009-07-17 14:09:29, wprowadzający: Robert Lipiec

Informacja o wyborze oferty na konserwacje oswietlenia ulicznego na terenie gminy Mogielnica.

ZP-21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2009-07-09 14:13:25, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe drog gminnych.

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2009-07-08 07:53:10, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na kredyt bankowy.

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2009-06-01 14:56:05, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyborze oferty na kurs magazyniera z umiejatnoscia obslugi wozka jezdniowego

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2009-05-30 20:51:11, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu na przebudowe drog gminnych

ZP 21

 ZP12
Data wprowadzenia informacji 2009-05-19 14:33:48, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu czesc II - tusze i tonery.

ZP-12

ZP-19

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 14:02:54, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu czesc I-materialy biurowe.

ZP 12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 13:59:55, wprowadzający: Robert Lipiec
Wyniki przetargu nieograniczonego na organizację
i przeprowadzenie kursów:

Zawiadomienie o wyborze oferty na kurs obslugi kasy fiskalnej z fakturowaniem

ZP-12

ZP-21

Zawiadomienie o wyborze oferty na kurs podstaw obslugi komputera.

ZP-19

ZP-12

ZP-21

Zawiadomienie o wyborze oferty na kurs prawo jazdy kategorii C i-lub C+E.

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2009-02-19 13:16:10 Informację zaktualizowano 2009-02-19 13:39:55, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu transport kruszywa.

ZP-12

 ZP-21
Data wprowadzenia informacji 2009-02-19 12:45:33, wprowadzający: Robert Lipiec

Zawiadomienie o wyniku przetargu.

ZP-19

ZP-21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2009-02-06 21:58:22, wprowadzający: Robert Lipiec

Wynik przetargu na kompleks sportowy przy PSP Mogielnica.

ZP-21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2009-01-15 12:58:05, wprowadzający: Robert Lipiec
 Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup paliw.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-22 15:00:35, wprowadzający: Robert Lipiec
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - SUW Brzostowiec.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-04 10:46:22, wprowadzający: Robert Lipiec

OGLOSZENIE o wyniku przetargu - budowa wodociagu

ZP-21

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2008-10-20 09:07:18, wprowadzający: Robert Lipiec

OGLOSZENIE o wyniku przetargu drogi gminne.

ZP- 21

 ZP 12
Data wprowadzenia informacji 2008-09-26 20:20:25, wprowadzający: Robert Lipiec

Wynik przetargu zakup kruszywa

ZP19

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2008-09-16 13:11:50, wprowadzający: Robert Lipiec

Wynik przetargu swietlica Miechowice

ZP-19

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 15:20:51, wprowadzający: Robert Lipiec

Wynik przetargu swietlica Dziarnow

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 13:27:38, wprowadzający: Robert Lipiec

Wynik przetargu monitoring centrum Mogielnicy

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 13:23:14, wprowadzający: Robert Lipiec

OGLOSZENIE o wyniuku przetargu na zakup samochodu OSP

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2008-09-09 11:18:49, wprowadzający: Robert Lipiec

OGLOSZENIE o wyniuku przetargu na przebudowę chodnika ul. Ogrodowej i 3 Maja.

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2008-08-11 14:54:53, wprowadzający: Robert Lipiec

OGLOSZENIE o wyniuku przetargu na przebudowę jezdni i chodnika ul. Krzyzowej.

 ZP-12
Data wprowadzenia informacji 2008-08-11 14:51:00, wprowadzający: Robert Lipiec
 Zawiadomienie o wyborze ofert na ubezpieczenie mienia Gminy i Miasta Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-11 12:06:42, wprowadzający: Robert Lipiec
 Ogloszenie o wyborze oferty na dowoz dzieci do szkol w roku szkolnym 2008-2009
Data wprowadzenia informacji 2008-07-23 14:47:16, wprowadzający: Robert Lipiec

ZP-12

ZP 21

 Ogłoszenie o wyborze oferty - budowa wodociągu
Data wprowadzenia informacji 2008-05-16 10:43:55 Informację zaktualizowano 2008-05-16 10:45:26, wprowadzający: Robert Lipiec

ZP-12

ZP-21

 Ogłoszenie o wyborze oferty - budowa platformy ZSO
Data wprowadzenia informacji 2008-05-16 10:41:13 Informację zaktualizowano 2008-05-16 10:46:33, wprowadzający: Robert Lipiec

ZP 12

ZP 21

 Ogłoszenie o wyniku przetargu droga Kozietuły Nowe.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 13:26:34, wprowadzający: Robert Lipiec

ZP 12

ZP 21

 Ogłoszenie o wyniku przetargu - droga Otaląż Wężowiec
Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 13:20:22, wprowadzający: Robert Lipiec
 OGLOSZENIE o wyniuku przetargu na przebudowę chodnika ul. Zaganczyka.
Data wprowadzenia informacji 2008-02-21 12:37:02, wprowadzający: Robert Lipiec
 Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę bonów towarowych.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:18:35, wprowadzający: Robert Lipiec

zał. 1

zał. 2

zał. 3

 Wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-27 12:44:27, wprowadzający: Robert Lipiec

ZP-12 monitoring ZSO

ZP-19 monitoring ZSO

ZP-21 monitoring ZSO

Rozstrzygniecie protestu na monitoring budynku ZSO

 Zawiadomienie o wyborze oferty - monitoring ZSO
Data wprowadzenia informacji 2007-09-24 21:40:37, wprowadzający: Robert Lipiec

ZP-12 SUW Michałowice

ZP-21 SUW Michałowice

 Zawiadomienie o wyborze oferty - SUW Michalowice
Data wprowadzenia informacji 2007-08-21 14:32:15, wprowadzający: Robert Lipiec

ZP-12 boisko KS Mogielanka

ZP-21 boisko KS Mogielanka

 Zawiadomienie o wyborze oferty - boisko sportowe KS Mogielanka
Data wprowadzenia informacji 2007-08-21 14:30:22, wprowadzający: Robert Lipiec

ZP-12 zakup kruszywa

ZP-21 zakup kruszywa

 Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup kruszywa.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-21 14:27:59, wprowadzający: Robert Lipiec

ZP 12

ZP-21

 zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa ulic na os. Belweder w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-01 08:00:52, wprowadzający: Robert Lipiec

ZP 12

ZP 21

 Zawiadomienie o wyborze oferty - droga Tomczyce -Kolonia
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 13:16:16, wprowadzający: Robert Lipiec

ZP 12

ZP21

 Zawiadomienie o wyborze oferty - droga Wodziczna - Dylew
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 13:11:09, wprowadzający: Robert Lipiec

ZP 12

ZP 21

 Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa wodociagu Krakowskie Przedmiescie
Data wprowadzenia informacji 2007-07-25 12:30:16, wprowadzający: Robert Lipiec

ZP-12

ZP-21

 Zawiadomienie o wyborze oferty - remont Ratusza w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2007-07-24 00:51:58, wprowadzający: Robert Lipiec
wersja do druku